Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personal Ex-it HAP Borlänge

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personal Ex-it HAP Borlänge"— Presentationens avskrift:

1

2 Personal Ex-it HAP Borlänge
Lena Bergens Christer Damm Samir Siraj

3 Ungdomsöppenvård för unga 13-25 år med drogrelaterade problem.
HAP Kort HAP Haschsamtal Rådgivningar KBT-riskbruk, missbruk, beroende KBT- samtal Eftervårdsgrupp SIG Mottagningens spetskompetens är HAP – Haschavvänjnings- programmen.

4 Några exempel på vilka vi besökte:
• Ungdomsgrupp • Missbruksgrupp • Ekonomigrupp • Mottagningsgrupp • Alkohol- och drogrådgivningen • Familjevårdsenheten • Familjeterapeuterna • Ungdomsenheten • Fältfritidsledarna • Ungdomsmottagningen • Cozmoz : all personal och ungdomsgrupper kontinuerligt • Rektorer, kuratorer och fältare på samtliga gymnasieskolor • Mentorerna på IV-programmet • Personal vid högstadieskolor • Resursskolan • Arbetsförmedlingen • Arbetslinjen Klippan • Polisens ungdomsgrupp och utryckningsenhet • Frivårdsmyndigheten • Allmänna häktet i Falun • Barn och ungdomspsykiatrin • Vuxenpsykiatrin Neuropsykiatriska teamet, ungdom • KRIS X-Cons • Föreningsrådet • Kursdagar och utbildningar för personal som möter ungdomar i Borlänge • Klasser och elevsammankomster efter begäran från skolan

5

6 Tre program med utgångspunkt från HAP:
HAP – haschavvänjningsprogrammet Kort HAP Haschsamtalen

7 Våra program: HAP ca 6 v. 18 samtal.
Detta program är anpassat till nedsättningarna i de 7 kognitiva funktionerna. För ungdomar som rökt regelbundet. Kort HAP Ca 3 v. 6-8 samtal Detta program väljer vi för ungdomar som rökt mer sporadiskt eller är 0-drog i test vid första kontakten. Haschsamtal 4-5 samtal För ungdomar som provat enstaka gång eller har frågor utifrån att cannabis finns i deras omgivning. Individuella kontakter i alla program och obligatoriska drogtester

8 THC kurvan THC 100 % 50 % Steg 3 Socialt fokus Steg 2 Psykologiskt
Medicinskt fokus ångest Veckor 1 2 3 4 5 6

9 Haschavvänjningsprogram, HAP 6 v + uppföljning
18 samtal. • Information • Inskrivning -samtal nr 1 • 16 samtal som följer de 3 faserna i avvänjningen. Olika teman. • Avslut -samtal nr 18 • Uppföljning -individuellt anpassad. Familj och viktiga personer i nätverket involveras i minst 3 av samtalen.

10 Kortprogram ca 3 v + ev uppföljning
7-8 samtal, ibland fler. • Information • Inskrivning -samtal nr 1 • 6 samtal om cannabis , fakta samt fokus på ungdomens liv. Hur har cannabis påverkat? • Avslut -samtal nr 7 • Ev uppföljning vid behov och önskemål. Föräldrar med på så många samtal de kan.

11 • Inskrivning -samtal 1 Delar på ungdom och föräldrar om lämpligt.
Haschsamtal 4-6 samtal • Information tillsammans med föräldrar. • Inskrivning -samtal 1 Delar på ungdom och föräldrar om lämpligt. • 4 samtal. Fakta om cannabis, hjärnan och utveckling. Framtiden Hur vill du att ditt liv ska se ut? • Avslut tillsammans med föräldrar. Föräldrar med på alla samtal.

12

13 Förhållningssätt Ge tydlig information hur programmen ser ut och varför vi gör de olika moment, inga dolda agendor, tydlig intention. Icke Värderande förhållningssätt. Ge en baskunskap om Cannabis specifika verkningsmekanismer, utgå från fakta. Ett samtal expert till expert. Igenkänningsfaktorn, ex i utsättningsymptom och de kognitiva funktionerna. Omsätta kunskapen på situationer i ungdomens liv. Bygg på det som fungerar. Lyfta deras framgångar. Ungdomarna ska känna sig väl bemötta, lyssnade på och omhändertagna vid första kontakten.

14 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 Aktualiserade ungdomar 52 28 48 61 49 45  59 Totalt: 394 Påbörjat HAP 30 16 29 27  44 33 Totalt: 238 Män 23 12 26 24 22  35  28 Kvinnor 7 4 3 5 6  9  5 Drogfria efter HAP 21 11 20 25  33 Totalt: 179  ca 75% 15  26  19 2  6  4 Medelålder 18,5 17,7 18,8 18,6 19,8 19  19,6  19,0 Rådgivningar utöver HAP 38  48 73 Totalt: 200

15 Antal som provat typ av drog
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cannabis 30 16 29 27 44 Amfetamin 13 6 22 19   29 Ecstasy 5 14 12   15 Bensodiazephiner 17   24 Hallucinogena svampar 7 4 3   19 LSD   Kokain   20 Subutex   Heroin 1   Kat   GHB   Sniffning 10   12 Dopingpreparat Morfinprep, mediciner 11   21 Alkohol   30   44 Debutålder tobak: Debutålder cannabis: 14,8 14,3 14,2 14,1 15,1 14,5 Debutålder alkohol: 13,6 12,5 12,6 12,9 13,4 2012 41 30 14 22 17 10 18 3 2 13 1 19 13,6 15,5 13,3

16 Aktualisering 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Service / öppet intag: 40 22 30 46 32 47 -eget, föräldrar, skola, fältare, polis, frivård,  mfl. Bistånd 12 6 18 15 19 13 -socialtjänsten Totalt 52 28 48 61 49 45 59 2012 40 12 52

17 • Missbruksöppenvården • IOGT-NTO • Fältfritidsledare • Verdandi
• Svenska kyrkan • Ungdomsöppenvården • Missbruksöppenvården • IOGT-NTO • Fältfritidsledare • Verdandi • Ungdomsenheten /COZMOZ • NA • Familjeterapeuter • Samarbetsprojekt psykiatrin/socialtjänst • Mottagningsgrupp, socialtjänst • Ungdomsmottagningen • Folkhälsoplanerare • Klippan, arbetslinjen • RIA • Länkarna • Frivården • Ungdomsgrupp, socialtjänst • Boxningsklubb • Integrationsprojekt med fotbollsskola • På sikt: Idrottsklubbar,föreningsråd, mfl.

18 Framgångsfaktorer. • Göra dem synliga för viktiga personer.
• Bygg på det som fungerar. Lyfta deras framgångar. • Göra dem synliga för viktiga personer. • Nätverket, att familjen har fått lära sig samma saker som ungdomen. • Att familjen känner till de bärande skälen för att ungdomen vill vara drogfri, respektive känner till deras risksituationer. • Att ungdomen kan ingå i ett drogfritt, socialt nätverk efter behandlingen. • Öppet intag • Okomplicerad tillgänglighet så snabbt som möjligt. • Man ska kunna fråga oss om råd utan att vara inskriven eller registrerad • Icke värderande förhållningssätt • Vara tydliga med våra motiv. Ingen dold agenda. Tala om varför vi gör olika moment. • Skapa ett rum där den unge kan berätta om vad som verkligen pågår

19 Nationella cannabis- nätverket

20 Vad är nationella cannabisnätverket?
Nätverk för kunskapsutbyte Består av professionella som arbetar specialiserat med cannabisfrågan. 70 enheter spridda över hela landet 250 personer anslutna i professioner som: socionomer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, öppenvårdspersonal,mfl.

21 Utbildargruppen Ett 30-tal personer är utbildare i 17 län
Certifierade via SKL Utbildning i HAP för professionella Metoden och programmet lärs ut; cannabiseffekter på människan, bemötande och behandling.

22 HAP-utbildning 2 dagar grundläggande HAP 1 halv- heldag uppföljning.
Nationell manual för HAP Samtal runt upplägg för tidig intervention (Kort HAP) Material, tips, verktyg.

23 Hemsidor: www.droginfo.com www.drugsmart.se www.cannabishjalpen.se


Ladda ner ppt "Personal Ex-it HAP Borlänge"

Liknande presentationer


Google-annonser