Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVT: Vad händer om webben får pengarna....? En workshop om alternativa scenarier Stockholm 4 september 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVT: Vad händer om webben får pengarna....? En workshop om alternativa scenarier Stockholm 4 september 2009."— Presentationens avskrift:

1 SVT: Vad händer om webben får pengarna....? En workshop om alternativa scenarier Stockholm 4 september 2009

2 Bakgrund •SVT Strategi: •Medielandskapet är idag är globaliserat, digitaliserat och fragmenterat. Kommersiella aktörer möter detta med diversifiering och nischkanaler •SVT möter det med koncentration i broadcast och satsning på on demand •Behov: –Att öka förståelsen för komplexiteten i påståendet och stimulera till fortsatt diskussion om konsekvenserna

3 Syfte •Ej sannolika eller önskvärda scenarier – men viktiga insikter •PS-uppdrag även på webben, uppdraget förtydligas genom att titta på bara webben •Utforska scenarier som tagits till sin logiska spets i en workshop med deltagare både från Broadcast och Webb •“Om Public Service television skulle startas idag med webben som huvudplattform, hur skulle innehållet vara utformat och på vilket sätt skulle det skilja sig från dagens broadcastcentrerade modell?” •Två grupper: –Endast webb –Webb som huvudplattform, broadcast som sekundär plattform

4 Resultat •Publikens behov av utbud är oförändrat •konkurrenssituationen mer komplex och därmed andra krav på PS •Övningen innehöll ej: –Mobilplattformen –publikens förändrade beteenden –Streaming-tjänster (Play) i settopbox •Framgångsfaktorer för PS: –Rättigheter; vilka och hur? –Intressant eller Viktigt utbud? –Tillgänglighet eller räckvidd? –Redaktör, Aggregator eller Producent? –Releaser ersätter tablåer –Användbarhet i sociala medier –Formaten –Den egna journalistisken –Sökbarhet –Unika i varje genre

5 Slutsatser •Mindre kontroversiellt än vad deltagarna förväntade sig •Svårare att få genomslag utan stöd från broadcast eller liknande •Förlorad kontroll av kontexten är svårt att hantera •Svårt att förhålla sig till andras material •Varumärke, Varumärke, Varumärke! •Kunskap om användarna avgörande •Valmöjligheterna inte längre svart/vitt utan gråskala •Vi måste vara Attraktiva, Unika Användbara helt enkelt!


Ladda ner ppt "SVT: Vad händer om webben får pengarna....? En workshop om alternativa scenarier Stockholm 4 september 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser