Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sara Antic Orust – Trollhättan Familj Bonntös –> Ekonomichef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sara Antic Orust – Trollhättan Familj Bonntös –> Ekonomichef"— Presentationens avskrift:

1 Sara Antic Orust – Trollhättan Familj Bonntös –> Ekonomichef
Noggrann trygghetsnarkoman – förutsättningar för jobbet 1

2 Utbildning El-tele 2 år Datorservice och mikroelektronik 1 år
Kompletteringsår matte/fysik/kemi 1 år Komvux (ekonomi, matte, samhällskunskap mm) Ekonomiprogrammet HTU - Företagsekonomi/Redovisning 202,5 poäng Redovisning 90 p Juridik 60 p (Jöken, Beskattningsrätt I, Handelsrätt I och II) Nationalekonomi 15 p (Makro, Mikro) Personalekonomi 15 p Engelska 7,5 p Statistik 7,5 p Informatik 7,5 p Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på redovisning

3 Yrkeskarriär Tidigare arbeten Tidigare redovisnings-erfarenhet
Timvikarie skola/fritids Micro Bildelar (kassaansvarig – kontering, butikssäljare) Linan på Saab Auktoriserad Redovisningskonsult Bohus Ekonomi / LICT Ekonomichef ULNA förskolor Tidigare redovisnings-erfarenhet Bokföring litet AB med revisorns hjälp Medborgarskolan Komvux Högskolan - AHA!!

4 Arbetsuppgifter Bokföring - kontering, stansa in i datorn, stämma av balanskonton, skattedeklarationer mm. Löner - stansa in enligt tidrapporter, utbetalning banken, skicka lönebesked, svara på frågor om och räkna ut bl.a. semester och sjukfrånvaro, förfrågningar Försäkringskassan, arbetsgivarintyg mm. Fakturering – skapa fakturor, ändra avgifter, påminnelser, inkasso mm. Bokslut - hur gick det? Varje tertial + årsskifte. Balansräkning, resultaträkning, årsredovisning, jobb mot revisorn. Deklaration – nu bara ULNA, tidigare privata (sålt hus, bostadsrätt, aktier mm.) och näringsverksamhet (NE, N6, K10 m.fl.). Budget/Nyckeltal – hur ligger vi till? Tertialredovisning på styrelsemöte i Norge.

5 En månad på ULNA 5:e möte med förskolecheferna
12:e skattedeklaration skatt/arbetsgivaravgifter (ej moms) 20:e balans- & resultatrapporter till VD och Norge 23:e löner färdiga för utbetalning 27:e 27:e bruttolön rapportering Collectum & KP 30:e fakturor färdiga för utskick till kunderna 10:e och 20:e fakturapåminnelser Däremellan allt annat beroende på årstid

6 Bokföringsskyldighet
Alla som driver näringsverksamhet Gäller alla företagsformer Framför allt för att du ska kunna följa upp verksamheten och styra verksamheten mot de mål du ställt upp Även lagar styr bokföringsskyldigheten Bokföringsåret avslutas i ett bokslut som är en sammanställning av bokföringen och ligger till grund för företagets beskattning

7 Vad innebär bokföringsskyldighet?
varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras skall grunda sig på en skriftlig handling – verifikation som numreras att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok) – kan ske på olika sätt LICT vs ULNA att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år, även uppgifter på disketter, cd och hårddiskar kan vara räkenskapsinformation - kvitton på blankt papper att upprätta årsbokslut eller årsredovisning (för AB och större företag, mer omfattande än bokslut. Offentliggörs på Bolagsverket)

8 Verifikation enl. bokföringslagen (BFL)
Datum - när fakturan/kvittot sammanställts Datum för affärshändelsen - när den inträffat Motpart – med vem har affären gjorts? Köparens namn (om det inte är kontantkvitto i butik) Specifikation - vad fakturan avser Belopp Ev. moms skall vara specificerad för sig Alla noteringar skall vara skrivna på ett varaktigt sätt Förenklat underlag på belopp om max kr: Säljare Datum Specifikation av vad som handlats Momssumma skall framgå alternativt skall det stå momssats i % så att momssumman kan räknas fram

9 Verifikation enl. mervärdesskattelagen (ML)
ett unikt löpnummer för varje faktura säljarens registreringsnummer för moms säljarens och köparens namn och adress varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats den eller de momssatser som gäller den moms som ska betalas

10 Så här kan en verifikation se ut
Källa: ”Redovisningens A till Ö” av FAR SRS Förlag, sid 416

11 Så här kan INTE en verifikation se ut
Saknar vad inköpet avser

12 När skall du bokföra? Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras löpande i grundbok och huvudbok senast påföljande arbetsdag Övriga affärshändelser så snart det kan ske - innebär att affärshändelser som inträffat under en kalendermånad ska bokföras senast under den påföljande månaden. Verifikationerna måste hållas ordnade i avvaktan på bokföringen - inte ICA-kasse eller skolåda! Hur fungerar det i verkligheten? Ej kronologisk ordning i större företag Egna verifikationsserier - Leverantörsfakturor sorterade i bokstavsordning Policydokument dokumenterar

13 Kan näringsidkaren bokföra själv?
”Jag har ju läst företagskunskap i skolan” den vanligaste kommentaren ”Jag har köpt Visma och skall gå deras kurs” NE-blankett - vad är det?? Anställda - semesterberedning, arbetsdagsavdrag eller kalenderdagsavdrag mm Sparar pengar - kortsiktigt tänkt - redovisningskonsulten får rätta i bokslutet till högre timpeng Skatterevision – mycket kostsamt ekonomiskt & psykiskt ”Frihet är att kunna ägna sig åt det man är bäst på!”

14 Rätt från början! Måste förstå dubbel bokföring, debet och kredit är grundstenarna!!! Följa lagar och rekommendationer Kontoklasser – varför börjar de på olika siffror? Periodisering – viktigt att förstå vilken period kostnaden hör till Vad är det för pengar företaget har egentligen? Bankkonto inte lika med ekonomisk ställning - inkomstår > skatten betalas mars 2012

15 Om det blir fel Bokföringen skall ske på varaktigt sätt i ett ordnat och betryggande system. Rättelser – tippex eller plocka bort den felaktiga verifikationen? Vad som bokförts får ej utplånas eller göras oläsligt. Skall anges när rättelsen skett och vem som gjort den. Skall genom anteckning på den tidigare verifikationen eller på annat sätt säkerställas att man vid granskning av den tidigare bokförda posten, utan svårighet, kan få kännedom om rättelsen.

16 Vanliga fel Fel kontoklass – är det en intäkt eller kostnad?
Dagskassaavslut – hur stor är kontantkassan? Drar av privata utgifter - arbetskläder, mat, el och telefon hemma, dagstidningar, plasma-TV – förmånsbeskattning pga. besparing av privat levnadskostnad Representation – inte okej att äta ensam eller med polarna Använd Skatteverket.se och Bokföringsnämnden.se ”Att föra bok” handledning för den som startar eget

17 Kassaregisterlagen Certifierat kassaregister fr.o.m. 1 januari 2010 – skatteverket bestämmer vilka som är certifierade Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens Företagaren MÅSTE erbjuda varje kund ett kvitto – inte öppen kassalåda Oanmälda kontroller från Skatteverket – böter kr vid fel Dagskassaavslut till bokföringen – Post it inte godkänt!

18 Representation Omedelbart samband med din näringsverksamhet dvs. finnas naturlig koppling till verksamheten Omedelbart samband är t.ex. representation i syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser Gäller både för platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig emot Får inte vara fråga om kostnader för sällskapsliv av mer personlig natur, personlig gästfrihet eller liknande Max 90 kr + moms för lunch/middag, 180 kr + moms för t.ex. teaterbiljett eller greenfeeavgift – resten ej avdragsgilla kostnader Dokumentation är mycket viktigt!

19 Varför skall vi betala skatt om vi slipper?
Periodiseringsfond - betala skatten 6 år senare - Jättebra! – eller...??? Pension Sjukersättning Föräldraledig

20 Skatteverket - vän eller fiende?
F-skatt delas ut för enkelt Inte leka struts!!! Hjälper hellre än stjälper

21 Om jag var student idag Debet och kredit!!! Co-op, helst Skatteverket
Jöken/Beskattningsrätt Satsa på det som är roligt/intressant men med baktanke Dataprogram - chock att komma ut i verkligheten Praktik - vänner, släkt mm.


Ladda ner ppt "Sara Antic Orust – Trollhättan Familj Bonntös –> Ekonomichef"

Liknande presentationer


Google-annonser