Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden. SIDA 2 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindbruk - en möjlighet för landsbygden. SIDA 2 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT."— Presentationens avskrift:

1 Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

2 SIDA 2 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Global vindkraft – Installerad effekt i MW 2010 LandInstallerad effekt totalt, MWUtbyggnad 2010, MW Tyskland Spanien Italien Frankrike Storbritannien Danmark Portugal Nederländerna Sverige Irland Turkiet Grekland Polen Österrike Källa EWEA

3 Kraftig ökning av vindel i Sverige

4 Mer än hälften av Sveriges 290 kommuner har nu vindkraft.

5 SIDA 5 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Under byggnation och i drift

6 SIDA 6 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT På gång …………………..

7 SIDA 7 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Hur tjänar man pengar på vindkraft som markägare med vindläge Vindläge Projektera själv + Investera på egen mark Arrendera ut + Delägarskap Arrendera ut + Delägarskap + Bygdeprojekt

8 SIDA 8 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT GRANNAR! Vissa affärer blir bättre av hemlighetsmakeri Vindkraft är inte en sådan Öppenhet och dialog är grunden för en bra etablering

9 SIDA 9 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Prata vind med dina grannar Hemlighetsmakeri kan ge upphov till både kort- och långsiktiga problem. Möjligheten att känna sig delaktig är nyckeln till ett framgångsrikt vindkraftsprojekt

10 SIDA 10 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Prata vind med flera projektörer Vill du upplåta mark för vindkraft? Ta in anbud från flera olika projektörer – det kan ge dig en uppfattning om vilken affärslösning som passar dig bäst.

11 SIDA 11 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Prata vind med hela byn LRF rekommenderar att delar av investeringen erbjudas boende i när- området så att den lokala ekonomin kan få fördelar av vindkraftssatsningen.

12 SIDA 12 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Vindkartering och vindmätning en grundförutsättning för ett lönsamt projekt

13 SIDA 13 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Modell körning årsmedelvind 103 m

14 SIDA 14 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Olika sätt att mäta vind - risk − Mätning i särskild mast på olika nivåer − Sodarmätning − Hyra plats på befintlig 3-G mast − Söka referensverk i närheten och/eller jämföra testdata − Beställa teoretiska körningar − Kostnader – 1 milj.

15 SIDA 15 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Avtal - Anläggningsarrende − Parter − Bakgrund- Ändamål − Arrendets omfattning − Arrendetid − Uppsägning − Arrendeavgift − Mervärdesskatt − Fastighetsskatt − Avgifter och tillstånd − Vägar och ledningar − Arrendatorns åtagande − Jordägarens åtagande

16 SIDA 16 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Anläggningsarrende fortsättning − Ansvar − Underupplåtelse − Avtalets Upphörande − Åtgärder vid avtalets upphörande − Överlåtelse − Inskrivning − Inlösen − Förköpsrätt − Övriga villkor − Information − Ändring och Tillägg − Tvist − Delägarskap

17 SIDA 17 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Exempel på fördelningsmodell Fördelning görs mellan verkets placering och ytan Varierar mellan 25 – 50% Avstånd mellan 250 – 500 m Ett verk behöver ca 30 ha yta

18 SIDA 18 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Fastighet A 450 meter 1.1 andel per 1 hektar andelar per vindkraftverk andelar för byggnad > 10m andel per 100 meter ny väg Fastighet B Fastighet AFastighet B A26 A 70%30% %35%

19 SIDA 19 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Exempel: Gotland – 100 markägare –Ekonomisk Förening Fördelning 1.Bygdepeng2. Fundament 3. Ny väg4.Areal - produktionsområde

20 SIDA 20 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Exempel på struktur andelsägd vindkraft Driftsbolag AB Projektör AB Kommun Investerare AB Grannar AB

21 SIDA 21 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Paraply AB Välj en styrelse och utse förvaltning som skall: − Ta in alla inkomster och betala alla kostnader − Förhandla priser (el, cert) − Fördela ut intäkter per ägareandel − Besluta om avveckling av ett eller flera verk Kostnader − Reparationer − Underhåll − Försäkringar − Serviceavtal − Nättariff − Tillsyn − Vägar, snöröjning

22 SIDA 22 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Gärdstorp Lantbruk Fantastic 5 AB Gunnars Maskiner Åsaka-Näs Vind AB Backgårdens Lantbruk Backgården Vind AB Bygdeverk, flera delägareBjörstorps Lantbruk Näs Drift AB

23 SIDA 23 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT

24 SIDA 24 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Glöm inte bort kalkylen!

25 SIDA 25 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Ord på vägen……….. − Lär dig mer om vindkraft − Samverka med grannar − Vid egen etablering gör ekonomiska känslighetsanalyser − Vid upplåtelse. Bli en ”gemensam röst” med dina grannar i förhandlingen med projektören och välj enbart seriösa projektörer − Värdera infrastrukturfrågorna − Skriv inte på några kontrakt förrän en opartisk granskning skett − Skriv in optionsrätt i avtalet − Lyft frågan i bygden, fler kanske vill var med och investera

26 SIDA 26 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Att tänka på…………… Några viktiga faktorer som behöver belysas vid andelsägd vindkraft. - Vilka parter / Vem gör vad - Bolagsstruktur, vem skall erbjudas delägarskap? - I vilken park skall delägarskap erbjudas? - I vilket skede kommer utomstående delägare in ? - När skall finansieringen vara på plats? - Vem upprättar avtal (samarbetsavtal/aktieägaravtal) - Informationsmöte med intresseanmälan - Hur sköts löpande information under projekteringen? - Till vilket pris skall utomstående få förvärva? - Vem tar hand om administrationen? - Hur löser man uppgifter för ”driftsbolaget”? - Vem ”bestämmer” i driftsbolaget?

27 SIDA 27 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Ett exempel på investeringsvärdet vid delägarskap

28 Tack för mig! LRF Konsult AB Sören Dahl


Ladda ner ppt "Vindbruk - en möjlighet för landsbygden. SIDA 2 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT."

Liknande presentationer


Google-annonser