Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Meteorologi Och annat runt omkring det!. Vad ska vi lära oss om? Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Meteorologi Och annat runt omkring det!. Vad ska vi lära oss om? Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och."— Presentationens avskrift:

1 Meteorologi Och annat runt omkring det!

2 Vad ska vi lära oss om? Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser. Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

3 Upplägg  Kursen kommer att innehålla:  Föreläsningar  Film  Frågor i boken  Diskussions frågor  Laboration – med inlämning  Grupparbete: ”Väderprognos”

4 Massa  Samma sak som vikt  Hur mycket materia föremålet består av  Enhet: Kg (hg, g osv.)  Kan vägas för att få reda på hur mycket det är

5 Volym  Förklarar hur stort något är/hur mycket det rymmer  Enhet: m 3 (dm 3 = l, ml, cm 3 osv)  Kan använda mätglas för att räkna ut volymen

6 Densitet  Beskriver hur tätt atomerna är packade  Ju tätare desto högre densitet  Enhet: g/cm 3 (kg/dm 3 )  Räknas ut (finns vissa verktyg som kan mäta också)

7 Flyta eller sjunka  Ett föremål flyter om det har lägre densitet än vätskan  Vatten: 1 kg/dm 3

8 Frågor 1. Varför har en järnkula större massa än en träkula, trots att de är lika stora? 2. En tom bägare väger 145 g. Om du häller 50 cm 3 av en vätska i bägaren, så ökar massan till 185 g. Vilken densitet har vätskan? 3. Flyter glas på svavelsyra? 4. Flyter guld på kvicksilver? 5. Flyter is på terpentin? 6. I ett mätglas finns 125 cm 3 vatten. En kula av aluminium sänks ner i mätglaset. Vattennivån ökar till 185 cm 3 Hur stor massa har kulan?

9 Värme  Ett mått på hur mycket molekyler rör sig

10 Utvidgning  När molekylerna rör sig snabbt tar de mer plats  Olika ämnen utvidgas olika mycket  Gaser påverkas mest av värme

11 Det märkliga vattnet  Varma ämnen får alltså större volym  Vad händer med:  Massan?  Densiteten?  Vatten är ett undantag!  Vid 4 ̊ C har vatten minst volym = störst densitet

12 Att jobba med:  Temperaturskalor – leta fakta på internet  Ex: Fahrenheit, Kelvin m.m 1. Vem har ”upptäckt/skapat” dem? 2. Var kom den personen ifrån? 3. Vad finns det för likheter med Celsiusskalan som vi använder? 4. Vad finns det för skillnader? 5. Vart i världen/ vilka tillfällen använder man den skalan? Gör minst 2!


Ladda ner ppt "Meteorologi Och annat runt omkring det!. Vad ska vi lära oss om? Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och."

Liknande presentationer


Google-annonser