Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2008-05-21 1 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist LOKALPLANERING Tidiga skeden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2008-05-21 1 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist LOKALPLANERING Tidiga skeden."— Presentationens avskrift:

1 1 2008-05-21 1 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist LOKALPLANERING Tidiga skeden

2 2 2008-05-21 2 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Vad är LOKALPLANERING?

3 3 2008-05-21 3 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Lokalförsörjningsplanering: Långsiktig strategi för arbete med försörjning av lokaler till verksamhet (lokaltyp, storlek, plats, tid) Lokalplanering: Programskrivning av enskilda projekt i tidiga skeden VAD ÄR LOKALPLANERING…

4 4 2008-05-21 4 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Strategisk Lokalförsörjningsplanering LOKALPLANERING; Programskrivning av projekt ; Programhandling FÖRHÅLLANDE: Lokalförsörjning - Lokalplanering Att på kort och lång sikt ha en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler – dvs veta var, när och hur

5 5 2008-05-21 5 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist VARFÖR ska vi lokalplanera ? VAD ska vi göra ? NÄR ska vi göra ? VEM ska göra ? HUR ska vi göra ?

6 6 2008-05-21 6 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist VARFÖR ska vi lokalplanera ? VAD ska vi göra ? NÄR ska vi göra ? VEM ska göra ? HUR ska vi göra ?

7 7 2008-05-21 7 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Varför ska vi lokalplanera? Vad kunden vill ha:

8 8 2008-05-21 8 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Vad kunden vill betala för: Varför ska vi lokalplanera?

9 9 2008-05-21 9 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Vad arkitekten ritar: Varför ska vi lokalplanera?

10 10 2008-05-21 10 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Vad konstruktören beräknar: Varför ska vi lokalplanera?

11 11 2008-05-21 11 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Vad entreprenören offererar: Varför ska vi lokalplanera?

12 12 2008-05-21 12 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Vad kunden får: Varför ska vi lokalplanera?

13 13 2008-05-21 13 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Vad kunden vill ha: Vad kunden vill betala för: Vad arkitekten ritar: Vad konstruktören beräknar: Vad entreprenören offererar: Vad kunden får: Nöjd kund? Kostnader? Därför! Varför ska vi lokalplanera?

14 14 2008-05-21 14 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist VARFÖR ska vi lokalplanera ? VAD ska vi göra ? NÄR ska vi göra ? VEM ska göra ? HUR ska vi göra ?

15 15 2008-05-21 15 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist För att detta ska vara möjligt att genomföra krävs en strukturerad metod! UPPGIFTEN Vad är SYFTET? Att leverera produkten : i rätt tid! till rätt kostnad! i rätt kvalitét! Vad är UPPGIFTEN? Att involvera, i rätt tid och rätt, personer för att göra det möjligt att beskriva produkten : på en begränsad tid med begränsade resurser - - men tillräckligt noggrant för att kunna göra en korrekt bedömning hurvida projektet är genomförbart eller inte!

16 16 2008-05-21 16 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist VARFÖR ska vi lokalplanera ? VAD ska vi göra ? NÄR ska vi göra ? VEM ska göra ? HUR ska vi göra ?

17 17 2008-05-21 17 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Påverkan Kostnader Påverkan 2007-04-30 PÅVERKANSMÖJLIGHETER PROGRAM PROJEKTERINGPRODUKTIONFÖRVALTNING

18 18 2008-05-21 18 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist PROGRAM PROJEKTERINGPRODUKTIONFÖRVALTNING TIDPLAN: En strukturerad process… En strukturerad process… PROGRAM PROJEKTERINGPRODUKTIONFÖRVALTNING

19 19 2008-05-21 19 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist PROGRAM PROJEKTERINGPRODUKTIONFÖRVALTNING PROGRAM PROJEKTERINGPRODUKTIONFÖRVALTNING Påverkan Kostnader TIDPLAN med möjlighet att påverka! Den totala tiden är densamma… men hur är det med resultatet ? Möjlighet att påverka!

20 20 2008-05-21 20 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist VARFÖR ska vi lokalplanera ? VAD ska vi göra ? NÄR ska vi göra ? VEM ska göra ? HUR ska vi göra ?

21 21 2008-05-21 21 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist PROGRAM- GRUPP Sakkunniga i berörd verksamhet STYRGRUPP Strategisk nivå PROGRAM- GRUPP Övergripande ansvar för verksamhet Vid avvikelser från beslutade program tas ärendet tillbaka till styrgruppen Beslut tas där konsekvenser för tagna beslut finns! Uppgifter lämnas alltid från det ställe kunskapen finns. BYGGHERRE Fastighetsägare Externa konsulter Sakkunniga Interna konsulter Sakkunniga PROJEKTLEDNING Ansvaret för projektet ORGANISATION och SKEDEN Behovs- program Funktions -program Lokal- program Beslut Genomförande…

22 22 2008-05-21 22 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist VARFÖR ska vi lokalplanera ? VAD ska vi göra ? NÄR ska vi göra ? VEM ska göra ? HUR ska vi göra ?

23 23 2008-05-21 23 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist PROGRAMSKRIVNING HANDLAR OM ATT: göra rätt från början! - bygga eller inte… erfarenhetsåterföra! - inte uppfinna hjulet på nytt eller upprepa gamla misstag… ge möjligheter till utveckling! - skapa metoder, system och verktyg för att tillvarata de idéer och den kunskap som kommer upp i enskilda projekt… hitta avstämningspunkter! - hitta jämförelsepunkter och ge möjligheter till eftertanke… styra! - hitta kontrollpunkter i olika skeden, för ekonomi och verksamhet… ta tillvara alla aktörers kunskap och erfarenhet! - på rätt ställe!

24 24 2008-05-21 24 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist SYFTET Att på kort tid, med begränsade resurser, få tillräckligt med kunskap och underlag för att kunna besluta om inriktning och ekonomiska ramar för ett specifikt lokalbehov. Vägen till rätt beslut går via en strukturerad planeringsmetod…! Bra beslutsunderlag - vid tydliga beslutstillfällen!

25 25 2008-05-21 25 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Strategisk LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN Planeringsförutsättningar för enskilda projekt: LOKALPLANERING Dokument Olika typer av övergripande styrande dokument och förutsättningar Att hitta en kort- och långsiktig balans mellan behov och tillgång på lokaler – att veta när, var och hur! Strategisk planering tex politiska intentioner, ekonomiska ramar, verksamhetsstyrningar Programhandlingar….

26 26 2008-05-21 26 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Lokalförteckning Gränsdragningar Sambandskrav BEHOVSPROGRAM Programhandlingar Construction Design Documents LOKALPROGRAM FUNKTIONSPROGRAM Övergripande strategier Förutsättningar och direktiv Beskrivning över enskilda rums unika funktioner

27 27 2008-05-21 27 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Construction Design Documents Lokalförteckning Gränsdragningar Sambandskrav BEHOVSPROGRAM Programhandlingar LOKALPROGRAM FUNKTIONSPROGRAM Övergripande strategier Förutsättningar och direktiv Beskrivning över enskilda rums unika funktioner Innehåller: Bakgrundsfakta och beslut som är relevanta för projektet Strategiska bedömningar gällande aktuellt projekt Beskrivning av nuläge, framtidsplaner, analyser av behov, dimensionerande uppgifter Riskbedömning Tidplaner Ekonomiska ramar och styrningar, investeringar och verksamhetskostnader Alternativ med beskrivningar av konsekvenser Förslag till huvudalternativ

28 28 2008-05-21 28 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Construction Design Documents Programhandlingar Lokalförteckning Gränsdragningar Sambandskrav BEHOVSPROGRAM LOKALPROGRAM FUNKTIONSPROGRAM Övergripande strategier Förutsättningar och direktiv Beskrivning över enskilda rums unika funktioner Innehåller: Övergripande direktiv Bakgrundsmaterial Tekniska utredningar Riskbedömning Lokalförteckning Sambandsanalyser Alternativa lösningar Konsekvensbeskrivningar Föreslagen inriktning

29 29 2008-05-21 29 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Construction Design Documents Lokalförteckning Gränsdragningar Sambandskrav BEHOVSPROGRAM Programhandlingar LOKALPROGRAM FUNKTIONSPROGRAM Övergripande strategier Förutsättningar och direktiv Beskrivning över enskilda rums unika funktioner Innehåll: En beskrivning av nödvändig inredning och utrustning i varje enskild rum Lista över alla avvikelser från programhandling

30 30 2008-05-21 30 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Databas HUR HÅLLER VI ORDNING? Ett sätt att hålla ordning och ett sätt att ha kontroll i enskilda projekt

31 31 2008-05-21 31 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist DATABAS (mall) ” Färdigskriven” Databas, kopia (projekt 1) Kopieras och skickas till konsulterna som lägger in var sitt specifikt projekt. De olika projektdatabaserna skickas tillbaka och jämförs med mallen: En AVVIKELSELISTA genereras automatiskt Avvikelserna utvärderas och vid behov ändras mallen. En SAMBANDSSKISS genereras automatiskt HUR HÅLLER VI ORDNING? Databas, kopia (projekt 3) Databas, kopia (projekt 2)

32 32 2008-05-21 32 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist HUR JOBBAR VI? 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor

33 33 2008-05-21 33 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor HUR JOBBAR VI?

34 34 2008-05-21 34 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Generella lokal- och funktionsprogram En grundstandard som tillåter kreativa lösningar ( Kök, boende, utemiljö…) Utgångspunkt: Att för ofta förekommande lokaler skaffa sig en rimlig utgångspunkt, Hur dessa, utifrån lagar, regler, förordningar och rekommendationer bilda sig en uppfattning om hur dessa ska utformas till en rimlig kostnad. 1. Generella program

35 35 2008-05-21 35 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Mål: Att samla olika professioners uppfattningar och kunskaper om pedagogiska lokalers utformning. Att skapa generella, flexibla lokaler för förskola och skola. Att kunna organisera verksamhet i olika antal grupper och gruppstorlekar oberoende av ålder. Att skapa lokaler som möjliggör samarbete mellan olika typer av barn- och elevgrupper. 1. Generella program

36 36 2008-05-21 36 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Dokumentation av anvisningar och krav som gäller i alla projekt. 1. Allmänna anvisningar Programunderlag / Projekteringsanvisningar / Samråd / Säkerhet / Handikappanpassning / Integrationsanpassning / Konstnärlig utsmyckning / Arkitektur, formgivning och design 2. Dimensionerande och lokaliseringspåverkande krav Orienterbarhet / Lokalisering / Storlekar / Avstängning / Utbyggnadsmöjlighet / Mått / Beläggning och nyttjande 3. Tekniska krav Allmänt / Störningar och ljud / Ljusförhållanden / Akustik / El-Tele-Data / Larminstallationer / Specialmedia / Stomkompletteringar / Städbarhet 4. Inredning och utrustning Allmänt / Arbetsytor / AV-kommunikation / Belysningsarmaturer/ Bord / Förvaring / Hygienutrustning och inredning / Hälsovård / Idrottsutrustning / Köks- och hushållsutrustning / Labutrustning / Larm och akustiska signaler / Musikinstrument / Plats för… / Sittmöbler / Textilier och upphängning / Tillgång till / Utomhus / Vagn / Verktyg och arbetsmaskiner / Övrigt 5. Utemiljö 6. Livsmedelshantering 7. Övrigt Skyltning / Rumsnamn och positionsbeteckning 1. Generella program – generella anvisningar

37 37 2008-05-21 37 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor HUR JOBBAR VI?

38 38 2008-05-21 38 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist … till befintlig fastighet … till verksamhet … till ekonomiska ramar … till personella resurser … till tidplaner… 2. Projektanpassning

39 39 2008-05-21 39 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor HUR JOBBAR VI?

40 40 2008-05-21 40 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Ur en färdig struktur, med färdiga rum: Typer Yta Antal Antal per avdelning – bedömning av lämpligt antal rum Sambandskrav till andra lokaler Antal per avdelning – bedömning av lämpligt antal rum Samtliga lokaltyper, och antal TOTALT 3. Lokalprogram skapas

41 41 2008-05-21 41 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor HUR JOBBAR VI?

42 42 2008-05-21 42 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Ur en färdig struktur, med färdiga rum: Typer Yta Antal Antal per avdelning – bedömning av lämpligt antal rum Sambandskrav till andra lokaler Samtliga lokaltyper, samtliga avdelningar och bedömning om projektets TOTALA OMFATTNING Nyckeltalskontroll: Exempelvis elev/kvm, SEK/elev total kostnad… 4. Optimering av nödvändig yta

43 43 2008-05-21 43 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor HUR JOBBAR VI?

44 44 2008-05-21 44 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist SAMBANDSSKISS Skiss över lokalernas inbördes krav och önskemål om samband

45 45 2008-05-21 45 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor HUR JOBBAR VI?

46 46 2008-05-21 46 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist FUNKTIONSPROGRAM Funktionsblad för samtliga lokaler väljs ur en färdigskriven databas Funktionerna är redan ifyllda men gås igenom och ändras vid behov (rumsblad) En beskrivning över varje enskild lokaltyps innehåll: Dimensionerande krav - Belastning, nyttjande, dimensionering, mått… Tekniska krav - El, tele, data, larm, stomkompletteringar, störningar, ljus, ljud… Inredning och utrustning - Installationsbunden inredning och utrustning - Lös inredning och utrustning 6. Funktionsprogram

47 47 2008-05-21 47 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor HUR JOBBAR VI?

48 48 2008-05-21 48 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Listan redovisar vilka objekt och uppgifter som är hyresgästens ansvar respektive vad som är hyresvärdens ansvar.  Handlingen är upprättad i enlighet med Aff-dokumentet Gränsdragningslista 99 och korresponderar med drift- och underhållsinstruktioner.  Gränsdragningen utgår ifrån att Uppsala kommun som lokalhållare äger, bekostar och ansvarar för föremål som hör till byggnad/mark (fastighet) medan hyresgästen äger, bekostar och ansvarar för föremål som hör till verksamheten.  Gränsdragningslistan är inte en förteckning av föremål som skall finnas i ett visst objekt.  I listan markeras vem som står för kostnaden och vem som står för genomförandet, för skötsel, tillsyn och underhåll respektive för ersättning och återanskaffning. 7. Gränsdragningslistor

49 49 2008-05-21 49 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist FUNKTIONSPROGRAM Funktionsblad för samtliga lokaler skapas med automatik Funktionerna är redan ifyllda men gås igenom och ändras vid behov Ansvarslista : stor hjälp för verksamheten! 7. Gränsdragningslistor

50 50 2008-05-21 50 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist HUR JOBBAR VI? 1. Generella program 2. Projektanpassning 3. Lokalprogram skapas 4. Optimering av nödvändig yta 5. Sambandsskisser 6. Funktionsprogram 7. Gränsdragningslistor 8. Avvikelselistor

51 51 2008-05-21 51 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Avvikelselistor … … om möjligt redovisas endast avvikelser från generellt program... Du får sällan precis det du önskat … Gå igenom vilka konsekvenser skillnaderna mellan önskemålen i programmet får jämfört med föreslagna alterantiva lösningar – innan du beslutar om den slutgiltiga utfromningen av lokalprogrammet! 9. Avvikelselistor

52 52 2008-05-21 52 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist KLART!?

53 53 2008-05-21 53 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Vi gör rätt från början! Vi vet om vi ska bygga eller inte… Vi erfarenhetsåterför! Vi uppfinner inte hjulet på nytt eller upprepar gamla misstag… Vi utvecklar! Vi skapar metoder, system och verktyg för att tillvarata de idéer och den kunskap som kommer upp i enskilda projekt… Vi styr! Vi hittar kontrollpunkter i olika skeden, för ekonomi, verksamhet… Vi hittar avstämningspunkter! Vi hittar jämförelsepunkter och ger möjligheter till eftertanke… Vi tar tillvara alla aktörers kunskap och kreativitet! På rätt ställe! Vi tillåter idéer och testar olika förslag på lösningar för att lösa uppgiften! FÖRDELAR – med system

54 54 2008-05-21 54 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Hur kan vi hitta ett sätt att använda all vår gemensamma kunskap och energi i syfte att hitta flera olika kloka lösningar på ett problem? Genom att låta flera olika aktörer lösa samma uppgift - baserad på våra programhandlingar!

55 55 2008-05-21 55 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist ÄLDREBOENDE – Situationsplaner…

56 56 2008-05-21 56 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist ÄLDREBOENDE – Planer…

57 57 2008-05-21 57 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist ÄLDREBOENDE – Boenderum, en person…

58 58 2008-05-21 58 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist ÄLDREBOENDE – Boenderum, två personer…

59 59 2008-05-21 59 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist ÄLDREBOENDE – Situationsplaner…

60 60 2008-05-21 60 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist ÄLDREBOENDE – Planer…

61 61 2008-05-21 61 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist ÄLDREBOENDE – Boenderum, en person…

62 62 2008-05-21 62 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist ÄLDREBOENDE – Boenderum, två personer…

63 63 2008-05-21 63 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Strategisk Lokalförsörjningsplanering LOKALPLANERING; Programskrivning av projekt ; Programhandling FÖRHÅLLANDE: Lokalförsörjning - Lokalplanering Att på kort och lång sikt ha en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler – dvs veta var, när och hur

64 64 2008-05-21 64 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Styrgrupp E T T S T Ä N D I G T P Å G Å E N D E A R B E T E Ledningsgrupp Lokalberedningsgrupp Uppdrags- beskrivning Förändringar i underlag Lokalresurs- inventering Beskrivning av nuläge Behovs- bedömning Kort- och långsiktigt Alternativ Med konsekvensbeskrivning Förslag till Strategisk Lokalförsörjning Politik Beslut Genomförande Överlämning - Entreprenad - Projektering - Tidigt skede Förvaltningsobjekt Erfarenhetsåterföring BERÖRDA VERKSAMHETER Ledningsgrupp Beslut Styrgrupp Beslut UPPDRAGSGIVARE Politik Politik Info EN DEL AV HELHETEN… BERÖRDA VERKSAMHETER Kopplingen mellan enskilda projekt och den strategiska lokalförsörjningsplaneringen! Helhetsgreppet – det finns inga fristående projekt…!

65 65 2008-05-21 65 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist KOMMUNIKATION och INFORMATION!

66 66 2008-05-21 66 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist PROGRAM- GRUPP Sakkunniga i berörd verksamhet STYRGRUPP Strategisk nivå PROGRAM- GRUPP Övergripande ansvar för verksamhet Vid avvikelser från beslutade program tas ärendet tillbaka till styrgruppen Beslut tas där konsekvenser för tagna beslut finns! Uppgifter lämnas alltid från det ställe kunskapen finns. BYGGHERRE Fastighetsägare Externa konsulter Sakkunniga Interna konsulter Sakkunniga PROJEKTLEDNING Ansvaret för projektet ORGANISATION och SKEDEN Behovs- program Funktions -program Lokal- program Beslut Genomförande…

67 67 2008-05-21 67 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Kommunfullmäktige och Nämnder Kontor och förvaltningar Produktionsledning Grundskolans chefer Rektor Biträdande rektor Medarbetare (lärare, övrig personal) Elever, föräldrar NU - så länge jag/mitt barn går i skolan här Kunskaper, trygg miljö, en god undervisning NU - så länge jag jobbar här Elevnytta, stimulerande yrkesutveckling, god arbetsmiljö NU – ett antal år framåt, så länge jag har tjänsten Elevnytta, stimulerande yrkesutveckling, god arbetsmiljö, ekonomi i balans NU – ca 50 år framåt Elevnytta, arbetsmiljö, långsiktig planering, likvärdiga villkor för alla elever, fastigheter, skattepengar NU – minst 100 år framåt Framtidsfrågor, stadsplanering, fastigheter m.m. Intresse och tidsperspektiv PROGRAMGRUPP Sakkunniga i den faktiska verksamheten LOKALBEREDNINGS- GRUPP Planering på en strategisk nivå STYRGRUPP Verksamhetsledning Övergripande ansvar för verksamhet Förslag till strategisk lokalförsörjning Intressenter och/eller ansvariga PROGRAMGRUPP Övergripande ansvar för verksamheten Beslut Behovs- program Funktions- program Lokal- program Beslut Genomförande… Och hur får vi alla att förstå vad vi gör…? Det måste hänga ihop… Vem frågar? Vem svarar? Vem samlar informationen? Vem beslutar? Vem har ansvar? Rollfördelning? Vem har kunskap? Respekt för andras kompetens? Förtroende? Tillit? Öppenhet? … Vi måste lita på varandra – enighet utåt!?

68 68 2008-05-21 68 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist KOMMUNIKATION OCH INFORMATION Hantering av lokalfrågor! Hur man når ut med information och kunskap till rätt personer och målgrupper kan vara avgörande för hur frågan i framtiden kan behandlas. Det politiska modet, möjligheterna till beslut, är beroende av riktigheten i våra underlag och av vårt sätt att kommunicera dessa!

69 69 2008-05-21 69 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Stark styrning? - vem styr och till vilken nytta? - är det bra eller dåligt? - klarar vi av att styra? Om man inte har ramar är det svårt att hålla sig inom dem… STYRNING?

70 70 2008-05-21 70 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist Lena Lundqvist lena.a.lundqvist@lul.se Kontaktuppgifter Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "1 2008-05-21 1 2009-04-02 LOKALPLANERING; Tidiga skeden - Lena Lundqvist LOKALPLANERING Tidiga skeden."

Liknande presentationer


Google-annonser