Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell konferens för etablering av nyanlända på landsbygd 30 september 2014 UKK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell konferens för etablering av nyanlända på landsbygd 30 september 2014 UKK."— Presentationens avskrift:

1 Nationell konferens för etablering av nyanlända på landsbygd 30 september 2014 UKK

2

3 Utgångspunkten för projekt (SIU ) Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar och Hela Sverige ska leva - Uppsala anser att mångfald är en möjlighet till en levande landsbygd och till det krävs nytänkande och kreativitet. Därför planerades en konferens där landsbygdens folk, invandrare, föreningar, företagare, arbetsförmedlingen, kommunen, landstinget och länsstyrelsen och andra intressenter skulle träffas och diskutera hur man kan förverkliga denna möjlighet. ett eventuellt framtida utvecklingsarbete förutsätter samverkan mellan länets alla aktörer så väl den ideella och den privata som den offentliga.

4 Kolonilott kartläggning av jordbruksintresse hos invandrare i Uppsala september 2011

5 Kartläggningens Syftet med enkätundersökningen var att få ett arbetsmaterial till konferensen och få en bild av intresse, ambition och kunskap och på vilket sätt invandrare kan bidra till landsbygdens utveckling. Många invandrare verksamma med kolonilotter. En del är mycket skickliga odlare och har kolonilotter på över 1 hektar där man inte bara odlar för familjens behov utan även för försäljning. Därför ansåg vi att det var viktig att göra en kartläggning av de invandrare som har kolonilotter här i Uppsala, som ett arbetsmaterial inför konferensen

6 Fråga Vad har du jobbat med i ditt hemland?

7

8

9 Utöver växtodling skulle du vilja om du hade möjligheter starta andra verksamheter inom jordbrukssektorn, så som kött produktion och mjölk produktion?

10 Om du får ett erbjudande att utöka din produktion, kan du tänka dig att flytta till landsbygd där erbjudandet finns/kan dyka upp?

11 Några av slutsatserna av undersökningen: Det finns en hög kompetens om odling, men den behöver höjas ytterligare. Odlarna behöver mer kunskap om odling och insatsmedel som t.ex. gödsel Svenskundervisningen behöver bli mer yrkesinriktad så att man kan lära sig ord som behövs för att kommunicera inom ett visst yrke, (till exempel åker för dem som vill arbeta i lantbruket). Idag finns en stor efterfrågan på närproducerade livsmedel, och det finns därför en stor potential att sälja. Det går att odla mycket saker här, även grödor från andra länder. Endast 0,6 procent av alla företag som har startats av invandrare är inom Gröna sektorn/de gröna näringarna.

12 Mångfaldskonferens 27 oktober 2011 Jobbar för: Samhällshållbarhet Produktutveckling Arbetstillfällen Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala

13 Målgruppen Landsbygdsbor som aktivt verkar för att utveckla en mångkulturell landsbygd Entreprenörer, med svensk och utländsk bakgrund, som vill starta och driva nya företag på landsbygden Invandrare med kunskap om lantbruk och landsbygdsföretagande och som vill arbeta på landsbygden Aktörer (politiker, ämbetsmän, rådgivare, (organisationsföreträdare) som verkar för utveckling och stärkande av ett mångkulturellt landsbygdsföretagande

14 Konferensen var förstudie : Om möjligheterna för och förutsättningarna till samverkan om landsbygdsutveckling, kompetens- och kulturutbyte och att finna former för samverkan mellan landsbygdsföreningar och invandrarföreningar. Att hitta vägar för hur utlandsföddas kompetens ska kunna tas till vara och utvecklas för att undanröja de hot mot landsbygdens utveckling och överlevnad som beskrivs av utredningen SOU:2008:56. Konferensen hade tre byggstenar: 1.Samhällshållbarhet 2.Produkt utveckling 3.Arbetstill fällen

15 Projektets genomförande Planeringen av konferensen påbörjades i juli 2011 och arbetsgruppen som bestod av personer både från SIU och Hssl Uppsala län Konferensen genomfördes den 27 oktober 2011 I Uppsala Konsert & Kongress, där även ett grupparbete genomfördes med mål att vi skulle se vilka frågeställningar som var viktigast att arbeta med i framtiden.

16 Konferensen

17 Diskussion

18 Några kommentarer efter konferensen: ” Er konferens var mycket bra och jag blev inspirerad att jobba vidare med frågorna om hur vi ska få invandrare att upptäcka landsbygden och ge landsbygden möjlighet att lära av invandrarna ”.

19 1.Kunskap 2.Någonstans att bo – pendla eller bofast 3.Något att jobba med – jordbruk eller annat 4.Finansiering till idé 5.Produktutveckling – tillverka av det som redan finns 6.Arbetsförmedlingen – vem hjälper mig att lyckas 7.Vill inte vara vilsen på landsbygden – behöver stöd för att lyckas 8.Smaka på lantbruksprodukter på plats kan leda till att det föds idéer om hur man skulle kunna utveckla. Om man inte har sett eller smakat kan man inte få idéer. 9.Man behöver vara på plats för att se hur problem kan lösas, inte uppfinna hjulet igen Några funderingar från de som deltog

20 Utvärdering och rekommendationer Föreningsnätverk där invandrare får möjligheten att lära känna Uppländska gårdar Ordna seminarium om intressanta gemensamma intressen Utveckla flerspråkig turistverksamhet i länet

21 Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden, År 2012-2013

22 Jobbar för  Ett hållbart samhälle  Arbetstillfällen  Produktutveckling

23 Pilotprojekt Projektet tar sin utgångspunkt från konferensen och har till syfte: Att lägga grunden till en plattform för samverkan mellan kommuner, ideella organisationer och näringsliv i syfte att göra landsbygden attraktiv, bl. a för den invandrande befolkningen Att skapa bättre möjligheter för invandrare att bosätta sig och livnära sig på landsbygden Att ta tillvara den kompetens som invandrare har inom den areella sektorn.

24 Projektets genomförande.  Arbetsförmedlingen bistod med invandrare/nyanlända praktikanter.  HSSL har skaffat praktikplatser på landsbygden.  SIU bistod med samordning och kurser.  Vi har ordnat utbildningar om landsbygden.  Praktikplatser har ordnats på lantgårdar och inom turistnäring.

25 Förberedelser

26 informationsträffar med praktikanterna

27 Besök av gårdar

28

29 Besök av turistanläggningar

30 En vecka utbildning

31 Politiker på informations möte 2012

32 Politiker på besök

33 Media

34 Utvärdering

35 Projektresultat  Vi lyckades få ut praktikanterna på praktikplatser.  Vi har lyckats att fått jobb erbjudan till 60 procent av våra praktikanter.  Det finns väldig kompetens från andra länder som kan användas av etablerade svenska aktörer  Turistnäring är en stark växande näring

36 Tack För mer information www.siuppsala.se Email siu@comhem.sesiu@comhem.se


Ladda ner ppt "Nationell konferens för etablering av nyanlända på landsbygd 30 september 2014 UKK."

Liknande presentationer


Google-annonser