Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ångest del 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ångest del 1."— Presentationens avskrift:

1 Ångest del 1

2 Bollywood

3 Kroppsliga sensationer
Känslor Tankar Kroppsliga sensationer Handlingar

4 Kroppsliga sensationer
Känslor Tankar Kroppsliga sensationer Handlingar

5 Kroppsliga sensationer
Utlösande händelse/ stimuli Känslor Tankar Kroppsliga sensationer Handlingar

6 Tankar Känslor Handlingar Kroppsliga sensationer

7

8 Varför ångest? Undvika/vara observant på hot för att överleva

9 Varför ångest? Möjlighet att utvecklas och förändras

10 Existentiell ångest

11 När blir ångest ”sjuklig”?

12 När blir ångest ”sjuklig”?
Rigida undvikanden som begränsar livet Feltolkningar –förstår inte varför alarmsystemet är igång Personen kan inte leva i enlighet med sina livsvärden

13 Sjukt? Är sjuk men anser sig frisk Är sjuk och anser sig sjuk
Är frisk och anser sig frisk Är frisk och anser sig sjuk

14 Ångestsyndrom Hypokondri Enkel fobi Tvångssyndrom
Panikångest med eller utan agorafobi Social fobi PTSD GAD

15 Ångestsyndrom Hypokondri Enkel fobi Tvångssyndrom
Panikångest med eller utan agorafobi Social fobi PTSD GAD

16 Ångest finns överallt Ätstörningar Depression Missbruk
I den mänskliga interaktionen I vardagen (beslut, förändringar, separationer) Rädsla för vuxenliv Rädsla för barndom

17 Vad vidmakthåller ångest?
Undvikanden Säkerhetsbeteenden Feltolkningar

18 Undvikande

19 Du kommer göra fel! Du gör bort dig! Ta vägen där du inte syns!
Något hemskt kommer hända om du tar denna väg! Ta Kontrollvägen istället! Du kommer göra fel! Du gör bort dig! Ta vägen där du inte syns! Du kommer dö på denna väg! Undvik!

20 Undvikanderondell

21 Ta en annan väg! Annars…

22 Hjärnans tolkning av ett undvikande:
”Eftersom hon undviker redovisningar måste det vara något mycket farligt. Framöver gäller det att varna henne så fort hon närmar sig det.”

23 Säkerhetsbeteenden vidmakthåller Hotet
Panik: Ha anhöriga nära, sitta ned, kolla pulsen, uppsöka sjukvård, självmedicinera, leta efter utväg, alltid ha mobil med, undvikande av känslor Social fobi: Inte räcka upp handen, Titta ned, Sitta stilla på säker plats, Gömma sig Tvång: Kontrollera spis, dörrar, lås, lampor, ljus, Ritualer

24 Hjärnans tolkning av ett säkerhetsbeteende:
”Eftersom hon gör detta i samband med ett hot, måste det betyda att hon MÅSTE göra det för att överleva. Det håller henne säker. Framöver gäller det att varna henne och påminna henne.”

25 Feltolkningar Panik: ”Jag kommer dö”, ”Svimma”, ”Bli galen”, ”Kvävas”, ”Kräkas”, ”Hjärtinfarkt”, ”Bli förlamad”, ”Babbla och prata konstigt”, ”Tappa kontrollen” Social fobi: ”Ser dum ut”, ”Kommer spilla”, ”Kommer rodna och andra kommer se och göra mig till åtlöje”, ”Göra bort mig”, ”Kommer märkas att jag är nervös”, ”Alla tittar på mig” Tvång: ”Något hemskt kommer hända och JAG är ansvarig”, ”Mina tankar och bilder som dyker upp säger allt om mig som person”, ”Att ha tanken är detsamma som att agera på den”, ”För att förhindra det hemska måste jag…….(tvångshandling)”

26

27

28 Tidigare livserfarenheter och antaganden om självet, andra och livet
Kroppsliga sensationer Oro, ruminering Ångest/känslor Minnen Utlösande situation/stimuli Säkerhetsbeteenden & undvikanden Upplevelse av hot Uppmärksamhet Tidigare livserfarenheter och antaganden om självet, andra och livet

29 PANIK! Minnen Ångest/känslor Uppmärksamhet Oro, ruminering
Kroppsliga sensationer Oro, ruminering Ångest/känslor Minnen Utlösande situation/stimuli Säkerhetsbeteenden& undvikanden Upplevelse av hot PANIK! Minnen av ”misslyckanden” och hotfulla situationer Ångest Uppmärksamhet Starkt fokus inåt Jag kommer dö, bli galen, svimma, kvävas, tappa kontrollen, skrika! Fastnar i tankar om tidigare ”misslyckanden” och framtida hot Ha anhöriga nära, sitta ned, kolla pulsen, uppsöka sjukvård, självmedicinera, leta efter utväg, agorafobiskt undvikanden, undvikande av känslor Hjärtat, svett, andning, yrsel, bröstet, kvävningskänsla, magen Kroppslig sensation

30 Social fobi Minnen Ångest/känslor Uppmärksamhet Oro, ruminering
Kroppsliga sensationer Oro, ruminering Ångest/känslor Minnen Utlösande situation/stimuli Säkerhetsbeteenden& undvikanden Upplevelse av hot Social fobi Minnen av ”misslyckanden” och hotfulla situationer Ångest, skam, otillräcklighet, ledsnad, ilska vänd mot självet Uppmärksamhet Fokuserad inåt Jag kommer säga fel! Göra bort mig! Fastnar i tankar om tidigare ”misslyckanden” och framtida hot Inte räcka upp handen Titta ned Sitta stilla på säker plats Frånvaro Hjärtat, svett, andning, yrsel, bröstet Lektion, redovisning. Grupparbet,en blick, direkt fråga

31 TVÅNG Minnen Ångest/känslor Uppmärksamhet Oro, ruminering
Kroppsliga sensationer Oro, ruminering Ångest/känslor Minnen Utlösande situation/stimuli Säkerhetsbeteenden& undvikanden Upplevelse av hot TVÅNG Minnen av olyckor Ångest, skam, skuld, ledsnad Uppmärksamhet Fokuserad utåt och splittrad Något hemskt kommer hända! Och jag är ansvarig! Tänk om… Negativ värdering av självet utifrån tankarna Kontrollera spis, dörrar, lås, lampor, ljus Ritualer Hjärtat, svett, andning, yrsel, bröstet Gå hemifrån, gå och lägga sig

32

33 Jag önskar att ………………………… kommer att dö en våldsam död inom en timma.

34 Bensträckare 5 min

35 Vad skapar ångest för unga idag?

36 Ungdomar och ångest Nya utmaningar i en ny tid
Utdragen ungdomstid, föränderlighet, mindre tid och kvalitet med vuxna, lägre smärttröskel (?), bristande tillit till sin förmåga att hantera En utvecklingspsykologisk ”kris”

37 Forskning angående suicid och alkohol
Internet och globalisering Krav (utseende, vikt, kläder, prestation, erfarenheter, kompisar, sexualitet)

38

39 Psykiatrin Stödsamtal här Soc Vad göra nu? Ungdomsmottagningen
Vårdcentral Stödsamtal här Ungdomsmottagningen

40 Olika interventionsnivåer
Psykoterapi Specifika råd och förslag Grundläggande information Tillåtelse att prata om PLISSIT-modellen

41 Att vara hjälpare Aktivt lyssna - närvaro Bekräfta Empatiskt
omhändertagande Icke-dömande Följa i fotspåren

42

43 Verktyg och strategier
Kunskap och information Att gradvis utsätta sig för det som väcker ångest och stanna kvar Medveten om tankefällor Testa hotfulla tankar mot verkligheten Acceptans av ångest Andning som trygg bas Affekthantering

44 ?

45 Ångest del II - Verktyg och strategier

46 Verktyg och strategier
Kunskap och information Att gradvis utsätta sig för det som väcker ångest och stanna kvar Medveten om tankefällor Testa hotfulla tankar mot verkligheten Acceptans av ångest Andning som trygg bas Affekthantering

47 Exponering Mycket rädd Lite rädd Tid ”Jag kommer dö!”
”Jag kommer bli bortgjord” ”Jag kommer döda någon annan” Mycket rädd Lite rädd Tid

48 Exponering ”Jag kommer dö!” ”Jag kommer bli bortgjord”
”Jag kommer döda någon annan” Mycket rädd Lite rädd Tid

49 Att systematiskt övervinna sina rädslor
Ett trappsteg i taget Att systematiskt övervinna sina rädslor Hålla föreläsning inför två vänner Hålla föreläsning inför liten grupp Hålla kort föreläsning för halva klassen Hålla lång föreläsning för halva klassen Hålla lång föreläsning för hela klassen

50 Feltolkningar & Tankefällor
Föreställ dig att vi alla har en osynlig apparat på huvudet, som våra sinnesintryck filtreras igenom. Denna filtreringsapparat bär vi med oss överallt. I den sitter våra tankefällor. De kan förvränga, leta upp negativt laddade detaljer, förstora, förminska, påverka oss att dra förhastade slutsatser och mycket annat. När någon t.ex. blir deprimerad, nedstämd eller fastnar i ångest och oro, har apparaten slagits på på full volym. Med hjälp av din terapeut och dina egna insatser kan du börja vrida ner volymen.

51 Det handlar främst om medvetenhet om tankefällornas kraft och funktion
Tankeläsning Katastroftänkande Olyckskorpstänkande Övergeneralisering Personalisering Övervärdering av sannolikheter Mentalt filter Etc. Det handlar främst om medvetenhet om tankefällornas kraft och funktion

52 Testa tankar mot verkligheten
Panik Tanke att testa: Om jag inte sätter mig ner när jag blir yr, så kommer jag att svimma och då sluta andas. Experiment: Stå upp när yrseln kommer. Motstå impulsen att sätta sig ner. Utvärdering: Vad hände? Vad säger utfallet om tankens trovärdighet? Social fobi Tanke att testa: Alla tittar på mig när jag går genom korridoren. Experiment: Gå genom korridoren och räkna hur många som tittar. Tvång Tanke att testa: Om jag säger siffran 6 utan att säga ”1,2,3” efteråt så kommer mamma att dö” Experiment: Skriva och uttala siffran 6 (utan att utföra neutraliserande tvångshandling efteråt)

53 Acceptans

54 Vad är acceptans? ”Att välja att se, ha och stå ut med både den inre och den yttre verkligheten utan att fly, undvika, förvränga eller döma den och att handla utifrån denna verklighet effektivt och i riktning mot sina värderingar och mål.”

55 Acceptans är: Att omfatta sin smärta på samma sätt som man håller en ömtålig blomma i sin hand Att omsluta sin smärta så som man sluter ett gråtande barn i sin famn Att betrakta sin smärta på samma sätt som man betraktar en ofattbart vacker tavla Att insupa sin smärta precis som man tar ett djupt andetag Att ge upp kriget mot smärtan likt en soldat som lägger ned sina vapen och återvänder hem Att bära med sig smärtan likt ett kärt fotografi i plånboken

56 Acceptans är inte Kämpa emot smärtan Ignorera smärtan Förtränga smärtan ”Köpa” smärtan Att göra vad smärtan säger Att inte göra vad smärtan säger Att tro på smärtan Att inte tro på smärtan

57 FLY!!!

58 Följ med tills den har lagt sig…

59

60 S tanna upp O bservera A cceptera L åt gå V ärderad riktning

61 Kontrollerad andning Instruktioner:
1. Ta ett ”normaldjupt” andetag. Andas in genom näsan med munnen stängd. 2. Andas ut långsamt med munnen stängd. 3. När du andas ut säg ”lugn” eller ”slappna av” tyst för dig själv. T.ex. ”l-u-u-u-g-n-n” eller ”s-l-a-a-a-p-n-n-a-a a-a-a-v”. 4. Räkna sakta till fyra och andas sedan åter in genom att ta ett normaldjupt andetag. 5. Träna detta flera gånger om dagen och ta andetag per övningstillfälle.

62 Malans Konflikttriangel
Försvar: Maladaptivt undvikande Tankar, känslor och beteende Ångest: Konflikt/hämning p g a rädsla, skuld, skam eller emotionell smärta Adaptiv affekt/impuls: Ilska, sorg, glädje, självrespekt, intresse, närhet, sexuell lust

63 Malans persontriangel
Terapirelationen: Där mönstret kan undersökas och förstås Nuvarande relationer: Där mönstret upprepar sig Tidigare relationer: Där det maladaptiva konfliktmönstret utvecklades


Ladda ner ppt "Ångest del 1."

Liknande presentationer


Google-annonser