Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är social innovation?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är social innovation?"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är social innovation?
Ett nytt begrepp för ett gammalt fenomen Välfärdsutveckling, demokratisering och social förnyelse Sociala innovationer skapar nya sätt att angripa växande klyftor, demokratiska underskott, arbetslöshet, hälsoproblem m.m. Med samhällsnyttan I fokus Sociala innovationer finns inom alla samhällssektorer

3 Ett försök till definition
”Sociala innovationer är innovationer som är sociala både vad gäller målsättning och medel, d.v.s. nya strategier, koncept eller idéer som samtidigt bemöter olika typer av påtagliga sociala behov bättre än tidigare alternativ (från arbetsförhållanden och utbildning till samhällsutveckling och hälsa) samt skapar eller utvecklar nya sociala relationer och samarbetsformer. Detta stärker och utvecklar samhället samt ökar samhällets förmåga att agera, främst genom element som inte primärt motiveras ekonomiskt.”

4 I ett större perspektiv
Europa 2020: social innovation som ett sätt att bemöta befintliga såväl som framtida utmaningar, där behovet av nya perspektiv och nya lösningar är stort Social Business Initiative: en handlingsplan från EU-kommissionens sida som syftar till att synliggöra den sociala ekonomins tillväxtpotential och underlätta sociala innovationer för att de inte ska hamna I skuggan av vinstmaximerande företag Program for Social Change and Innovation: skapa förutsättningar för att hitta nya sätt att reformera arbetsmarknaden och välfärdssystemen.

5 Vad är vad? - Sociala innovationer – finns i alla sektorer (oftast i kombination mellan sektorer) Social ekonomi – stiftelser, föreningar, kooperativ eller andra sammanslutningar som har samhällsintresse eller medlemsintresse, inte vinstintresse, som främsta drivkraft Sociala företag – företag (oftast inom ramen för den sociala ekonomin) som har samhällsintresse, inte vinstintresse som främsta drivkraft Arbetsintegrerande sociala företag – företag (nästan endast inom ramen för den sociala ekonomin) som har till främsta drivkraft att anställa människor långt från arbetsmarknaden

6 Så tillbaka till sociala innovationer:
För 100 år sedan var den sociala ekonomin den enda reella kraften för välfärd och demokrati : Sociala innovationer då : Sjuksköterskeutbildning 1866 Flygambulanser och sjuktransporter Tandvård Skoltandvård startade 1926 Förlossningshem Hemtjänst

7 Vilka sociala innovationer behövs idag?
Demokratiska underskottet Macroregioner / lokala dialogen med civilsamhället / Jmf länder utan aktivt civilsamhälle Folkhälsa Största offentlig utgift är ohälsorelaterad sjukdom / forskning visar på starkt föreningsliv skapar hälsosam befolkning / behov av att vara behövd Arbetsmarknad ASF ökar i vikt / vidgar arbetsmarknaden Välfärd färre arbetar för fler / 2060 arbetar en europé för en bidragstagare

8 Brukarstyrd välfärd Offerdals hälsocentral
Ökade sparkrav i det offentliga, vinstmaximering i det privata, 1992 tog personalen över verksamheten Personalen och patienterna, allas röster är lika viktiga Medborgarkooperativ Inga vinstkrav = mer tid åt varje patient – behovsstyrd vård

9 Nya typer av arbetsmarknadsåtgärder Kooptjänst
Rätten till arbete; en grundläggande mänsklig rättighet Den sociala ekonomin inspirerar till arbetsintegrerande lösningar – närmare 300 ASF i Sverige Kooptjänst: ett sätt för de anställda att själva bestämma över hur många timmar i veckan de orkar arbeta På bara något år har 25 nya arbetstillfällen för personer med arbetsrelaterade problem skapats, 40 personer har fått arbete i andra verksamheter och 30 personer har börjat studera och gått vidare till andra jobb

10 Samverkan för regional utveckling Vasikkavuoma
Välfungerande samhällsstrukturer: en fråga om geografiskt läge En slåttermyr i modern upplaga Besöks årligen av 7000 människor, varav en del kommer från andra europeiska länder

11 Anpassade företagsformer för ungdomar Combine
Ökande ungdomsarbetslöshet i Sverige och Europa Nätverksföretagande och kooperativt företagande inspirerar unga till att driva företag En kombination av företagande, kollektivism och nätverkande

12 Behovet att vara behövd – socialt Volontärbyrån
Med innovationer som grund för civilsamhällets och den frivilliga sektorns utveckling Samordning av volontärer och utbildningsinsatser för frivilligorganisationerna ”Företagen har börjat förstå att både de anställda och kunderna numera förväntar sig att företagen engagerar sig i samhällsfrågor” – Amelie Silfverstolpe, initiativtagare till Volontärbyrån

13 Innovativ integration Yalla trappan
En snabbare väg till ett Sverige präglat av mångfald och framgångsrik integration Utbildning och praktik, möjligheter istället för hinder November 2011 besöktes Yallatrappan av migrationsministern Tobias Billström, integrationsministern Erik Ullenhag och arbetsmarknadsministern Hillevi Engström

14 Sociala inkubatorer, kuvöser och mötesplatser Göteborgs FöreningsCenter
Göteborg: föreningslivets och det frivilliga arbetets högborg Idéer skapas ur samverkan mellan organisationer som strävar mot samma mål GFC har ca 90 medlemsorganisationer och fortsätter att växa En demokratisk organisation med fokus på rättvisa

15 Tack för er tid! Gordon Hahn


Ladda ner ppt "Vad är social innovation?"

Liknande presentationer


Google-annonser