Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbild vid arbete i spår

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbild vid arbete i spår"— Presentationens avskrift:

1 Riskbild vid arbete i spår

2

3

4 Andel utan allvarlig anmärkning (%)
Resultat APK Järnväg 2012 Antal kontroller Godkänd Mindre allvarlig Allvarlig Andel utan allvarlig anmärkning (%) Underhåll 55 14 21 20 63,6 % Stora projekt 44 6 18 59,1 % Investering 12 5 4 3 75,0 % Genomförda men ej presenterat VO 217 119 77 64,5 % Genomförda men ej bedömda kontroller 25 - Totalt har det genomförts 455 kontroller. I sammanställningen presenteras kontroller genomförda av kontrollanter placerade på VO Underhåll, 353 kontroller totalt. Kontroller genomförda av VO Investering är inte representerade.

5 Fördelning mellan entreprenörer APK Järnväg
Antal kontroller Godkänd Mindre allvarlig Allvarlig Andel utan allvarlig anmärkning (%) Infranord 163 20 88 55 66,2 % Strukton 38 5 21 12 68,4 % BB Rail 29 2 13 14 51,7 % VR Track 4 50,0 % Övriga 68 17 26 27 60,2 % Någon uttalad målsättning för respektive entreprenör finns inte, dock görs jämförelse mot nästa års målsättning inom Trafikverket ”andel utan allvarlig anmärkning”. Kontroller genomförda av VO Investering är inte representerade ovan.

6 Vanligaste bristerna APK Järnväg 2012
Tillsyningsman/Skydds- och säkerhetsledare Saknad eller bristfällig riskbedömning och dokumentation av A-skydd, saknade eller bristfälliga skyddsåtgärder såsom kortslutning och hindertavlor. Elsäkerhet Saknad eller bristfällig elsäkerhetsplanering, ingen utsedd el-arbetsansvarig. Tunga spårgående arbetsredskap Förflyttning som småfordonsväxling, obesiktigade arbetsredskap, ingen information om Råd och skydd, av- och påetableringar utan hjälpmedel.


Ladda ner ppt "Riskbild vid arbete i spår"

Liknande presentationer


Google-annonser