Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna och inledning!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna och inledning!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna och inledning!
Ladok-Inkubatordagar 23 – 24 oktober 2013 KTH, Stockholm Ulrika Ringeborn och Per Hörnblad

2 Välkomna! Välkomna till Stockholm och KTH!
Konferensen kommer att hållas i huvudbyggnaden på Lindstedsvägen 3, sal E2, både onsdag eftermiddag (kl ) och torsdag förmiddag (kl. 9-12). Registrering sker i ljusgården. Eduroam finns tillgängligt. Lunch äts på kårens restaurang, Drottning Kristinas väg 15. Fika serveras i ljusgården. Gemensam middag för alla anmälda till SUNET-veckan kl på restaurang Atrium, Nationalmuseum, S. Blasieholmshamnen 2. Mingel inleds kl Presentationer från dagen kommer att finnas på och

3 Syftet med Ladok-Inkubatordagarna
Ladok-Inkubatordagarna har ambitionen att vara ett forum med fokus på teknik och integration för både SUNET Inkubator och Ladok. Skapa och underhålla nätverk och kontaktytor. Få information och möjlighet att diskutera med kollegor. Ställa frågor! Utöver uppföljningen vi gör efter konferensen – hör gärna av er med synpunkter, tips, tankar och funderingar!

4 Vad är Ladok? Ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning. Dokumenterar studenters närvaro och resultat. Består av ett antal delsystem och produkter som ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen. Ägs av 39 högskolor och CSN tillsammans i ett konsortium. Systemutvecklingen sker gemensamt för alla hög- skolor. Varje högskola äger sin egen Ladokinstallation och sitt eget register.

5 Vad är Ladok? (forts) Systemförvaltningen delas i
Verksamhet: Ladokkonsortiet Konsortiechef/Förvaltningsledare/IT-strateg Områdesansvariga och Teknik: UHR Förvaltningsledare Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå Universitet Läs mer på

6 Vad är SUNET Inkubator? Vad gör SUNET Inkubator
Tar fram nya idéer och tankar runt e-infrastruktur i den svenska högskolan Publicerar rekommendationer Driver projekt och samarbetsforum Arrangerar workshops inom viktiga e-infrastruktur områden. Uppdragsgivare till SUNET Inkubator är SUNET. Inkubator-rådet beslutar vilka projekt / aktiviteter som skall prioriteras. Se maillista Har du frågor om verksamheten

7 SUNET Inkubator projekt 2013
Auktorisering och grupphantering (pass 4 24/11) 2-faktor autentisering (pass 4 24/11) Workshop 13/11 – Grupphantering och 2-faktor Samarbetsforum Deployment Workshops (tidigare 21/3 och 27/9 på KI) Wiki https://portal.nordu.net/display/Inkubator/Deployment CDW (Computer deployment Wizard) Teknisk Integration ATI Återkommande ATI möten (tidigare 15-16/4 och 21-22/10) Wiki https://portal.nordu.net/display/Inkubator/Integration Referens implementation av Ladok 3 ATOM-Feed Expertgrupp

8 SUNET Inkubator projekt 2013
Samarbetsforum (Integration/ windows/deployment) Krypteringstjänster Grupphantering del 2

9 Agenda – Onsdag 23 oktober
; Välkomna och Inledning (Per och Ulrika) Vad händer i SUNETs Inkubator? Vad händer i Ladok? ; Pass 1 ; SWAMID/eduID (Valter Nordh) ; Elektroniska identiteter: Projektet GN3+ JRA3T2 (Roland Hedberg) ; U/H Cloud (Håkan Dahlberg och Ingemar Fällman) ; Fikapaus i ljusgården

10 Agenda – Onsdag 23 oktober, forts
; Pass 2 ; Introduktion till grupphantering samt grupphantering med Grouper (Pål Axelsson) ; Information från Ladokkonsortiet Projektet Förnyad förvaltning (Jonas Brorsson) Delprojektet Ändamålsenlig drift inom projektet Förnyad förvaltning (Anders Sandström) Ladok3-projektet: REST-gränssnittet (Jan Stenberg) ; Gemensam middag för alla anmälda till SUNET-veckan kl på restaurang Atrium, Nationalmuseum, S. Blasieholmshamnen 2. Mingel inleds kl

11 Agenda – Torsdag 24 oktober
; Pass 3 ; Avancerad grupphantering med FIM (Johan Peterson) :40; Dokumentation för Enterprise Architecture med Aris (Ola Ljungkrona) 09: :15; Erfarenheter av övergång från WAS till JBoss i NyA - Presentation av hur NyA arbetar med mindre och större arkitekturförändringar (Håkan Fransson) ; Fikapaus i ljusgården

12 Agenda – Torsdag 24 oktober, forts
; Pass 4 ; Resultat från projektet 2-faktorautentisering (Joakim Nyberg) ; Resultat från projektet Auktorisation och grupphantering (Jan Rundström) ; Summering och avslutning (Per och Ulrika) ; Lunch på kårens restaurang, Drottning Kristinas väg 15 (för dem som anmält sig).


Ladda ner ppt "Välkomna och inledning!"

Liknande presentationer


Google-annonser