Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-05-10Ruzena Svedelius, AgrD1 Energi  Fakta om energisatsningar - i EU under sjunde ramprogram (FP7) 2007-2013 - i världen  Energikällor och definitioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-05-10Ruzena Svedelius, AgrD1 Energi  Fakta om energisatsningar - i EU under sjunde ramprogram (FP7) 2007-2013 - i världen  Energikällor och definitioner."— Presentationens avskrift:

1 Ruzena Svedelius, AgrD1 Energi  Fakta om energisatsningar - i EU under sjunde ramprogram (FP7) i världen  Energikällor och definitioner  Konferens i Bryssel

2 Ruzena Svedelius, AgrD2 EU subsidies for nuclear energy are still higher than those for alternative energy sources in EUR million  Health 8317  Food, Agriculture and Biotechnology 2455  Information and Communication Technologies  Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 4832  Energy (80 % to fossil energy sources) 2931  Environment (including Climate Change) 2535  Transport (including Aeronautics) 5940  Security and Space 3960  Euratom for nuclear research and training activities 3092

3 Ruzena Svedelius, AgrD3 Får man reagera och agera? Kommentarer: 1) Varför får forskning på kärnkraft och fossila bränslen mycket mer resurser än förnybara energikällor? Är det hållbart? 2) Enligt forskare vid Lund Universitet beror % av våra sjukdomar på maten dvs. vad vi äter. Varför satsas så lite på forskning om ”mat, jordbruk och bioteknik”? Har vi demokrati?  Politikerna som är medborgarnas representanter ska tillvarata medborgarnas bästa!  Nu allierar sig politikerna med företag som endast ser ekonomiska vinningar vilket sker på bekostnad av medborgarnas ekonomi, miljö och sociala förhållanden!

4 Ruzena Svedelius, AgrD4 Vad subventioneras? Ur allmänna medel satsades på forskning och utveckling mmer än $ miljarder på kärnkraft sedan femtiotalet ”EURATOM fick sedan miljarder euro” uungefär $ 20 miljarder på alla förnybara energikällor de senaste 30 åren Källa: Renewable Energies instead of Nuclear Power (2004) id=19&Itemid=10

5 Ruzena Svedelius, AgrD5 Sol en erg i Vin dkr aft Biomassa – allt levande förnybartfossiltsyntetiskt Organiskt material strukturer i och från det levande Bio- ener gi / bio- brän sle Kärn- kraft Energikällor © R. Svedelius 2006 Vat ten kra ft Förnybar energiFossil energi Solens energi kan fångas i solceller och solfångare och ger upphov till vindar och vattenkraft. Med hjälp av solens energi bildades prehistoriska organismer och bildas biomassa i merparten av organismer på jorden. I biomassan och i alla typer av organiskt material är solens energi bunden som bioenergi och används som biobränsle både för levande organismer och vid förbränning. SOLEN

6 Ruzena Svedelius, AgrD6 Definitioner (1)  Bio- från grekiskan betyder liv  Bioenergi / biobränsle - solens energi, som är biokemiskt bunden i biologiska strukturer, både i förnybar och i fossil biomassa.  Biomassa – allmänt: total mängd eller vikt av levande organismer på en area eller i en volym till exempel antal växter, djur, människor eller deras vikt per hektar; antal eller vikt av maskar / mikroorganismer i en kubikmeter jord.  Organisk - del av eller ursprungligen från levande organismer (växter, djur eller mikroorganismer).

7 Ruzena Svedelius, AgrD7 Definitioner (2)  Organiskt material – varje sammansatt ämne som innehåller grundämnet kol (C) som huvudkomponent; det kan vara fast, flytande eller gasformigt och förekommer i tre typer: a) förnybart organiskt material – förnyas inom tidsramen år (omfattar levande och mer eller mindre omsatta organismer t ex förna i marken men även upparbetade i form av papper, trävaror, skinn- och lädervaror, plaster av stärkelse samt organismernas exkrementer såsom urin, fekalier, etanol, metan, mm) – i Sverige hör även torv hit; b) syntetiskt organiskt material – framställt av människa av förnybara eller fossila råvaror (kemikalier, plaster, farmaceutiska produkter, smörjmedel, rengöringsmedel, desinfektionsmedel, kosmetika, mm); c) fossilt organiskt material – äldre än år (kol, råolja, naturgas, mm).

8 Ruzena Svedelius, AgrD8 Konferens i Bryssel november 2005

9 Ruzena Svedelius, AgrD9 Bryssel Odlare av sockerbetor protesterar

10 Ruzena Svedelius, AgrD10 Rådgivningstjänsten i EU fungerar parallellt med webbplatsen Ditt Europa, som erbjuder allmänna guider och landspecifika faktablad npost/front_end/index_sv.htm Nyfiken på dina rättigheter? Rådgivningstjänsten är gratis!


Ladda ner ppt "2006-05-10Ruzena Svedelius, AgrD1 Energi  Fakta om energisatsningar - i EU under sjunde ramprogram (FP7) 2007-2013 - i världen  Energikällor och definitioner."

Liknande presentationer


Google-annonser