Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender för framtidens städer Rikard Engström Strategisk utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender för framtidens städer Rikard Engström Strategisk utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Trender för framtidens städer Rikard Engström Strategisk utveckling

2 22014-06-24 Demografi • Andelen personer över 65 år stiger snabbt i I-länderna • Livslängden ökar • Ökad rörlighet • Befolkningstillväxten globalt är 1 – 1,5% • Fattiga städer växer fortare än rika städer

3 32014-06-24 • År 1800 - 7 % i städer eller tätorter. • År 1900 - 31 % i städer eller tätorter. • År 2000 - 84 % i städer eller tätorter. • På 1970-talet avstannade urbaniseringstakten och har sedan dess inte ökat lika mycket. • Till 1970-talet flyttade man till närmaste storstad. • Numera flyttar man också från småstad till storstad och flytten går därmed också längre bort. Sverige Källa:Samhallskunskap.se

4 42014-06-24 • 95% av världens befolkningstillväxt under de närmaste 20 åren absorberas av städer i u-länder. • 30% av världens befolkning levde i en urban miljö 1950 - 49% 2005. FN: 2050 bor 70% av jordens befolkning i städer (1850 – 3%! (Samhallskunskap.se) • 4.5% av världens befolkning lever i städer > 10 miljoner invånare. 25% I städer < 0,5 miljoner invånare Internationellt Källa: Mega-trends and The World’s Cities and Regions: A Note. Greg Clark

5 52014-06-24 Urbaniseringstakten avtar

6 62014-06-24 Städers betydelse Stadsbaserade ekonomiska aktiviteter står för : • 55% av BNP i låg-inkomstländer • 73% i medelinkomstländer • 85% i höginkomstländer. • 2% av jordens yta - 75% av naturresurserna • Stora städer ligger vid kusten. Smältande is hotar (bl a) infrastrukturen. • Städerna påverkar klimatet eftersom de skapar ‘urban heat islands’.

7 72014-06-24 Trafiken och Transporterna

8 82014-06-24 Målen

9 92014-06-24 Trafiken/Transporten är ointressant! Konk.- kraft Tillgäng- lighet Kostnad Miljö & Klimat Regional Utveckl. Trängsel

10 102014-06-24 • Planerade åtgärder kommer inte att lösa problemet! Trafik genereras av infrastruktur! Kombinerade åtgärder nödvändiga! • Ökat intresse för spårväg* • Minskad andel privat bil nödvändig • Beteende och förutsättningar • Satsningar på stomlinjenät* • Högprioriterade busstråk* Passagerartrafik * www.trivector.se

11 112014-06-24 Ant. pers.bilar och invånare/bil Källa: Data SCB, figur egen. Stockholm är en av de kommuner i Sverige som har minst antal inregistrerade personbilar per invånare. (dåvarande SIKA)

12 122014-06-24 • Olika städer - olika möjligheter och behov • Lokalisering av dag och nattbefolkning, bostäder och arbetsplatser • Infrastruktur • Industrilokalisering // Bostadsområde • Fritidsresandet ökar mest • 55% av alla resor i Sverige, görs i Stockholms län. * • Resor per Invånare och år*: Sthlm ca 350. Västra Götaland 140, Skåne 110 och Uppsala län 80. Kollektivtrafik *Trafikanalys: Lokal och regional kollektivtrafik 2009

13 132014-06-24 • Kollektivtrafikens marknadsandel • Kollektivtrafik + taxi: 24 procent • Bil + moped/MC: 76 procent Varför reser vi? • Resor till och från arbete: 32 procent • Resor för inköp av olika slag: 20,89 procent • Ta sig till motionsplats eller friluftsaktivitet: 12,26 procent • Hälsa på vänner och släkt: 6,72 procent • Resor till och från skola: 5 procent • Ta sig till plats för nöje eller underhållning: 3,72 procent Kollektivtrafik Källa: Kollektivtrafikbarometern •Kvinnor reser mer kollektivt än män gör •Ungdomar saknar körkort, de lär sig att hitta via cykel och kollektivtrafik

14 142014-06-24 Antal bussar och invånare/buss Källa: Data SCB, figur egen.

15 152014-06-24 • Effektivare användning av befintliga resurser nödvändig • Ökat intresse för samverkan • Planerade åtgärder kommer att bidra men inte lösa problemet! Infrastruktur en trafikgenerator! • Beteende och förutsättningar Godstrafik

16 162014-06-24 • Logistiken komplex – antalet intressenter många • Kunskap saknas ofta • Utrymmet begränsat • Transporten möjliggör strukturen (insatsvaran skapar möjligheten) • Samordnade transporter kräver vilja och engagemang! Godstransporter i städer

17 172014-06-24 Ant. lastbilar och invånare/lb Källa: Data SCB, figur egen.

18 182014-06-24 • Internationalisering • Staden används under dygnets timmar • Sambo  Särbo • Upplevelser – konceptualisering • Stadskärnan har tappat marknadsandelar till externhandeln • Staden: Förena design med funktion! • Plats- och tidsnytta! • Etableringar är barn av sin tid! • Staden – ett varumärke! Trender i handeln Källa: Martin Öberg, Handelshögskolan i Göteborg

19 192014-06-24 Staden är motorn! • Tillväxtbefrämjande åtgärder kan stå i motsatsförhållande till regional utjämning! • Entreprenörskap och stora städer • Tjänsteproduktion tilltar • Ökad samverkan för distributionsfrågor • Teknik (ITS) • Showrooms – (det går sakta…)

20 202014-06-24 • Ökat intresse! • Inte ett område! • Terminaler (stora och små) är en förutsättning. • IT(S)-system som stöd för alla typer av transporter. • Tillgänglighet. Dyrare hyror i staden. • Sändningsstorlek. Tätare leveranser av lättare produkter. • E-handeln  leverans. Citylogistik

21 212014-06-24 Staden och dess kopplingar Samverkan är ett nyckelord i många svenska projekt.

22 222014-06-24

23 232014-06-24 • Bygger på att personer i staden bär med sig försändelser. • Undviker ”onödig” innerstadstrafik • Reducerade utsläpp • Mobiltelefoner skulle användas som informationsverktyg och för dokumentation. • Ide´: Sociala nätverk  faktiska nätverk där personer i sina dagliga resor bidrar till transporter. DHL Bring Buddy Källa: https://d-school-blog.hpi-web.de/wp-content/uploads/2010/08/dhl_expo_shanghai_brochure1.pdf

24 242014-06-24 • Datorvärme Värme som alstras av datorer etc kan värma byggnader på vintern och ge kraft till luftkonditionering på sommaren. • Personligare pendling Avancerad analysteknik kommer att kunna ge personliga rese- rekommendationer. Lärande system en nyckel! IBM tror... Källa: http://sk.omvarldsportalen.se/?q=node/563

25 252014-06-24 Två koncept - framtiden i ett rör? www.et3.com www.pipenet.it

26 262014-06-24 • I storstadsregionerna behövs beredskap att hantera transportefterfrågan. • Planeringen inriktas på tätare städer med effektiv kollektivtrafik. • Europa - stagnerande och åldrande befolkningsstruktur. Fortsatt urbanisering. Kontakter mellan världens storstadsregioner ökar. • Sverige: Stadsregioner med minst 100 000 invånare växer av egen kraft. • OECD: Bristen på integration är en framtidsfråga av stor betydelse för ekonomisk utveckling och internationella konkurrenskraft. Främst ett stadsproblem. • Sista-milenproblematiken Omvärldsanalys 2010

27 272014-06-24 • Förtätningar Förtätningsmönstret följer transportstråken. • Stad/region Tillväxt återspeglar attraktivitet. Stor region – stor stad. • Mångfald Staden nyttjar regionen. • Tillväxt Stadens tillväxt sker ofta på omlandets bekostnad. Symbiotiskt förhållande mellan företag, stad och region. • Hög andel ”kreativ” arbetskraft Framgång i en stad/region

28 282014-06-24 Strategiska utmaningar • Ett energieffektivt transportsystem • Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna • Effektiva transportkedjor för näringslivet • Robust och tillförlitlig infrastruktur • Mer nytta för pengarna • Trafikverket en modern myndighet

29 292014-06-24 Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna Utmaningen är att forma ett transportsystem i storstadsregionerna som möjliggör väl fungerande resor och transporter och samtidigt bidrar till en positiv utveckling av stadsmiljön. Detta ska ske genom att fler väljer kollektiva färdsätt, att vi styr trafiken effektivt och att vi genomför de stora satsningar som pekas ut i de långsiktiga planerna. I storstäderna med sin komplexa trafik- och gatumiljö är det särskilt svårt att möta de krav som ställs på tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet och miljö. Trängsel på väg och spår, trafikstörningar, framkomligheten för distributionstrafiken är exempel på problem som är särskilt omfattande i storstäderna. Dagens trafikmiljö i storstäderna försämrar livskvaliteten för många människor som bor och vistas där.

30 302014-06-24 • Effektivitet och tillgänglighet • Miljö • Säkerhet Utmaningar för framtidens goda städer

31 312014-06-24 Vision: Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt Rikard Engström, Ph D Strateg, spec Gods & Logistik rikard.engstrom@trafikverket.se Direkt: 031-63 50 69 Mobil: 070-291 91 48


Ladda ner ppt "Trender för framtidens städer Rikard Engström Strategisk utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser