Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mot brott Grannsamverkan. Samverkan mot brott Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mot brott Grannsamverkan. Samverkan mot brott Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan mot brott Grannsamverkan

2 Samverkan mot brott Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning för brottsoffer och bry sig om varandra. Ett sätt att få mer kunskap minska risken för inbrotts-, vatten- och brandskador. Grannsamverkan är...

3 Samverkan mot brott Startade i Seattle, USA på 1970-talet där polisen inte kunde komma till rätta med en inbrottsvåg på traditionellt sätt. Linköping var först i Sverige 1985 och finns spritt över hela landet. Boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Grannsamverkan finns i en stor del av världen… ”Neighbourhood Watch”. Grannsamverkan - Historik Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten för de boende

4 Samverkan mot brott ”Grannsamverkan Minskar bostadsinbrotten med upp till 26 % ” Rapporten finns att köpa eller gratis ladda ner på www.bra.se Brå: Rapport 2008 Grannsamverkans effekt på brottsligheten

5 Samverkan mot brott Vad avhåller? Mycket människor 79 Vetskap om hund78 Vetskap om larm72 Säkerhetsdörr66 Antal lås på dörren58 Skylt om grannsamverkan53 Fönsterlås45 Vad vet vi om bostadsinbrott. Inspektör Kent Pira/Intervjuer med 20 gärningspersoner

6 Samverkan mot brott Syfte med Grannsamverkan Göra det mer riskabelt att begå brott –Social kontroll och synligare bostad Försvåra genomförande av brott –Mekaniskt skydd och larm Minska lönsamheten av brott –Stöldmärk värdesaker

7 Samverkan mot brott Social kontroll –uppmärksamhet Se om varandras hus eller lägenhet - promenera i området, rasta hunden. Vara ”nyfiken” och agera på onormala ljud i trapphus. Notera sådant som ser konstigt ut och inte ser ut att passa in i det normala. Informera grannar – vid bortavaro och fylla i ”Grannlappen”.

8 Samverkan mot brott Organisation Administratör – polis, kommun, lokala BRÅ med flera. Huvudkontakt ombud Kontaktombud Boende Kommunikationsvägar

9 Samverkan mot brott Administratörens uppgifter Utbilda i konceptet Grannsamverkan. Hålla förteckning över huvud- och kontaktombud. Informera huvudkontaktombud kontinuerligt samt direkt vid ökande brottslighet. Hålla lager med skyltar och trycksaker – lämna ut till huvudkontaktombuden efter genomgången utbildning

10 Samverkan mot brott Delta i Grannsamverkansutbildningen och fördjupningskvällar (lås och larm, skadeförebyggande). Engagera kontaktombud för delområden (10-12 hushåll). Hålla kontinuerlig kontakt med Administratören. Ansvarar för att sprida information från Administratören kontaktombuden, när sådan finns. Upprätta namnlistor på kontaktombuden som lämnas till Administratören. Vad ska huvudkontakt- ombudet göra?

11 Samverkan mot brott Inbjuda sina kontaktombud till Grannsamverkansträffar. Föra förteckning över kontaktombud och vid ändringar informera Administratören. Tillsammans med kontaktombud bestämma om Grannsamverkansskyltars placering – (kontrollera om tillstånd behövs). Hämta skyltar, dekaler och andra trycksaker från Administratören – till sitt eget område. Vad ska huvudkontakt- ombudet göra?

12 Samverkan mot brott Delta i Grannsamverkansutbildningen och fördjupningskvällar. Informera och engagera grannar med hjälp av handledarpärmen. Informera grannar och huvudkontaktombud när ny information finns. Engagera nyinflyttade grannar i Grannsamverkan. Vad ska kontakt- ombudet göra?

13 Samverkan mot brott Fördela trycksaker, dekaler, blanketter för Grannlappen och dela ut Inventarieförteckning och iakttagelser i samband med brott. Sätta upp Grannsamverkansskyltar på överenskomna platser, omgående byta trasiga, klottrade och gamla Grannsamverkansskyltar. Vad ska kontakt- ombudet göra? Ge grannarna tips om brottsförebyggande åtgärder.

14 Samverkan mot brott Var vaksam och tipsa polis och kontaktombud vid onormala händelser. Meddela granne och/eller kontaktombud när man reser bort. Hjälpa grannar vid deras semester. Gärna upprätta egen inventarieförteckning och märka stöldbegärliga föremål. Vad ska de boende göra?

15 Samverkan mot brott Minimikrav för Grannsamverkan Meddela dina grannar och/eller kontaktombudet om du reser bort – fyll i grannlappen. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som "är fel". Vid lämplig tidpunkt också informera kontaktombudet.

16 Samverkan mot brott Vi rekommenderar även Men...Vi rekommenderar även Gör inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma bostaden. Märker stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt. ….för din egen skull...

17 Samverkan mot brott Skyltar och dekaler Skyltar: Lämnas ut av administratören till huvudkontaktombud då Grannsamverkan kommit igång. Dekaler: Lämnas ut av administratören till huvudkontaktombud. Fördelas till de medverkande via kontaktombuden, när namnlistan för boendegruppen upprättats och inlämnats.

18 Samverkan mot brott ”Grannlappen” Fyll i och ge till grannen som ser om din bostad.

19 Samverkan mot brott Vad kan du själv göra? Du kan ingripa mot brott på många sätt utan att agera handgripligen. Du avgör själv hur och när du ska ingripa. Beakta alltid den risk du själv utsätter dig för. Du har ingen skyldighet att ingripa.

20 Samverkan mot brott Alla har rätt att gripa en person som begår brott: där fängelse ingår i straffskalan, till exempel, inbrott i bostad och bilstöld ….och med våld som är försvarbart hålla denne kvar till polis kommer. Vad får du göra?

21 Samverkan mot brott Köpa säkerhetsprodukter av ”dörrknackare”? Nej, köp aldrig av dörrförsäljare, du vet inte om denne har brottsliga avsikter. Ta kontakt själv! Stöldskyddsföreningen hjälper dig gärna med information om Certifierade Produkter Tel: 08-783 75 33 E-post: info@stoldskyddsforeningen.seinfo@stoldskyddsforeningen.se

22 Samverkan mot brott Bra användbara webbsidor www.samverkanmotbrott.se www.stoldskyddsforeningen.se www.brandskyddsforeningen.se www.grannsamverkan.se www.bra.se www.polisen.se..och ditt försäkringsbolags hemsida


Ladda ner ppt "Samverkan mot brott Grannsamverkan. Samverkan mot brott Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och."

Liknande presentationer


Google-annonser