Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkelrum, för patient och personal Anita Nilsson, avd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkelrum, för patient och personal Anita Nilsson, avd"— Presentationens avskrift:

1 2012-05-10 Enkelrum, för patient och personal Anita Nilsson, avd
Enkelrum, för patient och personal Anita Nilsson, avd.chef, Cancercentrum vårdavdelning, Nus Eva Landström, lokalplanerare, Service Fastighet, Västerbottens läns landsting

2 Byggnad 27 Norrlands universitetssjukhus Ny vård- och behandlingsbyggnad

3 Byggnad 27 35 000 m2 Verksamheter Barn- och ungdomskliniken
Kvinnokliniken Cancercentrum Radiofysiska laboratoriet Nuklearmedicin inkl PET/CT Avancerad hemsjukvård

4 Målsättning för byggnad 27
att erbjuda funktionella lokaler för de tre huvudverksamheterna vård, forskning och utbildning verksamhetsplanering och lokalutformning utgår från patientens behov Lokalerna ska vara lämpade för: Högkvalitativ och värdig vård av patienter i norra regionen Samverkan mellan olika specialiteter för att ge patienterna bästa behandling Rationell och kostnadseffektiv vård Skapande av kompetensnätverk Kompetensutveckling Utbildning Forskning

5 Mål med en-patientrum på vårdavdelningar
Enkelrummet är patientens arena, fullt fokus på patienten Patientens integritet ökas Patienten mer deltagande, frågar mer, mer öppna samtal, ingen obehörig lyssnar Undersökningar kan göras på rummet, färre undersöknings- och samtalsrum Besök, patient och besökare avtalar om besökstider Lägre ljudnivåer; patienten sover bättre, minskad stress Medpatienter störs inte och stör inte Minskad risk för infektionsspridning, god handhygien kan lättare upprätthållas Rummen är stora nog för anhöriga att övernatta i Flexibilitet; enkelrummet kan användas som 2-patientrum

6 Planritningar – plan 4

7 Ritning över ett team

8 Vårdrum

9

10

11

12 Isoleringsrum

13 Isoleringsrum med tillhörande hygienrum

14 Förberedelser inför nya lokaler och nytt sätt att arbeta
Förberedelser startade år 2006 Tidigare 3 vårdavdelningar, 2 på samma våningsplan, den tredje i en annan huskropp Tre vårdavdelningar skulle bli en avdelning med 5 team Arbetsgrupper Personalen fick önska vilket team man ville arbeta på Efter flytt till by 27 år 2010 Ökat samarbete inom personalgruppen. Bättre nyttjande av personalresurser

15 Personalens farhågor om vad enkelrum skulle medföra
Patienterna känner sig ensamma Inaktivitet Ökad risk för fall Mer personalkrävande Mer ytkrävande med enkelrum - kan ge längre avstånd för personalen

16 Mål: Enkelrummet är patientens arena, fullt fokus på patienten
Ja, personalen upplever att man får ha fullt fokus på patienten, man kan slutföra arbetet inne på vårdrummet utan att bli störd

17 Mål: Patientens integritet ökas; Patienten mer deltagande, frågar mer, mer öppna samtal, ingen obehörig lyssnar Ja, stämmer, ex ronder, sekretessen ökar, mer öppna, djupa samtal

18 Mål: Undersökningar kan göras på rummet, färre undersöknings- och samtalsrum krävs.
Ja, många undersökningar görs i vårdrummet. Samtalsrum för samtal med anhöriga.

19 Planritningar – plan 4

20 Mål: Besök, patient och besökare avtalar om besökstider.
Inga begränsningar i besökstider, patienten kan prata ostört med sina anhöriga, anhöriga är mer delaktiga i vården.

21 Mål: Lägre ljudnivåer; patienten sover bättre på natten, minskad stress. Medpatienter störs inte och stör inte. Ja, en tydlig skillnad som kanske främst nattpersonalen har noterat. Även på dagtid märks att det är tystare och lugnare i vårdrummen, korridorer och på hela avdelningen.

22 Mål: Minskad risk för infektionsspridning, god handhygien kan lättare upprätthållas.
Ja, ex. vinterkräksjukan, infektioner med multiresistenta bakterier

23 Mål: Rummen är stora nog för anhöriga att övernatta.
Ja, i stort sett i alla, inte i isoleringsrummen.

24 Mål: Flexibilitet; enkelrummet kan användas som 2-patientrum.
Ja, under sommaren med mindre bemanning har rummen nyttjats som 2-patientrum. Vid behandling som kräver övervakning av sjuksköterska kan två patienter behandlas samtidigt i samma rum, behandlingstiden är 4-5 timmar. Vid enstaka fall med överbeläggning.

25 Farhågor om vad en-patientrum skulle medföra Erfarenheter efter 2 år
Patienterna känner sig ensamma Patienterna mycket nöjda med enkelrum, få har uttryckt känsla av ensamhet Inaktivitet Fler än tidigare söker sig till dagrum och matsal för att få sällskap Ökad risk för fall Ingen ökad fallfrekvens med enkelrum; sover bättre, störs ej av andra patienter Mer personalkrävande Ej ökad bemanning, men omfördelning mellan dag- och natt Inga omflyttningar av patienter p.g.a. kön; spar tid för personal och oro och besvär för patienten Mer ytkrävande med enkelrum - kan ge längre avstånd för personalen Planlösning anpassad för 5 vårdteam, bilokaler inom teamet

26 Matsal

27 Matsal, serveringsdisk

28 Dagrum

29 Ledstänger i korridorer


Ladda ner ppt "Enkelrum, för patient och personal Anita Nilsson, avd"

Liknande presentationer


Google-annonser