Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Engagemangsindex Detaljering av t-bokens scenariobeskrivningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Engagemangsindex Detaljering av t-bokens scenariobeskrivningar"— Presentationens avskrift:

1 Engagemangsindex Detaljering av t-bokens scenariobeskrivningar
Underlag för design-diskussioner Johan Eltes Uppdateringar: Hälsoärende-case detaljerat Färdplan uppdaterad

2 Innehåll Vilket problem löser engagemangsindex?
I ett sammanhang: Principiell flödesmodell I ett sammanhang: Principiell tjänstemodell Vad är aggregerande tjänster? Tjänstedomänen engagemangsindex Avstämning mot användningsfall

3 Syfte med Engagemangsindex
Problemställning På nationell nivå (och i vissa regioner) finns många informationsägare för varje tjänstekontrakt En invånare har informationavtryck endast hos en bråkdel av dessa (t.ex. 2 av 1000) En tjänstekonsument som behöver nå alla informationägare via ett tjänstekontrakt kan inte fråga alla informationsägare som stödjer kontraktet (t.ex. 1000) utan behöver hjälpa att snäva in antalet informationsägare till ett rimligt antal (1 – 5 i 90% av fallen, max 20 i 99% av fallen) Lösningen “Engagemangsindex” Ett index över var (dvs hos vilka informationsägare) en patient har engagemang av visst slag Ju “fetare” index (engagemangsberoende tilläggsattribut och “instans”-information) desto färre “onödiga” tjänsteanrop. Ju “tunnare” index, desto stabilare, billigare och enklare index (och lägre risk om informationen kommer i orätta händer) T-bokens ansats: Så tunnt som möjligt.

4 Verksamhetsvy: Principiell arbetsflödesmodell
T-bokens referensarkitektur Sortiments- och utbudskatalog Översikt Detaljer Redigering Min journal Journalanteckning N/A Min nationella Kalender Tider hos mottagning Ombokning Mina vårdval Mitt Vårdval i ett Län Ändrat vårdval Engagemangsindex Lokala informationskällor Tjänsteadresseringskatalog 2. URL till tjänsteproducentens WS för aktuellt kontrakt 1. Logiska adressater (infoägare) där individen har engagemang av aktuell typ 3. Översiktinfo för ett engagemang 8. Uppdatering av bef. el. skapande av nytt engagemang Patientöversikt Tidbokning Vårdval Konkreta exempel: 4. Möjliga nya engagemang av aktuell typ 6. Detaljer om ett bef. engagemang 5. Som 2. 7. Som 2.

5 Tjänstevy: Principiell tjänstemodell
Illustrerad med scenario “Min nationella tidbok”

6 Aggregerande tjänster
Ansvarar för att presentera en nationell vy av information kopplad till invånaren Konsumerar Engagemangsindex och virtuella tjänster (TP) Kan vara specifik för en viss konsuments behov av information (t.ex. MVK) Kan mellanlagra / “cacha” vid behov. (Behöver då kunna prenumerera på händelser i Engagemangsindex?) NPÖ Frågetjänst är ett exempel på en aggregerande tjänst (även om realiseringen inte är frilagd / återanvändbar enligt t-boken)

7 Tjänsteinteraktioner för Engagemangsindex
Frågetjänster Betjänar aggregerande tjänster Uppdateringstjänster (PUSH + PULL) Betjänar engagemangsindex Notifieringstjänst (PUSH) Betjänar aggregerande tjänster med cache/mellanlager

8 Exempel, tillämpning av frågetjänst
Frågetjänster Exempel, tillämpning av frågetjänst

9 Frågetjänster - detaljer
Hämta invånarens engagemang av viss typ Fråge-meddelande: Invånaridentitet, engagemangstyp Svar: Lista med en post engagemangstyp och informationsägare med följande information: Invånaridentitet, Engagemangstyp, Informationsägare (varierar per engagemangstyp men är i regel ett HSA-id), tidpunkt äldsta förekomst i källa, tidpunkt färskaste förekomst i källa Konsument: Aggregerande tjänster, Producent: Enagemangsindex Hämta invånarens alla engagemang Invånaridentitet Samma som första frågetjänsten Konsument: Samma som första frågetjänsten

10 Uppdateringstjänster
PULL – tjänsteadresseringskatalogen får en ny roll (inom bef. Infomodell)

11 Uppdateringstjänster
PUSH – händelser speglas direkt eller batchvis från informationskällan

12 Uppdateringstjänster
PUSH – specialfall som komplement för omedelbar aktualitet

13 Uppdateringstjänster - detaljer
Uppdatera engagemang (PUSH) Informationsmeddelande: Lista med en per post engagemangstyp och informationsägare Samma innehåll som svarsmeddelande från frågetjänst + borttagsflagga (= inga engagemang kvar för aktuell invånare/engagemangstyp) Konsument: informationskälla eller virtuell tjänst, producent: Engagemangsindex Redovisa alla engagemang (PULL) Fråge-meddelande: Tidpunk för senaste PULL Svarsmeddelande: Samma som push-tjänstens informationsmeddelande Konsument: Engagemangsindex, producent: informationskälla - adressater hämtas ur tjänstadresseringskatalogen

14 Notifieringstjänster
Syfte: att möjliggöra federerade index och aggregerande tjänster med cache/mellanlager

15 Federing av Engagemangsindex med Notify
Kommunikationsavdelningen Landsting Kommun Fråga Fråga Uppdatera Uppdatera Nationell domän Landsting Landsting Uppdatera Uppdatera

16 Federing av Engagemangsindex med Notify
Kommunikationsavdelningen Landsting Kommun Fråga Fråga Uppdatera Notifiera Uppdatera Notifiera Nationell domän Landsting Landsting Uppdatera Uppdatera

17 Federing av Engagemangsindex med Notify
Kommunikationsavdelningen Landsting Kommun Fråga Fråga Uppdatera Notifiera Uppdatera Notifiera Nationell domän Landsting Landsting Uppdatera Uppdatera

18 Notifieringstjänster - detaljer
Ta emot engagemangsnotifiering Informationsmeddelande Samma innehåll som uppdateringsmeddelandet Konsument: Engagemangsindex, producent: Aggregerande tjänster med mellanlager/cache

19 Avstämning användningsfall
Ge tillgång till MVK enhet Aggregerande tjänst (ev. med cache) i MVK Hämtar alla engagemang Väljer ut de som är av aktuell typ / har koppling till erbjudna etjänster Använder vid behov tillämpliga tjänstekontrakt för att komplettera med information om enskilda engagemangsförekomster som behövs för att sålla bland erbjudna etjänster Returnerar (till meny-renderingsfunktionen i MVK) all information som behövs

20 Avstämning användningsfall
Ta bort tillgång till MVK enhet Samma som för ”Ge tillgång till MVK enhet” Behandlingen antas ha avslutats mellan två inloggningar i MVK (dvs patienten har varit på behandling mellan inloggningarna)

21 Avstämning användningsfall
Invånaren skall se alla sina tidsbokningar (sammanställning) Aggregerande tjänst ”Aggregerad tidbok” Hämtar alla engagemang av typen ”Finns i tidbok” För varje infoägare (med engagemang) används virtuell tjänst ”GetSubjectOfCareSchedule”. Anropen sker parallellt. Returnerar (e-tjänst Mina bokningar) en lista med all ”insamlade” svarsmeddelanden från ”GetSubjectOfCareSchedule” till etjänsten

22 Avstämning användningsfall
Invånaren läser kallelse Meddelande skapas i MVK MVK prenumererar på notifieringar från engagemangsindex När notifieringar med engagemangstyp ”kallelse finns” inkommer, skapar MVK ett meddelande med länk till e-tjänsten ”aktuella kallelser”. Texten har ingen specifik information om kallelsen, utan uppmanar användaren att klicka på länken för att få detaljer. Invånaren läser kallelsen När Invånaren loggar in och går till ”mina meddelanden”, väljer hon att titta på meddelandet med text om att kallelse finns. Hon klickar på länken och e-tjänsten ”aktuella kallelser” E-tjänsten frågar aggregerad tjänst ”Aggregerad tidbok” efter invånarens bokningar, listar ut vilka som är kallelser och presentera dessa i gränssnittet (med tillhörande information)

23 Avstämning användningsfall
”Ge tillgång till e-tjänst (generell)” och ”Ta bort tillgång till e- tjänst (generell)” Samma som ”Ge tillgång till MVK enhet”

24 Avstämning användningsfall
Ge tillgång till e-tjänst (generell) Samma som ”Ge tillgång till MVK enhet” och ” Ta bort tillgång till e-tjänst (generell)”

25 Avstämning användningsfall
Vårdprocess (ej komplett). Samma som ”Invånaren läser kallelse”, men engagemangstypen är istället ”Remittent” Ev. finns/behövs någon motsvarighet till Hälsoärendetjänst. Hälsoärendetjänst är en aggregerad tjänst som prenumererar på vissa engagemangstyper, hämtar hälsoärendetaggad information från journalsystem via tjänstekontrakt (GetEhrExtract?) som då ska vara taggad med hälsoärendeid. Hälsoärendetjänsten förvaltar på detta sätt ett hälsoärendeindex.

26 Användningsfall Engagemangsindex: Hälsoärendetjänst
Kommunikationsavdelningen Läkare skapar ny remiss Journalsystemet uppdaterar engagemangsindex Engagemangsindex notifierar Hälsoärendetjänst Hälsoärendetjänst hämtar och lagrar info om patientens remisser 3. Uppdaterad indexpost 1.Remiss-status 4.Index- Prenume-ranter 5. Index-notifiering 7. Detaljer om ett bef. engagemang 2. Vårdenhetens HSA-id, patientid, händelsedatum 6.Adress till aktuell vårdtjänst Hälsoärendeindex (aggr.tjänst) Engagemangsindex (stödtjänst) Tjänsteadresseringskatalog (stödtjänst) Journal (källsystemets datalager)

27 Möjlig färdplan Steg 1 Syfte: Kallelse-hantering för tidbokning och visualisering av remisstatus Frågetjänster + uppdatering med PUSH + Notifiering Steg 2 Syfte: Stödja NPÖ / EHR-EXTRACT Källsystembegrepp kan behöva påföras eftersom kontraktet GET_EHREXTRACT potentiellt täcker samtliga verksamhetssystem och anslutningsmodellen varierar per system – inte per verksamhet.


Ladda ner ppt "Engagemangsindex Detaljering av t-bokens scenariobeskrivningar"

Liknande presentationer


Google-annonser