Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det sociala sammanhanget, det kulturella arvet och historiska förändringar formar en litterär genre (i det här fallet skräck) och påverkar hur dagens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det sociala sammanhanget, det kulturella arvet och historiska förändringar formar en litterär genre (i det här fallet skräck) och påverkar hur dagens."— Presentationens avskrift:

1

2 Det sociala sammanhanget, det kulturella arvet och historiska förändringar formar en litterär genre (i det här fallet skräck) och påverkar hur dagens litteratur, film och även dataspel inom skräckgenren skapas

3 För att förstå varför dagens skräcklitteratur och film ser ut som den gör. Varför inte genren har sett ut på samma sätt genom historien

4  Typiska drag vad gäller innehåll och stil för genren  Sammanhanget genren har tillkommit i och utvecklats från (samhälleligt, historiskt, kulturellt och socialt)  Författare och deras verk  Läsa och analysera utdrag ur olika verk  Läsa en egen bok i genren

5  Läs en skräcknovell  Undersök, utvärdera och kommentera innehåll, sammanhang, språk (t.ex. ordval, meningsbyggnad och meningslängd), struktur, texttyp, handling, karaktärer, tema, tid, plats, miljö, stämning, berättarperspektiv, symbolik och bildspråk  Ta exempel från den aktuella texten och koppla det till genren  Fundera också över berättarteknik eller andra berättarknep som författaren använder sig av. Vad är syftet och vad har det för effekt på läsaren?

6  Skriv en egen skräcknovell baserad på Edgar Allan Poes novell ”Den svarta katten”.  Behåll handlingen  Ändra till modern tid, när och var det utspelar sig, miljö och stämning  Använd din fantasi, nya perspektiv och idéer och engagera dig i den kreativa processen  Tänk igenom vilken stil du ska skriva i  Se till att använda relevanta detaljer och exempel för att utveckla dina tankegångar  Var noga med språket: använd passande och varierat ordval, meningsbyggnad och uttryck. Anpassa språket till sammanhanget och syftet  Tänk på grammatik, meningsbyggnad, skrivregler och stavning

7  Du visar också dina kunskaper genom att delta aktivt på lektionerna i t.ex. samtal och diskussioner kring litteratur, film och utbildningsprogram som vi arbetar med, samt i olika arbetsuppgifter där du får träna på att analysera texter och få kunskap om skrivprocessen och olika berättargrepp

8  Kommunikation  Att läsa kritiskt och för att förstå  Att läsa mellan raderna och att dra slutsatser  Att skriva för olika syften  Kreativt tänkande  Att tillämpa de kunskaper du har för att skapa nya idéer och tankegångar  Att skapa egna texter och tankegångar genom att använda existerande verk (litteratur) och tankegångar på nya sätt


Ladda ner ppt "Det sociala sammanhanget, det kulturella arvet och historiska förändringar formar en litterär genre (i det här fallet skräck) och påverkar hur dagens."

Liknande presentationer


Google-annonser