Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Start & Stegen Tidigt lärande i förskolan Siggi Olafsson Utvecklingsledare, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Social utveckling www.socialutveckling.goteborg.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Start & Stegen Tidigt lärande i förskolan Siggi Olafsson Utvecklingsledare, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Social utveckling www.socialutveckling.goteborg.se."— Presentationens avskrift:

1 Start & Stegen Tidigt lärande i förskolan Siggi Olafsson Utvecklingsledare, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Social utveckling www.socialutveckling.goteborg.se Emma Frey-Skött Nypon förlag, Projektledare och redaktör Nypon förlag www.nyponforlag.se

2 Välkommen!

3 Olika läromedel för olika åldrar START för 1 – 3 åringar Stegen för 4 – 5 åringar StegVis 1 för 6 åringar StegVis 2 för 7 – 8 åringar StegVis 3 för 9 – 10 åringar KOLLA för 12-15 åringar

4 Sociala färdigheter Samarbete – dela med sig, hjälpa andra, följa regler och direktiv Empati – se saker från andras perspektiv och förstå hur andra har det, visa omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter, inlevelse och medkänsla Positiv självhävdelse – hävda egna uppfattningar och rättigheter på ett tydligt och positivt sätt. Ta initiativ, presentera sig och kunna stå emot grupptryck Problemlösningsfärdigheter – ha strategier för att kunna reflektera över social problemlösning. Självkontroll – använda tankar och handlingar för att få bemästra känslor Ansvarstagande – hålla avtal och överenskommelser, visa respekt för andras egendom och andras arbete

5 Först en genomgång av tankarna bakom läromedlet… Sociala färdigheter – Teori – Känslor, benämning och reglering av känslor – Empati – Anknytning Start Stegen

6 Inlärningsteorier… – Kognitivism, J. Piaget (Informationsprocessteori) – Social inlärningsteori, Bandura – Neuropsykologi, R Davidson

7

8 Basala Affekter (känslor) (Silvan Tomkins ) Glädje Intresse Överraskning Ledsnad (ångest) Rädsla Avsky (äckel) Ilska Skam

9 Lugna ned sig tekniker Olika sätt att lugna ner sig på… – Självprat (Peptalk) – Andas (Fokusering) – Gå undan (Låta tiden gå) – Omformulera positivt (Tankestyrning) – Fler sätt… Stopp Slappna av Tänk högt Berätta om det

10 Empati Empati är förmågan att leva sig in i hur en annan människa känner sig och använda denna förståelse i mötet med andra. Medkänsla, lyssnande och perspektiv (empatisk precision). – Uppmärksamma, tolka, förstå, omtanke. – Att handla gott utifrån den empatiska förståelsen För att utveckla empati behöver barn egna erfarenheter av att bli empatiskt bemötta. – Genom detta lär sig barnen förstå sina egna känslor och acceptera dem. Barn som bemöts med respekt utvecklar en god självkänsla d.v.s. de förstår att de är värdefulla.

11 Anknytning Utgör en nödvändig bas för reglering av barnets överväldigande känslor och intryck En säker hamn, vid utforskandet av världen… Där barn hämtar stöd och trygghet vid oro och rädsla

12 Målsättningar med START På ett lekfullt sätt medvetandegöra barnen om känslor och vissa samspelsfärdigheter. Skapa goda förutsättningar för barnens anknytningsprocess på förskolan Utveckla barnens ordförråd när det gäller sociala och emotionella teman Förmå barnen att upptäcka glädje i att vara tillsammans Skapa en god grund för barnens vidare sociala och emotionella utveckling

13 För de allra yngsta, 1-3 åringar Tre huvuddelar i START – Känslor – Anknytning – Samspel

14 Känsloteman i Start Glädje Ledsnad Ilska Rädsla Överraskning Avsky/avsmak Se andra Olikheter

15 Anknytningsteman i Start Lita till en vuxen Turtagning Vara tillsammans Dela glädje

16 Samspelsteman i Start Att tänka Att dela Att turas om Att vänta Att fråga Ja eller nej

17 Stegen, mål och teman På ett i huvudsak lekfullt sätt stimulera barns lärande om; lärandefärdigheter, empati, känslohantering, arbetsminne, uppmärksamhet, impulskontroll och problemlösning. Utveckla barnens ordförråd när det gäller sociala och emotionella teman Skapa en god grund för barnens sociala och emotionella utveckling Öka kompetensen för fredlig konfliktlösning Del 1: Färdigheter för lärande – Lyssnande, Fokusera uppmärksamhet, Använda självprat, Vara självhävdande Del 2: Empati – Känna igen sina egna och andras känslor, Ta andras perspektiv, Visa omsorg och bry sig om andra Del 3: Känslohantering – Förstå starka känslor, Känna igen sina egna starka känslor, Hantera starka känslor Del 4: Kamratskapsfärdigheter och problemlösning – Få och behålla kamrater, Lugna sig själv och använd problemlösningssteg Del 5: Börja skolan – Återblick på färdigheter och begrepp, Tankar om hur färdigheterna kan vara till hjälp i skolan

18 Veckans gång Måndag: Dockspel Tisdag: Samtal runt bildplansch Onsdag: Aktivitet 1 Torsdag: Aktivitet 2 Fredag: Läs bok med anslutning till temat Sånger, hjärnbyggarlekar, föräldralänkar

19 Forskning om färdigheter för lärande? Barn som utvecklat förmågan till självreglering klarar bättre att ta emot instruktioner och lär sig lättare Lärandefärdigheter behöver man också för att utveckla empatisk förmåga, hantera känslor och lösa problem

20 Forskning om empati? Förmågan att utveckla empati finns med från början och kan observeras hos små barn Empati lärs i samspel med omgivningen och behöver ständigt stödjas och stimuleras

21 Forskning om att hantera känslor? Barn som lärt sig hantera och reglera starka känslor är mindre benägna att handla aggressivt och klarar sig bättre i samspelet med andra Denna förmåga påverkar också förutsättningar att lära sig andra saker

22 Vad säger forskningen om kamratskapsfärdigheter? Barn som lärt sig problemlösning har fler alternativa möjligheter när de ställs inför dilemman Barn kan lära sig att lösa konflikter på ett fredligare sätt

23 Hjärnbyggarlekar Tränar exekutiva funktioner: – Uppmärksamhet (U) – Arbetsminne (AM) – Impulskontroll (IK)

24 Använda färdigheter varje dag Tänk före: Här frågar man barnen om då de kan använda färdigheten det som de har framför sig. Förstärk: Man uppmärksammar när barnen använder färdigheten och ger dem specifik feedback. Det innebär också att pedagogen är förebild och visar färdigheten. Tänk tillbaka: Detta innebär att be barnen tänka tillbaka och minnas hur de använt färdigheten.

25 Grundprinciper Läraren som modell Från enkla färdigheter till mer komplexa Samtal – öva – tillämpa – Introducera - träna - generalisera Projektivt arbetssätt (inte på riktigt) Fokus på språket som verktyg – Användandet av nyckelord Lärande i dialoger – Öppna frågor, Neutralitet, Parafrasering, Fokusering Regelbundenhet & Långsiktighet Kreativitet & lekfullhet Uppföljning & anpassning

26 Tack för uppmärksamheten! För personal verksamma i Göteborg, kostnadsfria utbildningar www.socialutveckling.goteborg.se Utbildningar för personal runt om i Sverige www.gislasonlowenborg.com Förlaget www.nyponforlag.se


Ladda ner ppt "Start & Stegen Tidigt lärande i förskolan Siggi Olafsson Utvecklingsledare, Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, Social utveckling www.socialutveckling.goteborg.se."

Liknande presentationer


Google-annonser