Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VII:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården Torsdagen den 11 november 2010 Etiska överväganden vid landstingsgemensam journalföring Eva Arvidsson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VII:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården Torsdagen den 11 november 2010 Etiska överväganden vid landstingsgemensam journalföring Eva Arvidsson,"— Presentationens avskrift:

1 VII:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården Torsdagen den 11 november 2010 Etiska överväganden vid landstingsgemensam journalföring Eva Arvidsson, Kalmar eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se

2

3 Journalen Doktorns journal Handskrivna anteckningar, stöd för eget minne, ägdes av den enskilde läkaren

4 Doktorns journal Nils Rosén: disputation om medicinsk journalskrifning –”Att läkekonsten har till fullo dokumenterade sjukdomsförlopp att tacka för sin utveckling är så visst, att tvivel därom icke kan råda.” –18 kriterier Levnadssättet: stillasittande eller rörligt? militärens? ämbetsmannens? om hantverkarens, vilket hantverk? Mathållningen: är dieten riklig? vilken föda intar den sjuke? rökt kött? saltat? vilken dryck nyttjar han? Särskild vana beträffande dryck, sömn, kroppsrörelse, nyttjande av tobak Nilsson I, Nilsson P, Medicinsk dokumentation genom tidernaLäkartidningen, Nr 51–52, 2003

5 Patientdatalagen, SFS 2008:355 Patientjournallagen (PjL, 1985:562) upphörde att gälla 2008 då den ersattes av patientdatalagen Om uppgifterna föreligger ska en patientjournal innehålla –patientens identitet –bakgrunden till vården –diagnos och anledning till mera betydande åtgärder –uppgift om den information som lämnats till patienten, om de ställningstaganden som gjorts, om val av behandlingsalternativ samt om möjlighet till förnyad medicinsk bedömning –uppgift om information och samtycke, som lämnats enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården

6 Patientdatalagen, SFS 2008:355 Syftet med en patientjournal 2 § Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. En patientjournal är även en informationskälla för – patienten, – uppföljning och utveckling av verksamheten, – tillsyn och rättsliga krav, – uppgiftsskyldighet enligt lag, samt – forskning.

7 Patientens journal

8 Rätten till din journal Huvudregeln är att du som patient har rätt att få ta del av din journal. Om du vill ta del av din journal bör du kontakta vårdgivaren och begära att få en kopia av journalen hemskickad eller be att få läsa den på vårdinrättningen. Om du vill få en kopia hemskickad har inte vårdgivaren rätt att vägra dig detta och kräva att du ska läsa den på vårdinrättningen i stället. Om journalen överstiger ett visst antal sidor kan du dock få betala för kopiorna. Journalen ska tillhandahållas dig så snart som möjligt, som regel inom en vecka. http://www.netdoktor.se/patientrattigheter/?_PageId=132464

9 Patientdatalagen 13 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten.

10 Patientens journal Varför vill patienten läsa sin journal? Hemligheter?

11 I går damp det ner ett brev från vårdcentralen. Sånt är alltid spännande, särskilt när man inte väntar sig ett. Jag har blivit inbjuden till att vara med i en forskningsstudie. Ur brevet: "Då du tillhör den patientgrupp som sista året sökt på Vårdcentralen och fått diagnosen fibromyalgi erbjuds du nu..." Detta måste ju betyda att det står i min journal att jag har diagnosen. Det är ju bara det att ingen har upplyst mig om saken. Man kan ju undra vem som har satt den, när den sattes och på vilka grunder. Jag lever inte upp till kriterierna heller, jag har googlat på saken. Vad står det i min journal egentligen? jun 2010

12 Patientens journal Varför vill patienten läsa sin journal? Hemligheter? Hur kommunicerar vi? Behöver patienten läsa sin journal för att förstå?

13 Patientens journal När nu patienten ska läsa sin journal Vad skriver man inte? –Ca? –Etyl? –Ordnad klädsel –Har skaffat hund –Pat osäker på om maken är far till barnet –Orolig

14 Patientens journal Vad skriver man inte? Och det som man ändå ”måste” skriva: –Psykiatri –Gyn/urologi –Alkohol Ta risken att patienten blir stött?? Om det var MIN journal…

15 Elektronisk journal Vilken möjlighet! Tillgänglig, inte leta Inga papper Sökbar Datauttag

16 Elektronisk journal som inte delas… … är som en dator utan internet

17 Gemensam elektronisk journal –Kommunikationen mellan vårdgivare –Samverkan kring en enskild patient –Verksamhetsuppföljning byggd på individdata för att beskriva vårdprocesser och verksamheter samt deras resultat

18 Gemensam elektronisk journal En patient en journal! Äntligen!! –Enklare! Inga kopior Inget ”dubbelarbete” ”Svar direkt” –Patientsäkerhet! Läkemedel Vet ”allt”

19 Gemensam elektronisk journal Problem –Nästan inga studier… –Patientsäkerhet Läkemedel stämmer inte Tillgång till all information ≠ ”Vet allt”

20

21 GPs rarely spent time searching for historical information in the EPR other than the latest progress notes, medications and results on laboratory tests. Instead, the GPs seemed to rely on their own memory or obtained information through asking the patients about previous episodes.

22 99% - useful to check upon previous notes 37% sometimes gave up searching for information because it was too time-consuming 35% found it easier to ask the patient again rather than to search in the patient record 28% only occasionally tried to search for information because it was too time-consuming. 57% found it difficult to display a summary of the actual progress notes.

23 Gemensam elektronisk journal Problem –Nästan inga studier… –Patientsäkerhet Läkemedel stämmer inte Tillgång till all information ≠ ”Vet allt” Alla system inte med, scannat som inte är sökbart… Downtime –Tar tid Läkarna administrerar

24 GPs use of EPRs seems to be efficient and comprehensive, but it also entails administrative tasks that were previously done by secretaries

25 Gemensam elektronisk journal Problem –Nästan inga studier… –Patientsäkerhet Läkemedel stämmer inte Tillgång till all information - ”Vet allt” Alla system inte med, scannat som inte är sökbart… Downtime –Tar tid Läkarna administrerar Krav ökar: Mer måste dokumenteras –Integritet? Skriver inte allt? För att patienten läser.. För att ALLA läser..??

26 Samhällets journal Försäkringsbolagen Landstinget - största arbetsgivaren Kommunsköterskorna –Loggar… Kvalitetsregister Personnummer, Inkomst, Bilregistret, ICA, Google …

27 Samhällets journal Försäkringsbolagen Landstinget - största arbetsgivaren Kommunsköterskorna –Loggar… Kvalitetsregister Personnummer, Inkomst, Bilregistret, ICA, Google …

28 Samhällets journal Försäkringsbolagen Landstinget - största arbetsgivaren, Kommunsköterskorna –Loggar… Kvalitetsregister Personnummer, Inkomst, Bilregistret, Google, ICA… –Storebror ser dig Vad skriver man inte??

29 Hur blir det nu?? Patientens journal - Patienten skriver själv –Kvalitetsregister –Egna anteckningar

30

31 Hur blir det nu?? Patientens journal - Patienten skriver själv –Kvalitetsregister –Egna anteckningar Doktorns journal –Nytt arbetssätt? –Från paternalism till delaktighet? –Minnesanteckningar på små lappar?


Ladda ner ppt "VII:e Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården Torsdagen den 11 november 2010 Etiska överväganden vid landstingsgemensam journalföring Eva Arvidsson,"

Liknande presentationer


Google-annonser