Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie Nytt affärssystem. Processer Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie Nytt affärssystem. Processer Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt."— Presentationens avskrift:

1 Förstudie Nytt affärssystem

2 Processer Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Plan, analys och uppföljning Ledning Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM

3 Övergripande grundkrav Funktionalitet Vid varje transaktion i affärssystemet så antas och förutsätts att, vid behov, de ekonomiska transaktionerna genomförs för t ex. Godsmottagning, Returhantering, Inventering Samtliga produkter och hela produktionsanläggningen ska hanteras i affärssystemet Stödja Konvergent och Divergent produktion samt att batchhantering följer hela flödet. Stödja Process och Diskret tillverkning. Integrerat koncernstöd med möjlighet till tvärsoperationer utan att byta ”domän” Producent och grossisthantering Enhetshantering för t ex Kg Styck pall bunt etc Återgångshantering för kundorder Flera ärvda kalendrar t ex Huvud-, produktions-, kund-, och leveranskalender Avtalshantering med motprestation Export av data utav slutanvändare, Import på högnivå av superuser

4 Övergripande grundkrav, forts Implementering Data migrering från Movex och Rejus till nytt affärssystem -> Data måste tvättas Genomgång av samtliga artikel-, kund- och leverantörsnummer och uppdateras. Teknologi Bra rapportgenerator Produktion 7/24 ej driftstopp av servers Kommersiellt Låg totalkostnad – hellre mycket i grundutförande och lite anpassning

5 Övergripande grundkrav, forts Leverantör Kontinuitet och kunnande Övrigt Rapportering ska enkelt kunna ske vid källan in i affärssystemet, gäller hela företaget med andra ord samtliga medarbetare Utbildningsmaterial utifrån våra processer ska finnas vid implementation och grundutbildning Utbildningsmaterialet skall kunna användas som processbeskrivning över tid och vara lätt och ej resurskrävande att uppdatera

6 Troliga Anpassningar Avtalshantering Transportplanering Receptoptimering / uppföljning (Best Mix) Metallbok = Hedgning / Gungan (obs! bruten dag) Dagsprislista Cyklisk och Sekventiell produktionsplanering Konsignationslager, avtalssaldo med kundinteraktion (Web) Certifikathantering Eventuellt Astrada Pro Eventuellt Cognos

7 Förfrågan / Ny Idé Ny produkt OMM N-040 Variant OMM N-030 Köp OMM N-020 Artikel- register Bedömning OMM N-010 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM Ny produkt OMM N-050 Lager- hantering Information Kund OMM N-060

8 Krav Stödja bedömningsprocessen, t ex verktyg, kapabilitet, kapacitet Stödja förkalkyl Workflow för skapande av artikel Kopiering/återanvändning av Artikelstrukturer & Operationsstrukturer Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM

9 Kund kontakt Lager- hantering Periodisk bedömnings process OMM U-010 Produkt- rapport från affärssystem Information Kund OMM U-050 Uppföljning OMM U-030 Uppdatering av produkt data OMM U-040 Artikel- register Utredning OMM U-020 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM Underhåll av produkt

10 Krav Stödja regelbundna bedömningar av Produktsortimentet ex produktrapporter Stödja efterkalkyl Workflow för underhåll och avregistrering av artikel Stödja klassificering av artiklar t ex ABCD Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) ProduktProgram Offering Management OMM

11 Bearbeta prognos/ Behov CDM M-010 Kund Prognos / Behov Kund Prognos / Behov Uppdatera SVP CDM M-030 Simulera Plan CDM M-040 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Ändringar / Återkoppling Kund CDM M-020 Avtalshantering CDM M-050 Behovs- prognos Hedgning CDM M-060 Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Marknadsplan CDM M-070 Artikelregister CDM M-080 Artikel och lagerregister Marknadsplan till behov

12 Krav Prognoshantering samt stödja bearbetning av prognoser Kunna simulera olika scenario över tid, vad händer om? Stöd inför kundbesök t ex uppföljning, kunddata, avtal, historik, priser etc. Avtalshantering avseende: Metallbokning - gungan Prissättning, inklusive olika tillägg Rabatthantering vid fakturautskrift Motprestation i säljavtalet Handelskedja (motprestation) Proaktiv nytt avtal behövs tid/volym; motprestation/uttag Se dokument: Frågor att besvara inför Nytt Affärssystem Kundportal t ex avtalssaldo, konsignationslageravrapportering Hantering av Gungan, saldo, loggbok även kopplad till hedgning Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM

13 Bearbeta prognos / Behov CDM B-010 Behovs- prognos Behovs- prognos Uppdatera Huvudplan CDM B-030 Omsätta prognos / skarpa order till Plan CDM B-040 Logistik Ekonomi Produktion Ändringar / Återkoppling Marknad och Kund CDM B-020 Huvud- plan Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM Registrerad Kundorder Registrerad Kundorder Behovsplanering

14 Krav Omsätta prognoser till huvudplan Stödja arbeta med både ”Skarpa” behov (Kund order) och ”Planerade” behov (Prognos / Leveransplan) Kunna simulera olika scenario på operativ nivå, vad händer om? Kapacitets- och Cyklisk och sekventiell (bruten) planering Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) Marknadsplan till behov, Avtalshantering – hedgning (M) Behovsplanering till avslut (B) BehovsFlöde Customer & Demand Management CDM

15 Planeringsfönster princip Plan till produktion (P) Produktionsplanering 1-4 veckor Behovsplanering till avslut (B) Huvudplanering 1-3 månader Marknadsplan till behov (M) Sälj & Verksamhetsplanering 3-12+ månader V1V2V3V4 Fryst fönsterLåst fönsterÖppet fönster

16 Kundens order Bevakning av Kundorder CDM K-020 Registrera order/ Uppdatera avtal CDM K-010 Faktura Plocka Kundorder CDM K-030 Reklamations hantering CDM K-050 Kundregister hantering CDM K-060 Utredning Kundorder CDMK-040 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Registrerad Kundorder Lager- hantering Kundorder till fakturering Ev uppdaterat avtal

17 Krav Ge snabbt besked, kunden i telefon, med avseende på: Möjligt Leveransdatum Kundorder delleverans-, slutleverans datum Transportplanering, turbilar och volym Automatiskt pris från avtal / dagspris Certifikathantering Avtalssaldokontroll in och ut Finns artikeln upplagd? Stödja bevakning av kundorder, hantering / omplanering av: Restorder Delleveranser Stödja flytt och ändring av kundorder. Spara både 1:a lovat daum och 2:a lovat datum Stödja certifikathantering från underleverantör Transportplanering, Inleveranser / Utleveranser även från underleverantör av färdigt gods

18 Krav, forts Kreditcheck ekonomiskt och avtalssaldo vid registrering av order, frisläpp av plock och innan leverans Automatisk prissättning vid olika tidpunkter, även vid ej prisfixerad kundorder. Vid ordermottagning ta hänsyn till samtliga lagerplatser oavsett artikeltyp. Avtalssaldokontroll in och ut / Kundportal Möjlighet till Extra information i orderhuvud samt per order rad Möjlighet till att på order infoga information till produktion och till plock/packning Möjlighet till att ha multipla korsreferenser på artikel nummer Multipla språk ska kunna hanteras på samtliga kunddokument. Elektroniska dokument (pdf) direkt från affärssystemet till kund t ex ordererkännande. Möjlighet att på kundordern fakturera olika tillägg, även med rabatt: Se dokument: Frågor att besvara inför Nytt Affärssystem

19 Krav, forts Dokument t ex: Ordererkännande, Följesedel, Faktura, Certifikat, Fraktsedel ; cmr1, Etiketter, Avtalssaldo, Mottagningssedel(metalluppgift), Distributionsorder, Räntor, Krav, Kontoutdrag EDI Kundportal WMI

20 Registrera inköpsorder SMM I-030 Behov Bevakning av order SMM I-040 Betalning Gods- Mottagning Gods- Mottagning SMM I-050 Kostnads- föring Kostnads- föring SMM I-060 Huvud- plan Avtals hantering SMM I-080 Reklamations hantering SMM I-090 Leverantörs- register hantering SMM I-100 Huvud- plan Hedgning CDM M-060 Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Återgång Kund- returer (avtal) Bearbeta ink material/behov SMM I-010 Skapa Inköpsplan SMM I-020 Utredning Inköp Insatsmaterial CDMI-070 Logistik Ekonomi Produktion Inköp råmaterial

21 Krav Hantering Råmaterial: Huvudplanstyrt ”Best mix” styrning av inköp Stödja Beställnings punkt system Stödja ”Bäst före datum” Stödja bevakning och omplanering av inköpsorder Stödja 1, 2, 3 stegs mottagning Ankomst, kvalitetskontroll, Lagerläggning Hantering av externa certifikat in i systemet. Stödja godsmottagning Tjänster Hantering av ”problem” artiklar EDI Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

22 Skapa / Godkänn Körplan SMM P-020 Huvud- plan Bevakning av order SMM P-060 Frisläpp order SMM P-030 Lager hantering Produktion SMM P-040 Rapportera/ lagerlägg order SMM P-050 Avvikelse hantering SMM P-070 Simulera Körplan CDMP-090 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Lego tillverkning Lego tillverkning SMM P-080 Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Plan till produktion Inköps- plan Bearbeta inköps- och huvudplan SMM P-010 Huvud- plan

23 Krav Mycket enkel avrapportering direkt i produktion. Stödja enkel korrigering vid avrapportering Stödja produktionsplanering i hela produktionskedjan, kapacitets/mtrl-kontroll Ta hänsyn till Cyklisk och sekventiell (bruten sekvens) produktion Stödja bevakning och omplanering körplan Stödja spårbarhet i produktion Avrapportering och ID per göt Automatisk rapportering vid götintag / lagerflytt (spårbarhet) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

24 Krav, forts Stödja inventering och rullande inventering Logga produktionstid, Start, Stop, Störning Se dokument: Frågor att besvara inför Nytt Affärssystem Återgångshantering (förflyttning till smv? Utbytesberäkning) Hantera / spara produktions relaterad data Stödja verktygshantering Stödja planerat underhåll Stödja Legotillverkning Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

25 Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Mottagen leverans Ankomst registrering SMM L-010 Inköpsplan Avtals uppdatering Kvalitets kontroll Lager läggning Godsmottagning

26 Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Plocka Kund order CDM L-020 Förbereda transport CDM L-030 Lager hantering Levererad produkt Registrerad kundorder Leveranshantering Lager hantering

27 Utredning Lagerhantering CDML-100 Logistik Teknik Ekonomi Produktion Marknad Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM Lagerhantering Revidering av lagerartiklar CDM L-080 Lager hantering Rapportering lageruttag CDM L-060 Underhåll av lagerartiklar CDM L-050 Uppläggning av ny artikel CDM L-090 Artikel- register Lager- hantering Underhåll av lagersaldon CDM L-040 Inventering CDM L-070

28 Krav Hantering av spärrat gods Reklamationshantering Systemstöd lagerläggning för flytande lagerplatser Systemstöd inventering Batch nummerhantering Godmärkning typ ”Nummerskylt” Systemstöd plockning med ”crossdocking” från produktion Transportplanering, In och Ut leveranser Matchning av Fraktkostnader mot Kundorder faktura Hantering av Fakturering på kundorder av frakt och emballage Hantering av retur emballage Konsignationslager Avgränsning: Mobila terminaler ej i första skedet Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Upphandling / Inköp Insatsmaterial – hedgning (I) Plan till produktion, SMV, PV, STV, MV (P) Godsmottagning / Lagerhantering / Leveranshantering (L) Försörjnings- Flöde Supply Management SMM

29 Ekonomi Spärra utleveranser vid behov kredit/strul kund Valutasäkring Lagervärderingsunderlag, uppföljning för givet datum/klockslag historiskt. Gemensamt anläggningsregister Efterkalkyl (Anpassning beroende på val av Affärssystem, Astrada Pro) Metallbok = gungan / hedgningshantering inklusive avstämning / rullningskostnader Bankintegration Möjlighet till fakturaskanning Ekonomisk uppföljning av interna/externa projekt Månadsbokslut/Årsbokslutsunderlag framställning ej beroende av ”rätt framställningsdatum”. Utförs av ekonomi avdelningen själva. Likviditetshantering, med motprestation, efterhandsprissättning råvaruinköp, etc Levererat ej fakturerat, avstämning konto 2491 Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner

30 Förnödenhetsinköp Enkel registrering av udda inköp Typ av inköp: Blandat…. ”Trading” material Energi Förbrukningsmaterial Avfall Tjänster Leasing / Hyra Investerings projekt Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner

31 Överföring av data från Agda till Redovisning/Ekonomi Processägaren ansvarar för: att arbetet i processen utförs korrekt i Affärssystemet. att informationen för processen är korrekt i Affärssystemet. Befattningsbeskrivning Krav på att du kan eller ska utbildas på tillämpliga processer i affärssystemet Krav på att tillämplig data och information underhålls. Utbildningsplan ska innehålla processkunskapskrav i affärssystemet. Avgränsning: Ej Kom & Gå system Ej Lönehantering Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner

32 Teknik Spårbarhet / utbyten av inrapporterade data (Återgångshantering) Maskintillgänglighetsuppföljning av inrapporterade data UH Schemaläggning av arbetsorder vilka i sin tur tar kapacitet från produktion. Enkel ombokning av ej utförd arbetsorder Lätt avrapportering av arbetsorder. Akut åtgärd, enkel att bokföra i efterhand Integrerat inköpssystem Förebyggande underhållsplanering Gemensamt anläggningsregister Koppling mellan underhållsdokument - anläggningsobjekt Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner

33 Kvalitet Certifikatdata hantering / utskrift i samband med utleverans Koppling spektrometer Reklamationshantering Spärra gods i alla led Spårbarhet genom hela produktion, från råvara till slutprodukt Interngranskning ska utökas med att även granska processen och informationen i affärssystemet för respektive process Avgränsning: Avvikelsehantering fortsatt i QualiWare Miljö Tid Volym, kontra utsläpp uppföljning Inköp av kemikalier mm uppföljning Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner

34 Virtualiseringsmöjlighet 7/24 (utan backupstopp) Ej leverantörsberoende (person) Helpdesk hos leverantör / implementatör Masschange eller motsvarande uppdateringsmöjlighet Uppgradering enkel och billig (mjukvara samt personifierade klienter) Få begränsningar vid byggande av vyer och paneler Ekonomi, F-Inköp IT Personal, Information Teknik, Underhåll, Kvalitet, Miljö Stödfunktioner

35 Goda och enkla möjligheter till uppföljning. Både aggregerat och med drill down teknik inom samtliga områden. Öppna API:er och öppen databas Användarvänlig rapportgenerator All rapportering ska loggas med tidsstämplar och user id (koppling processdata, utbildning etc) Kontrollera flytande värden t ex orderstock, avtalssaldo i efterhand utan att spara aggregerad data. Uppföljning ska ske på transaktionsnivå, datum och klockslag. Plan, analys och uppföljning Ledning

36 Process Definition Huvudprocess Process Delprocess Aktivitet Arbetssteg Högnivå design Detaljnivå design

37 Ordlista OMM: Offering Management, ProduktProgram CDM:Customer Demand Management, BehovsFlödet SMM: Supply Managment, FörsörjningFlödet SVP: Sälj och Verksamhets Planering WMS: Warehouse Management SystemLagerstyrningssystem VMI: Vendor Managed Inventory, Leverantörsstyrt förråd

38 Körplans noggrannhet SaldoDataPlan Kör plan 75% 42% 90% 73% Förklaring Saldo: Lagersaldo noggrannheten i hela produktions kedjan Data: Noggrannhet på Produktionsrelaterad data ex: Ledtider Ingående material Förbrukning av material etc Plan: Huvudplans noggrannhet

39 Frågor till ONB Planeringsstrategi – Artikel parametrar, Omräkningsfaktorer, etc – MRP kontra BP – Prognosavräknings metod – Orderlös produktion i Smältverket – Planerat UH – etc Produktionsstrategi Rapportering av tid, Start, Stop, Störning Planering av maskiner, Beläggning kontra Kompabillitet Beräkning av orderstorlek En”Lång” order över hela kedjan eller till flera ”korta” ordrar per maskin Hantering av ingående material -> flytt, förbrukning, skrot, etc

40 Frågor till ONB forts. Order-, Plock- och leveransstrategi » Hantering av order registrering -> Fax, mail, portal, telefon??? » Anonym tillverkning, peggad tillverkning eller en blandning? » Automatiskt frisläpp av plock » etc Ekonomiska transaktioner Rapport behov Språkval


Ladda ner ppt "Förstudie Nytt affärssystem. Processer Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt (U) Förfrågan / Idé till ny produkt (N) Underhåll av produkt."

Liknande presentationer


Google-annonser