Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Varje verksamhet gynnas av rak styrning.  Ansvar, befogenheter och ekonomi bör gå hand i hand. Det gynnar effektivitet, resultat, rättssäkerhet och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Varje verksamhet gynnas av rak styrning.  Ansvar, befogenheter och ekonomi bör gå hand i hand. Det gynnar effektivitet, resultat, rättssäkerhet och."— Presentationens avskrift:

1  Varje verksamhet gynnas av rak styrning.  Ansvar, befogenheter och ekonomi bör gå hand i hand. Det gynnar effektivitet, resultat, rättssäkerhet och demokrati.  Lokal flexibilitet och lokala lösningar främjas. Lokala gemenskaper kan sina förhållanden, problem och möjligheter bäst. Lokal styrning är bättre då den är selektiv. Staten styr med samma intensitet överallt, inte situationsanpassad.

2  Ökat inflytande och ansvar för professionen. Rak styrning gör professionens roll mer tydlig.  Förtroendet mellan förtroendevalda och profession ökar med rak styrning. Den rakt styrda skolan fungerar utmärkt i Finland! Permanent försöksordning i Norge.  Varje offentlig verksamhet blir bättre av att flyttas närmare brukarna inte längre från dem.  Vad kommunmedborgarna betalar för skall de också ha möjlighet att ha inflytande över, vare sig de är brukare eller inte.

3  Lättare att följa upp och utvärdera skolan där ansvar, befogenheter och ekonomi är förenade.  Utrymmet för ny pedagogik har ökat med decentraliseringen inte minskat.  Samverkan mellan skolor och kommuner underlättas i ett konsekvent styrsystem. Vi tror inte att svenskt utbildningsväsende utvecklas genom särlagstiftning. Skolan blir inte bättre av att staten vill göra skolorna lika när såväl behov som förutsättningar är olika.

4  Fullföljd och tydlig målstyrning ger regering och riksdag tid att ägna sig åt långsiktiga visioner. Detaljer lämnas åt kommuner och myndigheter.  Nationella beslut kring utbildningspolitiken bör grundas på kommunal- ekonomisk konsekvensanalys, inte centralstyrningsidéer.  Har negativ inverkan på hälsa och arbetsmiljö. Oklara, odemokratiska och rättsosäkra system skapar otrygghet.  Då skollagen skall vara en ramlag skall den uttrycka vad som skall uppnås, inte hur.


Ladda ner ppt " Varje verksamhet gynnas av rak styrning.  Ansvar, befogenheter och ekonomi bör gå hand i hand. Det gynnar effektivitet, resultat, rättssäkerhet och."

Liknande presentationer


Google-annonser