Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMGC Sustainability and Maintenance Global Center.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMGC Sustainability and Maintenance Global Center."— Presentationens avskrift:

1 SMGC Sustainability and Maintenance Global Center

2 Sustainability

3 Brundtlandkommissionen Vårt ansvar för att ge barnen minst lika goda förutsättningar som vi haft: • Ekonomiskt • Ekologiskt • Socialt

4 Maintenance creates sustainability • Nya affärer • Sysselsättning • Driftssäkerhet och -effektivitet • Teknisk livslängd • Resurshushållning • Ekologi • Säkerhet, hälsa och trivsel för kunder och medarbetare

5 Trollhättan 21:a maj 2010

6 Vision • Att vara globalt erkänd som ledande inom effektivt underhåll och därigenom minska resursanvändningen i världen samt göra underhåll till en betydande exportnäring för att skapa tillväxt, produktivitet, konkurrenskraft och uthållighet för såväl företag, samhället som för miljön.

7 Affärsidé • Att använda och utveckla huvudmännens resurser och kompetens inom underhåll för ökad lönsamhet och nya affärsmöjligheter på den globala marknaden genom att skapa ett internationellt underhållskluster som marknads-, mötes- och utbildningsplats.

8 Kluster • ”Saluhall” • Utförare • Brukare • Akademi/skola • Politiska partier • Fackföreningar • Övriga?

9 Framgångsfaktorer • Aktiva aktörer • Budget som möjliggör professionell nivå • Avlönade tjänstemän • Utbud och efterfrågan styr

10 Projekt

11 Nyttan med underhåll • Utbyte av jordnära best practise inom underhåll relaterat till OEE-perspektivet – Arne Molander (ordf, Euromaint) – Morgan Sjögren (Volvo Aero) – Per Möller (Idhammar) – Olle Mattsson (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) – Sven Lennartsson (Kinnarps) – Berndt Albinsson (Volvo LV) – Göran Eriksson (Saab, Automobil) – Jonny Åhs (Autoliv) – Lennart Svensson (Parker Hannifin)

12 Underhållsstrategier • Kartläggning och sammanställning av bra underhållsstrategier – Erkki Persson (t f ordf) – Fredrik Agelén (Volvo Lastvagnar) – Thomas Åhlund (Idhammar) – Örjan Ljungberg (Solving Efeso) – Torbjörn Karlsson (Saab Automobil) – Edisa Sadzak (Högskolan Väst) – Marcus Bengtsson (Mälardalens Högskola)

13 Export • Internationell marknadsföring för export av underhållstjänster – Per Möller (ordf, Idhammar) – Torgny Söderlund (Exportrådet) – Erkki Persson

14 Top management utbildning • Utbildningspaket för berörda toppchefer och experter – Dan Carlsson (ordf, Chalmers) – Hans Löfsten (Chalmers) – Örjan Ljungberg (Solving Efeso) – Roland Gertmo (Volvo Lastvagnar)

15 Högskoleingenjörsutbildning • Skapa en högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot underhåll. Projektgruppen fungerar som referensgrupp till Högskolan Väst. – Liselott Lycke (ordf, Högskolan Väst) – Lennart Svensson (Parker Hannifin) – Jerker Andersson (Volvo Aero)

16 Tekniska expertutbildningar • Identifiera behov och utveckla tekniska utbildningar på hantverksnivå. Dra nytta av medlemmarnas tekniska kunnande. – Lars Anger (ordf, Innovatum Teknikpark)

17 Show room • Permanent utställning underhåll – Lars Anger (ordf, Innovatum Teknikpark)

18 Nätverk • Syftar till att sprida kunskap kring effektiva underhållslösningar bland våra medlemmar – Morgan Sjögren (ordf, Volvo Aero) – Sven Lennartsson (Kinnarps) – Jonny Åhs (Autoliv) – Gert Holgersson (Parker Hannifin)

19 Opinionsbildning • Makro- och mikroperspektiv – Anders Källström

20 FoU • Studera kopplingen mellan underhåll och sustainability samt produktivitet och ekonomi. Modellutveckling. – Mats Svanberg (ordf, SKF)

21 Säkerhet & Hälsa • Sambandet mellan underhåll och säkerhet & hälsa. – Volvo LV – Jonny Åhs (Autoliv)

22 Fråga SMGC • ”Ring om du har problem” • Tekniskt inriktat (ytskydd, packningar, smörjteknik…) • Telefonväkteri, hemsidan, fysiska möten • Brukare frågar, utförare svarar – Filip Adielsson (ordf, SMGC)

23 Senior Advisory Board • Pensionärer i rollen som Trusted Third Party • Referenstagning och goda råd • Inga kommersiella intressen


Ladda ner ppt "SMGC Sustainability and Maintenance Global Center."

Liknande presentationer


Google-annonser