Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerheten främst Registrering av behörigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerheten främst Registrering av behörigheter"— Presentationens avskrift:

1 Säkerheten främst Registrering av behörigheter

2 Säkerheten främst! Alla Skydds- och säkerhetsledare och tillsyningsmän som arbetar på den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar ska ha sin behörighet registrerad i JP. Detta ska vara genomfört under 2012.

3 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Redan 2003 gjordes en riskanalys av vilka konsekvenser som kunde uppstå om Banverket genomförde upphandling av underhåll i konkurrens. Riskanalysen påvisade att man måste finna ett sätt att säkerställa att de som arbetar på den infrastruktur som Banverket förvaltade hade rätt kompetens för de uppdrag de genomförde. Därför skapades ett behörighetssystem som kallas JPBS. Banverket handlade upp detta datastöd för att kunna hålla reda på individers behörigheter i olika säkerhetsfunktioner. Såväl hos egen personal som entreprenörer. Därefter har mycket skett med omorganisationer och bildande av Trafikverket.

4 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Systemet är alltså till för Trafikverkets möjlighet till kontroll av individers behörighet i olika säkerhetsfunktioner. Det är personuppgiftslagen som reglerar att sökanden måste ge Trafikverket tillåtelse att registrera sökandens behörigheter i ett datasystem. För att få sin behörighet registrerad måste man ansöka skriftligen och det krävs att sökanden skriver under ansökan.

5 Trafikverket har en hemsida med ingång direkt till JP. Ansöker gör man via Internet. Registrerade får ett användar-ID och ett lösenord.

6 I menyn till vänster finns det flera underrubriker som beskriver mera om funktionen JP med behörighetssystemet JPBS. Det finns flera sidor på nätet som beskriver funktionen JP, många kommer att uppdateras utifrån dessa seminarier.

7 Ansökningsblanketterna ska fyllas i noggrant, viktigt så komplett om möjligt. För snabbare och enklare handläggning. Det finns förtryckta ansökningsblanketter som man ska fylla i, viktigt är att ansökan är underskriven av sökanden och ansvarig chef. Annars fördröjs behandlingen av den.

8 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Alla behörigheter i systemet är uppbyggda efter kompetenskrav Det är ett IT verktyg som är uppbyggt kring de behörigheter som finns i BVF 906 Kompetenskrav för operativ personal och BVF 913 Kompetenskrav för de som arbetar på starkströmsanläggning.

9 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Kompetenskraven är hopsatta av en arbetsgrupp, van att jobba med utbildningar. Kompetenskraven som ingår i systemet är antingen normala, repetitiva eller hälsokrav.

10 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Kontaktpersonen på företaget och innehavaren av någon behörighet kan gå in via webben och se sin personals respektive sina egna behörigheter. Kontaktpersonen kan själv logga in i systemet via webben

11 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Kontaktpersonen ser sina uppgifter, avdelningar och har möjlighet att ta fram vissa rapporter ur systemet.

12 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Berätta att Trafikverket vill att kontaktpersonen uppdaterar sin personal ifråga om repetitionsutbildningar och hälsokontroller. Det är endast vid ansökan om att få registrera nya behörigheter som ansökan ska skickas in. Kontaktpersonen kan även uppdatera sin personals uppgifter om genomförda repetitionsutbildningar och hälsokontroller.

13 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
När någon ska kontrolleras så ber man individen uppge sitt användar-ID. Berätta att man snabbt kan kontrollera en behörighets giltighetstid via webben

14 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Berätta att individen som kontrolleras ska visa legitimation och av integritetsskäl ser man bara behörigheterna, inte övriga personuppgifter. Man ser när personen fick behörigheten och hur länge respektive behörigheter gäller. Under ett användar-ID döljer sig alla behörigheter som just den individen har.

15 JP Järnvägarnas funktion för personcertifiering
Här klickar du om du vill ställa frågor till JP. Entreprenörerna är välkomna att ställa frågor till jp. Det gör man genom att klicka på kontakt


Ladda ner ppt "Säkerheten främst Registrering av behörigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser