Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preliminär Verksamhetsplan 2015 Fysioterapeuterna Västerbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preliminär Verksamhetsplan 2015 Fysioterapeuterna Västerbotten."— Presentationens avskrift:

1

2 Preliminär Verksamhetsplan 2015 Fysioterapeuterna Västerbotten

3 SIDA 3 Kongressbeslut för mandatperioden 2013-2016 Vision: Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd. Mål: En profession i rörelse, med tre sammanhållna dimensioner: Profession-Position-Lön

4 SIDA 4 Arbetsplatsombud Mål/syfte: God kontakt med arbetsplatsombuden i distriktet för att stärka den enskilde i sitt uppdrag samt stärka Fysioterapeuternas position. Aktiviteter: o Fackliga sammankomster en gång per halvår för arbetsplatsombud där förhandlingsråd och distriktsordförande medverkar o Informationsutskick med regelbundenhet via e-post till arbetsplatsombud o I enlighet med förbundets policy arrangera kurser Grundkurs, Löneskola samt Praktisk arbetsrätt när deltagarunderlag finns

5 SIDA 5 Arbetsplatsombud Mål/syfte: Fler arbetsplatsombud i distriktet. På sikt, att varje arbetsplats där en fysioterapeut arbetar finns ett arbetsplatsombud. För att öka Fysioterapeuternas inflytande behövs alla. Aktivitet: o Identifiera arbetsplatser där arbetsplatsombud saknas och ta personliga kontakter

6 SIDA 6 Studenterna Mål/syfte: God kontakt med Studenterna vid Fysioterapeutprogrammet, Umeå universitet, för idéutbyte och etablering av facklig tillhörighet hos blivande kollegor. Aktiviteter: o Representant från Studenterna adjungeras till distriktsstyrelsens möten o Facklig information till T6

7 SIDA 7 Medlemmar Mål/syfte: God kontakt med medlemmar i distriktet för att öka samhörighet och ge chans till nätverkande. Styrelsens verksamhet utformas genom dialog med medlemmarna. Gemensamma aktiviteter kan på sikt underlätta rekrytering till förtroendeuppdrag. Aktiviteter: o Arrangera en medlemsaktivitet som kan nå så många medlemmar som möjligt i distriktet o Fånga upp medlemmars erfarenheter och synpunkter i aktuella frågor via enkät o Uppdaterad och tillgänglig information på distriktets webbplats

8 SIDA 8 Beslutsfattare Mål/syfte: God kunskap om och värdering av fysioterapi hos beslutsfattare in om hälso- och sjukvård. Fysioterapeuterna ska vara väl kända hos länets landstings- och kommunala politiker med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Genom personliga möten med arbetsgivarna ökar möjlighet till påverkan. Aktivitet: o Fortsätta de kontakter som under föregående år etablerades med landstingspolitiker med fokus på primärvård

9 SIDA 9 Sektioner Mål/syfte: God kontakt mellan distriktsstyrelsen och förbundets sektioner förbättrar förutsättningarna för medlemsarrangemang och stärker förbundet. Aktivitet: o Kontakta de medlemmar i Västerbotten som innehar styrelseuppdrag i någon sektion och undersöka vilka samarbetsarenor som är av intresse

10 SIDA 10 Specialisttjänster Mål/syfte: Fler specialisttjänster i klinisk verksamhet. Rätt använd kompetens underlättar för patienter/brukare att få tillgång till kvalificerad bedömning och behandling. Fler specialisttjänster skapar karriärvägar inom professionen. Aktiviteter: o Ta erforderliga kontakter med förbundets kansli samt Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, inriktning fysioterapi vid Umeå universitet o Initiera ett påverkansarbete gentemot VLL

11 SIDA 11 Styrelsearbete Mål/syfte: God start för verksamhetsårets nya distriktsstyrelse gynnar kreativitet, effektivitet och trivsel. Återkommande upptaktsträff i januari varje år. Aktivitet: o Upptaktsträff för nya distriktsstyrelsen fredag-lördag 9-10 januari 2015

12 SIDA 12 Styrelsearbete Mål/syfte: Fastlagda rutiner finns för distriktsstyrelsens arbete med löneprocess, påverkan, medlemsaktiviteter och fackliga kurser. Överblick och framförhållning underlättar och effektiviserar styrelsens arbete. Aktivitet: o Utarbeta ett årshjul för verksamheten

13 SIDA 13 Geografisk jämlikhet Mål/syfte: Distriktets aktiviteter utgår från en grundidé om geografisk jämlikhet. Aktiviteter: o Arrangemang planeras med möjlighet till video- eller telefonlänk o Lokalisering av arrangemang i länet varierar o Synliggöra behovet av att ta hänsyn till geografi och därmed minska beroende av avstånd och ekonomisk inverkan på deltagande


Ladda ner ppt "Preliminär Verksamhetsplan 2015 Fysioterapeuterna Västerbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser