Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anställd inom idrotten - begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anställd inom idrotten - begrepp"— Presentationens avskrift:

1 Anställd inom idrotten - begrepp
Mertid Den som arbetar deltid har mertid när arbete utförs utöver den ordinarie ar­betstiden upp till vad som gäller för heltidsanställning i motsvarande befatt­ning. Mertid kompenseras enligt branschavtalet endast med pengar – se av­talet sidan 33, men enligt sid 50 mom. 4 Mertidsutrymme förekommer också kompensation i tid.

2 Anställd inom idrotten - begrepp
Övertid Övertid är arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstiden för heltids­an­ställda. Övertidsarbete ska vara beordrat eller godkänt i efterhand. Kom­pen­sation för övertid kan ges i tid eller i pengar – se avtalet sidan 31.

3 VANLIGA FRÅGOR Hur många semesterdagar har man rätt till?
Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester, men ytterli­gare dagar kan förekomma, bland annat beroende på åldern. Enligt branschavtal Idrott får man tre dagars ytterligare semester när man fyller 40 år. Den som inte har rätt till övertid har dessutom fem dagar extra. Se sidan 8.

4 VANLIGA FRÅGOR Hur blir det för den som jobbar deltid?
För den som arbetar deltid, jämnt fördelat över veckans alla dagar, blir antalet semesterdagar oförändrat. För att deltidsanställd som inte arbetar varje dag i veckan (intermittent deltidsarbete) inte ska få en längre ledighet än andra sker en omräkning av rätten till lediga dagar. Hur om­räkningen ska ske framgår av branschavtal sidan 16.

5 VANLIGA FRÅGOR Vad får man i lön under sin semester?
Anställd med månadslön: Under förutsättning att den anställde arbetat ett helt intjänandeår (vanligtvis perioden 1 april till 31 mars eller 1 januari till 31 de­cember) eller haft frånvaro som är semesterlönegrundande, får den anställde sin ordinarie månadslön plus ett semestertillägg på 0,8 procent av månadslönen per betald semesterdag under sin semester. Har den anställde rörliga lönedelar ska även dessa ligga till grund för semesterersättningen. Se branschavtalet sidan 10.

6 VANLIGA FRÅGOR Vad får man i lön under sin semester? Anställd med timlön: Om ni inte varit överens om att semesterlönen är inklude­rad i timlönen ska den anställde ha semesterlön med 12 procent på intjänat be­lopp enligt semesterlagen.

7 VANLIGA FRÅGOR Vad räknas som semesterlönegrundande frånvaro? Enligt semesterlagen gäller följande: 180 sjukdagar per år och sjukfrånvaro på grund av arbetsskada under två hela intjänandeår, 120 dagar med föräldrapen­ning per barn, 60 dagar med tillfällig föräldrapenning, 10 ”pappadagar” vid barns födelse, 45 dagar vid närståendevård, 180 för smittbärare, 60 dagar vid grundutbildning enligt totaltförsvarsplikten, 180 dagar för teckenspråks­under­visning eller facklig utbildning och obegränsad tid för svenskundervis­ning för invand­rare

8 VANLIGA FRÅGOR Ska en anställd som är halvt sjukskriven ha 50 halva semesterdagar? Nej, semester kan endast tas ut i hela dagar. En anställd som är halvt sjukskri­ven får heltidslön plus semestertillägg (se ovan) under semestern och halv sjukpenning från Försäkringskassan.

9 VANLIGA FRÅGOR Anser Försäkringskassan att den anställde har brutit sin sjukskrivning när han eller hon tar semester? Om den anställde fortfarande är sjuk och troligtvis kommer att vara så även efter semestern ska ni se till att det finns ett läkarintyg för hela perioden så att arbetsgivaren inte behöver betala ytterligare 14 dagars sjuklön.

10 VANLIGA FRÅGOR När ska vi ta hänsyn till ändrad sysselsättningsgrad?
Den som förändrar sin arbetstid mellan intjänandeåret och semesteråret ska antingen få ett tillägg eller ett avdrag vid uttag av semestern beräknat som 4,6 procent på mellanskillnaden per dag. För beräkning av ändrad sysselsättnings­grad finns på Arbetsgivaralliansens hemsida en beräkningsmodell som kan användas. Se också sidan 12.

11 VANLIGA FRÅGOR Kan man byta semester mot pengar?
Endast vid två tillfällen kan semesterledighet bytas mot pengar. 1. När en anställning upphör och den anställde har intjänad och/eller sparad semester som inte har tagits ut. 2. Om arbetsgivaren och den anställde är överens kan intjänad semester över­stigande 20 semesterdagar utbetalas i pengar.

12 ? ÖVRIGA FRÅGOR…


Ladda ner ppt "Anställd inom idrotten - begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser