Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SJs erfarenheter av ERTMS Besök hos SJT morgenmöte 2014-09-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SJs erfarenheter av ERTMS Besök hos SJT morgenmöte 2014-09-11."— Presentationens avskrift:

1 SJs erfarenheter av ERTMS Besök hos SJT morgenmöte 2014-09-11

2 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Vem är jag?  Namn: Kjell Walleborn  Gör på SJ: Arbetar i ERTMS-projektet sedan starten 2007. Ansvarar för fordonsombyggnaden av Rc6 loken och håller kontakten med vår leverantör Bombardier. Håller ihop generella tekniska frågor avseende ERTMS inom SJ.

3 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Projektstart på SJ, många frågor…  SJ beslöt redan från start att vara aktivt involverade i allt ERTMS arbete för att förstå hela processen: –Business Case…. –Fordonsanpassning –Förarbordets utformning –Planera avställningen av fordon för ombyggnad –Erfarenhetsuppbyggnad –Utbildning –……

4 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 ERTMS projektet syfte och mål Säkerställa ett godkänt tågskyddssystem ERTMS och ATC-STM installerat på fordon till Botniabanan Beställa, installera och testa ombordutrustning på Rc6-E Skaffa drifterfarenhet av ERTMS och ATC-STM Genomlöpa godkännandeprocessen Projektet levererade: Tester, utvärderingar och godkänt ERTMS för Rc6-E Fungerande ERTMS system före trafikstart med nya tåget X55 Utbildning av förare för provverksamhet med Rc6-E lok Utbildningsmaterial till förare och driftstödpersonal Dokumenterad drifterfarenhet av ERTMS och STM

5 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Större projekthändelser i sammandrag Vintern 2011 ombyggnad av ytterligare fyra Rc6 lok 200720082009201020112012 Våren 2009 beställdes ombyggnad av två Rc6 lok Kunskapsuppbyggnad under 2008 Projektstart november 2007 Kommersiell trafikstart på Botniabanan augusti 2010 Omfattande provverksamhet 2009-2010 Kommersiell trafikstart på Ådalsbanan juli 2012 Trafikstart X55 januari 2012

6 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Ombyggnad i praktiken, Rc6  Säkra leverans mot kund –Kvalitetssäkrad ombyggnadsplan –Verifiering av tillgänglighet innan serieombyggnad  Förberedelser: –Demontering av gamla ATC systemet –Ordna fria axeländar för tacho –Planera nya förarbordet tillsammans med förare –Hitta lämplig utrymme i maskinrum, underrede och tak  Installation och kabeldragning  Ombyggnad av förarbordet

7 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Ändrat underhåll  Nya krav på underhållsverkstäder: –Programvara gör sitt intåg även på äldre fordonstyper som Rc- lok. –Felsökning kräver nya verktyg och nya arbetssätt –Utbyte av delar ställer stora krav på versionshantering

8 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Förarpanel i ERTMS utförande

9 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Testverksamhet  Viktigt att testa olika: –bantyper –körfall som stressar systemet –projekteringar –klimatförhållanden –förarbeteenden

10 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Stegvis utveckling av Bombardiers ERTMS ombordsystem  Augusti 2010 kom första versionen, EOS0. Ej full 2.3.0d funktionalitet samt en STM med kända tillgänglighetsbrister.  EOS1 v2.0 blev klart mars 2011. Innehåller full 2.3.0d funktionalitet samt en rättad STM.  EOS1 v2.1 togs i trafik juni 2012. Denna version fortfarande av SJ.  Första fordonet med EOS3 v3.1 togs i trafik hos SJ maj 2014, utrullning pågår fortfarande. Ännu oklart vad som återstår till ett fullt TSD-certifierat system.  Minst ytterligare en version kommer att behövas innan systemet är fullt användbart.

11 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 SJ-fordon med ERTMS och svensk STM  SJ använder dagligen följande 71 fordon utrustade med ERTMS och svensk STM på Botniabanan och Ådalsbanan samt på det svenska ATC nätet:  13 stycken Rc6-E lok  20 stycken X55 (SJ3000)  16 stycken motorvagnar (X52)  22 stycken motorvagnar (X61)  Dessa fordon producerar ca 1 000 000 km per månad  Totalt finns ca 120 fordon med Bombardiers ERTMS system i Sverige

12 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Nytt och gammalt parallellt?  Följande ERTMS-banor finns i Sverige: –Botniabanan, SJ trafikerar sedan aug 2010 –Ådalsbanan, SJ trafikerar sedan juli 2012 –Västerdalbanan (ej SJ trafik) –Haparandabanan (ej SJ trafik)  Fordon med ERTMS måste också ha en ”översättningsmodul” för att läsa det befintliga ATC-systemet, en så kallad STM (= Specific Transmission Module). Det behövs en STM per signalsystem (oftast en per land).

13 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 H antering i praktiken (Transportstyrelsens godkännandematris): (Tre versioner av marksystem och fem versioner av ombordsystem från en leverantör)

14 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Driftsäkerhetsverifiering  Fram till november 2013 deltog SJ i ett Driftsäkerhetsverifieringsprogram (DSV) som drevs av Trafikverket. Där gjordes en noggrann uppföljning av samtliga fordon i kommersiell trafik. Eventuell fortsättning är inte överenskommen.  Förare och Driftstöd rapporterade alla händelser som är relaterade till ERTMS / STM systemet på särskild blankett.  Alla händelser sammanställdes centralt av Trafikverket, klassificerades samt genererar korrigerande åtgärder.  Totalt registrerades 12,7 miljoner km på ATC sträcka och 3,3 miljoner km på E2 i DSV-programmet

15 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Trafikverkets sammanställning:

16 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Trafikverkets sammanställning:

17 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Exempel på resultat från DSV arbete

18 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Dagsläget  Huvudsakliga rättningar som gjorts: –GSM-R radioproblem åtgärdade, framförallt vid tunnelmynningar –Systemövergång ATC->E2 åtgärdade (båda hållen) –Felaktiga baliser har succesivt identifierats och bytts ut –Fekatigt placerad skyddsräl åtgärdats –Ändrade projekteringsregler –Förbättrat handhavande, både hos förare och tågklarerare –Antennen för balisavläsning har förbättrats –Förbättrad STM (men mer återstår)  Botniabanan/Ådalsbanan fungerar nu relativt bra, avsevärt färre fel än på ATC- sträcka  SJ installerar EOS3 v 3.1 på våra X55 fordon, därefter kommer Rc6-E att uppgraderas. Ännu ingen säker statistik.

19 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Systemägarskap viktigt!  Systemägare krävs för att hålla ihop ERTMS införandet –Kan inte skötas av enskilda operatörer eller leverantörer  Samordning –Verifiering av olika system, tekniska tolkningar –Fordonssystem mot marksystem från olika leverantörer –Versionshantering –Driftsäkerhetsverifiering –Införande under pågående trafik –Koordinering med Danmark och Norge  Resurser –Planering –Tekniska utredningar –Driftsäkerhetsverifiering –Utbildning –Godkännande –Prov Photo: Sofia Lundgren

20 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Generella erfarenheter  ERTMS är ett IT-projekt –Specifikationer och produkter inte färdigutvecklade –Programvaruuppdateringar kommer –Nya gränser uppstår –Nya kompetenser krävs (datorkunskap)  Avreglerad marknad – nya roller och ansvar –SJ har fokus på leverans till passagerare –TSD CCS inte skriven för en avreglerad marknad  Många frågor som kräver en systemägare –En enskild operatör med problem kan inte reda ut frågor mellan olika leverantörer av marksystem och Trafikverket –ERTMS och STM fungerar inte på samma sätt som gamla ATC systemet, t ex fel vid avläsning av baliser) –Godkännandefrågor Prov på Botniabanan 2012

21 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Övriga lärdomar  Nytt regelverk kräver mycket träning i samspelet mellan förare och trafikledning  Gällande regelverk är inte anpassat för utprovning av nytt signalsystem  Nya, kommande versioner av marksystem och ombordsystem måste synkroniseras. Uppgradering av ombordsystem på större fordonsflottor måste planeras noga.  Leverantörer tolkar specifikationer olika -> nödvändigt att det finns en beslutande instans hur konflikter skall lösas (ERA?)  Regelbundna möten med deltagare från Transportstyrelsen, Trafikverket, NoBo/ISA, leverantören, operatörer och fordonsägare har hjälpt till att successivt klargöra godkännandeprocessen i Sverige  Fokus är en väl fungerande ATC-STM under överskådlig framtid

22 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Framtiden för ERTMS hos SJ ?  Utbyggnadstakten i Sverige, Norge och Danmark är styrande.  Hur komma över Öresundsbron?  När finns nya leverantörer på marknaden?  Begränsad erfarenhet i Sverige av körning med ombordsystem från en leverantör på infrastruktur från annan leverantörer  Kommande ERTMS uppdateringar (Baseline 3)  Planering för serieombyggnad av ytterligare fordon  SJ kommer att fortsätta delta i utvecklingsarbetet. Syfte är att ha god kunskap om ERTMS.

23 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Sista bilden!  ERTMS finns här och nu och används i daglig verksamhet runt om i Europa. Användningen av ERTMS är inskriven i svensk lag.  ERTMS systemet är ännu inte färdigutvecklat  Man måste aktivt delta i praktiskt arbete för att förstå hur ERTMS fungerar och för att kunna ställa rätta krav vid specifikation och inköp  Man måste ha god erfarenhet och kunskap om ERTMS systemet innan man kan införa systemet i större skala på ett kvalitetssäkrat sätt.  Våra förare är generellt sett nöjda med informationen och utseendet på nya förarpanelen.

24 SJs erfarenheter av ERTMS / Presentation / Publik kjell.walleborn@sj.se / FT / 2014-09-09 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "SJs erfarenheter av ERTMS Besök hos SJT morgenmöte 2014-09-11."

Liknande presentationer


Google-annonser