Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EL-OCH CERTIFIKATMARKNADEN SERO:s seminarium på Westerkvarn den 24 augusti 2011 Olof Karlsson, SERO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EL-OCH CERTIFIKATMARKNADEN SERO:s seminarium på Westerkvarn den 24 augusti 2011 Olof Karlsson, SERO."— Presentationens avskrift:

1 EL-OCH CERTIFIKATMARKNADEN SERO:s seminarium på Westerkvarn den 24 augusti 2011 Olof Karlsson, SERO

2 . 2SERO, Olof Karlsson 20 augustil 2011

3 Volymer i elcertsystemet 2010 Certifikatberättigad elproduktion: 18 TWh totalt fördelat på Bioenergi 12 TWh Vindkraft3,5 TWh Vattenkraft2,6 TWh Torv0,4 TWh ingår i Bioenergi Kvotpliktig elanvändning98 TWh Kvotplikt 17,9 % Annullering17,5 TWh Överskottet av elcertifikat ökade med 0,5 TWh Tillgängliga certifikat den 20 augusti 2011: 16,7 TWh 3SERO, Olof Karlsson 20 augusti 2011

4 Volymer i elcertsystemet 2010 När elcertifikatsystemet startade 2003 gick 6,5 TWh el in i systemet Från 2003 till och med 2010 har 11,5 TWh ny certifikatberättigad el tillkommit. Målet är att fram till 2020 skall volymen förnybar el jämfört med 2002 öka med 25 TWh. Det krävs därför att produktionen ytterligare ökar med 25 - 11,5 = 13,5 TWh fram till 2020. Även Norge skall öka sin förnybara elproduktion med 13,5 TWh till 2020 Kommer de framtida priserna på elcertifikat att motivera en så stor utbyggnad ? 4SERO, Olof Karlsson 20 augustil 2011

5 SERO 20 augusti 2011 Priser den 20 augusti 2011Kurs 1 € = 9,23 kr Forwardpriser ÅrNordpool öre/kWh SKM elcertSumma 201242,118,860,9 öre/kWh 201342,119,561,6 201442,219,862,0 201543,820,163,9 201645,320,265,5 SKM = Svensk Kraftmäkling 5SERO, Olof Karlsson 20 augustil 2011

6 Påverkan på elpriset Det finns faktorer som talar för både ett höjt och ett sänkt elpris. För höjning: Kärnkraften fortsätter krångla Effekthöjningar i kärnkraftverk misslyckas eller tillåts ej Dålig prisprognos får planerade investeringar att avbrytas Ökad export av el till kontinenten till höga priser Stängning av utländska/ svenska kärnkraftverk Fortsatt brist på ledningskapacitet till kontinenten minskar ev. lågprisimp. Användningen av el i transportsektorn ökar mycket snabbt- 10 TWh? Kostnaden för fossila bränslen ökar starkt med ev. brist 6SERO, Olof Karlsson 20 augustil 2011

7 Påverkan på elpriset Faktorer som talar för oförändrat eller sänkt elpris Energimyndighetens prognos om stort elöverskott i Norden Effekthöjningar i svenska kärnkraftverk tillåts och lyckas Femte finska reaktorn startas, 1600 MW ger 12 TWh / år Ny förnybar elproduktion ökar överskottet och sänker elpriset Brist på exportkablar kan ge ”instängd” el i Sverige vilket skulle sänka producentpriset. Jämför med situationen i Danmark Energieffektivisering i industrin och i bostäder kan minska elanvändningen dramatiskt och förstärka överskottet 7SERO, Olof Karlsson 20 augustil 2011

8 Påverkan på certifikatpriset En höjning av nuvarande certifikatpris kan ske om: Norge sätter en så hög kvotkurva att produktionen av norska certifikat inte räcker till de första åren. Norska hushåll tvingas då köpa svenska certifikat och därmed mildra eller minska det svenska överskottet Norge går in med låg volym och låg kvotkurva i gemensam marknad med visst importbehov första åren Utbyggnaden av ny certifikatberättigad elproduktion i Sverige minskar dramatiskt av ekonomiska skäl jämfört med prognoser 8SERO, Olof Karlsson 20 augustil 2011

9 Påverkan på certifikatpriset Oförändrat eller sänkt certifikatpris kan bero på: Överskottet efter annulleringen den 1 april 2011 är 9,5 milj. cert värda 1,9 miljarder kr enligt 200 kr per cert ( 20 öre/kWh). 9,5 milj. cert motsvarar 9,5 TWh i produktion Innehavare av stora lager certifikat kan börja sälja av från lagret och starta en prisspiral neråt enligt principen ”ingen vill sitta med Svarte Petter” i form att sänker lagervärde på osålda cert. Golvpris saknas. SERO, SVIF och SVAF har i remissyttrande till regeringen krävt detta Den svenska kvotkurvan är fortfarande för låg för att nå planeringsmålet 25 TWh ny förnybar el till 2020. Överskottet kan fortsätter växa de närmaste åren trots utfasning 2012 9SERO, Olof Karlsson 20 augustil 2011


Ladda ner ppt "EL-OCH CERTIFIKATMARKNADEN SERO:s seminarium på Westerkvarn den 24 augusti 2011 Olof Karlsson, SERO."

Liknande presentationer


Google-annonser