Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

020203 Världens Chans Världens Chans - för det goda livet För skolor För näringsliv För folkbildning För klimatarbete För ett grönt kunskapslyft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "020203 Världens Chans Världens Chans - för det goda livet För skolor För näringsliv För folkbildning För klimatarbete För ett grönt kunskapslyft."— Presentationens avskrift:

1

2 Världens Chans Världens Chans - för det goda livet För skolor För näringsliv För folkbildning För klimatarbete För ett grönt kunskapslyft

3 Ett nytänkande utbildningskoncept - flexibelt - digital distribution Idén Användning Övningar OH-bilder Metodmaterial ”Fossilräknare” Beställning Prislista Utbildningar

4 Idén Resurssnålt –endast digital leverans –användaren ”trycker” efter behov Geografisk licens (skola / kommun / län) Gäller inom all kommunal verksamhet Gäller inom alla folkrörelser Gäller inom alla studieförbund

5 Användning Nystart för Ag 21-arbetet Med licens... –I grundskola, gymnasium, KomVux –I kommunens personalutbildningar –I alla kommunens folkrörelser o kyrkor –I alla studieförbund

6 Övningar … I materialet finns övningar om... –Det goda livet (livsstil) –Etikfrågor –Kretsloppsgrunder –Miljömålsarbete –Energispargrunder –Klimatfrågor

7 Flexibelt Man komponerar själv sitt övningsmaterial –olika målgrupper –olika situationer Fri kopieringsrätt på övningar och OH-bilder

8 OH-bilder Bilder som underlag för fakta och presentationer –ger definitioner –förklarar samband –beskriver med t.ex. diagram Bilder som introducerar frågeställningar

9 ”Fossilräknaren”... En Excel-applikation för att beräkna din (familjens) fossila koldioxidbelastning Man räknar på områdena … –boende –resor –mat Man kan också se vilka effekter som olika besparingsalternativ medför

10 Metodinriktning Metoden är ”Values Clarification” populärt kallad Värderingsmetodik eller ”Aktiva Värderingar” Metoden gynnar ”tänk själv”-processer Metoden är ”vanlig” inom ANT o samlevnad Metoden syftar till att uppnå... –ökad medvetenhet –ökad handlingsberedskap

11 Utprövat I ett folkbildningsprojekt - c:a 100 familjer i Västervik med stöd av Vägverket Sydost På”vanliga” arbetsplatser vid införandet av miljöledningssystem - totalt 100 deltagare Inom fortbildning för miljöombud i Växjö skolor Folkbildningsprojektet Murbräckan - målet är att nå 4000 familjer i Växjö kommun med klimatmöten för skolans föräldrar

12 Beställning Materialet förnyas efterhand Kan beställas av enskilda skolor Uppgradering mot årlig avgift Lån av en prov-CD är ”gratis” –debiteras dock med 200 kr + moms om den ej återsänds inom 1 månad

13 Priser Detaljerad prislista fås på …. eller via I korthet gäller … – kr + 50 öre/ medborgare i kommunen –Skollicens = 4000 kr –moms tillkommer Länssamköp blir billigare – kr + 35 öre / medborgare i länet

14 Utbildningar För Agenda 21 och folkbildning – tvådagars --- fakta och metod – se utbud m.m. på – fler kurser kommer efterhand Studiedagar för skolpersonal –en- eller tvådagars


Ladda ner ppt "020203 Världens Chans Världens Chans - för det goda livet För skolor För näringsliv För folkbildning För klimatarbete För ett grönt kunskapslyft."

Liknande presentationer


Google-annonser