Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utrikesdepartementet Sammanhållningspolitiken 2014-2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utrikesdepartementet Sammanhållningspolitiken 2014-2020."— Presentationens avskrift:

1 Utrikesdepartementet Sammanhållningspolitiken 2014-2020

2 Utrikesdepartementet Förordningsstruktur Gemensamma bestämmelser Allmänna bestämmelser SHP LBUFiskeERDFESF ETC CF EGTC

3 Utrikesdepartementet Budget… Omfattar alla regioner: ”Least developed”, ”transitional”, ”most developed” Ny grupp mellanliggande regioner/övergångsregioner (75 %- 90 % av BNP) Viss minskning av budgeten: från 37 % till 33 %, 348 miljarder till 336 miljarder (-10 miljarder) Ökning till ”mindre fattiga” och rikare regioner ”Capping” från 4 % till 2,5 %, innebär en minskning i vissa MS i östra Europa. Särskild gleshetsbonus.

4 Utrikesdepartementet Allokering per MS Mindre utvecklade regioner/övergångsregioner : Befolkning, BRP, BNP, arbetslöshet Mer utvecklade regioner: Befolkning, BRP, arbetslöshet, sysselsättningsnivå, utbildningsnivå och befolkningstäthet. CF: Befolkning, BNP, ytstorlek. ESF: 25% mindre utvecklade regioner, 40 % övergångsregioner och 52% mer utvecklade regioner.

5 Utrikesdepartementet Medfinansiering 75-85 % mindre utvecklade regioner 60-75% övergångsregioner 50% mer utvecklade regioner Minimum 20 % Öka med 10%, för lokal utveckling och finansiella instrument Öka med 10 % om en MS får stora ekonomiska svårigheter

6 Utrikesdepartementet CSF Gemensamt Strategiskt Ramverk (CSF) på EU-nivå Omfattar SHP (3 fonder) + fonden för landsbygdsutveckling och fiskefonden ”Översätta” Europa 2020 till SHP, dvs. överföra mål till investeringsprioriteter, samt relatera till SHPs fördragsbundna mål. Vilken/vilka fond(er) ska arbeta mot vilket av målen i Europa 2020 och samordningsmekanismer Territoriella utmaningar Horisontella principer Antas genom en delegerad akt (dvs. av KOM)

7 Utrikesdepartementet Nationellt avtal/kontrakt Nationellt partnerskapsavtal på nationell nivå Baseras på CSF och NRP, ska tas fram ”i partnerskap”. SHP (3 fonder), fonden för landsbygdsutveckling, fiskefonden MS prioriteringar valda ur tematisk meny Analys och strategi Koppling till andra politikområden. Ex-ante utvärdering Ex-ante konditionalitet Lista på program, och fördelning av medel Mål/milstolpar/resultat Territoriell utveckling Integrerade strategier etc.. etc…

8 Utrikesdepartementet Operativa program Bygga på partnerskapsavtalet och dess tematiska prioriteringar Innehålla en strategi Flerfondsprogram en möjlighet

9 Utrikesdepartementet Resultatreserv 5 % av SHP sätts av för gemensam resultatreserv på EU-nivå Fördelas till de MS/program som uppnått sina uppsatta mål.

10 Utrikesdepartementet Öronmärkning ESF: 25% mindre utvecklade regioner, 40 % övergångsregioner och 52% mer utvecklade regioner. 20 % av ESF till social inkludering och fattigdomsbekämpning 5% av medlen inom ERDF till insatser urban utveckling. 10 miljarder euro från sammanhållningsfonden till Connective Europe Facility - CEF

11 Utrikesdepartementet Genomförande Inte mycket nytt.. Attesterande myndighet valfri Mer proportionalitet i kontroll av programmen. Små projekt (<100 000 €) inte revideras mer än en gång Inte mer än en revision / projekt / år Rent yttrande från Revisionsmyndighet – KOM kan avstå kontroller.

12 Utrikesdepartementet Leader, JAP, ITI ”Community led local development” dvs. Leader- metoden i alla program under CSF. JAP: Ramprogram, bygger på överenskomna mål och preciserade resultat. Betalar ut efter redovisning av resultat – inte kostnader. Minst 10 miljoner € eller 20 % av det offentliga stödet. ITI: Integrerade territoriella investeringar. Strategi för ett visst område, involvera investeringar i en eller flera prioriteter eller program.


Ladda ner ppt "Utrikesdepartementet Sammanhållningspolitiken 2014-2020."

Liknande presentationer


Google-annonser