Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grannsamverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grannsamverkan."— Presentationens avskrift:

1 Grannsamverkan

2 Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning för brottsoffer och bry sig om varandra. Ett sätt att få mer kunskap minska risken för inbrotts-, vatten- och brandskador.

3 Grannsamverkan - Historik
Startade i Seattle, USA på 1970-talet där polisen inte kunde komma till rätta med en inbrottsvåg på traditionellt sätt. Linköping var först i Sverige 1985 och finns spritt över hela landet. Boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Grannsamverkan finns i en stor del av världen… ”Neighbourhood Watch”. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten för de boende

4 Brå: Rapport 2008 Grannsamverkans effekt på brottsligheten
Minskar bostadsinbrotten med upp till 26 %” Rapporten finns att köpa eller gratis ladda ner på

5 Vad avhåller? Mycket människor 79 Vetskap om hund 78
Vetskap om larm 72 Säkerhetsdörr 66 Antal lås på dörren 58 Skylt om grannsamverkan 53 Fönsterlås 45 Vad vet vi om bostadsinbrott. Inspektör Kent Pira/Intervjuer med 20 gärningspersoner

6 Syfte med Grannsamverkan
Göra det mer riskabelt att begå brott Social kontroll och synligare bostad Försvåra genomförande av brott Mekaniskt skydd och larm Minska lönsamheten av brott Stöldmärk värdesaker

7 Social kontroll –uppmärksamhet Se om varandras hus eller lägenhet
- promenera i området, rasta hunden. Vara ”nyfiken” och agera på onormala ljud i trapphus. Notera sådant som ser konstigt ut och inte ser ut att passa in i det normala. Informera grannar – vid bortavaro och fylla i ”Grannlappen”.

8 – polis, kommun, lokala BRÅ med flera.
Organisation Kommunikationsvägar Administratör – polis, kommun, lokala BRÅ med flera. Huvudkontakt ombud Kontaktombud Boende

9 Administratörens uppgifter
Utbilda i konceptet Grannsamverkan. Hålla förteckning över huvud- och kontaktombud. Informera huvudkontaktombud kontinuerligt samt direkt vid ökande brottslighet. Hålla lager med skyltar och trycksaker – lämna ut till huvudkontaktombuden efter genomgången utbildning

10 Vad ska huvudkontakt- ombudet göra?
Delta i Grannsamverkansutbildningen och fördjupningskvällar (lås och larm, skadeförebyggande). Engagera kontaktombud för delområden (10-12 hushåll). Hålla kontinuerlig kontakt med Administratören. Ansvarar för att sprida information från Administratören kontaktombuden, när sådan finns. Upprätta namnlistor på kontaktombuden som lämnas till Administratören.

11 Vad ska huvudkontakt- ombudet göra?
Inbjuda sina kontaktombud till Grannsamverkansträffar. Föra förteckning över kontaktombud och vid ändringar informera Administratören. Tillsammans med kontaktombud bestämma om Grannsamverkansskyltars placering – (kontrollera om tillstånd behövs). Hämta skyltar, dekaler och andra trycksaker från Administratören – till sitt eget område.

12 Vad ska kontakt- ombudet göra?
Delta i Grannsamverkansutbildningen och fördjupningskvällar. Informera och engagera grannar med hjälp av handledarpärmen. Informera grannar och huvudkontaktombud när ny information finns. Engagera nyinflyttade grannar i Grannsamverkan.

13 Vad ska kontakt- ombudet göra?
Fördela trycksaker, dekaler, blanketter för Grannlappen och dela ut Inventarieförteckning och iakttagelser i samband med brott. Sätta upp Grannsamverkansskyltar på överenskomna platser, omgående byta trasiga, klottrade och gamla Grannsamverkansskyltar. Ge grannarna tips om brottsförebyggande åtgärder.

14 Vad ska de boende göra? Var vaksam och tipsa polis och kontaktombud vid onormala händelser. Meddela granne och/eller kontaktombud när man reser bort. Hjälpa grannar vid deras semester. Gärna upprätta egen inventarieförteckning och märka stöldbegärliga föremål.

15 Minimikrav för Grannsamverkan
Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som "är fel". Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet. Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du reser bort – fyll i grannlappen. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

16 Men...Vi rekommenderar även
Gör inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden. Märker stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. ….för din egen skull...

17 Skyltar och dekaler Skyltar:
Lämnas ut av administratören till huvudkontaktombud då Grannsamverkan kommit igång. Dekaler: Lämnas ut av administratören till huvudkontaktombud. Fördelas till de medverkande via kontaktombuden, när namnlistan för boendegruppen upprättats och inlämnats.

18 ”Grannlappen” Fyll i och ge till grannen som ser om din bostad.

19 Vad kan du själv göra? Du kan ingripa mot brott på många sätt utan att agera handgripligen. Du avgör själv hur och när du ska ingripa. Du har ingen skyldighet att ingripa. Beakta alltid den risk du själv utsätter dig för.

20 Vad får du göra? Alla har rätt att gripa en person som begår brott:
där fängelse ingår i straffskalan, till exempel, inbrott i bostad och bilstöld ….och med våld som är försvarbart hålla denne kvar till polis kommer.

21 Köpa säkerhetsprodukter av ”dörrknackare”?
Nej, köp aldrig av dörrförsäljare, du vet inte om denne har brottsliga avsikter. Ta kontakt själv! Stöldskyddsföreningen hjälper dig gärna med information om Certifierade Produkter Tel: E-post:

22 Bra användbara webbsidor
..och ditt försäkringsbolags hemsida


Ladda ner ppt "Grannsamverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser