Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mari Elfving Lindeskolan i Lindesberg. Mari Elfving, Lindeskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mari Elfving Lindeskolan i Lindesberg. Mari Elfving, Lindeskolan."— Presentationens avskrift:

1 Mari Elfving Lindeskolan i Lindesberg

2 Mari Elfving, Lindeskolan

3  Teknikprogrammet Informations- och medieteknik Teknikvetenskap  Industriprogrammet Produkt- och maskinteknik Mari Elfving, Lindeskolan

4 Lång tradition på Lindeskolan  Teknik- och Industriinriktning  Projektarbetet (före Gy11) i samarbete med näringsliv Hålla kontakt med verkligheten  APL – 2 veckor/ läsår  Ämnesövergripande Mari Elfving, Lindeskolan

5 APL från åk.1,  1 gång/termin Ämnesövergripande arbete  Teknik  Svenska  Samhällskunskap  (Engelska, abstract) Svenskundervisningen  Skiva pm  Källor  Vetenskapliga artiklar

6 Mari Elfving, Lindeskolan Verklighetsförankringen  ”Riktiga jobb”  Produktutveckling Samarbetet skola-näringsliv  Arbetslivet = verkligheten  Krav

7 Mari Elfving, Lindeskolan Telefonkontakt med företag  Presentera vår idé  Informera skillnaden mellan Projektarbetet - Gymnasiearbetet  Nya kriterier på vetenskapligt arbetssätt  Projektförslag E-post  Skriftlig information utifrån telefonsamtalet

8 Mari Elfving, Lindeskolan Inbjudan till näringslivet  PBL - ProblemBaseratLärande  Projektförslag diskuteras – Vad är rimligt? Eleverna tar del av projektförslag  Även företag utan projekt bjöds in!  Idéskapande

9 Mari Elfving, Lindeskolan Start Vt åk 2  Möte mellan företagens företrädare och elever  Företagen ger ingående presentation av projektuppgifter  Eleverna väljer projekt  Tid för företag/elever  Fördelning av handledare, på skolan  Resterande fyra dagar tillbringas på företaget  Loggbok skrivs på lärplattformen Moodle  Elever i Åk 1 deltar i förberedande syfte

10 Mari Elfving, Lindeskolan Höstterminen Åk3  Miniseminarium vid skolstart för att friska upp minnet  Ytterligare en vecka tillbringas på företaget, första veckan i september  Eleverna har på tiden för Gymnasiearbetet möjlighet att ha fortlöpande kontakt med företaget.  Första stora avstämning av projektet vid höstlovet  Projektet genomförs fram t.om. december  Tät handledarkontakt och förberedelse inför redovisningen i januari

11 Mari Elfving, Lindeskolan Vårterminen Åk3  Redovisning av projektet i januari  Deltagare  Företagsrepresentanter och/eller handledare från företagen  Rektor  Representant från TC  Handledare på skolan  Åk 1 och 2 deltar i förberedande, utbildande syfte

12 Mari Elfving, Lindeskolan Vårterminen Åk3  Rapportskrivning under hela processen, med loggbok som stöd  Samarbete med svenskan  Respons via handledare  Februari - Första utkast klart vid sportlovet  Mars – Slutrapport  April – Opponentskap och respons på annat Gymnasiearbete

13 Mari Elfving, Lindeskolan 1. April/Maj - Åk 2 Inledning av Gymnasiearbetet Möte med företagen Projektval APL på företaget 2. Augusti - Åk 3 Miniseminarium Åk 2 deltar 3. September – Åk3 APL på företaget 4. Oktober (v.43) – Åk3 Gemensam avstämning, alla grupper 5. November/december – Åk3 Tät kontakt mellan elev/företag/handledare 6. Januari – Åk3 Redovisning av projekt Företagsrepresentanter/handledare Handledare på skolan Åk 1 och 2 deltar 7. Januari/Februari– Åk3 Fokus på rapportskrivning 1:a utkast klart v.7 8. Mars – Åk3 Rapport klar 9. April – Åk3 Opponentskap Åk 1 och 2 deltar LOGGBOK RAPPORT

14 Mari Elfving, Lindeskolan


Ladda ner ppt "Mari Elfving Lindeskolan i Lindesberg. Mari Elfving, Lindeskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser