Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsentreprenörskap Malin Gawell, ESBRI Bengt Johannisson, Växjö universitet och Högskolan i Jönköping Mats Lundqvist, Chalmers.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsentreprenörskap Malin Gawell, ESBRI Bengt Johannisson, Växjö universitet och Högskolan i Jönköping Mats Lundqvist, Chalmers."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsentreprenörskap Malin Gawell, ESBRI Bengt Johannisson, Växjö universitet och Högskolan i Jönköping Mats Lundqvist, Chalmers

2 Ett ökat intresse En satsning (KK-stiftelsen) Ett forskarnätverk En forskningsantologi

3 Föreläsningens upplägg Samhällsentreprenörskapets rötter och en aktuell kartbild Antologins tre delar Samhällsentreprenörskap – ett mångfacetterat fenomen Lärdomar från de olika kapitlen Bidrag till entreprenörskapsforskningen Det samhällsentreprenöriella folkhemmet?

4 Samhällsentreprenörskapets rötter Redan Schumpeter satte in ekonomin i sitt sociala, samhälleliga sammanhang I Sverige som ett glest befolkat land är också strukturerna glesa och företagandet uttunnat – samhällsentreprenörskap kompletterar och armerar

5 Med Mats Jonassons initiativ formades samhällsentreprenörskap som fenomen och som begrepp EUs intresse för det regionala och social ekonomi återuppväckte samhällsentreprenörskap

6 Mats Jonasson Målerås

7 Christian Sjöberg

8 Chalmers entreprenörskola bygger solcellsdriven inkubator i Uganda ihop med Röda Korset 2007

9 Ett år senare…

10 Nygammalt samhällsentreprenörskap – Putte och Rock City Hultsfred

11 Rättvist producerade produkter med budskap Karin Stenmar Björn Söderberg

12 Stapelbäddsparken i Malmö

13 Vinnväxt-programmet Biomedicinsk utveckling i Västsverige

14 Activist Eship Aktör Individ Kollektiv Ändamål EkonomisktSocialt/Ekologiskt Publikt Eskap Trad Samhälls- Eskap/Community Eship Civic Eship/ Trippelhelix Traditionellt Eskap Socialt Eskap Social Ekonomi CSR

15 Antologins tre delar Perspektiv på och illustrationer av samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap som kreativ irritation Vägar till insikt om samhällsentreprenörskap

16 Perspektiv på och illustrationer av samhällsentreprenörskap Företags sociala engagemang bortom marknaden (Blombäck/Wigren) Gränsöverskridande samhällsentreprenör- skap i hälsosektorn (Tillmar)

17 Den tekniska högskolan på den samhälls- entreprenöriella arenan (Lundqvist) Det dolda samhällsentreprenörskapet – omsorg som drivkraft i småföretag (Sundin) När samhällsentreprenörskap lyfter en hel nation - fallet Irland (Frankelius/Ogeborg)

18 Samhällsentreprenörskap som kreativ irritation Välfärd förleder till för-givet-tagande som leder till ouppmärksamhet mot omvärlds- förändringar Medvetandegörande av ett samhälle präglat och fred och frid kräver radikala initiativ Kreativa och marginaliserade krafter måste bjudas in för att skapa uppbrott från likgiltigheten

19 Samhällsentreprenörskapets provokativa sidor Extrema entreprenörer som sätter institutioner på plats (Johannisson/Wigren) Engagerade och välorganiserade medborgare som attackerar gällande ordning på marknaden och medskapar så sin egen framtid (Gawell) Konstnärskap som genom att utveckla sin sociala kreativitet utmanar vår inlärda hjälplöshet (Ekstrand/Wallmon)

20 Vägar till insikt om samhällsentreprenörskap Samhällsentreprenörskap lämpar sig för interaktiv metod –forskaren deltar och delger insikter från insidan, snarare än betraktar från utsidan. –påverka hur entreprenörskapet inkluderar, involverar, och tillvaratar energi och erfarenhet –bidrar till framtidens lösningar (snarare än historiska skeenden). Balansera och synliggöra både det individuella/personliga och det kollektiva/strukturella

21 I det lokala utvecklingsbolaget – Trångviksbolaget (Asplund) Involvering i partnerskap arrangerade av det offentliga – Drop In (Lindhult) Socialt kapital kopplar samman samhälleliga och det entreprenöriella. (Westlund) Interaktiv metod som säkrar delaktighet, frigör kreativitet och lägger till exv genus perspektiv (Gunnarson och Ghaye med åldringsvården som exempel)

22 Westlund Aktör Individ Kollektiv Ändamål EkonomisktSocialt/Ekologiskt Sundin Gunnarsson & Ghaye Tillmar Gawell Blombäck & Wigren Ekstrand & Wallmon Frankelius & Ogeborg Johannisson & Wigren Lindhult Lundqvist Asplund

23 Lärdomar Viktigt att inse att det som är och kallas samhällsentreprenörskap just bestäms av berört samhälle SamHällsEntreprenörskap – både HE och SHE?

24 Internationell dialog och jämförelser kräver en bred och reflekterad bild av samhälls- entreprenörskap Kvalitativ metod som skapar kunskap till grund för analogi från ett fall till nästa en basansats

25 Vad den generella forskningen kring entreprenörskap kan lära av SHE Alla deltagare i entreprenöriella processer är också samhällsmedborgare Entreprenörers irrationalitet som företags- ledare kan dölja samhällsengagemang Varje människa och varje samhälle bär på ett lika stort entreprenöriella kapital – de bara disponerar det på lite olika sätt

26 Många exempel på samhällsentreprenörer som också tillhör etablerade strukturer – som ibland stöttar men ofta också hämmar (Asplund, Lundqvist, Sundin och Tillmar) Kommer etablerade strukturer bejaka anställdas samhällsentreprenörskap, för sitt eget, samhällets och medarbetarens bästa?

27 Utveckling av individer och strukturer genom samhällsentreprenörskap Kompetens- utveckling Finan- siering Legitimering Forskning V Ä R D E G R U N D Det samhällsentreprenöriella folkhemmet ? Sverige blir en förebild i världen i det att aktörer från samhällets alla sektorer vågar, vill och kan expandera sina roller och i gränsöverskridande samverkan framgångsrikt utvecklar innovativa samhällsnyttiga initiativ.


Ladda ner ppt "Samhällsentreprenörskap Malin Gawell, ESBRI Bengt Johannisson, Växjö universitet och Högskolan i Jönköping Mats Lundqvist, Chalmers."

Liknande presentationer


Google-annonser