Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur mår våra ungdomar? Generellt…….. Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan… Sant eller falskt? Mark har en förhållandevis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur mår våra ungdomar? Generellt…….. Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan… Sant eller falskt? Mark har en förhållandevis."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur mår våra ungdomar? Generellt…….. Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan… Sant eller falskt? Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika? Sant eller falskt? Hur stor andel 16-24 åringar mår psykiskt dåligt? 5 %15 %30 %50 %75%

3 Hur mår våra ungdomar? Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan… Sant eller falskt? Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan… Sant eller falskt?

4 Hur mår våra ungdomar? Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan… Sant eller falskt? Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika? Sant eller falskt? Hur stor andel 16-24 åringar mår psykiskt dåligt? 5 %15 %30 %50 %75%

5 Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika?

6 Hur mår våra ungdomar? Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan… Sant eller falskt? Mark har en förhållandevis stor andel ungdomar som använder narkotika? Sant eller falskt? Hur stor andel 16-24 åringar mår psykiskt dåligt? 5 %15 %30 %50 %75%

7 Hur stor andel 16-24 åringar mår psykiskt dåligt? 5 %15 %30 %50 %75%

8 Hur mår våra ungdomar?

9 Sammanfattning De flesta ungdomar mår bra eller väldigt bra i hälsoundersökningarna Mark ligger runt riksgenomsnitt och oftast bättre än genomsnittet Uppger sig vara trygga, ha goda relationer med kompisar och föräldrar Generellt låga nivåer av alkohol Låg andel narkotikakonsumtion. Dock beredskap på potentiell ökning! Ett litet antal mår allt sämre… Psykiska ohälsan fortfarande hög bland ungdomar

10 Vad kan man göra för att minska ohälsan bland unga? Bättra på friskfaktorerna såsom Stärka relationen mellan vuxna och barn Möjlighet att klara skolan med godkända betyg Trivas i skolan Minska tillgången på alkohol, tobak och narkotika

11 Vad kan man göra för att minska ohälsan bland unga? Bättra på friskfaktorerna såsom Stärka relationen mellan vuxna och barn Möjlighet att klara skolan med godkända betyg Trivas i skolan Minska tillgången på alkohol, tobak och narkotika

12 En arbetsvecka för en ungdomsutvecklare… Lotsa till soc.tjänsten, polis, kurator, ungdomsmottagning etc. Coacha och stötta enskilda ungdomar Sopplunch för barn- och ungdomarbetare Träffar för tonårsföräldrar (om droger och gränser) Arbeta med hemmasittare Trygghetsarbete i skolan Täta kontakter med polisen vad gäller drogsituationen Möta ungdomar där ungdomar är (fält) Motiverande samtal Grupp- /klassamtal Stötta pedagoger Brandförebyggan de arbete i skolan

13 www.mark.se/folkhalsa

14 Kontakta oss! Örjan Andersson, ungdomsutvecklare ungdomsutvecklarna@mark.se Louise Malmgren, folkhälsoutvecklare folkhalsan@mark.se www.mark.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Hur mår våra ungdomar? Generellt…….. Fler ungdomar dricker alkohol idag än vad man gjorde för tio år sedan… Sant eller falskt? Mark har en förhållandevis."

Liknande presentationer


Google-annonser