Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärderingsfrågor till slututvärderingen av LBP 2007-2013 Övervakningskommitténs medverkan 2014-06-04 (Fredrik Holstein, utvärderingssekretariatet) Nästa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärderingsfrågor till slututvärderingen av LBP 2007-2013 Övervakningskommitténs medverkan 2014-06-04 (Fredrik Holstein, utvärderingssekretariatet) Nästa."— Presentationens avskrift:

1 Utvärderingsfrågor till slututvärderingen av LBP 2007-2013 Övervakningskommitténs medverkan 2014-06-04 (Fredrik Holstein, utvärderingssekretariatet) Nästa bild

2 Ex post-utv. LBP 2007-2013 Kommissionen beslutar om obligatoriska EU-gemensamma utvärderingsfrågor (CEQ), sommaren 2014 Svenska frågor (PSEQ) läggs till, sommaren/hösten 2014 −Vilken typ av svenska frågor är aktuella? −Process för framtagande - relevanta aktörer involveras −ÖK:s roll Externa slututvärderare arbetar augusti 2014 – juni 2016 Utvärderingsrapport kvalitetsgranskas rådgivande forskargrupp Slututvärderingen skickas till KOM senast 31 december 2016 Slutsatser/rekommendationer för framtida LBP publiceras separat Nästa bild Förra bilden Typ Proc. ÖK CEQ ExtTid Råd Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd1

3 PSEQ – vilken typ av frågor? CEQ är generella och relativt täckande Vad PSEQ kan bidra med, utöver CEQ: 1.Precisera. Vilken delfråga, vilket perspektiv, etc.? 2.Prioritera. Vilka frågor är viktigast, var lägga fokus? 3.Komplettera. Annat viktigt som inte täcks av CEQ? Allt kan inte besvaras. Utvärderingssekretariatet föreslår fokus på frågor som rör åtgärd/aspekt: −som utgör substantiell del av (gamla o/e nya) programmet −där kunskap saknas eller är osäker −där svar är användbart i framtida program −där den extra nyttan av svaret motiverar kostnaderna Nästa bild Förra bilden Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd1

4 Framtagande av PSEQ Utvärdering med fokus på lärande  involvera aktörer/beslutsfattare i kommande program, t.ex. −ÖK, Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket, Landsbygds- departementet, Länsstyrelserna Sekretariatet samlar in förslag till PSEQ Sekretariatet och rådgivande forskargruppen bedömer och gör avvägningar i samråd med utvärderarna Sekretariatet beslutar om PSEQ Återkoppling till aktörer genom löpande seminarier Nästa bild Förra bilden Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd1

5 ÖK & framtagandet av PSEQ Virtuell tankesmedja (strukturerat tfn-möte), augusti/september Inbjudan skickas till ÖK:s ledamöter i juni Enskild ledamot deltar i 1-timmes tfn-möte Mot bakgrund av CEQ diskuteras PSEQ - sammanställs av utv. sekretariatet Återkoppling på nästa ÖK-möte Nästa bild Förra bilden Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd1

6 Trevlig sommar! Fundera bara lite lagom på utvärderingsfrågor… Förra bilden Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd1

7 Ex post - tidsplan Relevanta aktörer, bl.a. ÖK, involveras löpande Planering, datainsamling, hösten 2014 Analysarbete, 2015 Sammanställning, skrivande, våren 2016 Slutrapport 30/6 2016 (till KOM 31/12 2016) Kompletterande framåtsyftande rekommendationer, hösten 2016 Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd Förra bilden 1

8 Externa utvärderare Valda bland intresserade forskargrupper med forsknings- och utvärderingskompetens för att ge mångfald i perspektiv Temagrupp I: Konkurrenskraft etc. −Leds av Hans Westlund, KTH, Avd. för urbana och regionala studier −Medvekande från KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping Temagrupp II: Miljö etc. −Leds av Henrik Smith, Lunds univ., Centrum f miljö- & klimatforskn. −Medverkande från LU och SLU Temagrupp III: Landsbygdsutveckling etc. −Leds av Erik Westholm, SLU, Institutionen för stad och land −Medverkande från SLU och KTH Temagrupp IV: Syntes och övergripande frågor −Leds av Jörgen Johansson, Högsk. i Halmstad, Sektionen f. hälsa & samhälle −Medverkande från samtliga grupper Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd Förra bilden 1

9 Preliminära CEQ För varje axel −Bidrag till uppfyllande av axelns mål? För varje åtgärd −Åtgärdens bidrag till axelns mål? −Andra effekter av åtgärden? Horisontella CEQ −Bidrag t. motverka och anpassa till klimatförändring? −Bidrag till utbud av förnybar energi? −Bidrag till förbättrad vattenhushållning? −Bidrag till innovativa processer? −Landsbygdsnätverkets bidrag till LBP:s mål? −TA:s bidrag till LBP:s mål? Kommissionen beslutar om CEQ sommaren 2014 Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd Förra bilden 1

10 Rådgivande forskargrupp Bistår sekretariatet med råd kring t.ex. metod Fungerar som kvalitetsgranskare Bred sammansättning: −Jan Bengtsson, prof. Inst f ekologi, SLU −Louise Bringselius, docent, Företagsekon. inst, LU −Christel Cederberg, bitr. prof. Chalmers −Gunnar Lindberg, Fil Dr, Nordregio −Mats Lindegarth, univ. lektor, GU Typ Proc.ÖKCEQExt Tid Råd Förra bilden 1


Ladda ner ppt "Utvärderingsfrågor till slututvärderingen av LBP 2007-2013 Övervakningskommitténs medverkan 2014-06-04 (Fredrik Holstein, utvärderingssekretariatet) Nästa."

Liknande presentationer


Google-annonser