Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personal Ex-it HAP Borlänge Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personal Ex-it HAP Borlänge Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj."— Presentationens avskrift:

1

2 Personal Ex-it HAP Borlänge Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj

3 Ungdomsöppenvård för unga år med drogrelaterade problem.  HAP  Kort HAP  Haschsamtal  Rådgivningar  KBT- riskbruk, missbruk, beroende  KBT- samtal  Eftervårdsgrupp  SIG  Mottagningens spetskompetens är HAP – Haschavvänjnings-programmen.

4 Ungdomsgrupp Missbruksgrupp Ekonomigrupp Mottagningsgrupp Alkohol- och drogrådgivningen Familjevårdsenheten Familjeterapeuterna Ungdomsenheten Fältfritidsledarna Ungdomsmottagningen Cozmoz : all personal och ungdomsgrupper kontinuerligt Rektorer, kuratorer och fältare på samtliga gymnasieskolor Mentorerna på IV-programmet Personal vid högstadieskolor Resursskolan Arbetsförmedlingen Arbetslinjen Klippan Polisens ungdomsgrupp och utryckningsenhet Frivårdsmyndigheten Allmänna häktet i Falun Barn och ungdomspsykiatrin Vuxenpsykiatrin Neuropsykiatriska teamet, ungdom KRIS X-Cons Föreningsrådet Kursdagar och utbildningar för personal som möter ungdomar i Borlänge Klasser och elevsammankomster efter begäran från skolan Några exempel på vilka vi besökte:

5

6 Tre program med utgångspunkt från HAP:  HAP – haschavvänjningsprogrammet  Kort HAP  Haschsamtalen

7 HAP ca 6 v. 18 samtal. Detta program är anpassat till nedsättningarna i de 7 kognitiva funktionerna. För ungdomar som rökt regelbundet. Våra program: Kort HAP Ca 3 v. 6-8 samtal Detta program väljer vi för ungdomar som rökt mer sporadiskt eller är 0-drog i test vid första kontakten. Haschsamtal 4-5 samtal För ungdomar som provat enstaka gång eller har frågor utifrån att cannabis finns i deras omgivning. Individuella kontakter i alla program och obligatoriska drogtester

8 THC 100 % 50 % Veckor Steg 3 Socialt fokus Steg 3 Socialt fokus ångest THC kurvan Steg 2 Psykologiskt fokus Steg 2 Psykologiskt fokus Steg 1 Medicinskt fokus Steg 1 Medicinskt fokus

9 Haschavvänjningsprogram, HAP 6 v + uppföljning 18 samtal. Information Inskrivning -samtal nr 1 16 samtal som följer de 3 faserna i avvänjningen. Olika teman. Avslut -samtal nr 18 Uppföljning -individuellt anpassad. Familj och viktiga personer i nätverket involveras i minst 3 av samtalen.

10 Kortprogram ca 3 v + ev uppföljning 7-8 samtal, ibland fler. Information Inskrivning -samtal nr 1 6 samtal om cannabis, fakta samt fokus på ungdomens liv. Hur har cannabis påverkat? Avslut -samtal nr 7 Ev uppföljning vid behov och önskemål. Föräldrar med på så många samtal de kan.

11 Haschsamtal 4-6 samtal Information tillsammans med föräldrar. Inskrivning -samtal 1 Delar på ungdom och föräldrar om lämpligt. 4 samtal. Fakta om cannabis, hjärnan och utveckling. Framtiden. Hur vill du att ditt liv ska se ut? Avslut tillsammans med föräldrar. Föräldrar med på alla samtal.

12

13 Förhållningssätt  Ge tydlig information hur programmen ser ut och varför vi gör de olika moment, inga dolda agendor, tydlig intention.  Icke Värderande förhållningssätt.  Ge en baskunskap om Cannabis specifika verkningsmekanismer, utgå från fakta. Ett samtal expert till expert.  Igenkänningsfaktorn, ex i utsättningsymptom och de kognitiva funktionerna.  Omsätta kunskapen på situationer i ungdomens liv.  Bygg på det som fungerar. Lyfta deras framgångar.  Ungdomarna ska känna sig väl bemötta, lyssnade på och omhändertagna vid första kontakten.

14 Aktualiserade ungdomar Totalt: 394 Påbörjat HAP Totalt: 238 Män Kvinnor Drogfria efter HAP Totalt: 179 ca 75% ca 75% Män Kvinnor Medelålder18,517,718,818,619,819 19,6 19,0 Rådgivningar utöver HAP Totalt: 200

15 Antal som provat typ av drog Cannabis Amfetamin Ecstasy Bensodiazephiner Hallucinogena svampar LSD Kokain Subutex Heroin Kat GHB Sniffning Dopingpreparat Morfinprep, mediciner Alkohol Debutålder tobak: Debutålder cannabis: 14,814,314,214,115,114,515,1 Debutålder alkohol: 13,612,51312,612,91313, ,6 13,6 15,5 13,3

16 Aktualisering Service / öppet intag: eget, föräldrar, skola, fältare, polis, frivård, fältare, polis, frivård, mfl. mfl. Bistånd socialtjänsten -socialtjänsten Totalt

17 Svenska kyrkan Ungdomsöppenvården Missbruksöppenvården IOGT-NTO Fältfritidsledare Verdandi Ungdomsenheten /COZMOZ NA Familjeterapeuter Samarbetsprojekt psykiatrin/socialtjänst Mottagningsgrupp, socialtjänst Ungdomsmottagningen Folkhälsoplanerare Klippan, arbetslinjen RIA Länkarna Frivården Ungdomsgrupp, socialtjänst Boxningsklubb Integrationsprojekt med fotbollsskola På sikt: Idrottsklubbar,föreningsråd, mfl.

18 Öppet intag Okomplicerad tillgänglighet så snabbt som möjligt. Man ska kunna fråga oss om råd utan att vara inskriven eller registrerad Icke värderande förhållningssätt Vara tydliga med våra motiv. Ingen dold agenda. Tala om varför vi gör olika moment. Skapa ett rum där den unge kan berätta om vad som verkligen pågår Bygg på det som fungerar. Lyfta deras framgångar. Göra dem synliga för viktiga personer. Nätverket, att familjen har fått lära sig samma saker som ungdomen. Att familjen känner till de bärande skälen för att ungdomen vill vara drogfri, respektive känner till deras risksituationer. Att ungdomen kan ingå i ett drogfritt, socialt nätverk efter behandlingen. Framgångsfaktorer.

19 Nationella cannabis- nätverket

20 Vad är nationella cannabisnätverket?  Nätverk för kunskapsutbyte  Består av professionella som arbetar specialiserat med cannabisfrågan.  70 enheter spridda över hela landet  250 personer anslutna i professioner som:  socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, öppenvårdspersonal,mfl.

21 Utbildargruppen  Ett 30-tal personer är utbildare i 17 län  Certifierade via SKL  Utbildning i HAP för professionella  Metoden och programmet lärs ut; cannabiseffekter på människan, bemötande och behandling.

22 HAP-utbildning  2 dagar grundläggande HAP  1 halv- heldag uppföljning.  Nationell manual för HAP  Samtal runt upplägg för tidig intervention (Kort HAP)  Material, tips, verktyg.

23 Hemsidor:    


Ladda ner ppt "Personal Ex-it HAP Borlänge Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj."

Liknande presentationer


Google-annonser