Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsentreprenörskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsentreprenörskap"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsentreprenörskap
Malin Gawell, ESBRI Bengt Johannisson, Växjö universitet och Högskolan i Jönköping Mats Lundqvist, Chalmers

2 En satsning (KK-stiftelsen) Ett forskarnätverk En forskningsantologi
Ett ökat intresse En satsning (KK-stiftelsen) Ett forskarnätverk En forskningsantologi 16 forskare, 14 kapitel Vi kommer nu följa upplägget i den kommande antologin (feb) (se till att deltagarn på Estrad får info när den kommer!) Inledning, de olika kapitelbidragen, avslutningskapitlet

3 Föreläsningens upplägg
Samhällsentreprenörskapets rötter och en aktuell kartbild Antologins tre delar Samhällsentreprenörskap – ett mångfacetterat fenomen Lärdomar från de olika kapitlen Bidrag till entreprenörskapsforskningen Det samhällsentreprenöriella folkhemmet? Malin

4 Samhällsentreprenörskapets rötter
Redan Schumpeter satte in ekonomin i sitt sociala, samhälleliga sammanhang I Sverige som ett glest befolkat land är också strukturerna glesa och företagandet uttunnat – samhällsentreprenörskap kompletterar och armerar Bengt

5 Med Mats Jonassons initiativ formades samhällsentreprenörskap som fenomen och som begrepp
EUs intresse för det regionala och social ekonomi återuppväckte samhällsentreprenörskap Bengt 5

6 Mats Jonasson Målerås Bengt 6

7 Christian Sjöberg Mats

8 Chalmers entreprenörskola bygger solcellsdriven inkubator i Uganda ihop med Röda Korset 2007

9 Ett år senare…

10 Nygammalt samhällsentreprenörskap – Putte och Rock City Hultsfred

11 Rättvist producerade produkter med budskap
Björn Söderberg Karin Stenmar

12 Stapelbäddsparken i Malmö

13 Vinnväxt-programmet Biomedicinsk utveckling i Västsverige

14 Ändamål Aktör Socialt/Ekologiskt Ekonomiskt Kollektiv Individ
CSR Civic Eship/ Trippelhelix Kollektiv Social Ekonomi Activist Eship Trad Samhälls- Eskap/Community Eship Aktör Publikt Eskap Socialt Eskap Individ Mats Traditionellt Eskap 14

15 Antologins tre delar Perspektiv på och illustrationer av samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap som kreativ irritation Vägar till insikt om samhällsentreprenörskap Malin 16 forskare, 14 kapitel Vi kommer nu följa upplägget i den kommande antologin (feb) (se till att deltagarn på Estrad får info när den kommer!) Inledning, de olika kapitelbidragen, avslutningskapitlet

16 Perspektiv på och illustrationer av samhällsentreprenörskap
Företags sociala engagemang bortom marknaden (Blombäck/Wigren) Gränsöverskridande samhällsentreprenör-skap i hälsosektorn (Tillmar) Malin om del I (bild 1) – ska nog omformuleras

17 Den tekniska högskolan på den samhälls-entreprenöriella arenan (Lundqvist)
Det dolda samhällsentreprenörskapet – omsorg som drivkraft i småföretag (Sundin) När samhällsentreprenörskap lyfter en hel nation - fallet Irland (Frankelius/Ogeborg) Malin om del I (bild 2) – ska omformuleras…. men beröra och hänvisa till kapitlens innehåll (och författare)

18 Samhällsentreprenörskap som kreativ irritation
Välfärd förleder till för-givet-tagande som leder till ouppmärksamhet mot omvärlds-förändringar Medvetandegörande av ett samhälle präglat och fred och frid kräver radikala initiativ Kreativa och marginaliserade krafter måste bjudas in för att skapa uppbrott från likgiltigheten Bengt om Del II

19 Samhällsentreprenörskapets provokativa sidor
Extrema entreprenörer som sätter institutioner på plats (Johannisson/Wigren) Engagerade och välorganiserade medborgare som attackerar gällande ordning på marknaden och medskapar så sin egen framtid (Gawell) Konstnärskap som genom att utveckla sin sociala kreativitet utmanar vår inlärda hjälplöshet (Ekstrand/Wallmon) Bengt

20 Vägar till insikt om samhällsentreprenörskap
Samhällsentreprenörskap lämpar sig för interaktiv metod forskaren deltar och delger insikter från insidan, snarare än betraktar från utsidan. påverka hur entreprenörskapet inkluderar, involverar, och tillvaratar energi och erfarenhet bidrar till framtidens lösningar (snarare än historiska skeenden). Balansera och synliggöra både det individuella/personliga och det kollektiva/strukturella Mats om del III

21 I det lokala utvecklingsbolaget – Trångviksbolaget (Asplund)
Involvering i partnerskap arrangerade av det offentliga – Drop In (Lindhult) Socialt kapital kopplar samman samhälleliga och det entreprenöriella. (Westlund) Interaktiv metod som säkrar delaktighet, frigör kreativitet och lägger till exv genus perspektiv (Gunnarson och Ghaye med åldringsvården som exempel) Försvinner Hans kapitel?

22 Ändamål Aktör Socialt/Ekologiskt Ekonomiskt Kollektiv Individ
Blombäck & Wigren Westlund Gunnarsson & Ghaye Kollektiv Frankelius & Ogeborg Ekstrand & Wallmon Lindhult Lundqvist Gawell Aktör Asplund Sundin Tillmar Individ Malin ’samlar’ ihop bokens bidrag Johannisson & Wigren 22

23 Lärdomar Viktigt att inse att det som är och kallas samhällsentreprenörskap just bestäms av berört samhälle SamHällsEntreprenörskap – både HE och SHE? Malin…

24 Internationell dialog och jämförelser kräver en bred och reflekterad bild av samhälls-entreprenörskap Kvalitativ metod som skapar kunskap till grund för analogi från ett fall till nästa en basansats Bengt

25 Vad den generella forskningen kring entreprenörskap kan lära av SHE
Alla deltagare i entreprenöriella processer är också samhällsmedborgare Entreprenörers irrationalitet som företags-ledare kan dölja samhällsengagemang Varje människa och varje samhälle bär på ett lika stort entreprenöriella kapital – de bara disponerar det på lite olika sätt Bengt 25

26 Många exempel på samhällsentreprenörer som också tillhör etablerade strukturer – som ibland stöttar men ofta också hämmar (Asplund, Lundqvist, Sundin och Tillmar) Kommer etablerade strukturer bejaka anställdas samhällsentreprenörskap, för sitt eget, samhällets och medarbetarens bästa? Mats

27 individer och strukturer genom samhällsentreprenörskap
Det samhällsentreprenöriella folkhemmet ? Sverige blir en förebild i världen i det att aktörer från samhällets alla sektorer vågar, vill och kan expandera sina roller och i gränsöverskridande samverkan framgångsrikt utvecklar innovativa samhällsnyttiga initiativ. Utveckling av individer och strukturer genom samhällsentreprenörskap Legitimering Kompetens- utveckling Mats - Finan- siering Forskning V Ä R D E G R U N D


Ladda ner ppt "Samhällsentreprenörskap"

Liknande presentationer


Google-annonser