Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordbrukspolitiken 2014 – 2020 Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013 Fredrik von Unge - LRF Mjölk Bollnäs 4 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordbrukspolitiken 2014 – 2020 Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013 Fredrik von Unge - LRF Mjölk Bollnäs 4 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 Jordbrukspolitiken 2014 – Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013 Fredrik von Unge - LRF Mjölk Bollnäs 4 september 2013

2 Tidsplan, ny jordbrukspolitik
Jan 2014: Nya regler för investeringsstöd mm Fortsättning av nuvarande gårdsstöd med minskad budget Nuvarande kompensationsbidrag, ev. med minskad budget Oklarheter kring miljöstöden* Jan 2015: Nytt system för gårdsstödet //utjämning, förgröning, ev. kopplade stöd Nya regler för miljöstöd, kompensationsbidrag Ny stödområdesindelning

3 Budget för nya politiken
Beslut om EU:s långtidsbudget: Landsbygdsprogrammet minskar med 21% Gårdsstödet minskar med c:a 15% Möjlighet finns att med nationella medel förstärka landsbygdsprogrammet Beslut tas i budgetpropositionen för 2014 Möjlighet att föra 15% av gårdsstödet över till landsbygdsprogrammet

4 GÅRDSSTÖDET

5 Gårdsstödet: utjämning
Kommissionens grundförslag: Alla stödrätter i en region ska ha samma värde senast år 2020. Två andra alternativ: Tunnelmodellen Alla stödrättsvärden närmar sig genomsnittet något, dock ingen total utjämning Införande av icke geografiska djurregioner

6 LRF Position - tunnelmodellen
LRF förordar begränsad utjämning (tunnelmodell) Behåll regionindelning Stödet ska gå till de aktiva brukarna Stödrätterna ska finnas hos de aktiva Utjämna snabbare för de som slutat Håller dörren öppen för att flytta pengar till landsbygdsprogrammet … under vissa förbehåll

7 Principen för tunnelmodellen

8 Preliminärt utfall av tunnelmodellen
Region 1 Region 2 Region 3 Region 4 Region 5 Riket 1. Mjölk - 4 % - 7 % - 6 % - 5 % 2. Nötkött - 1 % - 2 % - 3 % 3. Sockerb 1 % 4. Stärkelsep 5. Får 9 % 4 % 8 % 10 % 6. Gris 5 % 2 % 6 % 7. Ägg 8. Fågel 10. Övrigt 3 % 7 % 2a Nöt liten 2b Nöt stor - 8 %

9 Högre gårdsstöd till unga
2 procent av gårdsstödsanslaget ska användas till att höja gårdsstödet för unga jordbrukare Ung jordbrukare = < 40 år Höjningen gäller under 5 år

10 Kopplade stöd Möjlighet finns att använda upp till 13% av gårdsstödet till produktionskopplade stöd ≈ milj. kr. Tänkbara målgrupper kan vara bl.a.: Am- och dikor Mjölkkor Proteingrödor Politiskt svårframkomligt, kan det paketeras med miljöargument???

11 Förgröning (1) 30% av gårdsstödet ska avsättas till ett ”grönt” stöd som ska vara obligatoriskt En viss del av marken ska avsättas till ekologiska fokusområden. Krav på växtföljd, minst tre grödor eller 100% vall Krav på bevarande av permanent gräsmark Beroende på tillämpning kan förgröningen leda till utjämning av tilläggsbelopp

12 Förgröning (2) Förgröningen gäller samtliga stödsökande, dock med vissa undantag Ekoproducenter Företag med vissa miljöstöd?? Beroende på tillämpning kan förgröningen leda till utjämning av tilläggsbelopp

13 Förgröning (3) DIVERSIFIERING AV GRÖDOR:
Företag med hektar och företag norr om 62 breddgraden måste odla minst två grödor. Ingen gröda mer än 75 % av totalarealen Över 30 hektar krävs tre grödor, ingen mer än 75 % eller under 5 % Företag med mer än 75 % vall (eller träda) är undantagna om överskjutande areal inte överskrider 30 hektar Företag under 15 hektar undantagna Generöst vad som räknas som gröda

14 62 breddgraden

15 Förgröning (4) PERMANENT GRÄSMARK:
Arealen permanent gräsmark i landet ska bevaras. Om mer än 5 % övergår till annan mark kan krav ställas på enskilda företag. Permanent gräsmark: Naturbetesmark och vallar som legat mer än [7] år.

16 Förgröning (5) EKOLOGISKA FOKUSOMRÅDEN:
Minst 5 % (kan bli 7 % fr.o.m. 2017) av åkermark ska ligga i ”ekologiskt fokus” Permanent gräsmark och gårdar under 15 hektar omfattas inte Ekologiskt fokus: träda, renar, landskapselement eller mark med vissa grödor (detaljer oklara) Undantag i LFA-områden där arealen skog är hög i förhållande till åkermark respektive total areal (”skogsundantaget”)

17 LANDSBYGDSPROGRAMMET

18 Landsbygdsprogrammet
Investeringsstöd, miljöersättningar, kompensationsbidrag, kompetensutveckling, ekologisk produktion, projektstöd, Leader osv. EU-beslutet sätter ramarna, länderna själva avgör innehållet. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har gjort en utredning /förslag om nästa landsbygdsprogram; ”Tulpan”

19 Jordbruksverkets förslag till nytt landsbygdsprogram
Betesmarker – förenklingar och höjd ersättning föreslås Ekologisk produktion – förslag om differentierad ersättning (lägre i skogsbygd) sågat av remissinstanserna Vallersättning – har inte sett helt förslag, bara vall på slätten LFA-ersättning – inga förslag finns tillgängliga Djurvälfärd – vissa förslag Investeringsstöd – höjda procentsatser m.m. föreslås Startstöd – uteblivet startstöd sågas av remissinstanserna Kompetensutveckling – fortsätter relativt oförändrat

20 Ny stödområdesindelning
Jordbruksverket utreder vilka områden som ska vara LFA-områden framöver. Resultaten är preliminära – vissa revideringar av resultaten kommer att krävas 153 församlingar som idag är LFA-område faller bort enligt utredningen 131 församlingar tillkommer Jordbruksverket har två alternativ på stödområdesindelning med 10 respektive 5 områden


Ladda ner ppt "Jordbrukspolitiken 2014 – 2020 Utfallet av politisk överenskommelse juni 2013 Fredrik von Unge - LRF Mjölk Bollnäs 4 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser