Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elmarknadens vinnare och förlorare Medial debatt vintern 2010-2011 FERA 16 februari 2011 Per Forsling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elmarknadens vinnare och förlorare Medial debatt vintern 2010-2011 FERA 16 februari 2011 Per Forsling."— Presentationens avskrift:

1 Elmarknadens vinnare och förlorare Medial debatt vintern 2010-2011 FERA 16 februari 2011 Per Forsling

2 Fastighetsägarna Sverige 1, 3, 4 Fastighetsägarna Norr 2 Fastighetsägarna Norrbygden 5 Fastighetsägarna Mellansverige 6 Fastighetsägarna Stockholm 7 Fastighetsägarna Öst 8 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 9 Fastighetsägarna Syd

3 Fastighetsägarnas syn på elmarknaden Fastighetsägarna Sverige anser att: ●Elmarknaden måste kännetecknas av god marknadsfunktion och hög effektivitet i alla led. ●God marknadsfunktion ger högt förtroende hos kunderna och stor samhällsekonomisk nytta.

4 Marginalprissättning, utskälld och hyllad

5 Kärnkraftstillgänglighet Bildkälla: Energimarknadsinspektionen, EI R2010:09

6 Vattenkraften, inte så dåligt från start Bildkälla: Energimarknadsinspektionen, EI R2010:09

7

8 Vintern 2009-2010, ett case ●Började som en hypotes under vintern 2009, –”hur mycket vinner elproducenterna på de höga priserna” respektive –”hur mycket förlorar producenterna på bortfall från kärnkraften?” ●Kan nettot vara positivt? ●SWECO fick uppdrag att reda ut effekterna av dålig kärnkraftstillgänglighet vintern 2009-2010

9 SvD Brännpunkt 29/10 2010 ●Vi tror inte på löftet att allt är bra ●Vi är oroade inför vintern ●SWECO-rapport visar att; ”Deras [elproducenternas] oförmåga att producera billigare el i normal omfattning ledde till extremt höga priser. Och därmed extremt höga intäkter för dem själva. Vi har inga invändningar mot att bra företag tjänar pengar, tvärtom, det ska bra företag göra. Men vi kan inte acceptera att det ska löna sig att, medvetet eller ej, göra ett dåligt jobb.”

10 Svt ●Sveriges television uppmärksammade frågeställningen och började fråga efter underlag ●Ny studie av SWECO; –Vad kostade dålig tillgänglighet kunderna under Q1-2010? –Vad blev den faktiska resultateffekten av dålig tillgänglighet för bolagen, kontroll mot redovisat utfall Q1-2010? ●Svt sänder Kärnkraftsfiaskot 4 januari 2011

11 SvD Brännpunkt 5 januari 2011 ●Fastighetssektorn förlorade 2 miljarder under dec 09-mars 10 beroende på dålig kärnkraftstillgänglighet ●Vattenfall tjänade en miljard mer än vad de skulle gjort med normal kärnkraft ●Kritik mot Energimarknadsinspektionens syn på marknaden ●Replikskifte följde

12 Problem på elmarknaden idag ●Produktionskapacitet kontrolleras av ett fåtal aktörer, vilket medför dålig producentkonkurrens ●Kärnkraften ägs korsvis ●Bristande transparens på marknadsplatsen Nordpool ●Upplevd svag myndighetstillsyn av elnätsföretagens verksamhet.

13 Om elproduktion och kärnkraft Fastighetsägarna anser att den höga ägarkoncentrationen i elproduktionen är särskilt problematiskt. Kärnkraftsverken ägs korsvis mellan de tre stora energibolagen. Så länge den höga ägarkoncentrationen består kommer kunderna att ha en misstro mot marknadens funktion.

14 Vad kan aktörerna göra? ●Tillsynsmyndighetens agerande måste präglas av stor kunskap, självständiga ställningstaganden, hög integritet, stort mått av civilkurage och hög aktivitetsnivå. ●Kunderna ska bidra till en effektiv elmarknad genom att vara aktiva och pålästa.

15 Fastighetsägarna Sverige anser att: ●Kunden ska ha möjlighet att på egen hand påverka sin kostnad genom att välja leverantör. ●Kunden ska ha möjlighet att på ett signifikant sätt påverka sin kostnad för el genom effektiviseringsåtgärder och egen småskalig elproduktion. ●Svensk elproduktion ska ske av många aktörer för att största möjliga konkurrenstryck ska uppnås. ●Svensk elproduktion ska ske med låg miljöbelastning ●Elbörsen Nordpool ska ha en god transparens avseende handels- och prispåverkande information.

16


Ladda ner ppt "Elmarknadens vinnare och förlorare Medial debatt vintern 2010-2011 FERA 16 februari 2011 Per Forsling."

Liknande presentationer


Google-annonser