Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elkostnader och elabonnemang

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elkostnader och elabonnemang"— Presentationens avskrift:

1 Elkostnader och elabonnemang
• Tolka elräkningen • Huvudsäkring och effekttoppar • Hur fungerar t.ex. effekttariffen • Hur hittar man bästa abonnemang? Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad

2 Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping
mars 2011 Priset består av… Elnätskostnad (ca 20 % av totala kostnaden) Beror på i vilket nät du befinner dig Ca 170 nätägare i Sverige Elhandelskostnad (ca 40%) Fri marknad, ca 130 leverantörer Inkluderar kostnad för elcertifikat (2009 ca 5 öre/kWh) Skatter och moms (ca 40%) Energiskatt: 29,0 öre/kWh Återbetalas (så när som på 0,5 öre/kWh) OBS! jmf tanka bensin… inte så svår räkning där inte… Källor: Energimarknadsinspektionen, SCB och vattenfall Källa: Svensk energi På den avreglerade elmarknaden - som trädde ikraft den 1 januari 1996 och som öppnades på allvar den 1 november har alla elkunder rätt att fritt välja elhandelsföretag. Det elpris som en genomsnittlig privatkund i Sverige betalar består för närvarande till drygt 40 % av denna konkurrensutsatta kostnad. I denna kostnad ingår bl.a. kostnader för utsläppsrätter och elcertifikat som beror på politiska beslut. Resten av elpriset består av kostnader för elöverföring (ca 20 %) samt skatter och avgifter (knappt 40 %). Detta innebär att enbart skatter och avgifter år 2010 uppgår till totalt ca kr per år för en lägenhetskund med en årlig elförbrukning på kWh. Bor du i villa utan elvärme (årsförbrukning kWh) eller i villa med elvärme (årsförbrukning kWh) blir motsvarande kostnad ca kr respektive ca kr per år. Siffrorna avser avtal om rörligt pris fram t.o.m. oktober år 2010. Kostnaden för elöverföring beror på var i landet kunden bor och på boendeformen. Energimarknadsinspektionen granskar priset för elöverföring och bedömer rimligheten i prisnivån. Källa: Skatteverket Med ”norr” menas: Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt… Västernorrlands län: Sollefteå Ånge Örnsköldsvik Gävleborgs län: Ljusdal Värmlands län: Torsby Dalarnas län: Malung-Sälen Mora Orsa Älvdalen David Hårsmar, Rådgivarna,

3 ? Elpriser på Nord Pool Klimatpolitik + kolpriser Kallt! Finanskrisen
Kärnkraftproblem+kallt Torrt + kallt ? Torrt! Prisbildningen på spotmarknaden är komplex då det är många faktorer som påverkar samtidigt; vissa förstärker varandra medan vissa verkar i motsatt riktning. Även om prisbildningen på alla marknader i viss omfattning styrs av förväntningar, är det viktig att framhålla att prisutvecklingen på Nord Pool Spot går att spåra till förändringar i fundamentala faktorer. På den nordiska elmarknaden är variationer i nederbörd, vind och temperaturer speciellt viktiga Vått! Vått! Källa: Nord Pool / Svensk Energi

4 Priset på el för typkund ”Näringsverksamhet”
kWh/år, Källa: SCB

5 Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping
mars 2011 Abonnemang – Elnät Säkringstariff Effekttariff Elnätpriset består av: fast avgift (kr/år) överföringsavgift (öre/kWh) (i Eons nät från 200A säkring) Lågspänning (<400 V) Högspänning Elnätpriset består av: fast avgift (kr/år) överföringsavgift (öre/kWh) månadseffektavgift (kr/kW per månad) Eventuellt finns även en högbelastningsavgift (kr/kW) Det kan även finnas avgift för överuttag av reaktiv effekt. Exempel Herrljunga elektriska: Reaktiv effektavgift debiteras om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50 % av den utnyttjade aktiva abonnemangseffekten. David Hårsmar, Rådgivarna,

6 Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping
mars 2011 Abonnemang – El ”Tillsvidare” Rörligt Fast Kombination Tidstariff? (Källa: DN, datum??) - De närmsta åren går tidstarifferna i graven. Men 2010 och framåt, när de nya mätarna fungerar över hela landet, går det att få fram mer mätvärden. Då blir det möjligt att göra en prissättning för att få en så jämn elförbrukning som möjligt, för de elbolag som vill det, säger Anders Richert. David Hårsmar, Rådgivarna,

7 Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping
mars 2011 Avtalsformer Övriga avtalsformer är t.ex. avtal med annan avtalslängd än 1, 2 eller 3 år eller kombinationsavtal eller mixavtal. Källa: SCB / Elrådgivningsbyrån David Hårsmar, Rådgivarna,

8 Observera x-axelns etiketter! – anger när man skall teckna avtal
Gäller småhus (ca kWh/år) Källa: Konsumenternas elrådgivningsbyrå

9 Statistik – ”Mina sidor”
Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping mars 2011 Statistik – ”Mina sidor” Månadsstatistik jmf föregående år Dygnsvärden Timvärden? I dag finns ofta gott om möjligheter att följa sin förbrukning via ”Mina sidor” exempel vattenfall. David Hårsmar, Rådgivarna,

10 Beräkna din elnätsavgift
Vattenfall erbjuder sina kunder att med hjälp av uppgifter från faktura se ifall man har det bästa avtalet

11 Laststyrning Syfte: Begränsa effekttoppar Manuell Automatisk
Ex. krossen körs inte samtidigt som uttag görs från tornsilon Automatisk Effektvakt Bild hämtad från:

12 Timmätning Rätt att kräva från 1 okt ny lagstiftning Tim värden
Källa: Baltzar Karlsson, HS

13 Huvudsäkringen Skydda anläggningen om något går sönder
Foto: David Hårsmar Skydda anläggningen om något går sönder Styra (begränsa) mängden ström som kan användas samtidigt. Sverige använder vi cirka kWh per invånare och år. Vi är den fjärde största elanvändaren per invånare i världen efter Norge, Kanada och Island

14 Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping
mars 2011 Säkerhet Använd jordfelsbrytare! Skydda armaturer Tänk på risken med gnagare Byt gamla tre-fas kontakter Städa torken Åskledare Bild hämtad från: LBK-pärmen Lantbrukets Brandskyddskommitté David Hårsmar, Rådgivarna,


Ladda ner ppt "Elkostnader och elabonnemang"

Liknande presentationer


Google-annonser