Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mari Elfving Lindeskolan i Lindesberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mari Elfving Lindeskolan i Lindesberg"— Presentationens avskrift:

1 Mari Elfving Lindeskolan i Lindesberg

2 Skola + näringsliv = sant
Mari Elfving, Lindeskolan

3 Teknikcollege i Lindesberg
Teknikprogrammet Informations- och medieteknik Teknikvetenskap Industriprogrammet Produkt- och maskinteknik Mari Elfving, Lindeskolan

4 APL på studieförberedande program, varför?
Lång tradition på Lindeskolan Teknik- och Industriinriktning Projektarbetet (före Gy11) i samarbete med näringsliv Hålla kontakt med verkligheten APL – 2 veckor/ läsår Ämnesövergripande Mari Elfving, Lindeskolan

5 Mari Elfving, Lindeskolan
elevförberedelser APL från åk.1, 1 gång/termin Ämnesövergripande arbete Teknik Svenska Samhällskunskap (Engelska, abstract) Svenskundervisningen Skiva pm Källor Vetenskapliga artiklar Mari Elfving, Lindeskolan

6 Mari Elfving, Lindeskolan
gymnasiearbetet Verklighetsförankringen ”Riktiga jobb” Produktutveckling Samarbetet skola-näringsliv Arbetslivet = verkligheten Krav Mari Elfving, Lindeskolan

7 Inledningen till nygammalt samarbete
Telefonkontakt med företag Presentera vår idé Informera skillnaden mellan Projektarbetet - Gymnasiearbetet Nya kriterier på vetenskapligt arbetssätt Projektförslag E-post Skriftlig information utifrån telefonsamtalet Mari Elfving, Lindeskolan

8 Mari Elfving, Lindeskolan
Hur gjorde vi? Inbjudan till näringslivet PBL - ProblemBaseratLärande Projektförslag diskuteras – Vad är rimligt? Eleverna tar del av projektförslag Även företag utan projekt bjöds in! Idéskapande Mari Elfving, Lindeskolan

9 Mari Elfving, Lindeskolan
Genomförande Start Vt åk 2 Möte mellan företagens företrädare och elever Företagen ger ingående presentation av projektuppgifter Eleverna väljer projekt Tid för företag/elever Fördelning av handledare, på skolan Resterande fyra dagar tillbringas på företaget Loggbok skrivs på lärplattformen Moodle Elever i Åk 1 deltar i förberedande syfte Mari Elfving, Lindeskolan

10 Mari Elfving, Lindeskolan
Genomförande Höstterminen Åk3 Miniseminarium vid skolstart för att friska upp minnet Ytterligare en vecka tillbringas på företaget, första veckan i september Eleverna har på tiden för Gymnasiearbetet möjlighet att ha fortlöpande kontakt med företaget. Första stora avstämning av projektet vid höstlovet Projektet genomförs fram t.om. december Tät handledarkontakt och förberedelse inför redovisningen i januari Mari Elfving, Lindeskolan

11 Redovisning av projekt –muntlig/praktisk del
Vårterminen Åk3 Redovisning av projektet i januari Deltagare Företagsrepresentanter och/eller handledare från företagen Rektor Representant från TC Handledare på skolan Åk 1 och 2 deltar i förberedande, utbildande syfte Mari Elfving, Lindeskolan

12 Redovisning av projekt - skriftlig del
Vårterminen Åk3 Rapportskrivning under hela processen, med loggbok som stöd Samarbete med svenskan Respons via handledare Februari - Första utkast klart vid sportlovet Mars – Slutrapport April – Opponentskap och respons på annat Gymnasiearbete Mari Elfving, Lindeskolan

13 Mari Elfving, Lindeskolan
Årshjulet 6. Januari – Åk3 Redovisning av projekt Företagsrepresentanter/handledare Handledare på skolan Åk 1 och 2 deltar 5. November/december – Åk3 Tät kontakt mellan elev/företag/handledare 7. Januari/Februari– Åk3 Fokus på rapportskrivning 1:a utkast klart v.7 RAPPORT 4. Oktober (v.43) – Åk3 Gemensam avstämning, alla grupper 8. Mars – Åk3 Rapport klar LOGGBOK 9. April – Åk3 Opponentskap Åk 1 och 2 deltar 3. September – Åk3 APL på företaget 2. Augusti - Åk 3 Miniseminarium Åk 2 deltar 1. April/Maj - Åk 2 Inledning av Gymnasiearbetet Möte med företagen Projektval APL på företaget Mari Elfving, Lindeskolan

14 Mari Elfving, Lindeskolan
Frågor? Mari Elfving, Lindeskolan


Ladda ner ppt "Mari Elfving Lindeskolan i Lindesberg"

Liknande presentationer


Google-annonser