Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognitivt Arbetssätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognitivt Arbetssätt."— Presentationens avskrift:

1 Kognitivt Arbetssätt

2 Verksamhetssamordnare
Susanna Hultman Arbetsterapeut Hemrehab öst/LSS Liselotte Larsson Verksamhetssamordnare Daglig verksamhet

3 Arbetet startade hösten 2011
Bakgrund Arbetsterapeut konstaterade att många av problemen som fanns, ex oro, utåtagerande ”tjat” mm berodde på kundernas kognitiva svårigheter. Brist på kunskap i kognitivt arbetssätt hos personalen Ensam arbetsterapeut med inriktning kognition Arbetet startade hösten 2011 Arbetsterapeut tillsammans med Verksamhetsutvecklare diskuterar fram hur arbetet ska gå till. Början av 2012 Kick off till all personal Val av ombud Utbildning till ombuden

4 Arbetsterapeut och Verksamhetssamordnare
Utbildning/ Fortbildning Samordning Sammankallande Grupper Sammanställning av dokumentation 1 gång per kvartal Feedback Styrgrupp Arbetsterapeut och Verksamhetssamordnare Stödombud Kognitionsombud Arbetsgrupper 5 Stödombud Stötta och praktiskt hjälpa igång kognitonsombuden ute på arbetsplatserna Egna grupper Inspirera och sprida kunskap Informera Utgöra länk Bollplank/stöd Ett ombud från varje arbetsplats 52 ombud varav 6 även demensombud Kontakt-personal APT Kollegial observation

5 Vad är kognition? Kognition handlar om de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Ordet kognition syftar på förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga med mera. Kognitiv nedsättning kan yttra sig på många olika sätt till exempel Svårt att förstå Svårt att planera Svårt att minnas Kommer för sent eller alldeles för tidigt Ständigt letande efter saker Ständigt stressad Kommer inte igång

6 Nedsatt kognitiv förmåga - många drabbas

7 Sven

8 Det är OK! Ett glas vin? Förut: Verbala svar = mycket frågor, oro, osäkerhet Nu: Social berättelse som alltid är tillgänglig = Mindre frågor och ”tjat”, ökad trygghet

9 Förut: Många frågor, många telefonsamtal, osäkerhet Nu: Veckoöversikt där det tydligt framgår när kontakten skall ske.

10 Instruktion

11 Matsedel med bild + text

12 Dagplanering talar om vad som ska hända under dagen
Dagplanering talar om vad som ska hända under dagen. Timstock synliggör tiden. Timstock

13 Veckoplanering visar när i veckan något ska ske.

14 Veckoplanering

15 Vem jobbar?

16 Det kognitiva arbetssättet kommer att fortgå framöver.
Vi tycker det är viktigt att våra kunder får en så bra livskvalitet och kan vara så självständiga som möjligt. Besök gärna vår monter!


Ladda ner ppt "Kognitivt Arbetssätt."

Liknande presentationer


Google-annonser