Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognitivt Arbetssätt. Susanna Hultman Arbetsterapeut Hemrehab öst/LSS Liselotte Larsson Verksamhetssamordnare Daglig verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognitivt Arbetssätt. Susanna Hultman Arbetsterapeut Hemrehab öst/LSS Liselotte Larsson Verksamhetssamordnare Daglig verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Kognitivt Arbetssätt

2 Susanna Hultman Arbetsterapeut Hemrehab öst/LSS Liselotte Larsson Verksamhetssamordnare Daglig verksamhet

3 Bakgrund Arbetsterapeut konstaterade att många av problemen som fanns, ex oro, utåtagerande ”tjat” mm berodde på kundernas kognitiva svårigheter. Brist på kunskap i kognitivt arbetssätt hos personalen Ensam arbetsterapeut med inriktning kognition Arbetet startade hösten 2011 Arbetsterapeut tillsammans med Verksamhetsutvecklare diskuterar fram hur arbetet ska gå till. Början av 2012 Kick off till all personal Val av ombud Utbildning till ombuden

4 Styrgrupp Arbetsterapeut och Verksamhetssamordnare Stödombud Kognitionsombud Arbetsgrupper Inspirera och sprida kunskap Informera Utgöra länk Bollplank/stöd Kontakt- personal APT Kollegial observation Ett ombud från varje arbetsplats 52 ombud varav 6 även demensombud Sammanställning av dokumentation 1 gång per kvartal Feedback 5 Stödombud Stötta och praktiskt hjälpa igång kognitonsombuden ute på arbetsplatserna Egna grupper Utbildning/ Fortbildning Samordning Sammankallande Grupper

5 Vad är kognition? Kognition handlar om de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Ordet kognition syftar på förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga med mera. Kognitiv nedsättning kan yttra sig på många olika sätt till exempel Svårt att förstå Svårt att planera Svårt att minnas Kommer för sent eller alldeles för tidigt Ständigt letande efter saker Ständigt stressad Kommer inte igång

6 Nedsatt kognitiv förmåga - många drabbas

7 Sven

8 Förut: Verbala svar = mycket frågor, oro, osäkerhet Nu: Social berättelse som alltid är tillgänglig = Mindre frågor och ”tjat”, ökad trygghet Ett glas vin? Det är OK!

9 Förut: Många frågor, många telefonsamtal, osäkerhet Nu: Veckoöversikt där det tydligt framgår när kontakten skall ske.

10 Instruktion

11 Matsedel med bild + text

12 Dagplanering talar om vad som ska hända under dagen. Timstock synliggör tiden. Timstock

13 Veckoplanering visar när i veckan något ska ske.

14 Veckoplanering

15 Vem jobbar?

16 Det kognitiva arbetssättet kommer att fortgå framöver. Vi tycker det är viktigt att våra kunder får en så bra livskvalitet och kan vara så självständiga som möjligt. Besök gärna vår monter!


Ladda ner ppt "Kognitivt Arbetssätt. Susanna Hultman Arbetsterapeut Hemrehab öst/LSS Liselotte Larsson Verksamhetssamordnare Daglig verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser