Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© VirtuaaliAMK / T. Ståhl 1 Den Den Virtuella yrkeshögskolan & Arcada september 2014september 2014 september 2014september 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© VirtuaaliAMK / T. Ståhl 1 Den Den Virtuella yrkeshögskolan & Arcada september 2014september 2014 september 2014september 2014"— Presentationens avskrift:

1 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 1 Den Den Virtuella yrkeshögskolan & Arcada september 2014september 2014 http://www.amk.fi/ september 2014september 2014 http://www.amk.fi/

2 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 2 VirtualYH – www.amk.fi virtuellt samarbetsnätverk för landets 31 YH –samarbetsavtal 11/2001 –kontaktpersoner i alla YH Arcada: Tore Ståhl & Stig Blomqvist konkret nätverkssamarbete –pedagogik –kvalitetsutveckling –kurs- och materialproduktion –teknisk utveckling och standardisering koordineras av utvecklingsenheten VirtualYH i grunden trespråkig portal & styrdokument översätts

3 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 3 Tjänster till lärarna pedagogiska utvecklingsfora riktlinjer och stödmaterial –manuskriptmallar –stödmaterial för kvalitetskontroll –produktionsmiljö för nätstödda kurser support- och rådgivningstjänster upphovsrättsliga frågor

4 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 4 Tjänster till studerande VirtualYH-kursutbud –kursutbyte & studeranderörlighet –gratis för examensstuderande –avgift inom öppnaYH se anvisningarna kap. 1, p. 1.4anvisningarna rådgivning karriär- och rekryteringstjänsten Jobstep

5 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 5 Tyngdpunkter 2004 produktionsringarna eStudiebyrå v. 2.0 utv. av verktyg för kvalitetssäkring fortbildning produktutveckling inom nätbaserad undervisning samarbete med biblioteks- och informationstjänster

6 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 6 Produktionsringar ESF-stödda projekt samproduktion av material –delad användar- och modifieringsrätt –materialet i en materialbank –kurserna anordnas av en YH 2001-2003 29 ringar, över 250 sv planer 2004-2006 –ca 50-60 ringar  ca 475 sv –1.990 M€ –medverkan delvis MoR-finansierad svenskan & kursmaterialet –vid svenskspråkig medverkan direkt översättning –annars ”on demand”

7 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 7 Kursutbudet i eStudiebyrån http://www.amk.fi/ sedan 2.9.2002http://www.amk.fi/ –kursutbudet i sökbar databas  Opiskelu  Koulutustarjonta –13.4.2003 – 93 kurser aktuella (11.2003 80st.) flerformskurser 25 (8) st. nätkurser 64 (68) st. närstudiekurser 4 (4) st. –kategorisering enl. nät- /när- /flerform (jfr. Amkota- klassificering)Amkota- klassificering –aktuell statistikaktuell statistik databasen hanterar anmälning, remittering och fakturering Arcadas anvisningar i shb och på http://www.arcada.fi/projekt/virtualyh/estudier/ http://www.arcada.fi/projekt/virtualyh/estudier/

8 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 8 Processen i korthet studerande anmäler sig eStudiebyrån bevakar trafiken programledaren förordar / avslår Arcadas utbud –förs in manuellt, i framtiden ev. automatiskt –kan vara alla slag av kurser –prissättning enl. gemensam norm (se anvisningarna, bilaga 1 p. 2.3) anvisningarna

9 anmälan fakturering kurs prestation tillgodo- räknas 7d... ok avslag 7d... ok avslag kurs-yhs student egen yhs systemet deadline ? min. 14 dagar

10 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 10 eStudiebyrå v. 2.0

11 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 11 Tangerande projekt Pil-projektet -  30.9.2004 (6.2005?) –även ESF-finansierat –stöder lokal kompetensutveckling Arcadas IKT-strategi -  2006 –MoR-finansierad –lokal utveckling FiSvHS-samarbete – 2004 (2005?) –MoR-finansierat –alla 8 YH med svenska UP samarbete och synergier men separat ekonomi, inte ”korsfinansiering”

12 © VirtuaaliAMK / T. Ståhl 12 Frågor hurdana kurser vill Arcada marknadsföra via portalen? potential ? –pedagogiskt mervärde –arbetslivskontakter –bredare utbud –kostnadseffektivitet


Ladda ner ppt "© VirtuaaliAMK / T. Ståhl 1 Den Den Virtuella yrkeshögskolan & Arcada september 2014september 2014 september 2014september 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser