Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planfrågor med anknytning till 3D-fastighetsbildning Gösta Jönsson Lantmäterimyndigheten Malmö stad 1.Särskiljande allmän plats/kvartersmark 2.Användnings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planfrågor med anknytning till 3D-fastighetsbildning Gösta Jönsson Lantmäterimyndigheten Malmö stad 1.Särskiljande allmän plats/kvartersmark 2.Användnings-"— Presentationens avskrift:

1 Planfrågor med anknytning till 3D-fastighetsbildning Gösta Jönsson Lantmäterimyndigheten Malmö stad 1.Särskiljande allmän plats/kvartersmark 2.Användnings- egenskapsbestämmelser inom kvartersmark 3.Planläggning för kommunikationsanläggningar

2 Planfrågor med anknytning till 3D-fastighetsbildning Planer före 2004, vad gäller? Planer fr.o.m. 1/1 2004, vad skall man tänka på I första hand ett lantmäteriperspektiv. Tankar och funderingar från möten med kommuner, Lantmäteriverket och Boverket

3 Exempel äldre stadsplan S = Kvartersområde för bostads- och affärsändamål + område avsett för gård =OK

4

5 Stadsplan med H (Handel). Även bostäder inom delar av planen. Avstyckning av underjordiskt garage bedöms inte vara förenligt med bestämmelsen.

6 Stadsplan med H (Handel). Även bostäder inom delar av planen.

7 En fastighetsplan (tomtindelning) utgör alltid hinder mot 3D- fastighetsbildning Undantag: Om det är en 3D- fastighetsplan (ingen känd idag, men sådant planarbete pågår)

8 Om man vill hålla ”dörren öppen” för 3D- fastighetsbildning Gör som tidigare. Krångla inte till det. Inför ett antal bestämmelser, t.ex. BKCP. Detta möjliggör och låser inte framtida fastighetsb.

9 Om man vill förhindra 3D-fastighetsb. eller styra till 3D-fastighetsb. (Gör inte som tidigare) Inför nödvändiga bestämmelser. Styr och ”lås” med bestämmelser. 3D-fastighetsplan om man vill styra och låsa exakt

10 Exempel på ny detaljplan (3D) med allmän platsmark/kvartersmark Vanligt är att redovisning görs med (parenteser) Vad är ”huvudsaken”?/ överordnat? ( redovisas utan parentes) Vad är bisaken?/underordnat? (redovisas med parentes) Bör redovisas under två rubriker (allmän platsmark resp kvartersmark)

11 Exempel på ny detaljplan (3D) med allmän platsmark/kvartersmark

12 Bestämmelser Allmän platsmark GATA Gatumark (som får överbyggas med centrumändamål) Kvartersmark (C) Centrumändamål (över gatumark) n1 Minst 7,0 m fri höjd över gata n2 Minst 22,0 m fri höjd över gata n3 Högst 3,0 m utanför fasadliv och minst 6,7 m fri höjd över gata

13 Exempel på annan detaljplan Allmän platsmark/kvartersmark

14 Exempel på detaljplan (3D) inom kvartersmark (användnings- och egenskapsbestämmelser)

15

16 Ytterligare exempel på detaljplan (3D) inom kvartersmark (användnings- och egenskapsbestämmelser)

17 Användning av kvartersmark B1 = Bostäder vån 2 och uppåt C1 = Centrum Ej kontor i botten- våning J1 = Industri ej miljöstörande vån 2 och uppåt S1 = Skola, endast gymnasium, universitet/högskola eller motsvarande

18 Som redan har sagts: Om man vill styra till 3D-fastighetsbildning eller förhindra 3D-fastighetsb. Inför nödvändiga bestämmelser. Styr och ”lås” med bestämmelser. 3D-fastighetsplan om man vill styra och låsa exakt

19 Exempel kommunikationsanläggning

20 Användning av kvartersmark (J2)Industrimark under gc-bro som ej får bebyggas Användning av allmänna platser GC-BRO1Gång- och cykelbro från + xxx till – xxx meter över stadens nollplan för undre brokonstruktion och 2 meter över brokonstruktion (GC-BRO2)Gång- och cykelbro mellan + 11,1 meter över stadens nollplan och 2 meter över brokonstruktion Användning av vattenområde WÖppet vattenområde WEVattenområde med teknisk anläggning som får överbyggas med GC-bro sOmråde för ledverk och pålar

21 Sammanfattning Klargör om syftet med planen är att: 1.Det skall bli 3D 2.Man vill förhindra 3D 3.Man vill ”hålla dörren öppen” för 3D Utforma planen med ev. styrande bestämmelser Överväg fastighetsplan om man vill låsa 2D eller låsa för 3D


Ladda ner ppt "Planfrågor med anknytning till 3D-fastighetsbildning Gösta Jönsson Lantmäterimyndigheten Malmö stad 1.Särskiljande allmän plats/kvartersmark 2.Användnings-"

Liknande presentationer


Google-annonser