Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna och inledning! Ladok-Inkubatordagar 23 – 24 oktober 2013 KTH, Stockholm Ulrika Ringeborn och Per Hörnblad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna och inledning! Ladok-Inkubatordagar 23 – 24 oktober 2013 KTH, Stockholm Ulrika Ringeborn och Per Hörnblad."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna och inledning! Ladok-Inkubatordagar 23 – 24 oktober 2013 KTH, Stockholm Ulrika Ringeborn och Per Hörnblad

2  Välkomna till Stockholm och KTH!  Konferensen kommer att hållas i huvudbyggnaden på Lindstedsvägen 3, sal E2, både onsdag eftermiddag (kl. 13-17) och torsdag förmiddag (kl. 9-12).  Registrering sker i ljusgården. Eduroam finns tillgängligt.  Lunch äts på kårens restaurang, Drottning Kristinas väg 15.  Fika serveras i ljusgården.  Gemensam middag för alla anmälda till SUNET-veckan kl. 18.30 på restaurang Atrium, Nationalmuseum, S. Blasieholmshamnen 2. Mingel inleds kl. 18.00.  Presentationer från dagen kommer att finnas på www.swami.se och www.ladok.se. Välkomna!

3  Ladok-Inkubatordagarna har ambitionen att vara ett forum med fokus på teknik och integration för både SUNET Inkubator och Ladok.  Skapa och underhålla nätverk och kontaktytor.  Få information och möjlighet att diskutera med kollegor.  Ställa frågor!  Utöver uppföljningen vi gör efter konferensen – hör gärna av er med synpunkter, tips, tankar och funderingar! Syftet med Ladok-Inkubatordagarna

4  Ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning.  Dokumenterar studenters närvaro och resultat.  Består av ett antal delsystem och produkter som ger stöd till olika delar av den studieadministrativa processen.  Ägs av 39 högskolor och CSN tillsammans i ett konsortium.  Systemutvecklingen sker gemensamt för alla hög- skolor.  Varje högskola äger sin egen Ladokinstallation och sitt eget register. Vad är Ladok?

5  Systemförvaltningen delas i  Verksamhet:  Ladokkonsortiet  Konsortiechef/Förvaltningsledare/IT-strateg  Områdesansvariga  och Teknik:  UHR  Förvaltningsledare  Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå Universitet  Läs mer på www.ladok.se! Vad är Ladok? (forts)

6  Vad gör SUNET Inkubator  Tar fram nya idéer och tankar runt e-infrastruktur i den svenska högskolan  Publicerar rekommendationer  Driver projekt och samarbetsforum  Arrangerar workshops inom viktiga e-infrastruktur områden.  Uppdragsgivare till SUNET Inkubator är SUNET.  Inkubator-rådet beslutar vilka projekt / aktiviteter som skall prioriteras.  Se www.swami.se, maillista inkubator@sunet.seinkubator@sunet.se  Har du frågor om verksamheten inkubatorinfo@sunet.seinkubatorinfo@sunet.se Vad är SUNET Inkubator?

7 SUNET Inkubator projekt 2013  Projekt  Auktorisering och grupphantering (pass 4 24/11)  http://www.swami.se/projekt/auktorisationochgrupphantering/ http://www.swami.se/projekt/auktorisationochgrupphantering/  2-faktor autentisering (pass 4 24/11)  http://www.swami.se/projekt/2faktorautentisering/ http://www.swami.se/projekt/2faktorautentisering/  Workshop 13/11 – Grupphantering och 2-faktor  Samarbetsforum  Deployment Workshops (tidigare 21/3 och 27/9 på KI)  Wiki https://portal.nordu.net/display/Inkubator/Deploymenthttps://portal.nordu.net/display/Inkubator/Deployment  CDW (Computer deployment Wizard)  Teknisk Integration ATI  Återkommande ATI möten (tidigare 15-16/4 och 21-22/10)  Wiki https://portal.nordu.net/display/Inkubator/Integrationhttps://portal.nordu.net/display/Inkubator/Integration  Referens implementation av Ladok 3 ATOM-Feed  Expertgrupp

8 SUNET Inkubator projekt 2013  Projekt 2014  Samarbetsforum (Integration/ windows/deployment)  Krypteringstjänster  Grupphantering del 2

9 13.00 - 13.15; Välkomna och Inledning (Per och Ulrika) -Vad händer i SUNETs Inkubator? -Vad händer i Ladok? 13.15 - 14.30; Pass 1 13.15 - 13.45; SWAMID/eduID (Valter Nordh) 13.45 - 14.05; Elektroniska identiteter: Projektet GN3+ JRA3T2 (Roland Hedberg) 14.05 - 14.30; U/H Cloud (Håkan Dahlberg och Ingemar Fällman) 14.30 - 15.00; Fikapaus i ljusgården Agenda – Onsdag 23 oktober

10 15.00 - 17.00; Pass 2 15.00 - 15.40; Introduktion till grupphantering samt grupphantering med Grouper (Pål Axelsson) 15.40 - 17.00; Information från Ladokkonsortiet -Projektet Förnyad förvaltning (Jonas Brorsson) -Delprojektet Ändamålsenlig drift inom projektet Förnyad förvaltning (Anders Sandström) -Ladok3-projektet: REST-gränssnittet (Jan Stenberg) 18.00 - 18.30; Gemensam middag för alla anmälda till SUNET-veckan kl. 18.30 på restaurang Atrium, Nationalmuseum, S. Blasieholmshamnen 2. Mingel inleds kl. 18.00. Agenda – Onsdag 23 oktober, forts

11 09.00 - 10.15; Pass 3 09.00 - 09.20; Avancerad grupphantering med FIM (Johan Peterson) 09.20 - 09:40; Dokumentation för Enterprise Architecture med Aris (Ola Ljungkrona) 09:40 - 10:15; Erfarenheter av övergång från WAS till JBoss i NyA - Presentation av hur NyA arbetar med mindre och större arkitekturförändringar (Håkan Fransson) 10.15 - 10.45; Fikapaus i ljusgården Agenda – Torsdag 24 oktober

12 10.45 - 11.45; Pass 4 10.45 - 11.15; Resultat från projektet 2-faktorautentisering (Joakim Nyberg) 11.15 - 11.45; Resultat från projektet Auktorisation och grupphantering (Jan Rundström) 11.45 - 12.00; Summering och avslutning (Per och Ulrika) 12.00 - 13.00; Lunch på kårens restaurang, Drottning Kristinas väg 15 (för dem som anmält sig). Agenda – Torsdag 24 oktober, forts


Ladda ner ppt "Välkomna och inledning! Ladok-Inkubatordagar 23 – 24 oktober 2013 KTH, Stockholm Ulrika Ringeborn och Per Hörnblad."

Liknande presentationer


Google-annonser