Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden. SIDA 2 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindbruk - en möjlighet för landsbygden. SIDA 2 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT."— Presentationens avskrift:

1 Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

2 SIDA 2 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Global vindkraft – Installerad effekt i MW 2010 LandInstallerad effekt totalt, MWUtbyggnad 2010, MW Tyskland27 2141.493 Spanien20 6761.516 Italien5 797948 Frankrike5 6601.086 Storbritannien5 204962 Danmark3 752327 Portugal3 702345 Nederländerna2 23715 Sverige2 163604 Irland1 428118 Turkiet1 329528 Grekland1 208123 Polen1 107382 Österrike1 01116 Källa EWEA

3 Kraftig ökning av vindel i Sverige

4 Mer än hälften av Sveriges 290 kommuner har nu vindkraft.

5 SIDA 5 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Under byggnation och i drift

6 SIDA 6 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT På gång …………………..

7 SIDA 7 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Hur tjänar man pengar på vindkraft som markägare med vindläge Vindläge Projektera själv + Investera på egen mark Arrendera ut + Delägarskap Arrendera ut + Delägarskap + Bygdeprojekt

8 SIDA 8 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT GRANNAR! Vissa affärer blir bättre av hemlighetsmakeri Vindkraft är inte en sådan Öppenhet och dialog är grunden för en bra etablering

9 SIDA 9 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Prata vind med dina grannar Hemlighetsmakeri kan ge upphov till både kort- och långsiktiga problem. Möjligheten att känna sig delaktig är nyckeln till ett framgångsrikt vindkraftsprojekt

10 SIDA 10 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Prata vind med flera projektörer Vill du upplåta mark för vindkraft? Ta in anbud från flera olika projektörer – det kan ge dig en uppfattning om vilken affärslösning som passar dig bäst.

11 SIDA 11 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Prata vind med hela byn LRF rekommenderar att delar av investeringen erbjudas boende i när- området så att den lokala ekonomin kan få fördelar av vindkraftssatsningen.

12 SIDA 12 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Vindkartering och vindmätning en grundförutsättning för ett lönsamt projekt

13 SIDA 13 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Modell körning årsmedelvind 103 m

14 SIDA 14 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Olika sätt att mäta vind - risk − Mätning i särskild mast på olika nivåer − Sodarmätning − Hyra plats på befintlig 3-G mast − Söka referensverk i närheten och/eller jämföra testdata − Beställa teoretiska körningar − Kostnader 50 000 – 1 milj.

15 SIDA 15 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Avtal - Anläggningsarrende − Parter − Bakgrund- Ändamål − Arrendets omfattning − Arrendetid − Uppsägning − Arrendeavgift − Mervärdesskatt − Fastighetsskatt − Avgifter och tillstånd − Vägar och ledningar − Arrendatorns åtagande − Jordägarens åtagande

16 SIDA 16 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Anläggningsarrende fortsättning − Ansvar − Underupplåtelse − Avtalets Upphörande − Åtgärder vid avtalets upphörande − Överlåtelse − Inskrivning − Inlösen − Förköpsrätt − Övriga villkor − Information − Ändring och Tillägg − Tvist − Delägarskap

17 SIDA 17 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Exempel på fördelningsmodell Fördelning görs mellan verkets placering och ytan Varierar mellan 25 – 50% Avstånd mellan 250 – 500 m Ett verk behöver ca 30 ha yta

18 SIDA 18 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Fastighet A 450 meter 1.1 andel per 1 hektar 2. 20 andelar per vindkraftverk 3. 10 andelar för byggnad > 10m 2 4. 1 andel per 100 meter ny väg Fastighet B Fastighet AFastighet B 4222 2000 04 62 A26 A 70%30% 1. 2. 3. 4. 65%35%

19 SIDA 19 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Exempel: Gotland – 100 markägare –Ekonomisk Förening Fördelning 1.Bygdepeng2. Fundament 3. Ny väg4.Areal - produktionsområde

20 SIDA 20 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Exempel på struktur andelsägd vindkraft Driftsbolag AB 1 2345678 910 Projektör AB Kommun Investerare AB Grannar AB

21 SIDA 21 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Paraply AB Välj en styrelse och utse förvaltning som skall: − Ta in alla inkomster och betala alla kostnader − Förhandla priser (el, cert) − Fördela ut intäkter per ägareandel − Besluta om avveckling av ett eller flera verk Kostnader − Reparationer − Underhåll − Försäkringar − Serviceavtal − Nättariff − Tillsyn − Vägar, snöröjning

22 SIDA 22 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Gärdstorp Lantbruk Fantastic 5 AB Gunnars Maskiner Åsaka-Näs Vind AB Backgårdens Lantbruk Backgården Vind AB Bygdeverk, flera delägareBjörstorps Lantbruk Näs Drift AB

23 SIDA 23 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT

24 SIDA 24 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Glöm inte bort kalkylen!

25 SIDA 25 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Ord på vägen……….. − Lär dig mer om vindkraft − Samverka med grannar − Vid egen etablering gör ekonomiska känslighetsanalyser − Vid upplåtelse. Bli en ”gemensam röst” med dina grannar i förhandlingen med projektören och välj enbart seriösa projektörer − Värdera infrastrukturfrågorna − Skriv inte på några kontrakt förrän en opartisk granskning skett − Skriv in optionsrätt i avtalet − Lyft frågan i bygden, fler kanske vill var med och investera

26 SIDA 26 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Att tänka på…………… Några viktiga faktorer som behöver belysas vid andelsägd vindkraft. - Vilka parter / Vem gör vad - Bolagsstruktur, vem skall erbjudas delägarskap? - I vilken park skall delägarskap erbjudas? - I vilket skede kommer utomstående delägare in ? - När skall finansieringen vara på plats? - Vem upprättar avtal (samarbetsavtal/aktieägaravtal) - Informationsmöte med intresseanmälan - Hur sköts löpande information under projekteringen? - Till vilket pris skall utomstående få förvärva? - Vem tar hand om administrationen? - Hur löser man uppgifter för ”driftsbolaget”? - Vem ”bestämmer” i driftsbolaget?

27 SIDA 27 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT Ett exempel på investeringsvärdet vid delägarskap

28 Tack för mig! LRF Konsult AB Sören Dahl +46 36 34 23 79 soren.dahl@konsult.lrf.se


Ladda ner ppt "Vindbruk - en möjlighet för landsbygden. SIDA 2 Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling lrfkonsult.se 21 november 2014Sören Dahl© LRF KONSULT."

Liknande presentationer


Google-annonser