Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personal Ex-it HAP Borlänge Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personal Ex-it HAP Borlänge Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj."— Presentationens avskrift:

1

2 Personal Ex-it HAP Borlänge Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj

3 Ungdomsöppenvård för unga 13-25 år med drogrelaterade problem.  HAP  Kort HAP  Haschsamtal  Rådgivningar  KBT- riskbruk, missbruk, beroende  KBT- samtal  Eftervårdsgrupp  SIG  Mottagningens spetskompetens är HAP – Haschavvänjnings-programmen.

4 Ungdomsgrupp Missbruksgrupp Ekonomigrupp Mottagningsgrupp Alkohol- och drogrådgivningen Familjevårdsenheten Familjeterapeuterna Ungdomsenheten Fältfritidsledarna Ungdomsmottagningen Cozmoz : all personal och ungdomsgrupper kontinuerligt Rektorer, kuratorer och fältare på samtliga gymnasieskolor Mentorerna på IV-programmet Personal vid högstadieskolor Resursskolan Arbetsförmedlingen Arbetslinjen Klippan Polisens ungdomsgrupp och utryckningsenhet Frivårdsmyndigheten Allmänna häktet i Falun Barn och ungdomspsykiatrin Vuxenpsykiatrin Neuropsykiatriska teamet, ungdom KRIS X-Cons Föreningsrådet Kursdagar och utbildningar för personal som möter ungdomar i Borlänge Klasser och elevsammankomster efter begäran från skolan Några exempel på vilka vi besökte:

5

6 Tre program med utgångspunkt från HAP:  HAP – haschavvänjningsprogrammet  Kort HAP  Haschsamtalen

7 HAP ca 6 v. 18 samtal. Detta program är anpassat till nedsättningarna i de 7 kognitiva funktionerna. För ungdomar som rökt regelbundet. Våra program: Kort HAP Ca 3 v. 6-8 samtal Detta program väljer vi för ungdomar som rökt mer sporadiskt eller är 0-drog i test vid första kontakten. Haschsamtal 4-5 samtal För ungdomar som provat enstaka gång eller har frågor utifrån att cannabis finns i deras omgivning. Individuella kontakter i alla program och obligatoriska drogtester

8 THC 100 % 50 % Veckor 123456 Steg 3 Socialt fokus Steg 3 Socialt fokus ångest THC kurvan Steg 2 Psykologiskt fokus Steg 2 Psykologiskt fokus Steg 1 Medicinskt fokus Steg 1 Medicinskt fokus

9 Haschavvänjningsprogram, HAP 6 v + uppföljning 18 samtal. Information Inskrivning -samtal nr 1 16 samtal som följer de 3 faserna i avvänjningen. Olika teman. Avslut -samtal nr 18 Uppföljning -individuellt anpassad. Familj och viktiga personer i nätverket involveras i minst 3 av samtalen.

10 Kortprogram ca 3 v + ev uppföljning 7-8 samtal, ibland fler. Information Inskrivning -samtal nr 1 6 samtal om cannabis, fakta samt fokus på ungdomens liv. Hur har cannabis påverkat? Avslut -samtal nr 7 Ev uppföljning vid behov och önskemål. Föräldrar med på så många samtal de kan.

11 Haschsamtal 4-6 samtal Information tillsammans med föräldrar. Inskrivning -samtal 1 Delar på ungdom och föräldrar om lämpligt. 4 samtal. Fakta om cannabis, hjärnan och utveckling. Framtiden. Hur vill du att ditt liv ska se ut? Avslut tillsammans med föräldrar. Föräldrar med på alla samtal.

12

13 Förhållningssätt  Ge tydlig information hur programmen ser ut och varför vi gör de olika moment, inga dolda agendor, tydlig intention.  Icke Värderande förhållningssätt.  Ge en baskunskap om Cannabis specifika verkningsmekanismer, utgå från fakta. Ett samtal expert till expert.  Igenkänningsfaktorn, ex i utsättningsymptom och de kognitiva funktionerna.  Omsätta kunskapen på situationer i ungdomens liv.  Bygg på det som fungerar. Lyfta deras framgångar.  Ungdomarna ska känna sig väl bemötta, lyssnade på och omhändertagna vid första kontakten.

14 2005200620072008200920102011 2012 Aktualiserade ungdomar 522848614945 5952 Totalt: 394 Påbörjat HAP 301629293027 4433 Totalt: 238 Män231226232422 35 28 Kvinnor743565 9 5 Drogfria efter HAP 211122202524 3323 Totalt: 179 ca 75% ca 75% Män157 22 26 19 Kvinnor64 2 6 4 Medelålder18,517,718,818,619,819 19,6 19,0 Rådgivningar utöver HAP 000221938 4873 Totalt: 200

15 Antal som provat typ av drog 2005200620072008200920102011 Cannabis30162929302744 Amfetamin1362219 29 29 Ecstasy1351412 15 15 Bensodiazephiner1261722 24 24 Hallucinogena svampar 7463 19 19 LSD5447 7 Kokain531216 20 20 Subutex6465 9 Heroin0011 0 Kat0034 2 GHB0001 1 Sniffning00310 12 12 Dopingpreparat0041 2 Morfinprep, mediciner 651311 21 21 Alkohol30162729 30 30 27 27 44 44 Debutålder tobak: Debutålder cannabis: 14,814,314,214,115,114,515,1 Debutålder alkohol: 13,612,51312,612,91313,4201241 30 30 14 14 22 22 17 17 10 10 18 18 10 10 0 3 2 13 13 1 19 19 41 41 13,6 13,6 15,5 13,3

16 Aktualisering2005200620072008200920102011 Service / öppet intag: 40223046303247 -eget, föräldrar, skola, fältare, polis, frivård, fältare, polis, frivård, mfl. mfl. Bistånd1261815191312 -socialtjänsten -socialtjänsten Totalt522848614945592012 40 12 52

17 Svenska kyrkan Ungdomsöppenvården Missbruksöppenvården IOGT-NTO Fältfritidsledare Verdandi Ungdomsenheten /COZMOZ NA Familjeterapeuter Samarbetsprojekt psykiatrin/socialtjänst Mottagningsgrupp, socialtjänst Ungdomsmottagningen Folkhälsoplanerare Klippan, arbetslinjen RIA Länkarna Frivården Ungdomsgrupp, socialtjänst Boxningsklubb Integrationsprojekt med fotbollsskola På sikt: Idrottsklubbar,föreningsråd, mfl.

18 Öppet intag Okomplicerad tillgänglighet så snabbt som möjligt. Man ska kunna fråga oss om råd utan att vara inskriven eller registrerad Icke värderande förhållningssätt Vara tydliga med våra motiv. Ingen dold agenda. Tala om varför vi gör olika moment. Skapa ett rum där den unge kan berätta om vad som verkligen pågår Bygg på det som fungerar. Lyfta deras framgångar. Göra dem synliga för viktiga personer. Nätverket, att familjen har fått lära sig samma saker som ungdomen. Att familjen känner till de bärande skälen för att ungdomen vill vara drogfri, respektive känner till deras risksituationer. Att ungdomen kan ingå i ett drogfritt, socialt nätverk efter behandlingen. Framgångsfaktorer.

19 Nationella cannabis- nätverket

20 Vad är nationella cannabisnätverket?  Nätverk för kunskapsutbyte  Består av professionella som arbetar specialiserat med cannabisfrågan.  70 enheter spridda över hela landet  250 personer anslutna i professioner som:  socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, öppenvårdspersonal,mfl.

21 Utbildargruppen  Ett 30-tal personer är utbildare i 17 län  Certifierade via SKL  Utbildning i HAP för professionella  Metoden och programmet lärs ut; cannabiseffekter på människan, bemötande och behandling.

22 HAP-utbildning  2 dagar grundläggande HAP  1 halv- heldag uppföljning.  Nationell manual för HAP  Samtal runt upplägg för tidig intervention (Kort HAP)  Material, tips, verktyg.

23 Hemsidor:  www.droginfo.com www.droginfo.com  www.drugsmart.se www.drugsmart.se  www.cannabishjalpen.se www.cannabishjalpen.se  www.hasselahelpline.se www.hasselahelpline.se


Ladda ner ppt "Personal Ex-it HAP Borlänge Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj."

Liknande presentationer


Google-annonser