Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRODUKTION2030 Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014 Eva Wigren, Teknikföretagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRODUKTION2030 Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014 Eva Wigren, Teknikföretagen."— Presentationens avskrift:

1 PRODUKTION2030 Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014 Eva Wigren, Teknikföretagen

2 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige
Stärkt hållbar tillväxt. Hållbara lösningar på samhällsutmaningar. Hållbar samhällsutveckling. Stärkt konkurrenskraft. Sverige attraktivt land att investera i. Det här känner ni igen: Utgångspunkten och övergripande effektmål för Sverige för att satsa på strategiska innovationsområden. Viktigt för ett program att styra och utvärdera mot den långsiktiga målbilden. Vår vision är att Sverige år 2030 är ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion.

3 Industrin Akademin Behov? Utbud? 2008 1997
Varför har vi lyckats få till ett strategiskt innovationsområde? Vilar på ett långsiktigt och uthålligt arbete. Vi har flera medarbetare i Teknikföretagen att tacka för detta, inte minst Johan Ankers idoga arbete Akademin

4 Industrin Akademin Produktion = Strategiskt forskningsområde
Produktion = Strategiskt innovationsområde Industrin Produktion 2030 F&I Utbildning SME Internationellt Mobilitet 2010 2013 2016 2020 Produktionsområdet har på senare år prioriterats och Sverige har satsat på ett antal långsiktiga tvärvetenskapliga forskningsprogram inom industri, akademi och institut. En stark kompetensbas inom hållbar produktion håller på att byggas upp och exempelvis de två centra för strategisk forksning (SFO) inom produktion, Sustainable Product Initiative (Chalmers och Lunds tekniska högskola) samt XPRESS (KTH och Mälardalens högskola) som startade 2008, kommer tydligt att bidra till en stark tillgång på såväl spetskompetens som forskning i världsklass. Det strategiska innovationsområdet Produktion2030 har sin utgångspunkt från agendan Made in Sweden 2030 Made in Sweden 2030 är en strategisk forsknings- och innovationsagenda och utgör grunden för långsiktiga insatser som stärker innovation, utveckling och produktion av varor och tjänster i Sverige Agendan togs fram av Teknikföretagen i nära samarbete med Svenska Produktionsakademien, Swerea IVF, Chalmers, KTH och IF Metall våren 2013. Våren 2013 ansökte agendan om att få bli ett strategiskt innovationsprogram med Teknikföretagen som huvudman. Akademin

5 Instrument och styrkeområden
1. Miljömässigt hållbar produktion 6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling 2. Flexibla tillverkningsprocesser 3. Virtuell produktionsutveckling och simulering 4. Människan i produktionssystemet 5. Produkt- och produktionstjänster Instrument och styrkeområden Forsknings- och innovationsprojekt SME Utbildning Mobilitet Internationalisering Utgångspunkten för Produktion2030 är sex styrkeområden inom produktion där svenska företag tillsammans med akademi och institut hävdar sig mycket väl internationellt. Det är något som vi lyfte fram i vår agenda: Made in Sweden Respektive styrkeområde har sin utmaning. Men det är inom dessa områden vi ska verka med vårt program. Det finns många beröringspunkter med flera strategiska innovationsprogram och jag ser framför mig att flera projekt kommer att få finansiering – som har sin utgångspunkt från olika program. Inom smartare elektroniksystem har jag fått höra att det finns flera kopplingar och diskussioner. Styrkeområdena är: Miljömässigt hållbar produktion Flexibla tillverkningsprocesser Virtuell produktionsutveckling och simulering Människan i produktionssystemet Produkt- och produktionstjänster Integrerad produkt- och produktionsutveckling. Instrumenten är våra arbetsprocesser. Styrkeområdena är områden där vi tillämpar instrumenten. 5 instrument och 6 styrkeområden ger 30 möjliga fält där vi driver verksamhet. Programkontor: Ledning, styrning och kommunikation

6 Produktion2030 – sex instrument
Forsknings- och innovationsprojekt Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 SME Tekniköverföring Testbäddar och demonstratorer Utbildning Forskarskola Produktions-utbildning Virtuellt universitet Mobilitet Strategiska utbyten industri-akademi-institut Internationalisering Manufuture KIC Value Added Manufacturing 2016 Ledning, styrning och kommunikation Styrelse FoI-råd Vision Produktion2030

7 Teknikföretagens referens- grupp för Produktion
Organisation Huvudorganisation: Teknikföretagen Styrelse: Jan-Eric Sundgren, AB Volvo, ordf. Industrirepresentanter Akademi, Strategiska forskningsområden Forskningsinstitut, Swerea IVF Vinnova Programchef Teknikföretagen IF Metall Programkontor: Cecilia Warrol Ersson, programchef Marie Gyllenberg, kommunikatör Forsknings och innovationsråd:. Johan Stahre, Chalmers, ordf Programkoordinator Teknikföretagens referens- grupp för Produktion Lars-Henrik Jörnving, Scania, ordf. Forsknings- och Innovationsprojekt Internationa-lisering Kunskaps- och tekniköver-föring SME Utbildning Mobilitet Teknikföretagen är huvudorganisation och koordinerar det strategiska innovationsprogrammet. Styrelsen består bland annat av representanter från de som har varit delaktiga i framtagningen av agendan. Forsknings- och innovationsområdet stöttar styrelsen med bland annat scenarioframtagning, handlingsplaner och utlysningstexter.

8 Expertgruppernas roll
Beslut, projektutlysningar, finansiering, utvärdering etc. Problem, idéer, vision, ansökningar etc. Forskare: Industri Akademi Institut Samhälle Expertgrupper: Industri Akademi Institut Samhälle Forsknings- och innovationsråd: Industri Akademi Institut Samhälle Styrelse: Industri Akademi Institut Samhälle Vinnova Programkontor Inom Produktion2030 kommer under våren 2014 ett antal expertgrupper bildas – för vart och ett av de sex styrkeområdena. Expertgrupperna ska vara branschöverskridande och fungera som stöd för forsknings- och innovationsrådet. Här kommer representanter från företag, akademi, offentlig sektor att ingå. Deras arbete kommer att genomsyra programmet och organisationen. Expertgrupperna inom Produktion2030 är öppna nätverk för kunskapsutbyte, samverkan och ökad innovationsförmåga. Grupperna ska tillsammans bygga en starkare forsknings- och innovationsinfrastruktur för styrkeområdena inom Produktion2030. En av de inledande uppgifterna för expertgrupperna är att ta fram en utmanande och innovativ vision. Detta i sin tur kommer att bidra till innehåll i allt från ansökningar till hur vi satsar i de olika instrumenten. Utförare och behovsägare Programledning och driftsorganisation

9 Expertgrupper och styrkeområdena
Miljömässigt hållbar produktion Expertgrupper och styrkeområdena Flexibla tillverknings-processer Virtuell produktions-utveckling och simulering Öppen inbjudan till expertgrupperna: industri, akademi och institut Går bra att medverka i flera grupper Framtidsscenarier för produktion i Sverige 2030 – var står vi idag? Välkommen till Göteborg 25 mars! Människan i produktions-systemet Produkt- och produktions-tjänster Integrerad produkt- och produktions-utveckling Du som har ett särskilt engagemang i ett eller flera styrkeområden och vill delta i de expertgrupper som ska hjälpa till att forma framtidens forsknings- och innovationsprogram inom produktion: Vi sätter igång den 25 mars i Göteborg och vill att du reserverar detta datum, välkommen!

10 Kontakt Besök vår webb för mer information: www.produktion2030.se
Kontakta programkontoret: Programchef: Cecilia Warrol Ersson, Kommunikatör: Marie Gyllenberg, Besök vår webb, följ oss på twitter! Kontakta oss gärna

11 Styrelse för SIO Produktion:
Beslutar om utlysningar, forsknings- och innovationsprojekt, instrument och andra aktiviteter som är relevanta för att uppfylla målsättningarna i SIO Produktion Beslutar om forskningsbudget och tidplan i projekt och instrument Styrelse består av representanter från industri, akademi, forskningsinstitut, fackförening och huvudman. Industrirepresentanterna är i majoritet. Programchefen och ordföranden för Forsknings- och innovationsrådet är adjungerade. Styrelseordförande leder styrelsen och ingår i den operativa ledningsgruppen Ledamöter: Jan-Eric Sundgren, AB Volvo, ordförande; Lars-Henrik Jörnving, Scania; Ulf Sjöholm, SKF; Lars Ydreskog, SAAB Group, supplean; Ulf Södergren, Assa Abloy, suppleant; Rikard Söderberg, Chalmers Production Area of Advance; Bengt Lindberg, KTH XPRES; Mats Lundin, Swerea IVF; Margareta Groth, Vinnova; Ola Asplund, IF Metall; Peter Johansson, Teknikföretagen. Adjungerade: Programchef och ordförande för Forsknings- och innovationsråd

12 Forsknings- och innovationsrådet
Bereder utlysningar och prioriterar forsknings- och innovationsprojekt, instrument och andra aktiviteter som är relevanta för att uppfylla målen för SIOn. Forsknings- och innovationsrådet består av representanter från industri, akademi och forskningsinstitut. Ordförande leder arbetet i rådet och avrapporterar till styrelsen. Medlemmar: Johan Stahre (Chalmers), ordförande; Monica Bellgran (MDH); Mats Björkman (LiU); Bengt-Göran Rosén (HH); Anna Davidsson (VCC); Lennart Malmsköld (AB Volvo); Anna Hultin-Stigenberg (Sandvik); Maria Weiland (SAAB); Sven Hjelm (Scania); Martin Friis (SKF); Elisabeth Sagström (IVF); Arne Melander (Swerea Kimab); Johan Carlsson (FCC); Tero Stjernstoft (Vinnova). Adjungerad: Programchef

13 4. Programkontor Programchef: ansvarar för att koordinera forsknings- och innovationsprojekt, instrument och framtida aktiviteter inom ramen för SIOn Programchefen koordinerar aktiviteter inom SIO Produktion med övriga SIO Programchefen beslutar om kostnader inom ramen för programkontorets budget. Kommunikatören är en permanent del av programkontoret. Övriga tjänster köps in externt vid behov


Ladda ner ppt "PRODUKTION2030 Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014 Eva Wigren, Teknikföretagen."

Liknande presentationer


Google-annonser