Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partierna i riksdagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partierna i riksdagen."— Presentationens avskrift:

1 Partierna i riksdagen

2 Partierna i riksdagen Det finns 8 partier representerade i riksdagen.
Dessa är : Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, socialdemokraterna, vänsterpartiet och sverigedemokraterna.

3 Mandatfödelningen valet 2010

4 Politiska ideologier En politisk ideologi är en syn på samhället och en syn på hur samhället ska organiseras och styras. De tankar och åsikter politiska partier har grundar sig i olika politiska ideologier Liberalism : Viktigt för liberaler är människors frihet, därför är personlig och ekonomisk frihet viktig i samhället. Politiker ska inte betrakta människor som offer som inte kan påverka sina liv. Liberaler tror att människor vill och kan ta ansvar. Skatter behöver därför inte vara så höga. Det ska finnas en grundtrygghet men människor ska inte förlita sig på den. Konservatism: Konservatismen vill bevara (ha kvar sådant) som har visat sig fungera bra i många generationer. Socialism: Socialister tycker att vi måste lösa ekonomiska och sociala problem tillsammans. Socialister tycker att vi kan bygga upp trygghet (välfärd) genom att människor som arbetar betalar högre skatter. Välfärden ska ge mer än grundtrygghet vid sjukdom, arbetslöshet och pension. Välfärden ska göra skillnaderna mellan rika och fattiga mindre. Genom en välfärd för alla kan man skapa möjligheter för alla. Därför vill socialdemokraterna att inkomster ska fördelas jämnare. Kommunismen: Grundar sig på filosofen Karl Marx idéer. Staten styr för att tillgodose allas behov. Målet är ett klasslöst samhälle. Ekologism: Viktigt är miljön. Vi kan inte prata om framtiden om vi inte tar hand om miljön och stoppar den miljöförstörelse som sker. Tillsammans måste vi arbeta för en hållbar utveckling, det är politikens viktigaste fråga.

5 - Feminism: Feminismen är en rörelse som strävar efter jämlikhet
- Feminism: Feminismen är en rörelse som strävar efter jämlikhet. Detta gäller såväl socialt, politiskt och ekonomiskt. - Fascism och nazism: Är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism och idén om den starkes rätt. Statens behov är viktigare än folkets behov. Kortfilmer om de politiska ideologierna politiska-partier

6 Socialdemokraterna Socialdemokraterna bildades år Det var ett parti som slogs för arbetarnas rättigheter och ville att staten skulle bestämma mer för att det skulle bli rättvisare. Socialdemokraternas partiledare idag heter Stefan Löfven. Partiet har ändrat lite sin åsikt genom åren och låtit privata företag få mer makt. Socialdemokraterna tror på högre skatter och ett välfärdssamhälle där alla har samma möjligheter. Jobben är Socialdemokraternas viktigaste fråga i detta val. Partiet vill satsa mycket pengar på att fler ska få jobb. Partiet lovar att unga inte ska behöva vara arbetslösa mer än 90 dagar. Socialdemokraterna vill ge mer pengar till skolorna. De vill bland annat göra klasserna mindre.

7 Vänsterpartiet Vänsterpartiet vill att människor ska hjälpa varandra och ta ansvar, vara solidariska. De har slagits för välfärd och ett mer jämlikt samhälle. Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen enligt vänsterpariet. Vänsterpartiets partiledare heter Jonas Sjöstedt. Vänsterpartiet anser att företag har fått styra mer och mer, det tycker de inte är bra. Sverige har fått hög arbetslöshet, brist på bostäder, sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle. Jobb, välfärd och jämställdhet är Vänsterpartiets viktigaste frågor. De vill ha en bra skola, vård och omsorg utan vinster i välfärden. Privata företag gör vinster eftersom de har färre anställda och betalar lägre löner och detta tycker Vänsterpartiet är orättvist. Vänsterpartiet vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja sådant som stat, kommun och landsting äger till privata ägare.

8 Miljöpartiet Miljöpartiet bildades 1981.
Miljöpartiets har två partiledare/talespersoner, de heter Åsa Romson och Gustav Fridolin. Klimatet och miljön är de viktigaste frågorna för Miljöpartiet. Miljöpartiet vill att Sverige ska ha hårdare gränser för miljöfarliga utsläpp och att Sverige ska bestämma om nya gränser för utsläpp senast i december år Miljöpartiet tycker att det ska vara billigt och enkelt att leva miljövänligt. Miljöpartiet tycker att fler människor borde få jobb. För att skapa nya jobb vill Miljöpartiet satsa på mer och bättre tågtrafik och busstrafik. Fler människor ska också kunna arbeta med återvinning och ekoturism. Miljöpartiet vill bygga nya bostadshus och göra förorterna bättre att leva i. Det ska inte finnas bra och dåliga skolor. Alla skolor ska vara bra enligt Miljöpartiet. Det viktigaste för en skola ska aldrig vara att tjäna pengar anser Miljöpartiet.

9 Moderaterna Moderaterna styr Sverige tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De kallar sig i sitt samarbete för Alliansen. Fredrik Reinfeldt är Moderaternas partiledare. Han är Sveriges statsminister. Moderaterna fick 30 procent av rösterna i valet 2010. Från början var partiet konservativt. De ville inte att Sverige skulle förändras. Nu är partiet liberalt och talar ofta om hur viktigt det är att människor själva får bestämma. Den som jobbar ska betala mindre skatt än den som inte jobbar. Det ska vara billigt för företag att anställa människor, tycker partiet. Den viktigaste frågan för Moderaterna är jobben. Moderaterna anser att ett arbete ger ekonomisk trygghet. Moderaterna vill att alla som vill jobba och kan jobba ska ha ett jobb.

10 Folkpartiet Folkpartiet startade år 1934. Det är ett liberalt parti.
Folkpartiet är med i regeringen och styr tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet landet. Folkpartiets partiledare heter Jan Björklund. Han är utbildningsminister. Det viktigaste för liberaler är människors frihet. De vill inte att staten ska bestämma så mycket. Skolan är en viktig fråga för Folkpartiet. Folkpartiet vill att det ska vara mer ordning i skolorna.

11 Kristdemokraterna Kristdemokraterna startade De ville att religionen, kristendomen, skulle vara viktig i samhället. Kristdemokraterna är med i regeringen och styr Sverige tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Kristdemokraternas partiledare heter Göran Hägglund och är socialminister. Man kan säga att Kristdemokraterna både är konservativa och liberala. Partiet vill behålla många traditioner samtidigt som människor ska vara fria att välja skolor och annat.

12 Centerpartiet Centerpartiet startade år Det var från början ett parti för människor som bodde på landet. Det var böndernas parti. Nu har Centern också blivit ett parti för folk i städerna. Centerpartiet är med i regeringen och styr Sverige tillsammans med moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna. Centerpartiets partiledare heter Annie Lööf. Partiet tycker att det är viktigt att människor får bestämma mycket själva. Partiet säger att det är företagen som ska ordna jobb åt människor, inte politiker. Därför är det viktigt att göra det lättare och billigare att ha företag i Sverige. Särskilt viktiga är de små företagen, tycker Centerpartiet.

13 Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna startade Många av dem som startade partiet hade tidigare varit med i rasistiska och nazistiska grupper. 2010 var första gången som partiets politiker kom in i riksdagen. De är inte med i regeringen då inga andra partier ville samarbeta med de. Sverigedemokraternas partiledare heter Jimmie Åkesson. Nu säger partiledaren Jimmie Åkesson att nazister inte längre är välkomna i partiet. Sverigedemokraterna tycker att Sverige tar emot för många invandrare. Partiet säger att många av problemen i Sverige beror på invandrarna. Partiledaren Jimmie Åkesson har sagt att muslimer som flyttar hit är ett hot mot Sverige.

14 Bubblaren ? Hur kommer det att gå för feministisk initiativ? Kommer de komma in i riksdagen? De har fått stor uppmärksamhet i media detta val.

15 Feministisk initiativ
Fi bildades 2005. Fi har tre talespersoner som heter Gudrun Schyman, Stina Svensson och Sissela Nordling Blanco. Med feminism menar Fi att alla människor ska ha samma möjligheter att leva ett bra liv. Fi anser att kvinnor som grupp har sämre möjligheter än män. Det vill Fi ändra på. Fi anser att eftersom det finns orättvisor i världen måste människor få flytta till nya länder. Det ska bli lättare att komma in i Europa. Fi anser att det behöver finnas fler förskolor och mer barnomsorg. Familjer blir mer jämställda och den ekonomiska utvecklingen blir bättre om kvinnor kan arbeta på samma villkor som män.

16 Källor Puls samhällskunskapsboken

17 Fi vill arbeta för en hållbar utveckling
Fi vill arbeta för en hållbar utveckling. Fi vill ha ett hållbart energisystem. Systemet ska bygga på förnybara resurser, till exempel vatten eller avfall från jordbruket. Systemet ska släppa ut så lite växthusgaser som möjligt. Fi:s ungdomsförbund heter Unga feminister.


Ladda ner ppt "Partierna i riksdagen."

Liknande presentationer


Google-annonser