Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Nytt affärssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Nytt affärssystem"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Nytt affärssystem

2 Processer Kundorder till fakturering (K) Ledning Stödfunktioner
Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM Kundorder till fakturering (K) Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Plan, analys och uppföljning Ledning Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand CDM

3 Övergripande grundkrav
Funktionalitet Vid varje transaktion i affärssystemet så antas och förutsätts att, vid behov, de ekonomiska transaktionerna genomförs för t ex. Godsmottagning, Returhantering, Inventering Samtliga produkter och hela produktionsanläggningen ska hanteras i affärssystemet Stödja Konvergent och Divergent produktion samt att batchhantering följer hela flödet. Stödja Process och Diskret tillverkning. Integrerat koncernstöd med möjlighet till tvärsoperationer utan att byta ”domän” Producent och grossisthantering Enhetshantering för t ex Kg Styck pall bunt etc Återgångshantering för kundorder Flera ärvda kalendrar t ex Huvud-, produktions-, kund-, och leveranskalender Avtalshantering med motprestation Export av data utav slutanvändare, Import på högnivå av superuser

4 Övergripande grundkrav, forts
Implementering Data migrering från Movex och Rejus till nytt affärssystem -> Data måste tvättas Genomgång av samtliga artikel-, kund- och leverantörsnummer och uppdateras. Teknologi Bra rapportgenerator Produktion 7/24 ej driftstopp av servers Kommersiellt Låg totalkostnad – hellre mycket i grundutförande och lite anpassning

5 Övergripande grundkrav, forts
Leverantör Kontinuitet och kunnande Övrigt Rapportering ska enkelt kunna ske vid källan in i affärssystemet, gäller hela företaget med andra ord samtliga medarbetare Utbildningsmaterial utifrån våra processer ska finnas vid implementation och grundutbildning Utbildningsmaterialet skall kunna användas som processbeskrivning över tid och vara lätt och ej resurskrävande att uppdatera

6 Troliga Anpassningar Avtalshantering Transportplanering
Receptoptimering / uppföljning (Best Mix) Metallbok = Hedgning / Gungan (obs! bruten dag) Dagsprislista Cyklisk och Sekventiell produktionsplanering Konsignationslager, avtalssaldo med kundinteraktion (Web) Certifikathantering Eventuellt Astrada Pro Eventuellt Cognos

7 Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U)
ProduktProgram Offering Management OMM Ny produkt Köp OMM N-020 Bedömning OMM N-010 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Förfrågan / Ny Idé Artikel- register Variant OMM N-030 Ny produkt OMM N-050 Ny produkt OMM N-040 Lager-hantering Information Kund OMM N-060

8 Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U)
ProduktProgram Offering Management OMM Krav Stödja bedömningsprocessen, t ex verktyg, kapabilitet, kapacitet Stödja förkalkyl Workflow för skapande av artikel Kopiering/återanvändning av Artikelstrukturer & Operationsstrukturer Frågor till Lawson Hur kan man utnyttja ”Fantom” operationer vid konfigurering av artiklar

9 Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U)
ProduktProgram Offering Management OMM Underhåll av produkt Produkt-rapport från affärssystem Periodisk bedömnings process OMM U-010 Kund kontakt Utredning OMM U-020 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Artikel- register Uppföljning OMM U-030 Uppdatering av produkt data OMM U-040 Lager-hantering Information Kund OMM U-050

10 Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U)
ProduktProgram Offering Management OMM Krav Stödja regelbundna bedömningar av Produktsortimentet ex produktrapporter Stödja efterkalkyl Workflow för underhåll och avregistrering av artikel Stödja klassificering av artiklar t ex ABCD

11 Marknadsplan till behov
Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Marknadsplan till behov Artikel och lagerregister Bearbeta prognos/ Behov CDM M-010 Ändringar / Återkoppling Kund CDM M-020 Uppdatera SVP CDM M-030 Kund Prognos / Behov Behovs- prognos Simulera Plan CDM M-040 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Avtalshantering CDM M-050 Hedgning CDM M-060 Marknadsplan CDM M-070 Artikelregister CDM M-080

12 Krav Prognoshantering samt stödja bearbetning av prognoser
Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Krav Prognoshantering samt stödja bearbetning av prognoser Kunna simulera olika scenario över tid, vad händer om? Stöd inför kundbesök t ex uppföljning, kunddata, avtal, historik, priser etc. Avtalshantering avseende: Metallbokning - gungan Prissättning, inklusive olika tillägg Rabatthantering vid fakturautskrift Motprestation i säljavtalet Handelskedja (motprestation) Proaktiv nytt avtal behövs tid/volym; motprestation/uttag Se dokument: Frågor att besvara inför Nytt Affärssystem Kundportal t ex avtalssaldo, konsignationslageravrapportering Hantering av Gungan, saldo, loggbok även kopplad till hedgning

13 Behovsplanering Registrerad Kundorder Bearbeta prognos / Behov
Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Behovsplanering Registrerad Kundorder Bearbeta prognos / Behov CDM B-010 Ändringar / Återkoppling Marknad och Kund CDM B-020 Uppdatera Huvudplan CDM B-030 Behovs- prognos Huvud- plan Omsätta prognos / skarpa order till Plan CDM B-040 Logistik Ekonomi Produktion

14 Krav Omsätta prognoser till huvudplan
Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Krav Omsätta prognoser till huvudplan Stödja arbeta med både ”Skarpa” behov (Kund order) och ”Planerade” behov (Prognos / Leveransplan) Kunna simulera olika scenario på operativ nivå, vad händer om? Kapacitets- och Cyklisk och sekventiell (bruten) planering Frågor till Lawson Går det att koppla avtal till behov och kapacitet, samt när behovet är slut indikera att ett nytt avtal behövs

15 Planeringsfönster princip
Plan till produktion (P) Produktionsplanering 1-4 veckor Behovsplanering till avslut (B) Huvudplanering 1-3 månader Marknadsplan till behov (M) Sälj & Verksamhetsplanering 3-12+ månader V1 V2 V3 V4 Fryst fönster Låst fönster Öppet fönster

16 Kundorder till fakturering (K)
Utredning Kundorder CDM K-040 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Kundens order Registrera order/ Uppdatera avtal CDM K-010 Ev uppdaterat avtal Reklamations hantering CDM K-050 Registrerad Kundorder Faktura Kundregister hantering CDM K-060 Bevakning av Kundorder CDM K-020 Plocka Kundorder CDM K-030 Lager-hantering

17 Kundorder till fakturering (K)
Krav Ge snabbt besked, kunden i telefon, med avseende på: Möjligt Leveransdatum Kundorder delleverans-, slutleverans datum Transportplanering, turbilar och volym Automatiskt pris från avtal / dagspris Certifikathantering Avtalssaldokontroll in och ut Finns artikeln upplagd? Stödja bevakning av kundorder, hantering / omplanering av: Restorder Delleveranser Stödja flytt och ändring av kundorder. Spara både 1:a lovat daum och 2:a lovat datum Stödja certifikathantering från underleverantör Transportplanering, Inleveranser / Utleveranser även från underleverantör av färdigt gods

18 Kundorder till fakturering (K)
Krav, forts Kreditcheck ekonomiskt och avtalssaldo vid registrering av order, frisläpp av plock och innan leverans Automatisk prissättning vid olika tidpunkter, även vid ej prisfixerad kundorder. Vid ordermottagning ta hänsyn till samtliga lagerplatser oavsett artikeltyp. Avtalssaldokontroll in och ut / Kundportal Möjlighet till Extra information i orderhuvud samt per order rad Möjlighet till att på order infoga information till produktion och till plock/packning Möjlighet till att ha multipla korsreferenser på artikel nummer Multipla språk ska kunna hanteras på samtliga kunddokument. Elektroniska dokument (pdf) direkt från affärssystemet till kund t ex ordererkännande. Möjlighet att på kundordern fakturera olika tillägg, även med rabatt: Se dokument: Frågor att besvara inför Nytt Affärssystem

19 Kundorder till fakturering (K)
Krav, forts Dokument t ex: Ordererkännande, Följesedel, Faktura, Certifikat, Fraktsedel ; cmr1, Etiketter, Avtalssaldo, Mottagningssedel(metalluppgift) , Distributionsorder, Räntor, Krav, Kontoutdrag EDI Kundportal WMI

20 Inköp råmaterial Hedgning Avtals hantering Behov
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Inköp råmaterial Hedgning CDM M-060 Avtals hantering SMM I-080 Behov Reklamations hantering SMM I-090 Leverantörs- register hantering SMM I-100 Utredning Inköp Insatsmaterial CDM I-070 Logistik Ekonomi Produktion Huvud- plan Bearbeta ink material/behov SMM I-010 Återgång Huvud-plan Skapa Inköpsplan SMM I-020 Kund-returer (avtal) Registrera inköpsorder SMM I-030 Bevakning av order SMM I-040 Kostnads- föring SMM I-060 Betalning Gods- Mottagning SMM I-050

21 Krav Hantering Råmaterial: Huvudplanstyrt ”Best mix” styrning av inköp
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Krav Hantering Råmaterial: Huvudplanstyrt ”Best mix” styrning av inköp Stödja Beställnings punkt system Stödja ”Bäst före datum” Stödja bevakning och omplanering av inköpsorder Stödja 1, 2, 3 stegs mottagning Ankomst, kvalitetskontroll, Lagerläggning Hantering av externa certifikat in i systemet. Stödja godsmottagning Tjänster Hantering av ”problem” artiklar EDI

22 Plan till produktion Inköps-plan Bearbeta inköps-och huvudplan Lego
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Plan till produktion Inköps-plan Bearbeta inköps-och huvudplan SMM P-010 Lego tillverkning SMM P-080 Huvud- plan Skapa / Godkänn Körplan SMM P-020 Frisläpp order SMM P-030 Produktion SMM P-040 Rapportera/ lagerlägg order SMM P-050 Lager hantering Simulera Körplan CDM P-090 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Huvud- plan Bevakning av order SMM P-060 Avvikelse hantering SMM P-070

23 Krav Mycket enkel avrapportering direkt i produktion.
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Krav Mycket enkel avrapportering direkt i produktion. Stödja enkel korrigering vid avrapportering Stödja produktionsplanering i hela produktionskedjan, kapacitets/mtrl-kontroll Ta hänsyn till Cyklisk och sekventiell (bruten sekvens) produktion Stödja bevakning och omplanering körplan Stödja spårbarhet i produktion Avrapportering och ID per göt Automatisk rapportering vid götintag / lagerflytt (spårbarhet)

24 Krav, forts Stödja inventering och rullande inventering
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Krav, forts Stödja inventering och rullande inventering Logga produktionstid, Start, Stop, Störning Se dokument: Frågor att besvara inför Nytt Affärssystem Återgångshantering (förflyttning till smv? Utbytesberäkning) Hantera / spara produktions relaterad data Stödja verktygshantering Stödja planerat underhåll Stödja Legotillverkning

25 Godsmottagning Mottagen leverans Ankomst registrering Inköpsplan
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Godsmottagning Mottagen leverans Ankomst registrering SMM L-010 Inköpsplan Avtals uppdatering Kvalitets kontroll Lager läggning

26 Leveranshantering Lager hantering Levererad produkt Plocka Kund order
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Leveranshantering Lager hantering Levererad produkt Plocka Kund order CDM L-020 Förbereda transport CDM L-030 Registrerad kundorder Lager hantering

27 Lagerhantering Rapportering lageruttag Lager-hantering
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Lagerhantering Rapportering lageruttag CDM L-060 Lager-hantering Underhåll av lagersaldon CDM L-040 Inventering CDM L-070 Lager hantering Revidering av lagerartiklar CDM L-080 Artikel- register Underhåll av lagerartiklar CDM L-050 Uppläggning av ny artikel CDM L-090 Utredning Lagerhantering CDM L-100 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad

28 Krav Avgränsning: Hantering av spärrat gods Reklamationshantering
Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Krav Hantering av spärrat gods Reklamationshantering Systemstöd lagerläggning för flytande lagerplatser Systemstöd inventering Batch nummerhantering Godmärkning typ ”Nummerskylt” Systemstöd plockning med ”crossdocking” från produktion Transportplanering, In och Ut leveranser Matchning av Fraktkostnader mot Kundorder faktura Hantering av Fakturering på kundorder av frakt och emballage Hantering av retur emballage Konsignationslager Avgränsning: Mobila terminaler ej i första skedet

29 Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner Ekonomi Spärra utleveranser vid behov kredit/strul kund Valutasäkring Lagervärderingsunderlag, uppföljning för givet datum/klockslag historiskt. Gemensamt anläggningsregister Efterkalkyl (Anpassning beroende på val av Affärssystem, Astrada Pro) Metallbok = gungan / hedgningshantering inklusive avstämning / rullningskostnader Bankintegration Möjlighet till fakturaskanning Ekonomisk uppföljning av interna/externa projekt Månadsbokslut/Årsbokslutsunderlag framställning ej beroende av ”rätt framställningsdatum”. Utförs av ekonomi avdelningen själva. Likviditetshantering, med motprestation, efterhandsprissättning råvaruinköp, etc Levererat ej fakturerat, avstämning konto 2491

30 Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner Förnödenhetsinköp Enkel registrering av udda inköp Typ av inköp: Blandat…. ”Trading” material Energi Förbrukningsmaterial Avfall Tjänster Leasing / Hyra Investerings projekt

31 Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner Överföring av data från Agda till Redovisning/Ekonomi Processägaren ansvarar för: att arbetet i processen utförs korrekt i Affärssystemet. att informationen för processen är korrekt i Affärssystemet. Befattningsbeskrivning Krav på att du kan eller ska utbildas på tillämpliga processer i affärssystemet Krav på att tillämplig data och information underhålls. Utbildningsplan ska innehålla processkunskapskrav i affärssystemet. Avgränsning: Ej Kom & Gå system Ej Lönehantering

32 Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner Teknik Spårbarhet / utbyten av inrapporterade data (Återgångshantering) Maskintillgänglighetsuppföljning av inrapporterade data UH Schemaläggning av arbetsorder vilka i sin tur tar kapacitet från produktion. Enkel ombokning av ej utförd arbetsorder Lätt avrapportering av arbetsorder. Akut åtgärd, enkel att bokföra i efterhand Integrerat inköpssystem Förebyggande underhållsplanering Gemensamt anläggningsregister Koppling mellan underhållsdokument - anläggningsobjekt

33 Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner Kvalitet Certifikatdata hantering / utskrift i samband med utleverans Koppling spektrometer Reklamationshantering Spärra gods i alla led Spårbarhet genom hela produktion, från råvara till slutprodukt Interngranskning ska utökas med att även granska processen och informationen i affärssystemet för respektive process Avgränsning: Avvikelsehantering fortsatt i QualiWare Miljö Tid Volym, kontra utsläpp uppföljning Inköp av kemikalier mm uppföljning

34 Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö
Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner Virtualiseringsmöjlighet 7/24 (utan backupstopp) Ej leverantörsberoende (person) Helpdesk hos leverantör / implementatör Masschange eller motsvarande uppdateringsmöjlighet Uppgradering enkel och billig (mjukvara samt personifierade klienter) Få begränsningar vid byggande av vyer och paneler

35 Plan, analys och uppföljning
Ledning Goda och enkla möjligheter till uppföljning. Både aggregerat och med drill down teknik inom samtliga områden. Öppna API:er och öppen databas Användarvänlig rapportgenerator All rapportering ska loggas med tidsstämplar och user id (koppling processdata, utbildning etc) Kontrollera flytande värden t ex orderstock, avtalssaldo i efterhand utan att spara aggregerad data. Uppföljning ska ske på transaktionsnivå, datum och klockslag.

36 Process Definition Huvudprocess Process Delprocess Aktivitet
Högnivå design Delprocess Aktivitet Detaljnivå design Arbetssteg

37 Ordlista OMM: Offering Management, ProduktProgram
CDM: Customer Demand Management, BehovsFlödet SMM: Supply Managment, FörsörjningFlödet SVP: Sälj och Verksamhets Planering WMS: Warehouse Management System Lagerstyrningssystem VMI: Vendor Managed Inventory, Leverantörsstyrt förråd

38 Körplans noggrannhet Saldo Data Plan Kör plan 75% 42% 90% 73%
Förklaring Saldo: Lagersaldo noggrannheten i hela produktions kedjan Data: Noggrannhet på Produktionsrelaterad data ex: Ledtider Ingående material Förbrukning av material etc Plan: Huvudplans noggrannhet

39 Frågor till ONB Planeringsstrategi Produktionsstrategi
Artikel parametrar, Omräkningsfaktorer, etc MRP kontra BP Prognosavräknings metod Orderlös produktion i Smältverket Planerat UH etc Produktionsstrategi Rapportering av tid, Start, Stop, Störning Planering av maskiner, Beläggning kontra Kompabillitet Beräkning av orderstorlek En”Lång” order över hela kedjan eller till flera ”korta” ordrar per maskin Hantering av ingående material -> flytt, förbrukning, skrot, etc

40 Frågor till ONB forts. Order-, Plock- och leveransstrategi
Hantering av order registrering -> Fax, mail, portal, telefon??? Anonym tillverkning, peggad tillverkning eller en blandning? Automatiskt frisläpp av plock etc Ekonomiska transaktioner Rapport behov Språkval


Ladda ner ppt "Förstudie Nytt affärssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser