Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRODUKTION 2030 Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014 Eva Wigren, Teknikföretagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRODUKTION 2030 Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014 Eva Wigren, Teknikföretagen."— Presentationens avskrift:

1 PRODUKTION 2030 Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014 Eva Wigren, Teknikföretagen

2 PRODUKTION 2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Stärkt hållbar tillväxt. Hållbara lösningar på samhällsutmaningar. Hållbar samhällsutveckling. Stärkt konkurrenskraft. Sverige attraktivt land att investera i.

3 PRODUKTION 2030 2008 1997 Behov? Industrin Akademin Utbud ?

4 PRODUKTION 2030 2020 2013 F&I Utbildning Mobilitet SME Internationellt Industrin Akademin Produktion = Strategiskt forskningsområde 2010 2016 Produktion 2030 Produktion = Strategiskt innovationsområde

5 PRODUKTION 2030 Programkontor: Ledning, styrning och kommunikation Instrument och styrkeområden SME Utbildning Mobilitet Internationalisering Forsknings- och innovationsprojekt 1. Miljömässigt hållbar produktion 6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling 2. Flexibla tillverkningsprocesser 3. Virtuell produktionsutveckling och simulering 4. Människan i produktionssystemet 5. Produkt- och produktionstjänster

6 PRODUKTION 2030 Produktion2030 – sex instrument SME Utbildning Mobilitet Internationalisering Forsknings- och innovationsprojekt Projekt 1 Projekt 3 Projekt 2 Testbäddar och demonstratorer Tekniköverföring Virtuellt universitet Produktions- utbildning Forskarskola Strategiska utbyten industri-akademi-institut KIC Value Added Manufacturing 2016 Manufuture Ledning, styrning och kommunikation Styrelse FoI-råd Vision Produktion2030

7 PRODUKTION 2030 Organisation Huvudorganisation: Teknikföretagen Styrelse: Jan-Eric Sundgren, AB Volvo, ordf. Industrirepresentanter Akademi, Strategiska forskningsområden Forskningsinstitut, Swerea IVF Vinnova Programchef Teknikföretagen IF Metall Styrelse: Jan-Eric Sundgren, AB Volvo, ordf. Industrirepresentanter Akademi, Strategiska forskningsområden Forskningsinstitut, Swerea IVF Vinnova Programchef Teknikföretagen IF Metall Programkontor: Cecilia Warrol Ersson, programchef Marie Gyllenberg, kommunikatör Forsknings och innovationsråd:. Johan Stahre, Chalmers, ordf Industrirepresentanter Akademi, Strategiska forskningsområden Forskningsinstitut, Swerea IVF Vinnova Programkoordinator Forsknings och innovationsråd:. Johan Stahre, Chalmers, ordf Industrirepresentanter Akademi, Strategiska forskningsområden Forskningsinstitut, Swerea IVF Vinnova Programkoordinator Teknikföretagens referens- grupp för Produktion Lars-Henrik Jörnving, Scania, ordf. Teknikföretagens referens- grupp för Produktion Lars-Henrik Jörnving, Scania, ordf. Forsknings- och Innovationsprojekt Internationa- lisering Kunskaps- och tekniköver-föring SME Utbildning Mobilitet

8 PRODUKTION 2030 Expertgrupper: Industri Akademi Institut Samhälle Expertgrupper: Industri Akademi Institut Samhälle Forsknings- och innovationsråd: Industri Akademi Institut Samhälle Forsknings- och innovationsråd: Industri Akademi Institut Samhälle Styrelse: Industri Akademi Institut Samhälle Styrelse: Industri Akademi Institut Samhälle Forskare: Industri Akademi Institut Samhälle Forskare: Industri Akademi Institut Samhälle Problem, idéer, vision, ansökningar etc. Beslut, projektutlysningar, finansiering, utvärdering etc. Programkontor Programledning och driftsorganisationUtförare och behovsägare Vinnova Expertgruppernas roll

9 PRODUKTION 2030 Expertgrupper och styrkeområdena Öppen inbjudan till expertgrupperna: industri, akademi och institut Går bra att medverka i flera grupper Framtidsscenarier för produktion i Sverige 2030 – var står vi idag? Välkommen till Göteborg 25 mars! Integrerad produkt- och produktions- utveckling Produkt- och produktions- tjänster Människan i produktions- systemet Virtuell produktions- utveckling och simulering Flexibla tillverknings- processer Miljömässigt hållbar produktion

10 PRODUKTION 2030 Kontakt Besök vår webb för mer information: www.produktion2030.se www.produktion2030.se Kontakta programkontoret: Programchef: Cecilia Warrol Ersson, cecilia.warrolersson@teknikforetagen.se Kommunikatör: Marie Gyllenberg, marie.gyllenberg@teknikforetagen.se

11 PRODUKTION 2030 Styrelse för SIO Produktion: –Beslutar om utlysningar, forsknings- och innovationsprojekt, instrument och andra aktiviteter som är relevanta för att uppfylla målsättningarna i SIO Produktion –Beslutar om forskningsbudget och tidplan i projekt och instrument –Styrelse består av representanter från industri, akademi, forskningsinstitut, fackförening och huvudman. Industrirepresentanterna är i majoritet. Programchefen och ordföranden för Forsknings- och innovationsrådet är adjungerade. –Styrelseordförande leder styrelsen och ingår i den operativa ledningsgruppen –Ledamöter: Jan-Eric Sundgren, AB Volvo, ordförande; Lars-Henrik Jörnving, Scania; Ulf Sjöholm, SKF; Lars Ydreskog, SAAB Group, supplean; Ulf Södergren, Assa Abloy, suppleant; Rikard Söderberg, Chalmers Production Area of Advance; Bengt Lindberg, KTH XPRES; Mats Lundin, Swerea IVF; Margareta Groth, Vinnova; Ola Asplund, IF Metall; Peter Johansson, Teknikföretagen. Adjungerade: Programchef och ordförande för Forsknings- och innovationsråd

12 PRODUKTION 2030 Forsknings- och innovationsrådet –Bereder utlysningar och prioriterar forsknings- och innovationsprojekt, instrument och andra aktiviteter som är relevanta för att uppfylla målen för SIOn. –Forsknings- och innovationsrådet består av representanter från industri, akademi och forskningsinstitut. –Ordförande leder arbetet i rådet och avrapporterar till styrelsen. –Medlemmar: Johan Stahre (Chalmers), ordförande; Monica Bellgran (MDH); Mats Björkman (LiU); Bengt-Göran Rosén (HH); Anna Davidsson (VCC); Lennart Malmsköld (AB Volvo); Anna Hultin-Stigenberg (Sandvik); Maria Weiland (SAAB); Sven Hjelm (Scania); Martin Friis (SKF); Elisabeth Sagström (IVF); Arne Melander (Swerea Kimab); Johan Carlsson (FCC); Tero Stjernstoft (Vinnova). Adjungerad: Programchef

13 PRODUKTION 2030 4. Programkontor –Programchef: ansvarar för att koordinera forsknings- och innovationsprojekt, instrument och framtida aktiviteter inom ramen för SIOn –Programchefen koordinerar aktiviteter inom SIO Produktion med övriga SIO –Programchefen beslutar om kostnader inom ramen för programkontorets budget. –Kommunikatören är en permanent del av programkontoret. Övriga tjänster köps in externt vid behov


Ladda ner ppt "PRODUKTION 2030 Våra erfarenheter – så här långt 5 feburari 2014 Eva Wigren, Teknikföretagen."

Liknande presentationer


Google-annonser