Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hannu Aalto LG06.  Grundat 1997  Ca 900 medlemmar  Uppgifter dikteras av yrkeshögskolelagen  Begränsad autonomi  Lagstadgade uppgifter:  Studerandes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hannu Aalto LG06.  Grundat 1997  Ca 900 medlemmar  Uppgifter dikteras av yrkeshögskolelagen  Begränsad autonomi  Lagstadgade uppgifter:  Studerandes."— Presentationens avskrift:

1 Hannu Aalto LG06

2  Grundat 1997  Ca 900 medlemmar  Uppgifter dikteras av yrkeshögskolelagen  Begränsad autonomi  Lagstadgade uppgifter:  Studerandes intressebevakning  Deltagande i högskolans förvaltande verksamhet  Tutorering, karriärplanering etc.  Studerandes sociala frågor  Samhällelig uppfostran  Kultur- och idrottsverksamhet

3

4  Verksamheten i cykler enligt kalenderår  Svinn av kompetens pga. personbyten  Årscykeln dikterar verksamheten  Företagsekonomisk kunskap finns nödvändigtvis inte bland aktiva  På grund av föreningsstatus får verksamheten inte genrera ekonomisk vinst  Tillgängligt kapital genom understöd och verksamhetsbidrag

5  Hur stor roll har inköp egentligen i studerandekårsverksamhet?  Kan en fungerande, standardiserad, inköpsverksamhet finnas i en omgivning som en studerandekår

6  Att utforma riktlinjer för kommande större inköp i studerandekårens verksamhet  Kartläggning av interna processerna i organisationen  Att effektivera besluts- och inköpsprocesserna i studerandekåren så att resurser befiras till den egentliga, lagstadgade verksamheten

7  Storhagen (2001):  Inköpets uppgift är att köpa rätt kvalitet vid rätt tidpunkt i rätt mängd till rätt pris  Inköp refererar till den aktivitet som äger rum mellan ett företag och dess leverantörer  En av de viktigaste processerna i alla typer av serviceorganisationer  Inköpets teori behandlat från ett kvalitetsperspektiv – Sandholm 2001

8  Inköpsprocessen kan delas in i 10 steg:  Planering  Produktspecifikation  Finansiella ramar  Konkurrenssättning  Upplägg av avtal  Leveranskontroll  Mottagning av leverans  Uppföljning under garantiperioden  Uppföljning av erfarenheter  Rapportering

9

10  Kvalitativ fallstudie  Intervjuer  Deltagande observation  Deltagande observation som styrelsemedlem 2009 och styrelseordförande -> 3.6.2010  Upphov till arbetet först efter tiden som aktiv  Reliabilitet genom jämförelse mot mötesprotokoll

11  3 intressanta intervjuobjekt  Anställd  Erfaren aktör - styrelseordförande  Ny aktör – nyinvald styrelsemedlem  Intervjuerna genomförda under andra veckan i december 2010  3 intervjuer – gjort i linje enligt Kvale & Brinkmann (2009)  Så många respondenter bör intervjuas för att få ett relevant resultat

12  Behovet av inköp dikteras av ofta av akut behov  Ingen klar ansvarsfördelning  Stel process speciellt i större investeringar då flera omgående beslut behövs  Utdragna processer på grund av beslutsprocessens många skeden

13

14  Stela beslutsprocesser ses inte som ett problem  Den lagstadgade verksamheten prioriteras  Inköpets roll i verksamheten erkänns som viktig  Stora besparingar har uppnåtts genom konkurrenssättning

15  Sträva efter att identifiera behov före dessa blir aktuella  Starta inköpsprocessen i god tid  Satsa på ett väl gjort grundarbete  Långvarigt leverantörssamarbete skall inte uteslutas

16  Föreningslagens krav erbjuder ett naturligt verktyg för uppföljning  Protokoll  Styrelsemöten  De anställdas roll bör ses över i kårens inköp  Naturlig kanal för utbildning av nya aktiva

17  Nuvarande avtal bör regelbundet ses över och konkurrenssättas för att uppnå besparingar

18  Skrivprocessen mycket utmanande  Största problemet: Att hålla sig objektivt inställd gentemot resultatet  Att hitta passande och relevant teori mycket svårt ▪ T. ex. inköp utan generera vinst  En klart definierad deadline är något att föredra…

19  Sträva efter att identifiera behov före dessa uppstår  BÖRJA PROCESSEN I TID!

20

21  Presentationen och examensarbetet tillgängligt på:  http://people.arcada.fi/~aaltohan/EA http://people.arcada.fi/~aaltohan/EA  Tillgängligt så länge som webbplatsen hålls aktiv


Ladda ner ppt "Hannu Aalto LG06.  Grundat 1997  Ca 900 medlemmar  Uppgifter dikteras av yrkeshögskolelagen  Begränsad autonomi  Lagstadgade uppgifter:  Studerandes."

Liknande presentationer


Google-annonser