Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ångest del 1 Bollywood Tankar Känslor Handlingar Kroppsliga sensationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ångest del 1 Bollywood Tankar Känslor Handlingar Kroppsliga sensationer."— Presentationens avskrift:

1

2 Ångest del 1

3 Bollywood

4 Tankar Känslor Handlingar Kroppsliga sensationer

5 Tankar Känslor Handlingar Kroppsliga sensationer

6 Tankar Känslor Handlingar Kroppsliga sensationer Utlösande händelse/ stimuli

7 Tankar HandlingarKroppsliga sensationer Känslor

8

9 Varför ångest? Undvika/vara observant på hot för att överleva

10 Möjlighet att utvecklas och förändras Varför ångest?

11 Existentiell ångest

12 När blir ångest ”sjuklig”?

13 Rigida undvikanden som begränsar livet Feltolkningar –förstår inte varför alarmsystemet är igång Personen kan inte leva i enlighet med sina livsvärden

14 Sjukt? Är sjuk men anser sig frisk Är sjuk och anser sig sjuk Är frisk och anser sig frisk Är frisk och anser sig sjuk

15 Ångestsyndrom Panikångest med eller utan agorafobi Social fobi GAD PTSD Tvångssyndrom Enkel fobi Hypokondri

16 Ångestsyndrom Panikångest med eller utan agorafobi Social fobi GAD PTSD Enkel fobi Hypokondri Tvångssyndrom

17 Ångest finns överallt Ätstörningar Depression Missbruk I den mänskliga interaktionen I vardagen (beslut, förändringar, separationer) Rädsla för vuxenliv Rädsla för barndom

18 Vad vidmakthåller ångest? Undvikanden Säkerhetsbeteenden Feltolkningar

19 Undvikande

20 Du kommer göra fel! Du gör bort dig! Ta vägen där du inte syns! Något hemskt kommer hända om du tar denna väg! Ta Kontrollvägen istället! Du kommer dö på denna väg! Undvik!

21 Undvikanderondell

22 Ta en annan väg! Annars…

23 Hjärnans tolkning av ett undvikande: ”Eftersom hon undviker redovisningar måste det vara något mycket farligt. Framöver gäller det att varna henne så fort hon närmar sig det.”

24 Säkerhetsbeteenden vidmakthåller Hotet Panik: Ha anhöriga nära, sitta ned, kolla pulsen, uppsöka sjukvård, självmedicinera, leta efter utväg, alltid ha mobil med, undvikande av känslor Social fobi: Inte räcka upp handen, Titta ned, Sitta stilla på säker plats, Gömma sig Tvång: Kontrollera spis, dörrar, lås, lampor, ljus, Ritualer

25 Hjärnans tolkning av ett säkerhetsbeteende: ”Eftersom hon gör detta i samband med ett hot, måste det betyda att hon MÅSTE göra det för att överleva. Det håller henne säker. Framöver gäller det att varna henne och påminna henne.”

26 Feltolkningar Panik: ”Jag kommer dö”, ”Svimma”, ”Bli galen”, ”Kvävas”, ”Kräkas”, ”Hjärtinfarkt”, ”Bli förlamad”, ”Babbla och prata konstigt”, ”Tappa kontrollen” Social fobi: ”Ser dum ut”, ”Kommer spilla”, ”Kommer rodna och andra kommer se och göra mig till åtlöje”, ”Göra bort mig”, ”Kommer märkas att jag är nervös”, ”Alla tittar på mig” Tvång: ”Något hemskt kommer hända och JAG är ansvarig”, ”Mina tankar och bilder som dyker upp säger allt om mig som person”, ”Att ha tanken är detsamma som att agera på den”, ”För att förhindra det hemska måste jag…….(tvångshandling)”

27

28

29 Kroppsliga sensationer Oro, ruminering Ångest/känslor Minnen Utlösande situation/stimuli Säkerhetsbeteenden & undvikanden Upplevelse av hot Uppmärksamhet Tidigare livserfarenheter och antaganden om självet, andra och livet

30 Kroppsliga sensationer Oro, ruminering Ångest/känslor Minnen Utlösande situation/stimuli Säkerhetsbeteenden & undvikanden Upplevelse av hot Uppmärksamhet PANIK! Jag kommer dö, bli galen, svimma, kvävas, tappa kontrollen, skrika! Ha anhöriga nära, sitta ned, kolla pulsen, uppsöka sjukvård, självmedicinera, leta efter utväg, agorafobiskt undvikanden, undvikande av känslor Kroppslig sensation Hjärtat, svett, andning, yrsel, bröstet, kvävningskänsla, magen Fastnar i tankar om tidigare ”misslyckanden” och framtida hot Ångest Minnen av ”misslyckanden” och hotfulla situationer Starkt fokus inåt

31 Kroppsliga sensationer Oro, ruminering Ångest/känslor Minnen Utlösande situation/stimuli Säkerhetsbeteenden & undvikanden Upplevelse av hot Uppmärksamhet Social fobi Jag kommer säga fel! Göra bort mig! Inte räcka upp handen Titta ned Sitta stilla på säker plats Frånvaro Lektion, redovisning. Grupparbet,en blick, direkt fråga Hjärtat, svett, andning, yrsel, bröstet Fastnar i tankar om tidigare ”misslyckanden” och framtida hot Ångest, skam, otillräcklighet, ledsnad, ilska vänd mot självet Minnen av ”misslyckanden” och hotfulla situationer Fokuserad inåt

32 Kroppsliga sensationer Oro, ruminering Ångest/känslor Minnen Utlösande situation/stimuli Säkerhetsbeteenden & undvikanden Upplevelse av hot Uppmärksamhet TVÅNG Något hemskt kommer hända! Och jag är ansvarig! Kontrollera spis, dörrar, lås, lampor, ljus Ritualer Gå hemifrån, gå och lägga sig Hjärtat, svett, andning, yrsel, bröstet Tänk om… Negativ värdering av självet utifrån tankarna Ångest, skam, skuld, ledsnad Minnen av olyckor Fokuserad utåt och splittrad

33

34 Jag önskar att ………………………… kommer att dö en våldsam död inom en timma.

35 Bensträckare 5 min

36 Vad skapar ångest för unga idag?

37 Ungdomar och ångest Nya utmaningar i en ny tid Utdragen ungdomstid, föränderlighet, mindre tid och kvalitet med vuxna, lägre smärttröskel (?), bristande tillit till sin förmåga att hantera En utvecklingspsykologisk ”kris”

38 Forskning angående suicid och alkohol Internet och globalisering Krav (utseende, vikt, kläder, prestation, erfarenheter, kompisar, sexualitet)

39

40 Vad göra nu? Psykiatrin Stödsamtal här Ungdomsmottagningen Soc Vårdcentral

41 Tillåtelse att prata om Grundläggande information Specifika råd och förslag Psykoterapi PLISSIT-modellen Olika interventionsnivåer

42 Att vara hjälpare Aktivt lyssna - närvaro Bekräfta Empatiskt omhändertagande Icke-dömande Följa i fotspåren

43

44 Verktyg och strategier Kunskap och information Att gradvis utsätta sig för det som väcker ångest och stanna kvar Medveten om tankefällor Testa hotfulla tankar mot verkligheten Acceptans av ångest Andning som trygg bas Affekthantering

45 ?

46 Ångest del II - Verktyg och strategier

47 Verktyg och strategier Kunskap och information Att gradvis utsätta sig för det som väcker ångest och stanna kvar Medveten om tankefällor Testa hotfulla tankar mot verkligheten Acceptans av ångest Andning som trygg bas Affekthantering

48 Lite rädd Mycket rädd Tid Exponering ”Jag kommer dö!” ”Jag kommer bli bortgjord” ”Jag kommer döda någon annan”

49 Lite rädd Mycket rädd Tid Exponering ”Jag kommer dö!” ”Jag kommer bli bortgjord” ”Jag kommer döda någon annan”

50 Ett trappsteg i taget Att systematiskt övervinna sina rädslor Hålla föreläsning inför två vänner 10 Hålla föreläsning inför liten grupp 30 Hålla kort föreläsning för halva klassen 60 Hålla lång föreläsning för halva klassen 75 Hålla lång föreläsning för hela klassen 100

51 Föreställ dig att vi alla har en osynlig apparat på huvudet, som våra sinnesintryck filtreras igenom. Denna filtreringsapparat bär vi med oss överallt. I den sitter våra tankefällor. De kan förvränga, leta upp negativt laddade detaljer, förstora, förminska, påverka oss att dra förhastade slutsatser och mycket annat. När någon t.ex. blir deprimerad, nedstämd eller fastnar i ångest och oro, har apparaten slagits på på full volym. Med hjälp av din terapeut och dina egna insatser kan du börja vrida ner volymen. Feltolkningar & Tankefällor

52 Tankeläsning Katastroftänkande Olyckskorpstänkande Övergeneralisering Personalisering Övervärdering av sannolikheter Mentalt filter Etc. Det handlar främst om medvetenhet om tankefällornas kraft och funktion

53 Testa tankar mot verkligheten Panik Tanke att testa: Om jag inte sätter mig ner när jag blir yr, så kommer jag att svimma och då sluta andas. Experiment: Stå upp när yrseln kommer. Motstå impulsen att sätta sig ner. Utvärdering: Vad hände? Vad säger utfallet om tankens trovärdighet? Social fobi Tanke att testa: Alla tittar på mig när jag går genom korridoren. Experiment: Gå genom korridoren och räkna hur många som tittar. Utvärdering: Vad hände? Vad säger utfallet om tankens trovärdighet? Tvång Tanke att testa: Om jag säger siffran 6 utan att säga ”1,2,3” efteråt så kommer mamma att dö” Experiment: Skriva och uttala siffran 6 (utan att utföra neutraliserande tvångshandling efteråt) Utvärdering: Vad hände? Vad säger utfallet om tankens trovärdighet?

54 Acceptans

55 Vad är acceptans? ”Att välja att se, ha och stå ut med både den inre och den yttre verkligheten utan att fly, undvika, förvränga eller döma den och att handla utifrån denna verklighet effektivt och i riktning mot sina värderingar och mål.”

56 Acceptans är: Att omfatta sin smärta på samma sätt som man håller en ömtålig blomma i sin hand Att omsluta sin smärta så som man sluter ett gråtande barn i sin famn Att betrakta sin smärta på samma sätt som man betraktar en ofattbart vacker tavla Att insupa sin smärta precis som man tar ett djupt andetag Att ge upp kriget mot smärtan likt en soldat som lägger ned sina vapen och återvänder hem Att bära med sig smärtan likt ett kärt fotografi i plånboken

57 Acceptans är inte Kämpa emot smärtan Ignorera smärtan Förtränga smärtan ”Köpa” smärtan Att göra vad smärtan säger Att inte göra vad smärtan säger Att tro på smärtan Att inte tro på smärtan

58 FLY!!!

59 Följ med tills den har lagt sig…

60

61 S tanna upp O bservera A cceptera L åt gå V ärderad riktning

62 Kontrollerad andning Instruktioner: 1. Ta ett ”normaldjupt” andetag. Andas in genom näsan med munnen stängd. 2. Andas ut långsamt med munnen stängd. 3. När du andas ut säg ”lugn” eller ”slappna av” tyst för dig själv. T.ex. ”l-u-u-u-g-n-n” eller ”s-l-a-a-a-p-n-n-a-a a-a- a-v”. 4. Räkna sakta till fyra och andas sedan åter in genom att ta ett normaldjupt andetag. 5. Träna detta flera gånger om dagen och ta 10-15 andetag per övningstillfälle.

63 Malans Konflikttriangel Adaptiv affekt/impuls: Ilska, sorg, glädje, självrespekt, intresse, närhet, sexuell lust Försvar: Maladaptivt undvikande Tankar, känslor och beteende Ångest: Konflikt/hämning p g a rädsla, skuld, skam eller emotionell smärta

64 Malans persontriangel Tidigare relationer: Där det maladaptiva konfliktmönstret utvecklades Terapirelationen: Där mönstret kan undersökas och förstås Nuvarande relationer: Där mönstret upprepar sig


Ladda ner ppt "Ångest del 1 Bollywood Tankar Känslor Handlingar Kroppsliga sensationer."

Liknande presentationer


Google-annonser