Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NUAK 2014 140923 Betyg i högskolan ur svenskt och europeiskt perspektiv Maria Stenberg Pamela Henriksson Sektionen för examen Göteborgs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NUAK 2014 140923 Betyg i högskolan ur svenskt och europeiskt perspektiv Maria Stenberg Pamela Henriksson Sektionen för examen Göteborgs."— Presentationens avskrift:

1 NUAK 2014 140923 Betyg i högskolan ur svenskt och europeiskt perspektiv http://egracons.eu Maria Stenberg Pamela Henriksson Sektionen för examen Göteborgs universitet Egraconsprojektet 2012-2015 With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 1

2 EGRACONSPROJEKTET Projektinformation Egraconsprojektet är ett Lifelong Learningprojekt (Erasmus multilaterala projekt) och medfinansierat av EU- kommissionen. Egraconsprojektet startade 1 oktober 2012. 14 partneruniversitet från 12 länder (inklusive University networks Santander Group och Unica). With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 2

3 EGRACONSPROJEKTET Mål Att kartlägga olika betygsättningsstrukturer i Europa i detalj. Ett Grading Table ska reflektera betygssnitt i fördefinierade referensgrupper. Att definiera de mest passande aggregerade nivåerna (I ECTS Users Guide föreslår man ISCED- koder för sammanslagna referensgrupper) Att förenkla tolkningen och användandet av betygssystem runt om i Europa till förmån för både studenter och universitet/högskolor. Att underlätta konvertering av betyg genom att göra det automatiserat (utveckla ett Europeiskt webbaserat konverteringsredskap). Att ta fram gemensamma, digitala mallar för konverteringen. With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 3

4 EGRACONSPROJEKTET Kontext och problemområden Fler och fler europeiska studenter deltar i internationella utbytesstudier. Det finns en stor variation av betygsspraxis och betygskulturer i olika länder och institutioner exempelvis relativ eller målrelaterad betygssättning. Egraconsprojektet vill utveckla en gemensam lösning och ett verktyg som kan användas av alla parter. With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 4

5 EGRACONSPROJEKTET Betygssystem i Europa : Ex 1: Belgien Betygsskala från 0 till 20 Godkänt betyg går från 10/20 Betyg över 16 ges relativt sällan I fransktalande Belgien är en student godkänd när personen ifråga har nått ett sammanlagt medel av 12/20. With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 5

6 EGRACONSPROJEKTET Betygssystem i Europa : Ex 2: Nederländerna Betygsskala från1 till 10. Godkänt betyg är 5.5 (avrundat uppåt till 6). Inte heller här används alltså hela skalan Halva poäng används inte vid alla universitet eller institutioner. With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 6

7 EGRACONSPROJEKTET Betygssystem i Europa : Ex 3: Italien Betygsskala från 0 till 30. Lägsta betyg för godkänt är 18/30 Högsta betyg är 30 (relativt många får högsta betyg)men studenterna kan även få ngt som kallas « 30 lode » (« 30+ », « 30 cum laude »), with honor. Studenterna kan tentera samma kurs flera gånger för att förbättra sitt betyg. With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 7

8 EGRACONSPROJEKTET Betygssystem i Europa: Ex 4: Sverige De mest frekvent använda betygsskalorna är U/G/VG och U/G. Godkänd/ icke utan beröm godkänd/ med beröm godkänd. U/3/4/5 Tillräckligt (E), Tillfredsställande(D), Bra (C), Mycket bra (B), Utmärkt (A) Inget samlat betyg för examen. With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 8

9 EGRACONSPROJEKTET Hantering av betyg i Europa ECTS credit transfer När ECTS- skalan används av båda universiteten och kurserna tillgodoräknas med betygen i dess ursprungliga form. Bilateral conversion tables Programkoordinatorn gör en specifik “nyckel” för översättning av betyg mellan de inblandade partneruniversiteten. Görs antingen på central nivå eller på fakultet/institution. The ECTS grading scale (relativ betygsskala A10%, B25%, C30%, D25%, D10% officiell till 2009) Betyg konverterades till ABCDE- skalan. The ECTS Grading table introduced in the Users’ Guide 2009 Översättning/jämförelse av betyg görs med hjälp av distributionstabeller som kan läsas av i ett Grading Table. With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 9

10 EGRACONSPROJEKTET Felkällor vid en jämförelse av betyg utan procentuell fördelning. With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union ECTS grade Student distribution (relativa betyg) A10% B25% C30% D25% E10% F Fail (with minor problems) FX Fail Local markECTS grade 16 +A 14 +B 12 +C 11 +D 10 +E (pass) Exempel på tolkningsproblematik där distribution (procentuell fördelning) ej räknas in (ex Belgiens system vs ECTS). 10

11 EGRACONSPROJEKTET ECTS Users’ guide 2009: Grading table: introducerar distributionstabeller (procentuell fördelning). Italy France *Ackumulerad procentsats i rött. Exempel: Betyget 27 i Italien blir 12 i Frankrike With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 1819202122232425262728293030 lode 6.9%1.9%5.7%2.3%6.0%2.7%11.3%8.2%9.0%11.8%12.3%0.5%15.7%5.7% 100*93,191,285,583,277,274,563,2554634,221,921,45,7 1011121314151617181920 34.79%18.59%18.45%12.05%9.46%3.65%2.30%0.43%0.22%0.06%0% 10065,2146,6228,1716,126,663,010,710,280,060 11

12 EGRACONSPROJEKTET Metod för Grading Tables Eventuell referensgrupp bestäms av betygsättande lärosäte. Betygsfördelningen beräknas. Den ackumulerade procentsatsen fastställs för det aktuella betyget (inom referensgruppen) Den enskilda studentens betyg läses av i tabellen Den ackumulerade procentsatsen jämförs med hemuniversitetets ackumulerade procentsats och det motsvarande betyget kan läsas av Ju fler nivåer som finns i betygsskalan desto lättare är det att jämföra betygen With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 12

13 EGRACONSPROJEKTET Fördefinierade referensgrupper Kan skilja sig från land till land Kursnivå vore det ideala men det är inte alltid rimligt pga för litet urval. Alternativ: program, grupperingar av program, institutioner, ämnesområden, osv. ECTS Users’ Guide nämner: ‘ a single programme or group of homogeneous programmes from which a consistent grading could be derived’ (grading culture) Egracons föreslår användande av ISCED study area codes (Eurostat/OECD/UNESCO): 3- eller 4-siffrig kod With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 13

14 EGRACONSPROJEKTET Partners  P1 Ghent University – BE (NL)  P2 UNICA Network - BE  P3 Santander Group Association – ES  P4 University of Liège – BE (FR)  P5 Sapienza University of Rome – IT  P6 University of Rouen – FR  P7 University of León – ES  P8 Vilnius University - LT  P9 University of Gothenburg – SE  P10 University of Essex – UK  P11 University of Lausanne – CH  P12 Justus Liebig University of Giessen – DE  P13 Inholland University of Applied Sciences - NL  P14 University of Warsaw - PL With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 14

15 EGRACONSPROJEKTET Associated partners  University of Göttingen – DE  University of Groningen – NL  Malmö University College – SE  Université de Rennes 1 – FR  Université de Rennes 2 – FR  Norwegian University of Science and Technology – NO  Erasmus Student Network - BE  Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements - FR With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union External evaluator  Maria Sticchi Damiani (Rome) 15

16 EGRACONSPROJEKTET Contacts : Management en coordination: Valère Meus (Valere.meus@Ugent.be)Valere.meus@Ugent.be Stocktaking and criteria: Rafael de Paz (r.depaz@uleon.es)r.depaz@uleon.es Conversion tool development and testing : Luciano Saso (Luciano.saso@uniroma1.it )Luciano.saso@uniroma1.it Quality assurance : Sylvain Lamourette (Sylvain.lamourette@univ-rouen.fr)Sylvain.lamourette@univ-rouen.fr With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union 16

17 17 Thank you! Valère Meus Valere.meus@ugent.be Project Partners In collaboration with With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union www.egracons.eu


Ladda ner ppt "NUAK 2014 140923 Betyg i högskolan ur svenskt och europeiskt perspektiv Maria Stenberg Pamela Henriksson Sektionen för examen Göteborgs."

Liknande presentationer


Google-annonser