Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961) Utifrån 40 definitoner om kreativitet skapade Rhodes en metateori om kreativitet. Kreativitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961) Utifrån 40 definitoner om kreativitet skapade Rhodes en metateori om kreativitet. Kreativitet."— Presentationens avskrift:

1 Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961) Utifrån 40 definitoner om kreativitet skapade Rhodes en metateori om kreativitet. Kreativitet kan ta fast på en eller flera av följande P:n. 1. Person 2. Process 3. Produkt 4. Press (= plats, miljö) Kommentar Press är en metafor för att säga att skapande inte sker i ett vacuum.

2 Amabiles definition av kreativitet Från Creativity in context (1996) ”Kreativitet är en 1.ny och 2.lämplig 3.respons på en 4.heuristisk uppgift” Kommentar Har produkt- fokus

3 Hoff & Carlssons definition av kreativitet Från The creative world of Middle childhood (2002) Kreativitet är: 1.ett produktivt eller 2.generativt 3.nytt sätt att 4.a) erfara verkligheten b) - inkluderande den erfarandes eget jag Kommentar Har process- fokus

4 Amabiles komponentmodell Creativity in context (1996) 1. Inre motivation 2. Domän- färdigheter 3. Kreativitets- färdigheter Kreativ process Kommentar Har person- fokus. Obs! Detta är ett utsnitt ur ett större modellbygge.

5 Wallas fyra steg i en kreativ process Från ”The art of thougt” (1926) 1. preparation 2. inkubation3. illumination 4. verifikation Kommentar * Har fokus på det undermedvetna. * Tänkte att processen är linjär.

6 Sawyers åtta steg i en kreativ process Från Explaining creativity (2011) och Zig zag (2013) 1. Finn problemet Fråga 2. Skaffa dig kunskap Lär 3. Samla relaterad info Se 4. Inkubation Lek 5. Generera idéer Tänk 6. Kombinera idéer Foga 7. Välj ut de bästa idéerna Välj 8. Uttryck idéerna Gör Kommentar * Processen sker ickelinjärt och flera steg sker ofta samtidigt.

7 Kaufman & Beghetto 4c-modell Beyond Big and Little: The four C Model of Creativity (2009) mini-c- kreativitet = individens tolkande lilla-c- kreativitet = vardags- kreativitet pro-c- kreativitet = expert- kreativitet Stora-C- kreativitet = historiska genombrott Mini-c= ”den nya och meningsfulla tolkningen av upplevelser, handlingar och händelser” Hämtat från “Toward a Broader Conception of Creativity: A Case for “mini-c” Creativity” av Beghetto och Kaufman I Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts Copyright 2007


Ladda ner ppt "Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961) Utifrån 40 definitoner om kreativitet skapade Rhodes en metateori om kreativitet. Kreativitet."

Liknande presentationer


Google-annonser