Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Engagemangsindex Detaljering av t-bokens scenariobeskrivningar Underlag för design-diskussioner 2011-10-26 Johan Eltes Uppdateringar: -Hälsoärende-case.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Engagemangsindex Detaljering av t-bokens scenariobeskrivningar Underlag för design-diskussioner 2011-10-26 Johan Eltes Uppdateringar: -Hälsoärende-case."— Presentationens avskrift:

1 Engagemangsindex Detaljering av t-bokens scenariobeskrivningar Underlag för design-diskussioner 2011-10-26 Johan Eltes Uppdateringar: -Hälsoärende-case detaljerat -Färdplan uppdaterad

2 Innehåll  Vilket problem löser engagemangsindex?  I ett sammanhang: Principiell flödesmodell  I ett sammanhang: Principiell tjänstemodell  Vad är aggregerande tjänster?  Tjänstedomänen engagemangsindex  Avstämning mot användningsfall 2

3 Syfte med Engagemangsindex  Problemställning –På nationell nivå (och i vissa regioner) finns många informationsägare för varje tjänstekontrakt –En invånare har informationavtryck endast hos en bråkdel av dessa (t.ex. 2 av 1000) –En tjänstekonsument som behöver nå alla informationägare via ett tjänstekontrakt kan inte fråga alla informationsägare som stödjer kontraktet (t.ex. 1000) utan behöver hjälpa att snäva in antalet informationsägare till ett rimligt antal (1 – 5 i 90% av fallen, max 20 i 99% av fallen)  Lösningen “Engagemangsindex” –Ett index över var (dvs hos vilka informationsägare) en patient har engagemang av visst slag  Ju “fetare” index (engagemangsberoende tilläggsattribut och “instans”-information) desto färre “onödiga” tjänsteanrop.  Ju “tunnare” index, desto stabilare, billigare och enklare index (och lägre risk om informationen kommer i orätta händer) –T-bokens ansats: Så tunnt som möjligt. 3

4 Verksamhetsvy: Principiell arbetsflödesmodell 4  T-bokens referensarkitektur Sortiments- och utbudskatalog Översikt Detaljer Redigering Min journal Journalanteckning N/A Min nationella Kalender Tider hos mottagning Ombokning Mina vårdval Mitt Vårdval i ett Län Ändrat vårdval Engagemangsindex Lokala informationskällor Tjänsteadresseringskatalog 2. URL till tjänsteproducentens WS för aktuellt kontrakt 1. Logiska adressater (infoägare) där individen har engagemang av aktuell typ 3. Översiktinfo för ett engagemang 8. Uppdatering av bef. el. skapande av nytt engagemang Patientöversikt Tidbokning Vårdval Konkreta exempel: 4. Möjliga nya engagemang av aktuell typ 6. Detaljer om ett bef. engagemang 5. Som 2. 7. Som 2.

5 Tjänstevy: Principiell tjänstemodell 5  Illustrerad med scenario “Min nationella tidbok”

6 Aggregerande tjänster 6  Ansvarar för att presentera en nationell vy av information kopplad till invånaren  Konsumerar Engagemangsindex och virtuella tjänster (TP)  Kan vara specifik för en viss konsuments behov av information (t.ex. MVK)  Kan mellanlagra / “cacha” vid behov. (Behöver då kunna prenumerera på händelser i Engagemangsindex?)  NPÖ Frågetjänst är ett exempel på en aggregerande tjänst (även om realiseringen inte är frilagd / återanvändbar enligt t-boken)

7 Tjänsteinteraktioner för Engagemangsindex  Frågetjänster –Betjänar aggregerande tjänster  Uppdateringstjänster (PUSH + PULL) –Betjänar engagemangsindex  Notifieringstjänst (PUSH) –Betjänar aggregerande tjänster med cache/mellanlager 7

8 Frågetjänster 8  Exempel, tillämpning av frågetjänst

9 Frågetjänster - detaljer  Hämta invånarens engagemang av viss typ –Fråge-meddelande:  Invånaridentitet, engagemangstyp –Svar: Lista med en post engagemangstyp och informationsägare med följande information:  Invånaridentitet, Engagemangstyp, Informationsägare (varierar per engagemangstyp men är i regel ett HSA-id), tidpunkt äldsta förekomst i källa, tidpunkt färskaste förekomst i källa –Konsument: Aggregerande tjänster, Producent: Enagemangsindex  Hämta invånarens alla engagemang –Fråge-meddelande:  Invånaridentitet –Svar: Lista med en post engagemangstyp och informationsägare med följande information:  Samma som första frågetjänsten –Konsument: Samma som första frågetjänsten 9

10 Uppdateringstjänster 10  PULL – tjänsteadresseringskatalogen får en ny roll (inom bef. Infomodell)

11 Uppdateringstjänster 11  PUSH – händelser speglas direkt eller batchvis från informationskällan

12 Uppdateringstjänster 12  PUSH – specialfall som komplement för omedelbar aktualitet

13 Uppdateringstjänster - detaljer  Uppdatera engagemang (PUSH) –Informationsmeddelande: Lista med en per post engagemangstyp och informationsägare  Samma innehåll som svarsmeddelande från frågetjänst + borttagsflagga (= inga engagemang kvar för aktuell invånare/engagemangstyp) –Konsument: informationskälla eller virtuell tjänst, producent: Engagemangsindex  Redovisa alla engagemang (PULL) –Fråge-meddelande:  Tidpunk för senaste PULL –Svarsmeddelande:  Samma som push-tjänstens informationsmeddelande –Konsument: Engagemangsindex, producent: informationskälla - adressater hämtas ur tjänstadresseringskatalogen 13

14 Notifieringstjänster 14  Syfte: att möjliggöra federerade index och aggregerande tjänster med cache/mellanlager

15 Federing av Engagemangsindex med Notify Kommunikationsavdelningen Kommun Landsting Uppdatera Nationell domän Fråga

16 Federing av Engagemangsindex med Notify Kommunikationsavdelningen Kommun Landsting Uppdatera Notifiera Uppdatera Notifiera Nationell domän Fråga

17 Federing av Engagemangsindex med Notify Kommunikationsavdelningen Kommun Landsting Uppdatera Notifiera Uppdatera Notifiera Nationell domän Fråga

18 Notifieringstjänster - detaljer 18  Ta emot engagemangsnotifiering –Informationsmeddelande  Samma innehåll som uppdateringsmeddelandet –Konsument: Engagemangsindex, producent: Aggregerande tjänster med mellanlager/cache

19 Avstämning användningsfall  Ge tillgång till MVK enhet 19  Aggregerande tjänst (ev. med cache) i MVK –Hämtar alla engagemang –Väljer ut de som är av aktuell typ / har koppling till erbjudna etjänster –Använder vid behov tillämpliga tjänstekontrakt för att komplettera med information om enskilda engagemangsförekomster som behövs för att sålla bland erbjudna etjänster –Returnerar (till meny-renderingsfunktionen i MVK) all information som behövs

20 Avstämning användningsfall  Ta bort tillgång till MVK enhet 20  Samma som för ”Ge tillgång till MVK enhet” –Behandlingen antas ha avslutats mellan två inloggningar i MVK (dvs patienten har varit på behandling mellan inloggningarna)

21 Avstämning användningsfall  Invånaren skall se alla sina tidsbokningar (sammanställning) 21  Aggregerande tjänst ”Aggregerad tidbok” –Hämtar alla engagemang av typen ”Finns i tidbok” –För varje infoägare (med engagemang) används virtuell tjänst ”GetSubjectOfCareSchedule”. Anropen sker parallellt. –Returnerar (e-tjänst Mina bokningar) en lista med all ”insamlade” svarsmeddelanden från ”GetSubjectOfCareSchedule” till etjänsten

22 Avstämning användningsfall  Invånaren läser kallelse 22  Meddelande skapas i MVK –MVK prenumererar på notifieringar från engagemangsindex –När notifieringar med engagemangstyp ”kallelse finns” inkommer, skapar MVK ett meddelande med länk till e-tjänsten ”aktuella kallelser”. Texten har ingen specifik information om kallelsen, utan uppmanar användaren att klicka på länken för att få detaljer.  Invånaren läser kallelsen –När Invånaren loggar in och går till ”mina meddelanden”, väljer hon att titta på meddelandet med text om att kallelse finns. –Hon klickar på länken och e-tjänsten ”aktuella kallelser” –E-tjänsten frågar aggregerad tjänst ”Aggregerad tidbok” efter invånarens bokningar, listar ut vilka som är kallelser och presentera dessa i gränssnittet (med tillhörande information)

23 Avstämning användningsfall  ”Ge tillgång till e-tjänst (generell)” och ”Ta bort tillgång till e- tjänst (generell)” 23  Samma som ”Ge tillgång till MVK enhet”

24 Avstämning användningsfall  Ge tillgång till e-tjänst (generell) 24  Samma som ”Ge tillgång till MVK enhet” och ” Ta bort tillgång till e-tjänst (generell)”

25 Avstämning användningsfall  Vårdprocess (ej komplett). 25  Samma som ”Invånaren läser kallelse”, men engagemangstypen är istället ”Remittent”  Ev. finns/behövs någon motsvarighet till Hälsoärendetjänst. Hälsoärendetjänst är en aggregerad tjänst som prenumererar på vissa engagemangstyper, hämtar hälsoärendetaggad information från journalsystem via tjänstekontrakt (GetEhrExtract?) som då ska vara taggad med hälsoärendeid. Hälsoärendetjänsten förvaltar på detta sätt ett hälsoärendeindex.

26 Användningsfall Engagemangsindex: Hälsoärendetjänst Kommunikationsavdelningen Hälsoärendeindex (aggr.tjänst) Journalsystemet uppdaterar engagemangsindex Engagemangsindex notifierar Hälsoärendetjänst Hälsoärendetjänst hämtar och lagrar info om patientens remisser Engagemangsindex (stödtjänst) Journal (källsystemets datalager) Tjänsteadresseringskatalog (stödtjänst) 3. Uppdaterad indexpost 1.Remiss-status 7. Detaljer om ett bef. engagemang Läkare skapar ny remiss 2. Vårdenhetens HSA-id, patientid, händelsedatum 5. Index- notifiering 4.Index- Prenume- ranter 6.Adress till aktuell vårdtjänst

27 Möjlig färdplan  Steg 1 –Syfte: Kallelse-hantering för tidbokning och visualisering av remisstatus –Frågetjänster + uppdatering med PUSH + Notifiering  Steg 2 –Syfte: Stödja NPÖ / EHR-EXTRACT –Källsystembegrepp kan behöva påföras eftersom kontraktet GET_EHREXTRACT potentiellt täcker samtliga verksamhetssystem och anslutningsmodellen varierar per system – inte per verksamhet. 27


Ladda ner ppt "Engagemangsindex Detaljering av t-bokens scenariobeskrivningar Underlag för design-diskussioner 2011-10-26 Johan Eltes Uppdateringar: -Hälsoärende-case."

Liknande presentationer


Google-annonser