Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kvinna i en varmluftsballong upptäckte att hon inte visste var hon var. Hon gick ner i höjd och upptäckte en man nedanför sig. Hon sänkte sig en bit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kvinna i en varmluftsballong upptäckte att hon inte visste var hon var. Hon gick ner i höjd och upptäckte en man nedanför sig. Hon sänkte sig en bit."— Presentationens avskrift:

1 En kvinna i en varmluftsballong upptäckte att hon inte visste var hon var. Hon gick ner i höjd och upptäckte en man nedanför sig. Hon sänkte sig en bit till och ropade ”Ursäkta mig, kan du hjälpa mig? Jag lovade en vän att jag skulle möta honom för en timma sedan, men jag vet inte riktigt var jag är” Linda Törnström och Anders Rapp

2 Mannen nedanför henne svarade ”Du är i en varmluftsballong ungefär 10 meter ovanför marken. Du befinner dig mellan 40 och 41 grader nordlig latitud och mellan 59 och 60 grader västlig longitud” Linda Törnström och Anders Rapp

3 ”Du måste vara en ingenjör” sa ballongfararen ”Ja det är jag” sa mannen. ”Hur visste du det?” ”Inte så svårt” sa ballongfararen. ”Allt som du har sagt mig är tekniskt riktigt, men jag har ingen som helst nytta av din information och faktum är att jag fortfarande är vilse. För att vara riktigt ärlig – Du har inte varit till så mycket hjälp så här långt” Linda Törnström och Anders Rapp

4 Mannen nedanför henne svarade ”Du måste tillhöra en företagsledning” ”Det gör jag” svarade kvinnan ”Men hur visste du det?” ”Enkelt” svarade mannen ”Du vet inte var du är eller vart du är på väg. Du har kommit dit du är med hjälp av massa varm luft. Du har lovat en sak som du inte har en aning om hur du ska kunna uppfylla och du förväntar dig att personer nedanför dig ska lösa dina problem. Faktum är att du är på exakt samma position som när vi träffades men på något sätt är detta nu mitt fel” Linda Törnström och Anders Rapp

5 Kärnkraft i världen –Nära 500 reaktorer i drift –Cirka 50 under byggnad –Fler än 100 reaktorer planeras att byggas –Förslag på nära 300 nya reaktorer Linda Törnström och Anders Rapp

6 –Ett av världens största energibolag –Ledande position inom el och gas –Omsättning på 900 miljarder svenska kronor –Nära 100 000 medarbetare varav: - 1/3 är kvinnor - 1/5 av alla är 30 år eller yngre, hälften är mellan 31 och 50, resten är över 51 år –Verksamma i 30 länder med 30 miljoner kunder E.ON-koncernen: En överblick Linda Törnström och Anders Rapp

7 Sveriges elproduktion 2009 Värmekraft 11% Vindkraft 2% Import 9% Kärnkraft 34% Vattenkraft 44% OKG AB Linda Törnström och Anders Rapp

8 OKG AB –Äger och driver kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1, 2 och 3 –Är ett av de fyra största företagen i Kalmar län –Har nära 1 000 anställda –Svarar för 10 procent av Sveriges elproduktion Linda Törnström och Anders Rapp

9 O1 1972 O2 1974 O3 1985 Linda Törnström och Anders Rapp

10 Vad är säkerhetskultur? Linda Törnström och Anders Rapp

11 Riskstyrning Förståelse Beteende En enkel modell för säkerhetskultur Krav som organisationen och personalen måste följa Ex. lagar, regler, verksamhetssystem och instruktioner Vår förståelse av vår verklighet Ex. tankar, känslor, övertygelser, värderingar som avspeglar sig i attityder. Inställning till riskstyrning. Det faktiska agerandet Observerbara handlingar, normer, beslut. Linda Törnström och Anders Rapp Modell av: Jan Skriver

12 Förändring av beteende Beteende Värderingar Attityder Förståelse Linda Törnström och Anders Rapp Vad en person gör är baserat på interaktionen mellan förståelse, värderingar, attityder och påtryckningar från omvärlden ex. socialt, kollegialt, ledningen etc.

13 God säkerhetskultur En god säkerhetskultur är något som bör genomsyra varje organisation och alla aktiviteter organisationen företar sig Linda Törnström och Anders Rapp

14 Ett annat sätt att uttrycka det En god säkerhetskultur omfattar reflektion och ständigt ifrågasättande av aktuell praktik, d v s rutiner, metoder och arbetssätt. Marianne Törner Linda Törnström och Anders Rapp

15 HFS Samordnare & Säkerhetskulturambassadörer Tvärgruppsseminarier Kontinuerliga analyser Handlingsplan för säkerhetskultur vid OKG OKG Intervjuundersökning Säkerhetskulturenkät Metaanalys Säkerhetskulturutbildning Enkätworkshop Workshop företagsledningen Linda Törnström och Anders Rapp Långsiktighet - Kontinuitet - Systematik Riktade insatser

16 Aktiviteter 2004-2010 Workshop #1 FLG 2004 2005 Enkät Intervju Utbildning #1 SKA TGS = TvärgruppsseminarieMSSF = Människan som säkerhetsfaktor SKA = Säkerhetskulturambassadörer OSSF = Organisationen som säkerhetsfaktor FLG = FöretagsledningT.O./HuP = Task observation och Human Performance tools Utbildining #3 SKA 20062007 Enkät Intervju MSSFMeta- analys Workshop #2 FLG Utbildning #4 SKA TGS Utbildning #2 SKA Workshop #3 FLG Utbildning #5 SKA Säkerhets- coachning OSSF TGS Workshop #5 FLG Workshop #6 FLG 20082009 Säkerhetscoachning Enkät Intervju Linda Törnström och Anders Rapp TGS Workshop #7 FLG 2010 Meta- analys TO/HuP Utbildning #7 SKA Utbildning #6 SKA Workshop #8 FLG

17 Aktivitet OSSF Organisationen Som SäkerhetsFaktor Utbildning av SKA:er Framtagning av material Förmöte mellan chef och SKA:er Genomförande halv/heldag - teorigenomgång och diskussion - upprättande av handlingsplaner Uppföljning/bedömning av åtgärdspunkter Slutrapport och kommunicering i organisationen Input till nya aktiviteter Linda Törnström och Anders Rapp


Ladda ner ppt "En kvinna i en varmluftsballong upptäckte att hon inte visste var hon var. Hon gick ner i höjd och upptäckte en man nedanför sig. Hon sänkte sig en bit."

Liknande presentationer


Google-annonser