Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till konferens 4 september 2014. Projekt InnoVatten Projektets syfte  Synliggöra, stärka och utveckla havs- och vattenmiljön och befintliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till konferens 4 september 2014. Projekt InnoVatten Projektets syfte  Synliggöra, stärka och utveckla havs- och vattenmiljön och befintliga."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till konferens 4 september 2014

2 Projekt InnoVatten Projektets syfte  Synliggöra, stärka och utveckla havs- och vattenmiljön och befintliga relaterade näringar i Skåne  Driva och stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, idé- och innovations- utveckling, entreprenörskap och forskning  Skapa fler arbetstillfällen, nya företag och tillväxt i Skåne kopplat till en bättre havs- och vattenmiljö  Positionera Skåne nationellt Projektets mål  Ett skånskt havs- och vattennätverk  En gemensam bild – var står vi idag?  En strategisk agenda – vart vill vi och var prioriterar vi?  Ett nytt arbetssätt – hur gör vi och vem gör vad?  ”Superprojekt” och planer för 2014-2020

3 Delprojekt Läkemedelsrester i vatten  Etablera skånskt nätverk inom läkemedelsrester i vatten  Skapa en bild av vilka åtgärder som idag genomförs, vilka ytterligare som behöver vidtas och hur olika aktörer bör agera utifrån sina ansvarsroller  Kartlägga prioriterade insatser för att komma tillrätta med problematiken i skånska vatten och kustområden

4 Delprojekt Läkemedelsrester i vatten  Kartlägga möjliga testsajter till pilot- och åtgärdsprojekt  Undersöka vilka innovationsembryon finns och hur man kan stötta utveckling av dessa  Förberedande projektutveckling inom området  Fungera som testcase för den övergripande arbetsmodellen

5 Några resultat 500 personer i nätverket från kommuner, företag, forskare, myndigheter och övriga organisationer. fokusområden är reningsteknik, testcases, policyfrågor och idéer kopplade till kommunikation med konsumenter för att öka medvetenheten kring problematiken.

6 Några resultat arbete inletts med tre kommuner och tre företag och regionens universitet/högskolor med mål att jämföra olika lösningar att reducera läkemedelsrester från avloppsvatten i reningsverk, på en konkret nivå genom analyser. Testsites utreds Pm i olika frågorS

7 Broschyr Läkemedelsrester i vatten i Skåne

8 Punkter vid förra konferensen Läkemedel är fantastiska om de används rätt och inte hamnar på fel ställe Policy approaches of Sweden comparing to international policies, including strengths, weaknesses and future directions Hur skall vi angripa problemet med att läkemedelsrester når naturen? Biologisk avloppsvattenrening primärt för enskilda avlopp Ozon – en hållbar lösning på läkemedelsrester som kan levereras redan idag Biofilmsprocess med rörligt bärarmaterial för nedbrytning av läkemedelsrester Mikroalger som reningsverk? Ett axplock av idéer som kanske är en del av morgondagens lösning på att reducera läkemedelsrester

9

10 LÄKEMEDEL BEHÖVS MEN GER PROBLEM I MILJÖN VI MÅSTE ANGRIPA PROBLEMET PÅ OLIKA NIVÅER MED OLIKA METODER SAMTIDIGT VI LÄGGER MYCKET MEDEL PÅ ANALYSER OCH BEVISFÖRING AV EFFEKTER POLICY AVGÖRANDE FÖR INCITAMENT ATT FÖRÄNDRA RIKTADE ÅTGÄRDER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD RIKTADE ÅTGÄRDER MOT KONSUMENTER INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN RENINGSTEKNIKER FINNS MEN ANVÄNDS INTE I SÅ STOR OMFATTNING..ÄNNU DET GÅR ATT RENA AVLOPPSVATTEN HELT – KOSTSAMT KOMBINATION AV TEKNIKER FRAMTIDENS LÖSNING? Det är dags att agera

11 Program 09.00Fika o registrering 09.30Välkommen till Malmö Milan Obradovic Kommunalråd, Malmö stad 09.40 Välkommen till konferensen o kort presentation av Läkemedelsrester i vatten i Skåne. Resultat från konferensen den 10 april om Läkemedelsrester i vatten Ann-Marie Camper Koordinator Skånes Hav och Vatten Moderator för dagen 10.00Läkemedel och miljö. Hur agerar industrin? Miljöklassificering av läkemedel, hur framskrider arbetet? Bengt Mattson, Sakkunnig Policy, LIF 10.30Förfriskningar 11.00 Multidimensional aspects, alternative approaches and upstream/downstream perspectives Presentationen hålls på engelska Dustin Swenson Project strategist, InnoVatten 11.30 Environmental risk assessment of pharmaceutical mixtures: empirical knowledge, gaps and regulatory options”? Presentationen hålls på engelska Thomas Backhaus Professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet 12.00Lunch 13.30 Vilken väg skall vi välja? Hur skall vi mäta läkemedlens effekter och vem skall ha ansvaret?Debatt 14.00 Nya projekt – vad tror vi det kostar och vilken nytta kan det ge? Marinette Hagman, NSVA Michael Cimbritz, Maria Jonstrup, Sweco 14.30Erfarenheter från mobil pilotinstallation med ozon på Sternö reningsverk i Karlshamn Ida Schyberg, processingenjör, Karlshamns kommun 15.00Miljösektorn spås bli det nya utvecklingsblocket i Sverige. Hur skall aktörerna förstå och agera på denna signal? Alexander Lindahl, projektstrateg, InnoVatten 15.15Vi summerar dagen och ställer oss frågan – nästa steg?Dustin Swenson, Ann-Marie Camper 15.30Konferensen stänger


Ladda ner ppt "Välkomna till konferens 4 september 2014. Projekt InnoVatten Projektets syfte  Synliggöra, stärka och utveckla havs- och vattenmiljön och befintliga."

Liknande presentationer


Google-annonser