Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk konferens i Göteborg september 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk konferens i Göteborg september 2014"— Presentationens avskrift:

1 Nordisk konferens i Göteborg 15-16 september 2014
Varför tvåspråkighet? Nordisk konferens i Göteborg 15-16 september 2014 Kristina Svartholm, prof. em. Institutionen för lingvistik Stockholms Universitet

2 … det stör ju inlärningen av samhällets språk?
Nej. Detta är en myt (myte). Lindberg, I: Myter om tvåspråkighet. (Språkvård 2002:4)

3 Några viktiga begrepp att beakta:
Additiv tvåspråkighet: språken kompletterar varandra Undervisningen Socioekonomisk bakgrund

4 … men tvåspråkighet kan väl hämma den allmänna kognitiva utvecklingen?
Nej, även detta är en myt. “Bilingualism is good for the brain” (Marshall, i ABC Science 18 okt 2010; Diamond i Science 2010) 77% = (c.f. 87 % for the Swedish population) 30-40% = (on line with the population)

5 “Barn blir smartare av tecken”
Barnets IQ sägs öka med 12 poäng… (Acredolo & Goodwyn 2000) = om ‘Baby Signs’ för hörande barn…

6 … men forskarna är ju inte eniga om värdet av tvåspråkighet?
Jo, det är dom. Även detta är en myt. Bilingual environment Access to sign language Access to written/spoken language Good opportunities to peer interaction from early on Kindergartens Pre-school Good resources in schools Qualified teachers with bilingual skills Deaf role-models Bilingual norm Teaching materials Parental intervention Sign language intervention School location

7 … men för barn med hörselnedsättning blir det ju svårare att lära sig tal om de får tidigt teckenspråk? Ännu en myt. Men seglivad/sejlived/seiglivet…: “[Teckenspråk] kan utgöra ett hinder för utvecklandet av ett spontant tal främst genom att rycka undan hävstängerna för viljan att lära sig tala…” SOU 1964:62 “Det finns olika skäl som ofta förhindrar en fullständig humanisation av dessa barn, t.ex […] Teckenspråk på fritid.” van Uden 1974, i Nordisk Tidskrift för Dövundervisningen.

8 Vad talar emot denna myt?
(1) Forskningen Se t ex Kirkehei m fl, rapport från Kunnskapssenteret 2011: genomgång av 1500 referenser från 2000 och framåt. Fyra (4) av dem jämför endast tal med tal + tecken hos barn. (2) Barnet självt

9 men mitt barn väljer ju att tala, både med mig och med andra
...men mitt barn väljer ju att tala, både med mig och med andra. Varför då teckenspråk ? Svar: barn anpassar sig.

10 Men åter till frågan – varför tvåspråkighet för barn med nedsatt hörsel?
”Försiktighetsprincipen” (2) ”Samspelsprincipen” (Se t ex Ahlström, Preisler, Tvingstedt m fl om lekens betydelse för barnets utveckling.) (3) ”Kunskapsprincipen”

11 Rätten till teckenspråk är reglerad i svensk lag
”[Den] som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk [ska] ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.” Språklagen 2009:600 §14 ”Barn med ci behöver teckenspråk /.../ för alla situationer i livet när hörseln trots ci inte räcker till.” SOU 2008:26, s 122 (förarbete till Språklagen)

12 Teckenspråksläraren bör kunna...
lära ut grundläggande visuellt samspel lära ut lek med tecken, kreativ teckenanvändning lära ut hur man berättar på teckenspråk lära ut något om barns språkutveckling

13 För... ... föräldrar har rätt att ha glädje av – och med! – sitt barn och ... barn har rätt att växa upp till den valfrihet och delaktighet som tidig tvåspråkighet för med sig.

14 kristina.svartholm@ling.su.se www.ling.su.se
Tack!


Ladda ner ppt "Nordisk konferens i Göteborg september 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser