Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IV1021 Fö4– Planering och resurser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IV1021 Fö4– Planering och resurser"— Presentationens avskrift:

1 IV1021 Fö4– Planering och resurser
Gunnar Wettergren © Gunnar Wettergren

2 Hur långt har vi kommit? + = -Människor -Planering Projekt- modeller
- Budget Projekt- modeller Planering Resurser + = -Övervakning -Kontroll Avslut © Gunnar Wettergren

3 Agenda Dagens föreläsning Metoder för planering Resursallokering
Pert/CPM Gantt Resursallokering MS Project 2007 © Gunnar Wettergren

4 Planer och planering © Gunnar Wettergren

5 Tidplanen Projektplanen i ett annat format
Många olika format kan användas, Pert, Gantt, CPM etc. Bra för att hålla koll på hur det går och resurser/tid Måste vara levande © Gunnar Wettergren

6 Olika format Pert/CPM nätverk Gantt Dem kompletterar varandra
Nätverk av aktiviteter Viktigast är att vi kan räkna ut den kritiska linjen Gantt Visuell Lätt att se ordningen Dem kompletterar varandra © Gunnar Wettergren

7 PERT/CPM Utecklades under 50 talet
Pert av US Navy Lockheed och CPM av Dupont Största skillnaden är att PERT använder sig utav probabilistiska uppskattningar och CPM deterministiska © Gunnar Wettergren

8 Varför är dessa verktyg användbara?
Hjälper dig hålla koll på projektstatus och tid Idientifierar den kritiska kedjan genom projektet Hjälper PL att identifiera Slacktid © Gunnar Wettergren

9 Språket i PERT/CPM Activity Event Milestones Network Path
Critical path Critical time © Gunnar Wettergren

10 A PERT/CPM network AON – Activity on node AOA – Activity on arrow CPM
© Gunnar Wettergren

11 Hur bygger man ett nätverk
Först måste du identifiera alla: Aktiviteter, inklusive resursestimeringar och relationerna mellan aktiviteter Events Milestones Vi har redan gjort detta i vår aktivitetslista © Gunnar Wettergren

12 Enkel aktivitetslista
© Gunnar Wettergren

13 AON network © Gunnar Wettergren

14 AOA network © Gunnar Wettergren

15 Kritiska vägen och tid Den centrala vägen från start till mål som bestämmer total tid Varför är det så viktigt att förstå detta? © Gunnar Wettergren

16 Enkel aktivitetslista 2
© Gunnar Wettergren

17 Nodinformation Slack eller Float = LST-EST=LFT-EFT
© Gunnar Wettergren

18 Komplett nätverk Slack = 15-12 = 3 © Gunnar Wettergren

19 MS Project och PERT/CPM
© Gunnar Wettergren

20 Gantt Utvecklades 1917 av Henry Gantt
Använder grafisk representation av aktiviteter Lätt att rita Stark koppling till aktivitetslistan © Gunnar Wettergren

21 Gantt schema © Gunnar Wettergren

22 Gantt schema med slack © Gunnar Wettergren

23 Resurser © Gunnar Wettergren

24 Vad är resurser i ett projekt?
Human kapital Datorkraft Pengar Maskiner Labb tid © Gunnar Wettergren

25 Projektet och resurser
En PL har aldrig tillräckligt med resurser När används olika resurser (livscykeln) Kan vi hantera problem på vägen? © Gunnar Wettergren

26 Allokera resurser Mängden av en resurs som allokerats till en aktivitet Tillgänglighet Hur man använder kritiska resurser Tanken bakom slack/float © Gunnar Wettergren

27 Hålla koll på resurser En utav de största uppgifterna är att hålla koll på resursanvändning Olika verktyg finns MS Project © Gunnar Wettergren

28 MS Project Exampel – 1 © Gunnar Wettergren

29 MS Project Exampel – 2 © Gunnar Wettergren

30 Frågor? © Gunnar Wettergren


Ladda ner ppt "IV1021 Fö4– Planering och resurser"

Liknande presentationer


Google-annonser