Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sara Antic zOrust – Trollhättan zFamilj zBonntös –> Ekonomichef zNoggrann trygghetsnarkoman – förutsättningar för jobbet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sara Antic zOrust – Trollhättan zFamilj zBonntös –> Ekonomichef zNoggrann trygghetsnarkoman – förutsättningar för jobbet."— Presentationens avskrift:

1 Sara Antic zOrust – Trollhättan zFamilj zBonntös –> Ekonomichef zNoggrann trygghetsnarkoman – förutsättningar för jobbet

2 Utbildning zEl-tele 2 år zDatorservice och mikroelektronik 1 år zKompletteringsår matte/fysik/kemi 1 år zKomvux 2000-2001 (ekonomi, matte, samhällskunskap mm) zEkonomiprogrammet HTU - Företagsekonomi/Redovisning 202,5 poäng 2001-2005 yRedovisning 90 p yJuridik 60 p (Jöken, Beskattningsrätt I, Handelsrätt I och II) yNationalekonomi 15 p (Makro, Mikro) yPersonalekonomi 15 p yEngelska 7,5 p yStatistik 7,5 p yInformatik 7,5 p zFilosofie kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på redovisning

3 Yrkeskarriär zTidigare arbeten yTimvikarie skola/fritids yMicro Bildelar (kassaansvarig – kontering, butikssäljare) yLinan på Saab yAuktoriserad Redovisningskonsult Bohus Ekonomi / LICT yEkonomichef ULNA förskolor zTidigare redovisnings- erfarenhet yBokföring litet AB med revisorns hjälp yMedborgarskolan yKomvux yHögskolan - AHA!!

4 Arbetsuppgifter zBokföring - kontering, stansa in i datorn, stämma av balanskonton, skattedeklarationer mm. zLöner - stansa in enligt tidrapporter, utbetalning banken, skicka lönebesked, svara på frågor om och räkna ut bl.a. semester och sjukfrånvaro, förfrågningar Försäkringskassan, arbetsgivarintyg mm. zFakturering – skapa fakturor, ändra avgifter, påminnelser, inkasso mm. zBokslut - hur gick det? Varje tertial + årsskifte. Balansräkning, resultaträkning, årsredovisning, jobb mot revisorn. zDeklaration – nu bara ULNA, tidigare privata (sålt hus, bostadsrätt, aktier mm.) och näringsverksamhet (NE, N6, K10 m.fl.). zBudget/Nyckeltal – hur ligger vi till? Tertialredovisning på styrelsemöte i Norge.

5 En månad på ULNA z5:e möte med förskolecheferna z12:e skattedeklaration skatt/arbetsgivaravgifter (ej moms) z20:e balans- & resultatrapporter till VD och Norge z23:e löner färdiga för utbetalning 27:e z27:e bruttolön rapportering Collectum & KP z30:e fakturor färdiga för utskick till kunderna z10:e och 20:e fakturapåminnelser zDäremellan allt annat beroende på årstid

6 Bokföringsskyldighet zAlla som driver näringsverksamhet zGäller alla företagsformer zFramför allt för att du ska kunna följa upp verksamheten och styra verksamheten mot de mål du ställt upp zÄven lagar styr bokföringsskyldigheten zBokföringsåret avslutas i ett bokslut som är en sammanställning av bokföringen och ligger till grund för företagets beskattning

7 Vad innebär bokföringsskyldighet? zvarje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras zskall grunda sig på en skriftlig handling – verifikation som numreras zatt löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok) – kan ske på olika sätt LICT vs ULNA zatt arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år, även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation - kvitton på blankt papper zatt upprätta årsbokslut eller årsredovisning (för AB och större företag, mer omfattande än bokslut. Offentliggörs på Bolagsverket)

8 Verifikation enl. bokföringslagen (BFL) Datum - när fakturan/kvittot sammanställts  Datum för affärshändelsen - när den inträffat  Motpart – med vem har affären gjorts?  Köparens namn (om det inte är kontantkvitto i butik)  Specifikation - vad fakturan avser  Belopp  Ev. moms skall vara specificerad för sig  Alla noteringar skall vara skrivna på ett varaktigt sätt  Förenklat underlag på belopp om max 2 000 kr:  Säljare  Datum  Specifikation av vad som handlats  Momssumma skall framgå alternativt skall det stå momssats i % så att momssumman kan räknas fram

9 Verifikation enl. mervärdesskattelagen (ML)  ett unikt löpnummer för varje faktura  säljarens registreringsnummer för moms  säljarens och köparens namn och adress  varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art  beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats  den eller de momssatser som gäller  den moms som ska betalas

10 Så här kan en verifikation se ut Källa: ”Redovisningens A till Ö” av FAR SRS Förlag, sid 416

11 Så här kan INTE en verifikation se ut Saknar vad inköpet avser

12 När skall du bokföra? zKontanta in- och utbetalningar ska bokföras löpande i grundbok och huvudbok senast påföljande arbetsdag zÖvriga affärshändelser så snart det kan ske - innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden. zVerifikationerna måste hållas ordnade i avvaktan på bokföringen - inte ICA-kasse eller skolåda! zHur fungerar det i verkligheten? yEj kronologisk ordning i större företag yEgna verifikationsserier - Leverantörsfakturor sorterade i bokstavsordning yPolicydokument dokumenterar

13 Kan näringsidkaren bokföra själv? z”Jag har ju läst företagskunskap i skolan” den vanligaste kommentaren z”Jag har köpt Visma och skall gå deras kurs” zNE-blankett - vad är det?? zAnställda - semesterberedning, arbetsdagsavdrag eller kalenderdagsavdrag mm zSparar pengar - kortsiktigt tänkt - redovisningskonsulten får rätta i bokslutet till högre timpeng zSkatterevision – mycket kostsamt ekonomiskt & psykiskt z”Frihet är att kunna ägna sig åt det man är bäst på!”

14 Rätt från början! zMåste förstå dubbel bokföring, debet och kredit är grundstenarna!!! zFölja lagar och rekommendationer zKontoklasser – varför börjar de på olika siffror? zPeriodisering – viktigt att förstå vilken period kostnaden hör till zVad är det för pengar företaget har egentligen? Bankkonto inte lika med ekonomisk ställning - inkomstår 2010 -> skatten betalas mars 2012

15 Om det blir fel zBokföringen skall ske på varaktigt sätt i ett ordnat och betryggande system. Rättelser – tippex eller plocka bort den felaktiga verifikationen? yVad som bokförts får ej utplånas eller göras oläsligt. ySkall anges när rättelsen skett och vem som gjort den. ySkall genom anteckning på den tidigare verifikationen eller på annat sätt säkerställas att man vid granskning av den tidigare bokförda posten, utan svårighet, kan få kännedom om rättelsen.

16 Vanliga fel zFel kontoklass – är det en intäkt eller kostnad? zDagskassaavslut – hur stor är kontantkassan? zDrar av privata utgifter - arbetskläder, mat, el och telefon hemma, dagstidningar, plasma-TV – förmånsbeskattning pga. besparing av privat levnadskostnad zRepresentation – inte okej att äta ensam eller med polarna zAnvänd Skatteverket.se och Bokföringsnämnden.se y”Att föra bok” handledning för den som startar eget http://www.bfn.se/info/AttForaBok-12.pdf http://www.bfn.se/info/AttForaBok-12.pdf ybfn@bfn.sebfn@bfn.se

17 Kassaregisterlagen zCertifierat kassaregister fr.o.m. 1 januari 2010 – skatteverket bestämmer vilka som är certifierade zSyftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens zFöretagaren MÅSTE erbjuda varje kund ett kvitto – inte öppen kassalåda zOanmälda kontroller från Skatteverket – böter 10 000 kr vid fel zDagskassaavslut till bokföringen – Post it inte godkänt!

18 Representation zOmedelbart samband med din näringsverksamhet dvs. finnas naturlig koppling till verksamheten zOmedelbart samband är t.ex. representation i syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser zGäller både för platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig emot zFår inte vara fråga om kostnader för sällskapsliv av mer personlig natur, personlig gästfrihet eller liknande zMax 90 kr + moms för lunch/middag, 180 kr + moms för t.ex. teaterbiljett eller greenfeeavgift – resten ej avdragsgilla kostnader zDokumentation är mycket viktigt!

19 Varför skall vi betala skatt om vi slipper? zPeriodiseringsfond - betala skatten 6 år senare - Jättebra! – eller...??? zPension zSjukersättning zFöräldraledig

20 Skatteverket - vän eller fiende? zF-skatt delas ut för enkelt zInte leka struts!!! zwww.skatteverket.se zHjälper hellre än stjälper

21 Om jag var student idag zDebet och kredit!!! zCo-op, helst Skatteverket zJöken/Beskattningsrätt zSatsa på det som är roligt/intressant men med baktanke zDataprogram - chock att komma ut i verkligheten zPraktik - vänner, släkt mm.


Ladda ner ppt "Sara Antic zOrust – Trollhättan zFamilj zBonntös –> Ekonomichef zNoggrann trygghetsnarkoman – förutsättningar för jobbet."

Liknande presentationer


Google-annonser