Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anknytning och familjehemsföräldraskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anknytning och familjehemsföräldraskap."— Presentationens avskrift:

1 Anknytning och familjehemsföräldraskap.
Karin Lundén, FD Karin Lundén, 2010

2 Viktiga företeelser Barn utvecklas i relation
Barns hjärna utvecklas i relation Barn läker i relation Det tar många år innan en felutveckling hos små barn blir synlig Beteenden i sig säger inte någonting Föräldrar har en aktiv del i barns utveckling Familjehemsföräldrar har en aktiv del i barns utveckling Karin Lundén, 2010

3 Föräldrars utvecklingsstöjdande uppgifter
Neurala processer Kognitiv utveckling Socio-emotionell utveckling Karin Lundén, 2010

4 Varför anknytningstänkande?
En metateori Förklarar människans utveckling i väsentliga avseenden Förklarar också hur utvecklingen går i en icke önskvärd riktning Har stabil forskningsgrund att stå på Karin Lundén, 2010

5 Anknytning Beteendesystem Strategier för att få tillgång till förälder
Anknytningssystem Explorativt system Omsorgssystem Strategier för att få tillgång till förälder Organiserade mönster Desorganiserade mönster Inre representationer - inre arbetsmodeller Sitt eget och andras beteende Sig själv som älskansvärd, värdefull och accepterad Andras känslomässiga tillgänglighet, intresse och villighet att skydda Karin Lundén, 2010

6 Anknytningsprocessen
Föranknytning Anknytning i vardande Klar anknytning Målinriktat partnerskap Karin Lundén, 2010

7 Omvårdnads/omsorgssystem
Lyhört för barns signaler – villkorslös Begränsad lyhördhet för barns signaler - villkorad omvårdnad Skrämd/skrämmande omvårdnad Karin Lundén, 2010

8 Viktiga egenskaper hos föräldrar
Utgöra en trygg bas Känslomässig tillgänglighet Reflexiv förmåga Karin Lundén, 2010

9 Förelöpare till desorganiserad anknytning
Omsorgssvikt Tonårsföräldraskap Alkoholmissbruk Psykisk sjukdom inklusive depression Karin Lundén, 2010

10 Omsorgssvikt Föräldrarna eller de, som har omsorgen om barnet, skadar det fysiskt o/e psykiskt eller försummar det så att barnets hälsa och utveckling är i fara Karin Lundén, 2010

11 Omsorgssvikten består av
En allvarlig dysfunktion i föräldraförmågan Och en väsentlig störning i föräldra - barn relationen Karin Lundén, 2010

12 Familjehemsplacerade barn och anknytning
Umbäranden, omsorgssvikt och anknytningsproblem Desorganiserad anknytning Kognitiva svårigheter Läkningsprocess i relation Karin Lundén, 2010

13 Anknytning - viktiga erfarenheter
Vuxnas anknytning har visat sig kunna förutsäga barns anknytning Familjehemsföräldrars anknytning har betydelse för till vilken grad barns anknytning kan förändras Även barn som har haft en desorganiserad anknytning kan utveckla en tryggare anknytning om familjehemsföräldrarna ”tillåter” det Karin Lundén, 2010

14 Familjehemsföräldrars förmåga och familjehemsplacerade barn
Anknytningsperson - trygg bas Erbjuda tillgänglighet Bidra till reflexiv förmåga Öka självkänsla och självbild Bidra till autonomi Bidra till känslan av familjetillhörighet Karin Lundén, 2010

15 Familjehemsföräldraskap - process
Urval Matchning Stöd Karin Lundén, 2010

16 Intervju om anknytningsstil (IAS) mäter
Kvaliteten på det äktenskapliga/samboför-hållandet Kvaliteten på stödet i nära relationer Förmåga att skapa och vidmakthålla stödjande relationer Trygga, ambivalenta och undvikande förhållningssätt till relationer Övergripande anknytningsstil och påverkan på relationer Karin Lundén, 2010

17 Att fatta beslut - betydelsefulla faktorer
Kvaliteten på kunskapsinhämtandet Alternativens språkliga bruk Besluten först - skälen sedan Karin Lundén, 2010

18 Referenser i korthet Broberg, A., Granqvist, P.,Ivarsson, T. & Risholm Mothander, P. (2006). Anknytningsteori . Betydelsen av nära relationer. Cassidy, J. & Shaver, P. R. (2008). Handbook of Attachment. Theory, Research and Clinical applications.Second Edition. Fonagy, P. & Target, M. (1997). Attachment and reflective funciton: Their role in self-organization. Development and Psychopathology, nr. 9, s Killén, K. (2009). Barndomen varar i generationer. Om förebyggande arbete med utsatta familjer. Lundén, K. (2004). Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn. Oppenheimer, D. & Goldsmith, D., F. (2007). Attachment Theory in Clinical Work with Children. Bridging the Gap between Research and Practice. Siegel, (1999). The Developing Mind. Towards a Neurobiology of Interpersonal Experiences Schofield, G. & Beek, M. (2006). Attachment handbook for foster care and adoption. London: BAAF Karin Lundén, 2010


Ladda ner ppt "Anknytning och familjehemsföräldraskap."

Liknande presentationer


Google-annonser