Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En förnyad administration Behovsanalys. 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Genomförda intervjuer 1-2 grupper per fakultet Deltagare: Prefekt, Studierektor,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En förnyad administration Behovsanalys. 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Genomförda intervjuer 1-2 grupper per fakultet Deltagare: Prefekt, Studierektor,"— Presentationens avskrift:

1 En förnyad administration Behovsanalys

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Genomförda intervjuer 1-2 grupper per fakultet Deltagare: Prefekt, Studierektor, Lärare, Forskare, Doktorand, Student

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Upplägg/frågor Vilken administration möter ni? Hur upplever ni den? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Vilket behov av administration har ni? Uppfyller stödet era behov?

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Generella drag Lärare och forskare upplever att de utför alltmer administration Valt att bespara administration Ökade krav och ”planer” Självrapportering (LUP, ToR) + LUPIN

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Generella drag Tekniska system som vänder sig till alla Ej anpassade till användarna (enkelhet) Många inloggningar Olika utseende För snabb implementering Dåligt förberedda

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Generella drag Ambitionsnivå – policys och planer Dåligt stöd Kort framförhållning Dålig samordning centralt Bristfällig uppföljning Ingen prioritering

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Generella drag Internationalisering Dåligt stöd Adm. stöd till utbildning Berörs mest

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Generella drag Centralförvaltning Lärare, forskare, studenter, forskarstuderande – inte mycket kontakt Studierektorer lite mer, Prefekter mest Vet ej vad som erbjuds/görs God expertis när man hittar rätt Ej transparent budget, uppföljning, finansiering Ej med vid dimensionering Attityd och förståelse viktig – upplever inte alltid mötet positivt JE och FS och PE goda exempel

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Generella drag Nivå Institution – ingen entydig bild – Närhet – samordning – Sparat fel? – Olika lösningar/fakultet – Saknar riktmärken – Ekonomi och personalstöd viktigt Fakultet – olikheter påverkar institutioner och deras användning av central förvaltning. Ingen miniminivå Centralt – Expertkompetens – Viktigt med attityd (även hos kanslier) – Sällanärenden Byråkratiskt med många beslutsnivåer – ibland otydligt

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Generella drag Professionalisering Goda erfarenheter av professionalisering Specialisering Viktigt med rätt rekrytering

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Generella drag Attityd Kunniga experter viktigt – Ett professionellt supportsystem – Förmedla regelverk – ej paragrafrytteri Serviceminded –stöd till utbildning och forskning – Tillgänglighet efter behov Tydligt definierade roller Öka förståelse – lyhördhet Utvärdering viktigt

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Administrativt stöd till utbildning Kritik mot system Behov av bättre information kring antagning - utbildningsstatistik Upplever marknadsföring vid LU som oproffsig Information till arbetsgivare och karriärplanering viktigt Behov av visst gemensamt stöd/rutiner? Behov stöd internationalisering, breddad rekrytering mm Introduktion till förtroendevalda

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Administrativt stöd till forskning Nöjda med forskningsservice – kan behöva utvecklas ytterligare Stöd i att hitta finansiering – riktat mot vissa fakulteter Stöd vid ansökan och rapportering Samordnat konferens/arrangemangsstöd till rätt pris Professionellt ekonomistöd viktigt Anslagsadministratörer avlastande Stora olikheter mellan fakulteter gällande stöd

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Administrativt stöd till forskarutbildning Fungerar rätt väl Olika regler på olika fakulteter LUPIN och ToR – vissa klagomål Behov av någon person att vända sig till samt samlad information om regelverk, praktiska saker odyl Behov av stöd i karriärplanering Handledning över fakultetsgränser upplevs svårt Svårigheter att få fram statistik – ej samlat idag

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Ekonomi- /Personalhantering Borttagande av företagskort – ej bra LUPIN känns tungt tycker många av de vi intervjuat – Beror på eget upplägg – Beror på att attestering känns tyngre nu – Beror på spridda inköp och sällananvändande – Beror på kompetensbrist hos beställare ToR får kritik (ej användarvänligt, svårt komma ihåg regler) Upphandlingsregler – känns tungrott och dyrt Behov av ökad transparens för jämförelser – Fler gemensamma mallar

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T Infrastruktur - lokaler Lokalfrågor Oklar beslutsgång Trög beslutsgång Ris och Ros för BE Husstyrelser upplevs bra Infrastruktur Gemensam utrustning borde kunna nyttjas bättre IT Stöd känns ej helt anpassat till verksamhetens behov

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Kompetensförsörjning Långa anställningsprocesser – tappar folk på vägen I övrigt är processen känd och fungerar hyfsat Svårare ärenden finns kompetens storinst, fak, PE Professionalisering av administration viktigt Karriärvägar för administrativ personal Behov av ökad dialog vid personalplanering Behov ökat stöd arbetsmiljöfrågor

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T Information/kommunikation Behov av bättre samordning kring marknadsföring och information Många upplever att de har dålig /fel kompetens för webbarbete Uppföljning av marknadsföringsåtgärder viktig Upplever problem med för stort informationsflöde Behov av bättre information kring fattade beslut LUM är en bra personaltidning


Ladda ner ppt "En förnyad administration Behovsanalys. 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Genomförda intervjuer 1-2 grupper per fakultet Deltagare: Prefekt, Studierektor,"

Liknande presentationer


Google-annonser